На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Статья Особенности развития логистики в Украине

Информация:

Тип работы: Статья. Предмет: Логистика. Добавлен: 05.06.2014. Сдан: 2014. Страниц: 5. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Особливості розвитку логістики в Україні


Анотація: Висвітлено поняття логістики, її історія, етапи становлення та формування логістики як окремої галузі, необхідність логістичного забезпечення на підприємстві і фактори розвитку ринку логістики в Україні.


Аннотация: Освещены понятия логистики, ее история, этапы становления и формирования логистики как отдельной отрасли, необходимость логистического обеспечения на предприятии и факторы развития рынка логистики в Украине.


Annotation: Concepts covered logistics, its history, stages of development and formation of logistics as a separate industry, the need for enterprise logistics and factors of development of the logistics market in Ukraine.

Ключові слова: логістика, фактори розвитку логістики, логістичне управління, логістичні послуги, ринок логістики, логістичні підходи.

В сучасних умовах розвитку економіки без логістичного забезпечення неможливо функціонування будь-якого підприємства, що зумовлює актуальність обраної теми дослідження.
Поняття логістика розглядається багатьма українськими та зарубіжними авторами.
Англійська національна рада з матеріального розподілу визначає логістику як обєднання двох або більше видів діяльності з метою планування, впровадження та спостереження за високим рівнем потоку сировини, запасів незавершеного виробництва і кінцевої продукції від її виробництва до споживання
Американська Асоціація логістики визначає логістику розподілу товарів як сукупність дій з метою планування, здійснення і контролю ефективного вантажопотоку вихідних матеріалів, напівфабрикатів у виробничому процесі і готових виробів з пунктів зародження вантажопотоків до пунктів споживання товарів.
Професор П. Фаллер з Віденського економічного університету (Австрія) вважає, що логістика обєднує галузі транспорту, перевантажень і складування, причому кожна з цих областей містить два розділи: організацію та виконання дій.
У книзі американських фахівців Д. Бушера і Г. Тіндолл «Прибутковість корпорації і логістика: новий посібник для керівника вищого рівня» логістика визначається як процес планування, реалізації та управління ефективним, економічним рухом і зберіганням сировинних матеріалів, незавершеного виробництва, готової продукції та повязаної з цим інформації, з пункту походження в пункт споживання з ланцюгом забезпечення відповідності вимогам споживача.
Термін « логістика» походить від грецького слова « logistike », що означає «мислення, розрахунок, доцільність».
Історично склалося, що логістика, як практична діяльність, розвивалася завдяки військовій справі. Поняття логістики вперше згадувалося в IX столітті, і було застосовано в економіці та організації виробництва в 50 -х роках в США. З тих пір предмет логістики зазнає постійних змін, які можна поділити на три фази розвитку [1].
Першій фазі розвитку характерно функціональне розуміння логістики.
Друга фаза розвитку логістики, як наукової дисципліни, може сприйматися як відповідь на функціональну спеціалізацію і випливає звідси необхідність у подоланні виникаючих барєрів між окремими процесами.
Третя фаза, виникнення якої припадає на середину 90-х років, стала результатом нових вимог світового ринку і являє собою принципово новий підхід до логістики [2].


Варто відзначити, що дослідження Світового банку показали, що за індексом логістичної ефективності Україна до 2012 року зайняла 102-е місце серед 155 країн. Критеріями, за якими здійснювалася оцінка, були: ефективність процедур митного оформлення, інфраструктура транспортної логістики, доступність, а також легкість організації міжнародних постачань. Згідно з результатами дослідження, сьогодні структура українського ринку логістики має наступну структуру: транспорт – 89 %, зберігання – 8 %, експедирування – 2 %, управління ланцюгами поставок – 1 %. Також експерти прогнозують стабілізацію ринку логістики з подальшими темпами зростання на 6–9 % протягом наступних 3–5 років [2,3].
На думку Неруша Ю.М. найбільш перспективні можна назвати наступні напрямки логістичної діяльності:
Розвиток контрактної, проектної логістики, тобто формування стратегії і тактики логістичного обслуговування корпоративних клієнтів;
Надання спеціалізованих наборів логістичних послуг, наприклад розвиток фреш-логістики, «холодної» логістики, автомобільної логістики, аграрної логістики, фармацевтичної логістики тощо;
Формування інтегрованої логістичної підтримки життєвого циклу продукції, що особливо актуально для наукомістких виробів та виробів з коротким життєвим циклом, наприклад компютерної техніки, мобільних телефонів тощо [4];
ІТ – підтримка логістичних процесів, особливо можливість отримання вчасно повної інформації про місце знаходження вантажу в ланцюзі постачань.
У сфері виробництва – розвиток « ощадливої логістики», тобто впровадження методик «бережливого виробництва» і « 6 сигм » з метою ресурсозбереження та виявлення джерел втрат ресурсів підприємства при здійсненні логістичних операцій.
Сьогодні з достатнім ступенем вірогідності можна спрогнозувати основні тенденції розвитку логістики в Україні:
Значне зростання обсягів світової торгівлі зумовить збільшення глобальних і регіональних вантажопотоків, тобто зростання обсягів логістичних послуг;
Скорочення життєвого циклу товарів зумовить необхідність скорочення часу створення нового продукту і виведення його ринок, що, в свою чергу, потребують прискорення процесів руху товарів, інтенсифікації багатьох логістичних операцій [5].
Незважаючи на кризовий для економіки України період ділова активність у сфері логістики триває. Багато фахівців сфери логістики оцінюють таку ситуацію, тверезо розуміючи, що все-таки криза нікого не обходить, наслідки його довго ще будуть відчуватися, з іншого боку економічна криза стала потужним поштовхом у розвитку української логістики. Багатьох цікавлять питання перспектив і тенденцій її розвитку. Фахівцям уже ясно, що сьогодні мало використовувати готовий інструментарій логістики. Необхідно займатися прогнозуванням розвитку цих інструментів, бо логістичні технології, подібно будь-яким технологіям, застарівають і стають більш витратними.

Література
1. Алесинская Т.В. Основы логистики. Общие вопросы логистического управления. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2005. – 121 с.

2. Ларіна Р.Р. Логістика / Р.Р. Ларіна Навчальний посібник. – Донецьк 2009. –265с.

3. Иванов В.В Цепочки поставок и информационные системы [Электронный ресурс] / В.В. Иванов // Цепочки поставок и информационные системы. – 2010. – № 1 (21). – Режим доступа: articles.html

4. Неруш Ю.М. Логистика / Ю.М. Неруш Учеб.пособ. – М.ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006-502с.

5. Дыбская В. В. Логистика / В. В. Дыбская, Е. И. Зайцев, В. И. Сергеев, А. Н. Стерлигова – М.: Эксмо , 2008. – 944 с.
Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.