На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Характеристика обєкта вибр схеми водопостачання. Визначення розрахункових витрат води

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 25.6.2014. Сдан: 2014. Страниц: 46. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ст
Вступ……………………………………………………………….…..3
1. Характеристика об’єкта і вибір схеми водопостачання ……….………4
1.1 Характеристика об’єкта і вибір схеми водопостачання ………………..4
1.2 Визначення системи водопостачання …………………………………4

2. Визначення розрахункових витрат води ……………………….……….5
2.1 Добові і річні витрати води: …………………………………….…….. 5
- Витрати води населенням міста …………………………………….…….5
- Витрати води на підприємствах ………………………………………….6
- Витрати води на полив ……………………………………………………6
2.2 Погодинні витрати води ………………………………………………..8
2.3 Графіки водоспоживання і роботи насосів, що живлять водопровідну мережу ……………………………………………………………………….9
2.4 Витрати води на пожежегасіння ………………………………………10
2.5 Розрахункові режими роботи водопровідної мережі…………………11
2.6 Розрахункові витрати води …………………………………………….13

3. Розрахунок водопровідної мережі ………………………………………13
3.1 Проектування водопровідної мережі ………………………………….13
3.2 Вузлові відбори води …………………………………………………...14
3.3 Попередній потокорозподіл …………………………………………....17
3.4 Визначення матеріалу труб водопровідної мережі ………………..….17
3.5 Визначення діаметрів труб мережі ………………………………….…17
3.6 Гідравлічні розрахунки …………………………………………….…...19
3.6.1 Ув’язка мережі .......................................................................................19
3.6.2 Пєзометричні позначки і вільні напори ………………………….….29

4. Розрахунки водоводів, напірно-регулювальних споруд
та насосних станцій ……………………………………………….….32
4.1 Водоводи …………………………………………………………….…..32
4.2 Розрахунок водонапірної башти …………………………………….…32
4.3 Розрахунок РЧВ …………………………………………………….…...36
4.4 Насосні станції, що живлять водопровідну мережу ………………..…37

5. Конструювання водопровідних мереж………………………………..….45
5.1 Розташування водопровідної арматури ……………………………..….45
5.2 Деталювання вузлів у мережі ………………………………………..….46


Список використаної літератури ………………………………………..…..46
ВСТУП
Проектування водопровідних мереж повязано з вирішенням таких основних питань: вибором схеми водопостачання, визначенням розмірів водоспоживання в населеному пункті, трасуванням водопровідної мережі та водоводів, їх гідравлічним і техніко-економічним розрахунком, визначенням розмірів напірно-регулюючих споруд, необхідних напорів і подач насосів ІІ підйому, а також проведенням деталювання ділянки водопровідної мережі.
Даний курсовий проект спрямований на здобуття і закріплення знань з курсу "Водопостачання". В даному курсовому проекті необхідно запроектувати водопровідну мережу та водопровідні споруди для заданого населеного пункту.


