На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


отчет по практике Схема банквської системи України. Органзацйна характеристика Хоум Кредит Банку, стратегчна мета досвд роботи в рзних країнах. Аналз кредитних операцй фзичних осб. Обсяги кредитних вкладень. Рзновиди споживчих кредитв та умови їх надання.

Информация:

Тип работы: отчет по практике. Предмет: Банковское дело. Добавлен: 26.09.2014. Сдан: 2009. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


22
Кредитні операції Хоум Кредит Банку

Зміст

Вступ
Розділ 1. Організаційна характеристика Хоум Кредит Банку
Розділ 2. Аналіз кредитних операцій фізичних осіб
Висновок
Список джерел
Вступ

Банківська система (БС) - форма організації функціонування в країні спеціалізованих кредитних установ, що склалася історично і закріплена законами. У Україні діяльність банків і банківської системи в цілому закріплена законом України “Про банки і банківською діяльність”.
Як грошова і фінансова системи, банківська система несе на собі значні національні риси, вона формується і перетвориться під впливом цілого комплексу чинників, характерних для даного регіону: природні і географічні умови, клімат, національний склад населення, його заняття і промисли, контакти з сусідами, торгові шляхи і ін.
У історії розвитку БС різних країн відомо декілька їх видів:
· ринкова (дворівнева) БС (Центральний банк і система комерційних банків);
· централізована монобанківська система;
· унікальна децентралізована БС - Федеральна резервна система США.
Сучасна БС України представлена двома рівнями. Верхній рівень системи представлений центральним (емісійним) банком. Він реалізує єдину державну політику в області грошового звернення, кредиту, укрупнення грошової одиниці, організовує міжбанківські розрахунки, координує діяльність банківської системи в цілому, визначає курс грошової одиниці щодо валют інших країн, виконує інші функції по контролю за банківською системою України.
На нижньому рівні діють комерційні банки, що підрозділяються на універсальні і спеціалізовані банки (інвестиційні, ощадні, іпотечні банки), і небанківські кредитно-фінансові інститути (інвестиційні фонди, страхові компанії, пенсійні фонди, ломбарди і ін.).
Фінансові фонди і компанії - займаються кредитуванням певних сфер і галузей господарської діяльності. У їх діяльності можна виділити одну або дві основних операцій, вони домінують в щодо вузьких секторах ринків позикових капіталів і мають специфічну клієнтуру. До них можна віднести інвестиційні, ощадні, страхові і пенсійні установи. Схематичне представлення банківської системи України розглянуте на Рис.1.1.
До елементів банківської системи відносять і банківську інфраструктуру. У неї входять різного роду підприємства, агентства і служби, які забезпечують життєдіяльність банків. Банківська інфраструктура включає інформаційне, методичне, наукове, кадрове забезпечення, а також засоби зв'язку, комунікації і ін.
В умовах ринку банки, перш за все, потребують широкої і оперативної інформації про стан економіки, її галузі, групи підприємств, окремі підприємства, що звертаються в банк за кредитом і іншими послугами. Для оцінки кредитоспроможності клієнтів, економічного і ділового ринку, для консультування підприємств і населення, управління майном клієнта банки потребують докладної інформації.
22
Рис. 1.1 Схема банківської системи України
Розділ 1. Організаційна характеристика Хоум Кредит Банку

