На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Регональн аспекти розвитку залзничного транспорту Францї

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 16.5.2014. Сдан: 2012. Страниц: 32. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


План курсової роботи:

I. Вступ
1. Сутність, значення та основні функції залізничного транспорту в господарському комплексі Франції.
2. Основні передумови та процес розвитку залізничної інфраструктури Франції.
3. Сучасний рівень розвитку і структура залізничного транспорту. Залізнична промисловість Франції.
4. Регіональні аспекти розміщення залізничного транспорту Франції. Транспортно-економічні звязки.
5. Загальні проблеми і перспективи розвитку та розміщення залізничного транспорту Франції.
II. Висновок
III. Список використаних джерел


Вступ
Обрана тема вважається найбільш актуальною на сьогоднішній день, оскільки залізничний транспорт - наймасовіша галузь, яка давно посіла і міцно утримує провідні позиції в транспортному комплексі країни. З цим видом транспорту ми зустрічаємося і маємо тісну взаємодію щодня, відповідно, бачимо його недоліки, промахи, перетворення і т.д.
Транспорт - третя провідна галузь матеріального світового виробництва і основа географічного поділу праці. Всі шляхи сполучення, транспортні засоби та транспортні підприємства утворюють транспортну систему кожної країни. Величезний вплив на транспорт справила науково-технічна революція. Завдяки умам багатьох вчених транспортні засоби розвинули швидкість, технічно перетворилися і знаходяться у стадії постійного розвитку. На світові країни припадає 80% світового вантажообігу і пасажирообороту. < %D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7_44>
Транспорт - це комплекс, що складається з окремих видів: залізничного, морського, річкового, автомобільного, трубопровідного та повітряного. У них свої особливості, переваги, вади та сфера застосування. Вони взаємодіють між собою і становлять транспортну систему, що розвивається під впливом господарства у цілому та окремих його галузей. Найбільший вплив на транспорт справляє промисловість, бо вона формує основні вантажопотоки. Транспортний фактор є одним з вирішальних при розміщенні промислових підприємств.
Французька Республіка є однією з найбільш розвинених країн Європи та світу. Вона має найдовшу структуру залізничних і автодоріг у Європі, а національна компанія Air France займає третє місце в світі за обсягом пасажирських перевезень.
Мета даної роботи - вивчення залізничної інфраструктури Франції. Обєктом даної роботи є транспортна система Франції, предметом - залізнична інфраструктура країни.
Таким чином, основною метою роботи є: охарактеризувати транспортну систему Франції, визначити важливі проблеми цієї галузі господарства та намітити перспективні шляхи їх вирішення. Для вивчення сучасного стану залізничного транспорту в даній курсовій роботі ставиться завдання збору різноманітної інформації про представлені види транспорту країни, і далі наступна обробка і систематизація отриманих даних. В даній курсовій роботі використовувалися підручники та посібники з регіональної економіки, розміщення продуктивних сил. Також використовуються методи аналізу, синтезу.


1. Сутність, значення та основні функції залізничного транспорту в господарському комплексі Франції.

