Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Лдерство як соцальний феномен

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 9.6.2014. Сдан: 2012. Страниц: 59. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):1.Вступ.
2. Теорії походження лідерства.
2.1. Теорія рис.
2.2. Поведінкова теорія.
2.3. Ситуаційна теорія.
2.4. Системна теорія.
2.5. Діяльнісний підхід.
3. Проблематика лідерства. Лідерство як соціальний феномен.
4. Стилі лідерства.
4.1. Класифікація Курта Левіна.
4.2. Теорія Дугласа МакГрегора.
4.3. Чотири системи Ренсіса Лайкерта.
4.4. Управлінська сітка Блейка та Мутона.
5. Ключові властивості лідера.
5.1 Системні навички.
5.2. Комунікативні навички.
5.3. Внутрішні якості.
6. Практичні частина.
6.1. Поняття соціометрії та її завдання.
6.2. Особливості дослідження групових взаємин.
6.3. Опис обраної методики.
6.4. Результати аналізу.
7. Висновки.
8. Список використаної літератури.
9.Додатки № 1, №2, №3.


Вступ

Актуальність теми дослідження. З давніх-давен усюди, де збираються разом більше двох людей, виникає проблема лідерства У процесі формування групи деякі її учасники починають відігравати більш активну роль, ніж інші, їм надають перевагу.
Ціль дослідження. Основна ціль роботи зводиться до того, щоб визначити поняття і сутність лідерства.
Досягнення мети передбачало вирішення наступних поставлених завдань:
- Визначити теорії походження лідерства
- Роздивитися сучасні моделі лідерства
- Визначити ключові властивості лідерства
Об’єкт дослідження. Лідерство в малій соціальній групі.
Предмет дослідження. Особливості лідерства як типу взаємовідносин між лідером та послідовниками с малій соціальній групі.

Все життя людини протікає в соціальному контексті, вона живе і діє у складі різноманітних груп і, отже, все життя зазнає впливу різноманітних формальних і неформальних лідерів; ними можуть бути люди різних особистісних якостей і суспільного становища старший в родині, капітан дворової хокейної команди, вчитель , тренер, ватажок злочинної групи, армійський старшина, бригадир, начальник відділу, художній керівник, завідувач кафедрою і т. п.
Особистість лідера і стиль його поведінки як домінуючого особи багато в чому визначають долю кожного учасника і всієї групи в цілому Іншими словами, лідери впливають на соціалізацію індивідів.
Вивчаючи соціальну поведінку людей, ми можемо зрозуміти динаміку лідерства та розкрити поворотні моменти життя груп.
Наскільки різноманітні люди і групи, настільки ж різноманітні лідери і їх поведінку.

2. Теорії походження лідерства.
2.1. Теорія рис.

Теорія рис, або "харизматична теорія" виходить з досліджень англійського психолога і антрополога Френсіса Гальтона (1822-1911), який намагався пояснити лідерство на основі спадковості, а також з положень німецької психології кінця XIX - початку XX ст. і концентрує свою увагу на вроджених якостях лідера. Лідером, відповідно до цієї теорії, може бути лише така людина, яка володіє певним набором особистісних якостей або сукупністю певних психологічних рис, харизмою та екстраординарними властивостями. Деякі автори намагалися виділити ці необхідні лідеру риси чи характеристики . Так, французький соціолог, один з основоположників соціальної психології Габріель Тард (1843-1904) вважав, що лідерам властиво поєднання таких якостей, як творча обдарованість і нонконформізм [13, с.74]. З цих же позицій особистість лідера (вождя) характеризував його співвітчизник Густав Лебон (1841-1931), відзначаючи в ній, однак, іншу сукупність рис: тверду переконаність, фанатизм, одержимість ідеями. Розум, інтелект, по Лебону, не є якостями лідера, так як «мислитель занадто ясно бачить складність проблем, щоб він міг мати коли-небудь дуже глибокі переконання, і занадто мало політичних цілей здаються йому гідними його зусиль". На його думку, тільки «фанатики з обмеженим розумом, але з енергійним характером і з сильними пристрастями можуть засновувати релігії, імперії і піднімати маси» [9, с.131].

