На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Реферат Аспрантура, докторантура. Здобуття наукового ступеня. Робота поза аспрантурою докторантурою

Информация:

Тип работы: Реферат. Добавлен: 7.5.2014. Сдан: 2013. Страниц: 20. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Зміст

Вступ………………………………………………………………….........3
1. Підготовка та атестація наукових і науково-педагогічних кадрів…….4
1.1. Аспірантура………………………………………………………...6
1.2. Докторантура…………………………………………………….....8
2. Наукові ступені та вчені звання…………………………………………10
3. Здобуття наукових ступенів………………………………………….….11
3.1. Дисертація на здобуття наукового ступеня………………………..13
3.2. Захисту дисертації на здобуття наукового ступеня……………….16
Висновки………………………………………………………………….19
Використана література……………………………………………….....20


Вступ

На сьогодні одним із важливих факторів економічного і соціального прогресу є формування якісної науково-технічної політики держави, яка, в свою чергу, базується на кадровому потенціалі наукової сфери. Він формується із фахівців вищої кваліфікації, що мають науковий ступінь кандидата або доктора наук, а також фахівців без ступеня, які здійснюють науково-дослідні роботи. Формування наукових кадрів являє собою важливу передумову розвитку науки, нагромадження інтелектуального капіталу, збільшення науково-технічного потенціалу країни. З метою забезпечення інноваційного розвитку в Україні створено нормальні умови для підготовки наукових кадрів та ефективного їх використання, що є пріоритетним завданням держави.
Аспірантура і докторантура є формами підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації. Аспірантура і докторантура відкривається при вищих навчальних закладах ІІІ або IV рівнів акредитації і прирівняних до них закладах післядипломної освіти, у наукових установах, які мають висококваліфіковані науково-педагогічні та наукові кадри, сучасну науково-дослідну, експериментальну та матеріальну базу.
Науковий ступінь - ступінь кваліфікаційної системи в науці, що дозволяє ранжувати наукових діячів і науково-педагогічних працівників у певній галузі знання на окремих етапах академічної карєри. В даний час в Україні присуджують наукові ступені кандидата й доктора наук, як правило, після відповідних етапів навчання у вузі або по завершенні освіти в його дослідному (наприклад, аспірантському) підрозділі та публічного захисту спеціальної наукової роботи.
Однією з форм підготовки науково-педагогічних кадрів є самостійна робота над дисертацією (поза аспірантурою).


1. Підготовка та атестація наукових і науково-педагогічних кадрів

В Україні велика увага приділяється підготовці наукових і науково-педагогічних кадрів, котра має свої закономірності, принципи та специфічні ознаки.
З часу проголошення державного суверенітету України система підготовки й атестації наукових та науково-педаго­гічних кадрів зазнала кардинальних змін.
У 1991 році постановою Кабінету Міністрів України було створено Вищу атестаційну комісію України (ВАК Украї­ни), в складі якої затверджено Головну раду та президію ВАК України, які здійснювали атестацію наукових кадрів.
В Україні було створено нормативно-правову базу підготовки нау­кових і науково-педагогічних кадрів, основними документами якої є "Положення про підготовку науково-педагогічних і нау­кових працівників", "Положення про порядок проведення кан­дидатських іспитів", "Порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань", "Перелік спеціальностей наукових працівників" та ін. З 1997 p. BAK України видає "Бюлетень Вищої атестаційної комісії", а з 1998 р. - журнал "Науковий світ".
Згідно з указом Президента України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади», 16 вересня 2011 р. ВАК України ліквідовано. Відповідно до постанови 2 згаданого Указу від 9 грудня 2010 року, планувалося «Ліквідувати: …Вищу атестаційну комісію України, поклавши її функції на Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України».
Атестаційна колегія Міністерства освіти і науки України - дорадчий орган МОН України, що утворюється з метою виконання повноважень щодо підготовки та атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, покладених на МОН України.
Основним завданням атестаційної колегії є участь у:
- забезпеченні функціонування системи підготовки та атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації;
- прийнятті рішень щодо діяльності аспірантури, адюнктури, докторантури у вищих навчальних закладах III - IV рівня акредитації, закладах післядипломної освіти III - IV рівня акредитації, наукових установах (за винятком наукових установ Національної академії наук України);
- формуванні мережі спеціалізованих вчених рад;
- затвердженні рішень спеціалізованих вчених рад про присудження наукового ступеня доктора наук і кандидата наук;
- присвоєнні вчених звань старшого наукового співробітника, доцента і професора науковим і науково-педагогічним працівникам вищих навчальних закладів III - IV рівня акредитації, закладів післядипломної освіти III - IV рівня акредитації та наукових установ.
Нині підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації здійснюється з 25 галузей наук за 600 науковими спеціальностями [1].


1.1. Аспірантура

До аспірантури на конкурсній основ........


Використана література

1. Марцин В.С. Основи наукових досліджень / В.С. Марцин - Л. : “Ромус-Поліграф”. - 2002. - 128 c.
2. Закон України "Про вищу освіту" від 17.01.2002 № 2984-IIІ. Затверджений Верховною Радою України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: < laws/show/2984-14>
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007 р. № 423, Київ «Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: < laws/show/423-2007-п>
4. Жекунова Н. О. Стан иа структура підготовки наукових кадрів в Україні: аналіз і динаміка / Н. О. Жекунова [Електронний ресурс]. - Режим доступу: < bitstream/handle/123456789/41461/st_57_47.pdf?sequence=1>
Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.