Транспортний комплекс - одна з основних галузей матеріального виробництва, що здійснює перевезення пасажирів і вантажів. Виходячи з розходження функцій транспорт розділяється на пасажирський і вантажний. Він становить основу внутрішньодержавного й міжнародного поділу праці. Всі шляхи сполучення, транспортні підприємства й транспортні засоби в сукупності утворять світову транспортну систему, у рамках якої взаємодіють окремі види транспорту, країни й регіону.
Світова транспортна система характеризується досить неоднорідною інституціональною та соціальною структурою. Її стан в значній мірі визначається економічною потужністю національного капіталу та змінами у характері перевезень. Вона включає приватні, державні та змішані компанії. Держава у значній мірі курує розвиток національних транспортних систем, оскільки транспорт є матеріально - та енергомістким сектором економіки з довготривалим інвестиційним циклом та високим рівнем фізичного та морального зношення. У транспорті створюється біля 10 % ВНП (у с/г - 2,5%), у транспорт вкладається 20% усіх приватних капіталовкладень, транспортом споживається 15-18% усієї енергії, під обєктами транспортної інфраструктури зайнято до 5% території світу .
Варто зазначити, що транспорт виконує різні функції у підсистемах світового господарства при реалізації зовнішньоторгових звязків. Тому всі види транспорту та усі ланки транспортного процесу в їх взаємодії на національному, міжнародному, міжконтинентальному та глобальному рівнях складають світову транспортну систему. Поряд з цим необхідно відмітити, що транспортна мережа, як звязок, енергопостачання на окремих континентах та регіонах має тенденцію до фрагментарності, оскільки раніше вона створювалася, в основному, для реалізації національних інтересів, тим самим залишивши, так звані, проміжки між окремими державами. Тому глобальна транспортна система сформувалась під впливом кількісного зростання пасажирських перевезень, які створили умови, стали фактором та засобом світових міграційних процесів.
Транспортні системи світу можна аналізувати за двома ознаками: рівнем та зрілістю розвитку транспорту як елементу виробничої інфраструктури в національному, регіональному та міжнародному масштабах , а також за географічним місцерозташуванням - внутрішньоконтинентальні та міжконтинентальні транспортні системи .
У кожній державі транспортна система як складовий елемент виробничої інфраструктури має свої особливості, які обумовлені існуючим типом ведення господарства, рівнем розвитку продуктивних сил та економіко-географічними відмінностями. В окремих країнах використовуються традиційні обєкти транспортної інфраструктури, інші держави потребують - найсучасніших.
На розвиток транспорту в кожній державі або регіоні "як правило" впливають такі фактори:
• територіальний, тобто географічне місцерозташування щодо основних міжнародних вантажо- та пасажирських потоків;
• власний вантажо- та пасажироспроможний потенціал держави чи регіону, який є складовим елементом соціально-економічного потенціалу;
• відповідність політики держав чи їх угрупувань, щодо розвитку та функціонування транспортних систем.
Провідні позиції за рівнем розвитку та соціально-економічною організацією функціонування транспортної інфраструктури займають індустріально розвинені країни. Їх частка у світовому вантажообороті складає більше 70%. Важливим показником, що свідчить про місце окремих транспортних підсистем у міжнародних перевезеннях є їх доходи, котрі відображаються у платіжному балансі держави. В даному випадку частка промислово розвинутих країн складає більше 80%. Транспортна система зазначених держав характеризується тим, що її складові елементи представлені усіма видами транспорту, а також існує їх власне виробництво і він відіграє важливу роль у соціально-економічному розвиткові кожної країни.
Усе це свідчить про те, що у провідних індустріальних державах транспорт досяг високого технічного рівня розвитку за рахунок реалізації найновіших розробок та технологій.
Види транспорту групуються в такий спосіб: сухопутний (сухопутний і трубопровідний), водний (морський і річковий) і повітряний.


За структурою світового грузо - і пасажирообороту лідирує автомобільний транспорт, на який доводиться 8% вантажообігу й 80% пасажирообороту від загального світового обсягу (на залізничний - 16% вантажообігу й 11% пасажирообороту, на трубопровідний - 11% вантажообігу, на морський - 62% вантажообігу й 1% пасажирообороту, на річковий - 3% вантажообігу й 1% пасажирообороту, на повітряний - менш 1% вантажообігу й 8% пасажирообороту).
Рис1.Структура вантажо- та паса жирообігу

Значення залізничного транспорту в економіці країни визначається його впливом на загальну конкурентоспроможність національної економіки, а отже її привабливість для розвитку бізнесу та притоку інвестицій. Це дозволяє відійти від розгляду основної функції залізничного транспорту - здійснення перевезень, та розглянути функції більш ширше, виходячи з внутрішньодержавного та зовнішньодержавного значення залізничного транспорту.
Розглядаючи функції залізничного транспорту, як частини транспортного комплексу Франції, з боку його внутрішньодержавного та зовнішньодержавного значення, можна виділити наступні:
· переміщення вантажів та пасажирів (основна функція) - фізичне переміщення вантажів та пасажирів у просторі;
· підтримуюче-стимулююча - створення передумов збільшення ефективності роботи та конкурентоспроможності субєктів господарювання;
· логістичнопоєднуюча - взаємодія з іншими видами транспорту з метою створення Єдиної транспортної системи;
· соціальна - підтримка соціальної сфери економіки країни;
· ........

Список використаної літератури:
1. «Париж», під ред. Беглярова Д.В, путівник серії «Афіша», ВАТ
2. «Друкарня« Новини », 2007 рік.
3. Кірімов Роман, Коломейская Ірина. «Франція» / / журнал «Діловий турізм.Business travel», 2004, № 4, С. 13-14.
4. Економіка зарубіжних країн: Підруч. / А.С. Філіпенко, В.А. Вергун, І.В. Бураківський та ін. - 2-ге вид. - К.: Либідь, 1998.
5. Киреев А.П. Международная экономика: Учеб. пособие для вузов: В 2 ч. - М.: Междунар. отношения, 2000.
6. Laurent Chapelon, Transport et Energique, Montpallier, recluse CNRS GDR Libergeo, 2000
7. Nicola Willians & group, France, London, Lonely Planet, 2007
8. >9. >10. >


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.