В американській соціальній психології набори лідерських рис фіксувалися особливо ретельно, оскільки вони повинні були стати підставою для побудови систем тестів для відбору осіб - можливих лідерів. У 1940 р. К. Берд склав список з 79 "лідерських" рис, згадуваних різними дослідниками. Серед них, зокрема, були названі ініціативність, товариськість, почуття гумору, ентузіазм, впевненість, дружелюбність [4, с.151]. Ральф Стогділл в 1948 р. і Річард Манн в 1959 р.спробували узагальнити і згрупувати всі раніше виявлені лідерські якості. Так, Стогділл прийшов до висновку, що в основному пять якостей характеризують лідера: 1) розум, чи інтелектуальні здібності, 2) панування або переважання над іншими, 3) впевненість у собі, 4) активність і енергійність; 5) знання справи. . Пізніше Р. Стогділл додав до них пильність, популярність, красномовство. Однак всі ці особливості до кінця не пояснили природу появи лідера. Багато людей, що володіють ними, так і залишалися послідовниками, а не лідерами. В результаті, порівнявши між собою більше 120 досліджень рис лідерства, Р. Стогділл дійшов висновку про відсутність серйозних наукових даних про закріплені лідерських особливості [19, с.270]. Дійсно, якщо подивитися на розкид цих рис у різних авторів, то жодна з них не займала міцного місця в переліках: 65% названих рис були взагалі згадані лише один раз, 16-20% - двічі, 4-5% - тричі і лише 5% рис були названі чотири рази [4, с.151]. Стало очевидним, що за допомогою знань особистісних рис неможливо гарантовано передбачити ефективного лідера, оскільки жодна з характеристик особистості, так само, як і їх сукупність, не були вирішальними. Більш того, було виявлено, що різні люди можуть мати однакові «лідерськими» риси і, разом з тим, одні з них дійсно стають лідерами, а інші - ні.
Таким чином, завдання складання переліку лідерських рис виявилася не розвязуваної, і в середині XX в. на зміну їй прийшли нові пояснення лідерства, сформульоване в поведінкової і ситуаційної теоріях.


2.2. Поведінкова теорія

Розчарування в підході до лідерства з позицій особистих якостей посилювалося приблизно в той же період (середина XX ст.), Коли в теорії управління стала набирати силу біхевіористська школа. Тому другий підхід до вивчення лідерства - поведінковий - зосередив свою увагу на поведінці керівника. Поведінковий підхід створив основу для класифікації стилів керівництва чи стилів поведінки. Це стало серйозним вкладом і корисним інструментом розуміння складностей лідерства [29, С.412]. В якості найбільш значимого аспекту лідерства тепер розглядався вплив, який чиниться керівником. В результаті були виявлені два основних види поведінки, властивих різним лідерам: уважність і дбайливість у ставленні до членів своєї групи і ініціативність. Ренсіс Лікерт (1967), прийшовши до схожих результатів в дослідженні лідерської поведінки, перший тип поведінки назвав центрованим на працівниках, а другий - центрованим на виробництві [23, с.459]. Характеризуючи обидва фактори, Ендрю Хелпін відзначає, що дбайливість є показником того, якою мірою керівник, взаємодіючи з членами групи, проявляє дружелюбність, довірливість, що викликають у відповідь довіру, теплоту. Щира дбайливість свідчить про те, що керівник знає про потреби кожного члена групи. Уважний і турботливий лідер заохочує членів групи до того, щоб вони зверталися до нього зі своїми проблемами, думками, почуттями, і завжди готовий розділити їх. Ініціативність керівника проявляється в тому, що він встановлює ділові відносини з членами групи, так щоб кожному було зрозуміло, що він повинен робити, як взаємодіяти з іншими людьми, які методи роботи використовувати. Таким чином, ініціативність полягає в тому, щоб різними способами спонукати групу до виконання завдання, що стоїть перед нею [17, с.75].

