На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Соцальна обумовленсть кримнальної вдповдальност за злочини, повязан з порушенням чинних на транспорт правил

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 27.5.2014. Сдан: 2012. Страниц: 25. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Вступ.............................................................................................................................3
Розділ 1. Соціальна обумовленість кримінальної відповідальності за злочини, пов’язані з порушенням чинних на транспорті правил...........................................6
1.1. Витоки та сучасний стан проблеми кримінально-правової охорони безпеки руху на транспорті............................................................................6
1.2. Соціальна обумовленість кримінальної відповідальності за порушення чинних на транспорті правил.....................................................7
Розділ 2 Кримінально-правовий аналіз порушень чинних на транспорті правил………………………………………………………………………………...9
2.1. Об’єкт порушень чинних на транспорті правил ……………………………..9
2.2. Об’єктивна сторона порушень чинних на транспорті правил.............11
2.3. Суб’єкт порушень чинних на транспорті правил................................14
2.4. Суб’єктивна сторона порушень чинних на транспорті правил...........15
Розділ 3. Покарання за порушення чинних на транспорті правил та вдосконалення кримінально-правової охорони безпеки руху транспорту..........16
3.1. Покарання за порушення чинних на транспорті правил......................16
3.2. Удосконалення кримінально-правової охорони безпеки руху транспорту …..………………………………………………………….…....18
Висновок.....................................................................................................................20
Задачі ……………………………...……………………………………...…….......24
Список використаної літератури......……………………..…….......……………...28


Вступ

У сучасних умовах в Україні відбувається розбудова правової держави, що передбачає створення соціально обумовленого, чітко визначеного правового підґрунтя юридичної, і, зокрема, кримінальної відповідальності. Вирішення цієї проблеми є завданням кримінального права, яке, поряд з питаннями загальної теорії, досліджує ефективність норм, що передбачають відповідальність за вчинення окремих злочинів.
Сучасна наука кримінального права повинна приділяти більше уваги дослідженню суспільно небезпечних діянь, що вчиняються з необережності, і серед них, злочинам проти безпеки руху та експлуатації транспорту, оскільки шкода від них суспільству постійно зростає. При цьому єдина транспортна система - найважливіший сектор господарства країни - відчуває внаслідок цих злочинних посягань суттєву дезорганізацію, травмування і загибель людей, заподіяння величезних матеріальних збитків, небезпечних екологічних та інших тяжких наслідків.
Лише за останні роки на майже усіх видах транспорту (залізничному, водному, повітряному, автомобільному) сталися найнебезпечніші резонансні катастрофи: зі столичним експресом „Дніпропетровськ-Київ”, перекидання цистерн вантажного потягу з витоком і загорянням жовтого фосфору, що спричинило отруєння довкілля і людей у Львівській області, загибель морських суден і людей та екологічне забруднення Азовського моря в Керченській протоці, аварії гелікоптерів з людськими жертвами на Чорному морі, загибель понад 17 тисяч людей в дорожньо-транспортних пригодах.
Отже, кримінально-правова охорона чинних на транспорті правил безпеки руху та експлуатації транспорту набуває особливої актуальності. Кримінально-правові проблеми злочинів і правопорушень проти безпеки руху та експлуатації транспорту були предметом дослідження вітчизняних вчених О.О. Балобанова, В.І. Борисова, С.В. Гізімчука, В.С. Гуславського, В.В. Доненка, В.І. Касинюка, З.Г. Корчевої, О.М. Котовенка, В.А. Мисливого, О.В. Негодченка, О.М. Опальченка, В.М. Прусса, В.П. Тихого та інших. У витоків, а також серед сучасних досліджень цієї проблематики знаходяться фундаментальні наукові праці відомих російських вчених В.К. Глистіна, С.О. Домахіна, В.І. Жульова, О.І. Коробєєва, Б.О. Курінова, В.В. Лук’янова, І.Г. Маландіна, В.І. Ткаченко, О.І. Чучаєва та багатьох інших криміналістів.
Однак, у транспортній системі держави вчиняються й інші злочинні порушення правил безпеки, що спричиняють тяжкі наслідки, які, незалежно від виду транспорту (залізничного, водного, автомобільного тощо), кваліфікуються за однією кримінально-правовою нормою - ст. 291 КК України „Порушення чинних на транспорті правил”. В останні роки спостерігається тенденція до збільшення кількості вчинюваних злочинів, передбачених цією нормою. Так, у 2002 р. в Україні зареєстровано 46 таких злочинів, 2003 р. - 59, 2004 р. - 41, 2005 р. - 60, 2006 р. - 91, 2007 р. - 170, 2008 р. - 230, 2009 р. - 293, як бачимо кількість із кожним роком зростає.
На теренах незалежної України питання кримінальної відповідальності за порушення чинних на транспорті правил не досліджувалися.
Чимало суперечливих моментів постає в доктрині при вирішенні необхідності криміналізації порушень правил на транспорті залежно від виду транспорту та приналежності особи до працівників транспорту або до приватних осіб; неоднозначно вирішується питання, про які саме чинні на транспорті правила йдеться у ст. 291 КК України; поява нових транспортних засобів (наприклад, скутерів, гідромотоциклів, веломобілів та ін.) викликає потребу обґрунтування кваліфікації порушень правил безпеки їх руху; вимагають наукового осмислення і встановлені у санкції ст. 291 КК та інших статтях про злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту види та розміри покарань, зокрема їх співрозмірність із суспільною небезпечністю наслідків порушень правил безпеки на транспорті.
Актуальність і практична значущість курсової роботи обумовлюється також застосуванням нового кримінального законодавства (КК України 2001 року), напрацюванням матеріалів сучасної теорії та практики кваліфікації транспортних злочинів.