Закрите акціонерне товариство „ХОУМ КРЕДІТ БАНК”, скорочене найменування банку: ЗАТ „ХК БАНК” (далі - Банк), є закритим акціонерним товариством та правонаступником Закритого акціонерного товариства «Агробанк», який був створений на підставі рішення установчих зборів засновників від 23.05.2002 відповідно до Установчого договору від 23.04.2002 та зареєстрований Національним банком України (далі - НБУ) 17 жовтня 2002 року за номером 283. У зв'язку з рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол від 04.12.2006 № 4) та на підставі дозволу НБУ від 31.11.2006 № 41-119/2249-12945 Банк набув статусу банку з іноземним капіталом. Банк здійснює свою діяльність на підставі банківських ліцензій № 204 від 24.12.2002 та від 16.08.2007, наданих НБУ, та дозволів № 204-3 від 27.12.2006 та від 16.08.2007 з відповідними додатками до них.
Організаційно-правова форма банку: Закрите акціонерне товариство.
Функціональна валюта звітності: українська гривня.
Єдиним акціонером Банку, який володіє 3 073 500 простих іменних акцій, на загальну суму 307 350 000 гривень, що складає 100 % статутного капіталу Банку, є:
Компанія "Хоум Кредіт Б.В." (Home Credit B.V.), товариство з обмеженою відповідальністю, що засноване та існує відповідно до законодавства Нідерландів.
Home Credit Bank (раніше ЗАТ «Агробанк») - універсальний міжнародний банк, що надає повний спектр послуг для приватних осіб і корпоративних клієнтів. На 01.10.2009г. розмір активів Home Credit Bank складає 1 392,9 млн. грн., статутного капіталу - 307 млн. грн. 24 вересня 2009г. незалежне українське рейтингове агентство «Кредит-рейтинг» відновило довгостроковий кредитний рейтинг Home Credit Bank за національною шкалою. Результатом оновлення стало підтвердження привласненого банку 12 серпня 2008г. і оновленого 04 квітня 2009г. рейтингу на рівні «uaA» (прогноз «стабільний»). За підсумками вересня 2009г. депозити в Home Credit Bank в сьомий раз підряд отримали оцінку «висока надійність» від агентства «Кредит-рейтинг». Банк є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Регіональна мережа банку представлена в 7 регіонах України - Дніпропетровській, Київській, Донецькій, Харківській, Одеській, Запорізькій і Полтавській областях.
З грудня 2006г. Home Credit Bank працює у складі Home Credit Group. Відповідно до затвердженої стратегії розвитку регіональна мережа банку розвивається пропорційно розширенню територіальної присутності банку. Особлива увага приділяється продуктовому портфелю банку, який постійно доповнюється: провідні фахівці банку, що мають досвід роботи, як на українському, так і на зарубіжних фінансових ринках, активно розробляють нові пропозиції з врахуванням потреб ринку, що змінюються.
Компанії Home Credit Group здійснюють свою діяльність на фінансових ринках Центральної і Східної Європи, а також Центральної Азії і Далекого Сходу. Загальний об'єм виданих Групою кредитів на кінець 2008 років склав 3,6 млрд. Євро. Home Credit Group займає лідируючі позиції на ринку споживчого кредитування в Чехії («Хоум Кредит» з 1997 року), Словаччині («Хоум Кредит Словаччина» з 1999 року), Росії («Хоум Кредит энд Фінанс Банк» з 2002 року) і Казахстані («Хоум Кредит Казахстан» з грудня 2005 року). У 2006 році Home Credit Group також вийшла на ринки України і Білорусії (ЗАТ «Хоум Кредит Банк», ТОВ «Хоум Кредит Файненс» і ВАТ «Хоум Кредит Банк» відповідно), а в грудні 2007 року - Китаю («Хоум Кредит Азія»).
За 12 років роботи в різних країнах Home Credit Group накопичений значний досвід по розвитку бізнесу на нових ринках, особливо в таких сферах, як:
? розробка найсучасніших фінансових продуктів;
? управління розгалуженою багатоканальною мережею дистрибуції;
? організація перехресних продажів (крос-продажів);
? ризик-менеджмент;
? управління капіталом.
Home Credit Group є частиною PPF Group, що заснованою в 1991 році і займається страхуванням і споживчим кредитуванням, а також що надає комплексні послуги з управління активами. За 18 років своєї діяльності PPF Group стала провідним міжнародним фінансовим інвестором, керівником активами об'ємом близько 10,7 млрд. Євро на кінець 2008 років. Акціонери PPF - найбагатший громадянин Чехії, засновник і мажоритарний акціонер холдингової компанії PPF Group N. V., Петер Келлнер (йому належить 94,36% акцій), Іржі Шмейц (5%) і Ладіслав Бартонічек (0,64%).