Незважаючи на те, що поведінковий підхід просунув вивчення лідерства, зосередивши увагу на фактичній поведінці керівника, бажаючого спонукати людей на досягнення цілей організації, його основний недолік полягав у тенденції виходити з припущення, що існує якийсь один оптимальний стиль керівництва. Однак, узагальнюючи результати досліджень, які використовували даний підхід, багато дослідників прийшли до висновку, що «не існує одного «оптимального» стилю керівництва». Дуже ймовірно, що ефективність стилю залежить від характеру конкретної ситуації, і коли ситуація змінюється, змінюється і відповідний стиль»[23, с.460]. Пізніші автори й вчені біхевіористської школи зазвичай визнають, що необхідний ситуаційний підхід до керівництва, так як «оптимальний» стиль лідерства змінюється в залежності від ситуації.

2.3. Ситуаційна теорія.

Ситуаційна теорія лідерства (Стогдилл Р, Хілтон Т, Голдіер А. ..) Стверджує, що в основному лідерство - це продукт ситуації. У різних ситуаціях групового життя виділяються окремі члени групи, які перевершують інших хоча б в якійсь одній ролі, але оскільки саме ця якість і виявляється необхідним в даній ситуації, людина, що нею володіє, стає лідером. Лідер краще за інших може актуалізувати в конкретній ситуації притаманну йому рису (наявність якої в принципі не заперечується і в інших осіб). Лідер, по Стогділл Р., є функція певної ситуації, і людина, що є лідером в одній ситуації не обовязково буде лідером в інших ситуаціях [14, с.277]. З цієї точки зору лідерські риси відносні, хоча прихильники ситуаційної концепції все ж визнають необхідність компетентності, цілеспрямованості, впевненості в своїх силах, готовності взяти на себе відповідальність за вирішення тієї чи іншої задачі. Слабкість ситуаційної концепції - в недооцінці особистої активності людини, яка прагне зайняти місце лідера: немає підходящої ситуації, і лідером йому вже не стати. Щоб подолати очевидну суперечливість в подібних міркуваннях, Хартлі Е. запропонував чотири «моделі», що дозволяють дати особливу інтерпретацію тому факту, чому все-таки певні люди стають лідерами і чому не тільки ситуація визначає їх висунення: 1) якщо ти став лідером в одній ситуації , твої шанси стати таким в іншій ситуації підвищуються, 2) якщо ти проявив себе як лідер, ти придбав авторитет, який може сприяти призначенню тебе на керівну посаду і тим самим закріпленню твого лідерства, 3) сприйняття групи стереотипно, і якщо ти став лідером в одній ситуації, вона сприймає тебе таким і в іншій; 4) лідером стає той, хто до цього прагне [14, с.277]. Але, на думку Андрєєвої Г.М. [4, с.152], навряд чи можна вважати досить переконливими міркування для подолання повної відносності рис лідера, як вони виступають в ситуаційній теорії. Тим не менш ситуаційна теорія виявилася досить популярною. Саме на її основі було проведено багато експериментальних досліджень лідерства в школі групової динаміки.

2.4. Системна теорія

Важливий теоретичний підхід у розумінні походження лідерства представлений в так званій системній теорії лідерства, згідно з якою лідерство розглядається як процес організації міжособистісних відносин в групі, а лідер - як субєкт управління цим процесом. При такому підході лідерство інтерпретується як функція групи, і вивчати його слід тому з точки зору цілей і завдань групи, хоча і структура особистості лідерів при цьому не повинна скидатися з рахунків. Враховуються й інші змінні, повязані з життя групи, наприклад тривалість її існування. У 50-ті роки Р. Бейлза і Ф. Слейтору вдалося виділити дві лідерські ролі: роль ділового, інструментального лідера і роль експресивного, соціально-емоційного лідера, а сам факт їх наявності отримав назву феномену рольової диференціації лідерства. Було показано, що ці ролі повязані з різними аспектами групового функціонування: роль інструментального лідера включає дії, спрямовані переважно на вирішення поставленої перед групою завдання, а роль емоційного лідера передбачає дії, повязані в основному до сфери внутрішньої інтеграції групи [23, с.270] . Відповідно до цього, в рамках системної теорії робиться акцент на тому, що, оскільки лідерство - функція групи, одночасно можуть бути лідери двох типів: 1) інструментальний (діловий), націлений на завдання і забезпечує групі успіх, досягнення, 2) емоційний (експресивний ), націлений на інтеграцію міжособистісних відносин і забезпечує в групі "рівність", сприятливу атмосферу. Кожен з цих лідерів має переважну орієнтацією: у першому випадку - на "справу", у другому випадку - на членів групи. У різних ситуаціях групового життя один з цих типів лідерів може бути більш потрібний.