1. Характеристика об’єкта і вибір схеми водопостачання
1.1 Характеристика обєкта водопостачання
Обєктом водовідведення є місто. Його розташування на місцевості показано на ситуаційному плані (рис. 1.1, 1.2). Основою для проектування водопровідної мережі є перспективний план забудови й завдання на проектування.
Згідно завдання в місті є дві житлові зони [ 1, т. 1]: багатоповерхова
(5 поверхів) з 3 ступенем благоустрою і малоповерхова (1 поверх) з 1 ступенем благоустрою; поливні території: квітники й газони площею 1,9 га і присадибні ділянки площею 1,0 га (тривалість поливного сезону 150 діб); торговий центр висотою в 1 поверх і обємом будівлі 33 тис. м3, і два заводи: а) Прядильноткацька фабрика з двома змінами за яку випускається 18т продукції , з обємом будівлі 30 тис. м3 із категорією виробництва за пожежною безпекою Б і ступеню вогнестійкості будівлі ІІ, б) Цементний завод з трьома змінами, за які випускається 100 т. продукції, з обємом будівлі 50 тис. м3 із категорією виробництва за пожежною безпекою В і ступеню вогнестійкості будівлі ІІІ.
Геологічні умови такі: ґрунт на трасі водопроводу - глина, промерзання ґрунту - 1,25 м, глибина залягання ґрунтових вод - 1,6 м.
1.2 Визначення системи водопостачання
Система водопостачання, як комплекс інженерних споруд, призначених для добування води з природних джерел, поліпшення її якості, транспортування й розподілу водоспоживачам, повинна забезпечувати подачу необхідної кількості води на потреби всіх категорій споживачів. При цьому повинні бути мінімальними витрати на будівництво й експлуатацію водопровідних споруд і не порушуватись екологічна рівновага навколишнього середовища.
В курсовому проекті приймається централізована система водопостачання з використанням підземних вод. Централізована система водопостачання повинна забезпечити господарсько - питне водоспоживання, виробничі потреби підприємств, витрати води на полив і гасіння пожеж [1, п. 4.3 та. 4.4]. Такий водопровід вважають об’єднаним господарсько-питним, виробничим і протипожежним.
Централізована система водопостачання населеного пункту повинна забезпечувати: побутове водоспоживання в житлових і громадських будівлях, потреби комунально-побутових підприємств; побутове водоспоживання на підприємствах, промислові потреби промпідприємств, потреби на пожежегасіння, власні потреби станцій водопідготовки, промивку мереж. Протипожежний водопровід приймаємо низького тиску, що забезпечує вільний напір в мережі на рівні поверхні землі при пожежегасінні не менше 10 м [1. п. 2.29].

2.Визначення розрахункових витрат води
2.1 Добові й річні витрати води:
Населення:
Середні витрати води (за рік), м3/доб, на господарсько - питні потреби в комунальному секторі визн. за ф-лою:
, (2.1)
де - середньодобове питоме водоспоживання людиною, л/(доб.*люд.)
[1, п.2.1];
- розрахункова к-сть жителів у районах житлової забудовирізного ступеню благоустрою;
- коефіціент, що враховує потреби місцевої промисловості, громадських і побутових закладів, зокрема тих, що забезпечують населення продуктами харчування ( = 1,1 ... 1,2) [1, табл.1, прим 4; 2, с.15].
Розрахункові витрати води за добу найбільшого і найменшого водоспоживання, м3/добу
Q , (2.2)
Q , (2.3)
де та - максимальний і мінімальний коефіціенти добової нерівномірності водоспоживання, які враховують устрій життя населення, режим роботи підприємств, ступінь благоустрою будинків, зміни водоспоживання протягом року, днів тижня: =1,1...1,3; = 0,7...0,9 [1, п.2.2].
Розрахунки ведемо в табличній формі:
Табл.2.1
Добові витрати води населенням
Зона забудови К-сть жителів N, осіб Питоме водоспожив., q, л/добу Невраховані витратиKm Коефіціенти добової нерівномірн. водоспожив. Добові витрати, м3/добу
Kmax Kmin Qсер Qmax Qmin
Багатоповерхова 42000 230 1,1 1,1 0,9 10626 11689 9468
Малоповерхова 9000 150 1,2 1,2 0,8 1620 1944 1244
Всього: - - - - - 12246 13633 10712


Витрати води на підприємствах.
Враховуються витрати на технологічні потреби, господарсько - питні цілі та користування душами. Цілком достатньо визначити тільки головні показники , що характерезують величини витрат води та їх зміну протягом доби, року, тощо.
Тому витрати води на підприємствах слід визначати за ф-лою:
Qпр = Р* qпр, (2.4)
де Р - к-сть продукції, що випускається підприємством за визначений період (зміну, добу, рік);
qпр- питома витратаводи на одиницю продукції, що випускається підприємством,м3, за визначений період [3].
Мінімальні й максимальні витрати води на підприємствах визначають залежно від коефіціентів зміни водоспоживання у літній та зимовий період Кліт та Кзим , які приймають за [3].
Обчислення та результати розрахунків ведемо в табличній формі:
Табл 2.2