Стратегічна мета Банку - функціонування надійного, універсального фінансового інституту, що надає повний комплекс сучасних банківських послуг юридичним і фізичним особам незалежно від їх державної належності та форм власності. Головним завданням Банку є перерозподіл грошових ресурсів шляхом акумулювання та ефективного використання коштів, майна, ноу-хау, об'єктів інтелектуальної власності, підвищення якості та збільшення обсягів надання банківських послуг, створення сприятливих умов для розвитку економіки України та підтримки вітчизняного товаровиробника.
Основною перспективою розвитку Банку на найближчий час є збільшення обсягів надання банківських послуг, реорганізація регіональної мережі пропорційно територіальній присутності Банку, створення більш привабливих для клієнтів банківських продуктів, підвищення продуктивності співробітників.
Досягнення цієї мети планується за рахунок як інтенсивного розширення клієнтської бази, так і збільшення залучення існуючих клієнтів до користування банківськими продуктами за рахунок розвитку кросс-продажів, надання існуючим клієнтам більш привабливих умов співпраці. Водночас, здійснюється зменшення витрат на обслуговування клієнта - оптимізується штат та посадові обов'язки співробітників; запроваджується нова, більш ефективна, система мотивації персоналу; скорочується час обслуговування за рахунок підвищення продуктивності праці та автоматизації процесів обслуговування клієнтів.
Згідно з банківською ліцензією та письмовим дозволом ЗАТ «ХК БАНК» має право на здійснення наступних банківських операцій:
1. Приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб;
2. Відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них;
3. Розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик;
4. Надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі;
5. Придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, беручи на себе ризик виконання таких вимог та приймання платежів (факторинг);
6. Лізинг;
7. Послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для зберігання цінностей та документів;
8. Випуск, купівлю, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів;
9. Випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток;
10. Надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій;
11. Операції з валютними цінностями:
12. Емісія власних цінних паперів;
13. Організація купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів;
14. Здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андерайтинг);
15. Перевезення валютних цінностей та інкасація коштів;
16. Операції за дорученням клієнтів або від свого імені;
17. Довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами;
18. Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів.
Цінності Home Credit Group:
? високі стандарти ділової етики з Клієнтами, партнерами по бізнесу, співробітниками, інвесторами і акціонерами;
? відповідальність прозорість, діяльність, відповідна чинному законодавству;
? використання прийнятих на міжнародному рівні стандартів ведення бізнесу;
? Пошана до традицій і культури країн, в яких ми працюємо.
Голова Правління Home Credit Bank - Ірина Молчанова, яка:
? В 1994г. працювала головним економістом в Акціонерному страховому суспільстві «Придніпров'я».
? З 1994г. по 2000г. працювала в АКБ «Югтокобанк» в Управлінні кредитних рисок, економічного аналізу і коштовних паперів, Управлінні фінансів і бухгалтерського обліку, в службі внутрішнього аудиту.
? У 2000-2002г.г. працювала в ДФ АКИБ «Укрсиббанк», на посаді начальника відділу фінансового аналізу і планерування.
? з 2002г. у ЗАТ «Агробанк» очолювала Управління внутрішнього аудиту, працювала заступником Голови правління.
? досягла значних результатів в напрямах розвитку корпоративного і індивідуального бізнесів, впровадження нових банківських продуктів, зміцнення методологічної бази, комплексного розвитку банківської мережі і забезпечення фінансової стабільності банку.
? дипломований економіст, з досвідом роботи, у тому числі на керівних посадах, в провідних фінансових організаціях України, включаючи страховий бізнес і банківську діяльність. Досвід роботи в банківській сфері більше 14 років.
Розділ 2. Аналіз кредитних операцій фізичних осіб