Розділ 1. Соціальна обумовленість кримінальної відповідальності за злочини, пов’язані з порушенням чинних на транспорті правил
1.1. Витоки та сучасний стан проблеми кримінально-правової охорони безпеки руху на транспорті

Охорона безпеки руху транспорту кримінально-правовими засобами відома вітчизняному законодавцю з часів появи на території нинішньої України перших писемних нормативних актів, що встановлювали злочинність діяння.
Можна виділити два етапи розвитку законодавчих конструкцій диспозицій норм про злочинне порушення правил безпеки на транспорті. Для першого етапу характерні комбіновані (описово-бланкетні) диспозиції - до 1922 р.; для другого етапу - бланкетні диспозиції - з 1922 р. до теперішнього часу.
Національне законодавство диференційовано підходило до кримінально-правової охорони функціонування різних видів транспорту залежно від їх розвитку і, відповідно, залежно від зростання суспільної небезпеки порушення правил безпеки руху на цих видах транспорту. КК України 2001 р. містить ст. 291, яка є певною мірою „резервною” відносно інших норм, що встановлюють відповідальність за порушення правил безпеки руху та експлуатації транспорту, оскільки передбачає відповідальність за порушення чинних на транспорті правил, не охоплених інш........


Список використаної літератури

1. Бабанін С.В. Вина при злочинному порушенні чинних на транспорті правил / С.В. Бабанін // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. - № 22. - С. 126-131.
2. Бабанін С.В. Проблеми диференціації кримінальної відповідальності за порушення чинних на транспорті правил / С.В. Бабанін // Актуальні проблеми протидії злочинності в Україні: наук.-практ. семінар, 21 березня 2008 р.: тези доп. - Дніпропетровськ, 2008. - С. 52-54.
3. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. [Електронний ресурс] - Режим доступу: cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=80731-10. - Заголовок з екрану.
4. Конституція України від 28.06.96 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.
5. Кримінальне право України. Загальна частина. / [Ю.В. Александров, В.І. Антипов, М.В. Володько та ін.]; за ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка. - [3-є вид., перероб. та допов.]. - К.: Юридична думка, 2004. - 352 с.
6. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. [Електронний ресурс] - Режим доступу: cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2341-14. - Заголовок з екрану.
7. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / [Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, С.Б. Гавриш та ін.]; за заг. ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. - [3-є вид., перероб. та доповн.]. - Харків: ТОВ «Одіссей», 2006. - 1184 с.
8. Повітряний кодекс України від 04.05.93 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 25. - Ст. 274.
9. Положення про систему управління безпекою судноплавства на морському і річковому транспорті: Затверджене наказом Міністерства транспорту України від 20.11.2003 р. № 904 // Офіційний вісник України. - 2003. - № 52. - Ст. 2844.
10. Правила дорожнього руху України: Затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 р. № 1306 // Офіційний вісник України. - 2001. - № 41. - Ст. 1852.
11. Правила поведінки громадян на залізничному транспорті: Затверджені постановою Кабінету міністрів України від 10.11.1995 р. № 903 [Електронний ресурс] - Режим доступу: cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=903-95-%EF. - Заголовок з екрану.
12. Про транспорт: Закон України від 10.11.94 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 51. - Ст. 446.
13. Транспортне право України: Навч. посіб. / [Е.Ф. Демський, В.К. Гіжевський, С.Е. Демський, А.В. Мілашевич]; за заг. ред. В.К. Гіжевського, Е.Ф. Демського. - К.: Юрінком Інтер, 2002. - 416 с.
14. Фесенко Є.В. Об’єкт злочину під кутом зору теорії цінностей, а також опонентів цієї концепції / Є.В. Фесенко // Адвокат. - 2010. - № 6. - С. 9-12.
15. Фріс П.Л. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / П.Л. Фріс. - К.: Атіка, 2004. - 488 с.
16. Хавронюк М.І. Злочини зі складною виною у Кримінальному кодексі України / М.І. Хавронюк // Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 3. - С. 9-17.
17. Чучаев А. Причинная связь в транспортных преступлениях / А. Чучаев // Советская юстиция. - 1985. - № 24. - С. 19-20.
18. Щоб дороги були безпечнішими // Міліція України. - 2003. - № 2. - С. 11.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.