Добові витрати води на потреби підприємств
Назва підприємства Питома витрата на 1т продукції м3/т № змін К- сть виготовленої продукції Коеф. зміни питомих витрат Добові витрати, м3/добу
Кліт Кзим Qсер Qmax Qmin
Прядильно-ткацька фабрика (А) 45 1 9 1,05 0,95 405 425,3 384,8
45 2 9 1,05 0,95 405 425,3 384,8
Всього за добу 18 810 850,6 769,6
Цементний завод (Б) 1,29 1 34 1,0 1,0 44 44 44
1,29 2 33 1,0 1,0 43 43 43
1,29 3 33 1,0 1,0 43 43 43
Всього за добу 100 130 130 130
Всього: - - - - - 940 980,6 899,6

Витрати води на полив.
Витрати води на полив, м3/доб, визначаються за ф-лою:
Qпол = 10*qn*Fn*m, (2.5)
де qn - питомі витрати на один полив, л/м2, які залежать від виду поливної території та кліматичних умов [1, п.2.3];
Fn - площа поливу, га;
m - к-сть поливів за добу m = 1...2 [1, п.2.3].
Табл. 2.3
Добові витрати води на полив
Вид території поливу Площа поливу Fn, га Питомі витрати води, qn, л/м2 К- сть поливів за добу, m Витрати води за добу, м3/доб
Qсер Qmax Qmin
Квітники і газони 1,9 5 1 95 95 -
Присадибні ділянки 1,0 10 1 100 100 -
Всього: 3,0 - - 195 195 -
Добові витрати води, що відбираються з міського водопроводу, визначаються як сума витрат всіма категоріями споживачів, що забезпечуються водою із об’єднаного водопроводу. Ці витрати наведено в табл. 2.4
табл. 2.4
Підсумкова таблиця добових витрат води споживачами міста
№ п.п. Споживачі Добові витрати, м3/доб
Qсер Qmax Qmin
1 Населення: - багатоповерхова зона - малоповерхова зона 10626 1620 11689 1944 9468 1244
2 Підприємства: - прядильноткацька фабрика - цементний завод 810 130 850,6 130 769,6 130
3 Полив: - квітники і газони - присадибні ділянки 95 100 95 100 - -
Разом: 13381 14808,6 11611,6

2.2 Погодинні витрати води.
Розподіл води по годинах проводять для доби макс. водоспоживання. Для цього за величиною коефіціента Кгод макс вибирають відповідний типовий процентний розподіл [4, додаток 6].

Кгод макс= ?макс*?макс , (2.6)
де ?макс - коеф, який враховує ступінь санітарного благоустрою будинків, режим роботи підприємств та інші місцеві умови і приймається рівним
?макс= 1,2...1,4[1, п.2.3];
?макс - коефіціент, який враховує кількість жителів в населеному пункті
[1, табл.2]:
NА= 42000 чол. - ?макс = 1,1;
NА= 9000 чол. - ?макс = 1,2.
Для ІІІ стпеню благоустрою: Кгод макс= 1,2*1,1 = 1,32
Для І ступеню благоустрою: Кгод макс= 1,3*1,2 = 1,56
Результати визначення погодинних витрат води в населеному пункті наведено в табл. 2.5.


табл. 2.5
Погодинні витрати води в населеному пункті
Години доби Населення І-ї житлової зони Населення ІІ-ї житлової зони Пром.підпр. м.куб/год Полив, м3/год Сумарні витрати Ординати інтегр. граф.