Протягом 2008 року банк збільшив обсяги кредитних вкладень з 16095857 тис. грн. у 2007 році до 28767500 тис. грн. у 2008 році, тобто на 12671643 тис. грн. або на 78,7%, що спричинило зростання загальних активів з 22055584 тис. грн. у 2007 році до 33777212 тис. грн. у 2008 році, тобто на 11721628 тис. грн. або на 53,1%.
Обсяги кредитних вкладень у 2008 році зросли з 16095857 тис. грн. до 28767500 тис. грн. або на 12671643 тис. грн., обсяги прострочених кредитів зменшилися з 393991 тис. грн. до 174114 тис. грн., або на 1,84% у структурі кредитного портфеля.
Аналіз структури проблемних кредитів (табл. 2.1) свідчить, що серед кредитних вкладень споживчі кредити протягом 2006-2008 років склали 31,6%, 39,5% і 40,2% відповідно, тобто зросли станом на 01.01.2008 року в 1,27 рази. Питома вага проблемних споживчих кредитів протягом 2006-2008 року знизилась з 40,5% у 2005 році до 7,5% у 2008 році, це відбулося за рахунок збільшення обсягу кредитних вкладень та зменшення обсягу проблемних споживчих кредитів.
Таблиця 2.1
Аналіз структури проблемних кредитів головного відділення «ХК Банку» за 2006-2008 рр.
Показник
Роки
Індекси зростання
2006
2007
2008
2007
2008
Загаль-ний
Кредитні вкладення, всього, тис. грн.
9819300
16095857
28767500
1,64
1,78
2,93
в т.ч. споживчі кредити, тис. грн.
3103118
6356621
11564165
2,05
1,82
3,73
питома вага споживчих кредитів у кредитних вкладеннях, %
31,6
39,5
40,2
1,25
1,02
1,27
Проблемні кредити всього, тис. грн.
488422
393991
502126
0,81
1,27
1,03
в т.ч. проблемні споживчі кредити, тис. грн.
197633
63932
37555
0,32
0,59
0,19
питома вага споживчих кредитів у проблемних кредитах, %
40,5
16,2
7,5
0,4
0,46
0,18
Різновиди споживчих кредитів, які пропонує ЗАТ «ХК Банк»:
1. Програма споживчого кредитування „Товар - розстрочка”.
Ціль: надається для придбання послуг і товарів широкого вжитку.
Строк: 6, 12, 18, 24 місяця.
Відсоткова ставка: мінімальна ставка 27% річних (без комісійних), 15% при умові сплати позичальником комісійних.
Валюта: гривня.
Страхування: страхуванню підлягає заставне майно, фінансові ризики неповернення кредиту.
Максимальний розмір кредиту: 50000 грн., при умові сплати позичальником 10% від вартості товару чи послуги, банк виплачує 90% вартості.
Забезпечення кредиту: страхування фінансового ризику неповернення платежу.
Погашення кредиту: щомісячне виплата частини тіла кредиту та відсотків.
2. Кредит під заставу.
Ціль: для споживчих потреб. Строк: до 3-х років.
Відсоткова ставка: 13% річних в іноземній валюті і 21% річних в національній валюті. Валюта: гривня, евро, долар США.
Максимальний розмір кредиту: не більше 70% від вартості забезпечення згідно з експертною оцінкою.
Забезпечення кредиту: застава майна (майнових прав), фінансова порука юридичних та фізичних осіб, страхування фінансового (комерційного) ризику.
Страхування: страхуванню підлягає майно, що передається в заставу. Страхування здійснюється щорічно протягом строку дії кредитного договору.
Кредитні кошти можуть надаватися:
? з позичкового рахунку позичальника одноразово, або шляхом відкритої кредитної лінії;
? в національної и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.