2.5.Діяльнісний підхід.

В якості основи вивчення проблеми лідерства в вітчизняних теоріях різних областей психології був узятий діяльнісний підхід, запропонований Басовим М.Я., Рубінштейном С.Л., Леонтьєвим А.Н.. Головним досягненням діяльнісного підходу є те, що в його рамках сформувалося продуктивний напрямок - психологія дії. Вивченню піддалися сенсорні, перцептивні, предметні, виконавські, мнемічні, розумові, афективні дії, а також їх структурні компоненти: мотиви, цілі, завдання, способи виконання та умови здійснення [11, с.123]. Діяльнісний підхід - методологічний напрям досліджень, в основу якого покладена категорія предметної діяльності. Відповідно до теорії діяльності, психологічно повна структура діяльності завжди включає мотиваційно-орієнтовну, виконавчу і контрольно-оціночну ланку [11, с.125]. Повноцінне здійснення діяльності передбачає реалізацію всіх компонентів її структури.
Принципи діяльнісного підходу знаходять своє відображення при аналізі вмісту компонентів психологічної структури лідерства і є методологічною основою дослідження лідерської діяльності. Застосування діяльнісного підходу до трактування сутності лідерства обґрунтовано рядом положень:
- Специфічно людське взаємодія завжди здійснюється разом з іншими людьми, тому вся людська діяльність просякнута соціальністю. Виходячи з теоретичних уявлень, лідерство розглядається як групове явище: лідер немислимий поодинці, він завжди даний як елемент групової структури, а лідерство є система в цій структурі;
- Лідерство можна уявити як особливий вид діяльності, розглядаючи три основні ланки його структури: мотиваційно-орієнтовний, виконавче і контрольно-оціночне;
- Розвиток лідерської діяльності доцільно будувати з точки зору теорії діяльності, оскільки без знання структури діяльності неможлива побудова концептуальних моделей управління її становленням і розвитком [16, с.8].

На думку Р.Л. Кричевського, у дослідженні лідерства необхідний підхід, що бере за основу розуміння соціальної групи як функціональної одиниці, включеної в широку систему суспільних відносин [23, с.274]. Феномен лідерства в малих групах розглядається вітчизняними психологами в контексті спільної групової діяльності, тобто на перше місце ставляться не просто «ситуації», а конкретні завдання групової діяльності, в яких певні члени групи можуть продемонструвати свою здатність організувати групу для вирішення цих завдань. Відмінність лідера від інших членів групи проявляється при цьому не в наявності у нього особливих рис, а в наявності більш високого рівня впливу. Найбільш відомою є розроблена Кричевським Р.Л. концепція ціннісного обміну як механізму висунення лідера: лідером розглядається той, в кому в найбільш повному вигляді представлені такі якості, які особливо значущі для групової діяльності, тобто є для групи цінностями. Таким чином, в лідерську позицію в ході взаємодії висувається такий член групи, який ідентифікується з найбільш повним набором групових цінностей. Саме Тому він і володіє найбільшим впливом [4, с.153].

Отже, на сьогоднішній день немає єдиної теорії чи підходу, який обєднував би всі дослідження і відбивав би загальне бачення теоретиками і практиками феномена лідерства і фігури лідера. Найбільш відомими теоретичними підходами в розумінні походження лідерства є: теорія рис, поведінковий підхід, діяльнісний підхід, ситуаційна і системна теорії лідерства. Кожен з них пояснює якусь одну частину проблеми, але не зачіпають самої її суті, не дає цілісності. Жоден з теоретичних підходів не був до кінця прийнятий і піддавався критиці, однак результати всіх так чи інакше використовувалися і використовуються в практиці.