% м3/год % м3/год А Б м3/год % %
0_1 3,20 374,0 1,50 29,16 5,4 408,6 2,8 2,8
1_2 3,25 379,9 1,50 29,16 5,4 414,5 2,8 5,6
2_3 2,90 339,0 1,50 29,16 5,4 373,6 2,5 8,1
3_4 2,90 339,0 1,50 29,16 5,4 373,6 2,5 10,6
4_5 3,35 391,6 2,50 48,6 5,4 19,5 465,1 3,1 13,7
5_6 3,75 438,3 3,50 68,04 5,4 19,5 531,3 3,6 17,3
6_7 4,15 485,1 4,50 87,48 5,4 19,5 597,5 4,0 21,4
7_8 4,65 543,5 5,50 106,92 5,4 19,5 675,4 4,6 25,9
8_9 5,05 590,3 6,25 121,5 53,16 5,4 770,4 5,2 31,1
9_10 5,40 631,2 6,25 121,5 53,16 5,4 811,3 5,5 36,6
10_11 4,85 566,9 6,25 121,5 53,16 5,4 747,0 5,0 41,7
11_12 4,60 537,7 6,25 121,5 53,16 5,4 717,8 4,8 46,5
12_13 4,50 526,0 5,00 97,2 53,16 5,4 681,8 4,6 51,1
13_14 4,30 502,6 5,00 97,2 53,16 5,4 658,4 4,4 55,5
14_15 4,40 514,3 5,50 106,92 53,16 5,4 679,8 4,6 60,1
15_16 4,55 531,8 6,00 116,64 53,16 5,4 707,1 4,8 64,9
16_17 4,50 526,0 6,00 116,64 53,16 5,4 19,5 720,7 4,9 69,8
17_18 4,25 496,8 5,50 106,92 53,16 5,4 19,5 681,8 4,6 74,4
18_19 4,45 520,2 5,00 97,2 53,16 5,4 19,5 695,4 4,7 79,1
19_20 4,40 514,3 4,50 87,48 53,16 5,4 19,5 679,9 4,6 83,7
20_21 4,40 514,3 4,00 77,76 53,16 5,4 19,5 670,2 4,5 88,2
21_22 4,50 526,0 3,00 58,32 53,16 5,4 19,5 662,4 4,5 92,7
22_23 4,20 490,9 2,00 38,88 53,16 5,4 588,4 4,0 96,6
23_24 3,50 409,1 1,50 29,16 53,16 5,4 496,9 3,4 100,0
Всього: 100 11689 100 1944 850,6 130 195 14808,6 100,0 -
Рис. 2.1 Ступінчатий графік водоспоживання


Рис. 2.2 Інтегральний графік водоспоживання2.3 Графіки водоспоживання і роботи насосів, що живлять водопровідну мережу.
Розрахунки з визначення погодинних витрат води в населеному пункті ведуть в табличній формі (табл. 2.5). за отриманими результатами будують графіки водоспоживання (рис. 2.1 та 2.2), визначають годину максимального водоспоживання і транзиту води в башту, та погодинні витрати води, що їм відповідають, м3/год,та л/с.
По завданню приймаємо двухступеневу роботу насосів ВНС - ІІ.
При цьому повинні виконуватись такі умови:
Р1*Т1 + Р2*Т2 +Р3*Т3 +Р4*Т4 = 100%, (2.7)
де Р1 та Р2 - продуктивність відповідно І-го та ІІ-го насосів, %/год.;
Т1 та Т2 - тривалість роботи насосів відповідног на І-му та ІІ-му ступені.
Т1 + Т2 +Т3 + Т4 = 24 год; (2.8)

Р1 = 3%, Т1 = 6 год,
Р2 = 4,1%, Т2 = 2+1 = 3 год,
Р3 = 4,4%, Т3 = 1+10 = 11 год,
Р4 = 4,5%, Т4 = 4 год.


Погодинна подача насосами кожного ступеня, м3/год, визначається з виразу:
Qi = Pi*Qр.доб / 100, (2.9)
де Qр.доб - розрахункова добова подача води н. с., м3/доб, яка в багатьох випадках приймається рівною максимальному добовому водоспоживанню.
Qр.доб = 14808,6 м3/доб = 617 м3/год = 171,4л/с.


Таблиця 2.6
Погодинні витрати води, % що подаються насосною станцією.
Години доби Водоспоживання Подача насосною станцією Надлишок і недостача

% % % % % м.куб/год

0_1 2,76 2,8 3,20 473,9 0,4 65,3
1_2 2,80 5,6 3,20 473,9 0,4 59,4
2_3 2,52 8,1 3,20 473,9 0,7 100,3
3_4 2,52 10,6 3,20 473,9 0,7 100,3
4_5 3,14 13,7 3,20 473,9 0,1 8,8
5_6 3,59 17,3 4,95 733,0 1,4 201,7
6_7 4,03 21,4 4,95 733,0 0,9 135,5
7_8 4,56 25,9 4,95 733,0 0,4 57,7
8_9 5,20 31,1 5,50 814,5 0,3 44,1
9_10 5,48 36,6 5,50 814,5 0,0 3,2
10_11 5,04 41,7 5,50 814,5 0,5 67,5
11_12 4,85 46,5 5,50 814,5 0,7 96,7
12_13 4,60 51,1 4,90 725,6 0,3 43,8
13_14 4,45 55,5 4,90 725,6 0,5 67,2
14_15 4,59 60,1 4,90 725,6 0,3 45,8
15_16 4,77 64,9 4,90 725,6 0,1 18,6
16_17 4,87 69,8 4,90 725,6 0,0 4,9
17_18 4,60 74,4 4,90 725,6 0,3 43,8
18_19 4,70 79,1 4,90 725,6 0,2 30,2
19_20 4,59 83,7 4,90 725,6 0,3 45,7
20_21 4,53 88,2 4,90 725,6 0,4 55,5
21_22 4,47 92,7 4,20 622,0 -0,3 -40,4
22_23 3,97 96,6 3,75 555,3 -0,2 -33,1
23_24 3,36 100,0 3,20 473,9 -0,2 -23,0
Всього: 100 - 100,00 14808,6 14808,6Рис. 2.3 Ступінчастий графік водоспоживання
2.4 Витрати води на пожежогасіння.
Визначення кількості одночасно - можливих пожеж.
Для об’єднаного пожежного водопроводу, к-сть одночасних пожеж приймають від сумарної к-сті жителів в населеному пункті [1, п.2.12].
Приймаємо дві можливі одночасні пожежі.
Так як на території міста знаходиться два невеликих підприємства (площею менше 150 га) [1, п.2.22], то к-сть можливих пожеж припускаємо рівною 1.

Розрахункові пожежні витрати.
Їх приймають максимальними від розрахункової к-сті пожеж.
Для цього визначають:
а) всі можливі місця винекнення пожеж;
б) к-сть одночасних пожеж;
в) витрати на зовнішне і внутрішнє пожежогасіння;
г) Сумарні пожежні витрати для кожного можливого місця їх винекнення.
Можливі місця винекнення пожеж:
а) багатоповерхова зона (N = 30 тис. нас.), к-сть одночасних пожеж - 2;
б) малоповерхова зона (N = 9 тис. нас.), к-сть одночасних пожеж - 1;
в) підприємство А , площа підприємства 40 тис.м2, к-сть одночасних пожеж - 1;
г) підприємство Б, площа підприємства 50 тис.м2, к-сть одночасних пожеж - 1;
д) Громадських закладах (торговий центр), площею 33 тис.м2, к-сть одночасних пожеж - 1.
Розрахункові витрати на пожежогасіння.
- для населення [1, табл.5,6];
- для підприємств [1, табл.7,8];
- для громадського закладу [1, табл.6].

Витра........

Список використаної літератури:
1. СниП 2.04.02-84. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. - М: Стройиздат,1985.-136 с.
2. Ткачук О.А., Шадура В.О., Вепрева О.І. та ін. Водопровідні мережі. - К.:НМК ВО, 1992. - 112с.
3. Укрупненные нормы водопотребления и водоотведения для различных отраслей промышленности. - М.: Стройиздат,1982. - 528с.
4. Ткачук О.А., Шадура В.О.Водопровідні мережі: навчальний посібник. - Рівне: НУВГП,2004. - 117с.
5. Хоружий П.Д., Ткачук О.А Водопровідні системи і споруди.К.: Вища школа, 1993.-262с.
6. Шевелев Ф.А., Шевелев А.Ф. Таблицы для гидравлическрго расчета водопроводных труб. - М.: Стройиздат, 1984.-116с.
7. Тугай А.М., Орлов В.О. Водопостачання. Рівне: РДТУ, 2001. - 491с.
8. Хоружий П.Д., Орлов В.О., Ткачук О.А. та iншi. Довідник по ciльcькогоcподарcькому водопостачанню та каналізації. К.: Урожай, 1992 . - 328 c.
Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.