3.Проблематика лідерства. Лідерство як соціальний феномен.

Лідерство - це одна з найбільш складних і неоднозначно трактованих тем в організаційній поведінці.
Лідер - це і вождь мас в тоталітарно-олігархічному суспільстві, і вищий політичний чин в бюрократично-демократичному суспільстві і менеджер, який відповідає за мотивацію і активність підлеглих, за набір, підготовку працівників - за все те, що повязано з діяльністю його підлеглих, і просто людина, що веде за собою інших, і передовик, і т.д.

Лідерство - природний процес розвитку міжособистісних відносин у первинній групі. Формальне лідерство або керівництво, засноване на формальній владі і підпорядкуванні - це природний закон побудови формальної організації.

Лідерство - це здатність впливати на індивідів і групи людей і вести їх за собою до досягнень мети.

Лідерство в організації - процес, повязаний з діяльністю лідера - авторитетного члена колективу (групи, організації), що володіє юридичної та / або фактичною владою в групі, організації. Як уже говорилося, лідери бувають формальні - їх призначають «зверху» - і неформальні - вони вибираються самими людьми «знизу». В цьому полягає основна відмінність між лідерством і керівництвом.

Оптимальним варіантом для організації є, як показує практика, коли керівник колективу виконує одночасно ролі і формального, і неформального лідера.

Лідер в організації (групі) виконує такі функції:

• постановка мети перед іншими учасниками спільної діяльності (в процесі взаємодії);
• знаходження засобів для мети досягнення;
• мотивація спонукання до певного типу поведінки чи модифікація їх поведінки;
• співорганізація - орієнтування зусиль на досягнення цілей;
• формування єдиних способів сприйняття реальності і норм організаційної (групової) культури.

Лідерство як соціальне явище.

Лідерство визначається як один з механізмів інтеграції групової діяльності, коли індивід або частина соціальної групи бере на себе функції здійснення координації та напрямки дій всієї групи, яка, в свою чергу, бере на себе обовязок підкорятися вказівкам та вимогам даного індивіда або частини членів групи.

В системі спільної діяльності лідерство виникає як обєктивна потреба певної групи, поламав у свідомості учасників і прийняла форму очікувань і вимог, звернених до лідера.

Суспільне лідерство іманентно людині і суспільству, тобто виникає з їхньої природи, воно є найдавнішою формою організації життя людей. Уже на самих ранніх етапах суспільного буття без формування тих чи інших способів організації групової діяльності існування і розвиток людських спільнот були б просто немислимими. А це, в свою чергу, обумовлювало вибір такого порядку суспільного життя, де провідну роль грали більш кмітливі, досвідчені, сильні, більш мужні індивіди. Вони отримували визнання, довіру, авторитет серед своїх сучасників, словом - ставали лідерами.

Лідерство як соціальне явище носить загальний характер. Можна сміливо стверджувати: там, де виникає та чи інша людська спільнота, там зявляються і лідери. З цим явищем кожна людина стикається вже з дитинства. Юнацькі стихійні групи завжди очолюються лідерами, це притаманне шкільним і студентським групам. Вільні обєднання дорослих також виділяють своїх лідерів, в родині обовязково є лідер. Без лідерства немислимі трудові колективи. З розвитком приватної власності на засоби виробництва, появою соціальних класів і держави лідерство стає активним компонентом політичних процесів.

У міру розвитку соціального життя еволюціонував і феномен лідерства, ускладнювалися його форми та ієрархія. На ранніх етапах суспільного розвитку переважної була особистісна форма лідерства, коли функції керівника групи виконує одна особа. Надалі стали виникати різні форми колективного лідерства, коли керівну функцію в групі виконує небудь колективний орган або провідне становище в системі суспільних відносин займає соціальна група, клас, партія, держава (серед системи держав).


4. Стилі лідерства
Кожен лідер у процесі управлінської діяльності виконує свої обовязки у властивому тільки йому стилі. Стиль керівництва виражається в ........

8.Список використаної літератури

. Агеев В. С. Межгрупповое взаимодействие: Социально-психологические проблемы. - М.: Изд-во МГУ, 2001. - 239 с.

Андреева, Г.М. Социальная психология. Учебник для вузов. ? М.: Аспект-Пресс, 2008. 363 с.
Базарова Т.Ю., Еремина Б.Л.. Управление персоналом. М. Изд. «Юнити» - 2001 г.
Блейк Р.Р, Мутон Дж.С., Научные методы управления, Киев, 1990.
Большой психологический словарь / Под редакцией Б. Г. Мещерякова, В. П. Зинченко. - М.: Прайм-Еврознак, 2007. 672 с.
Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. М., МГУ, 1995.
Веснин В., «Основы менеджмента», М., 1996.

Герчикова И.Н. Менеджмент. М-1994. Издательское объединение "Юнити"
. Гибсон Дж. Л. Организации: поведение, структура, процессы /Дж. Л. Гибсон, Д. М. Иванцевич, Д. X. Доннелли-мл. - М., 2005.

Егоршин А.П.. Управление персоналом. Нижний Новгород. 1999 г.
Казелецкий Ю., «Человек многомерный.», Киев, 1991.
Карлоф Б. Вызов лидеров. М., 1996.
Карпов А. В. Психология менеджмента: учебное пособие / А. В. Карпов. - М., 2007.
Кричевский, Р.Л., Рыжак, М.М. Психология руководства и лидерства в спортивном коллективе. М.: Изд-во Моек ун-та, 1985. 218 с.
Ладанов И.Д. Практический Менеджмент. М.1995
Ларионов, В.Г., Мельников, О.Н. Природа лидерства. // Российское предпринимательство. 2001. №4. Электронная версия журнала;
Лобанов В. США: Модели компетентности руководителей государственных учреждений. Проблемы теории и практики управления. N1, 1996.
Лэнд П.Э. Менеджмент - искусство управлять. М., 1995.
Мескон, М., Альберт, М., Хедоури, Ф. Основы менеджмента. - М.: Вильямс, 2007. 672 с.
Морено Л. Д. Социометрия. Москва, 1987.
Морозов А. С. Исследование межличностного восприятия в группе // Вопросы психологии личности. - Ульяновск, 2004. - С. 18-24.

Hиканоpов С.П. Системный анализ: этап развития методологии решения проблем в США. М.: Сов. pадио, 1969.
Обозов Н.Н., Щекин Г.В. Психология работы с людьми. Киев, 1990.
Первитская, А.М. Формирование лидерской деятельности в юношеском возрасте: Автореф. Дисс. канд. псих. наук. - Екатеринбург, 2007. 27 с.
ПЕТРОВ В.В.Теории Лидерства 2010
Поршнев А.Г., Ефремов В.С. Менеджер ХХI века. Кто он.//Менеджмент в России и за рубежом. № 4. 1998.
Семечкин, Н.И. Социальная психология на рубеже веков. Истории, теория, исследования. Часть 2. - Владивосток: Издательство Дальневосточного университета, 2003. 133 с.
Социологический справочник. Київ, видавництво політичної літератури,
1990.
Социальные исследования: построение и сравнение показателей. Москва,
1986.
Столяренко, Л. Д. Психология делового общения и управления. Учебник. - Ростов н/Д: Феникс, 2005. 416 с.
Соціологія. - Київ, 1996.
Типология и классификация в социологических исследованиях. Москва, 1982.

Уилк, X., Книппенберг, Э. Групповое действие. // Перспективы социальной психологии. - М.: Эксмо-Пресс, 2001. С. 454-503.
Чередниченко, И.П., Тельных, Н.В. Психология управления. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. 608 с.
Френсис Д., Вудкок М. Раскрепощенный менеджер. М.1994.
Ципкин Ю.А.. Управление персоналом. М. Изд. «Юнити» - 2001.
Шеметов П.В. Менеджмент: управление организационными системами: Учебное пособие. - М.: Издательство "Омега-Л", 2007. - 406с. - (Высшая школа менеджмента).
< referat/152/>
< biblio/ebooks/economics/124.html>
Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.