На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 80782


Наименование:


Контрольная СУСПЛЬНИЙ ЛАД КИВСЬКО РУС. ВАРАНТ КОНТРОЛЬНО РОБОТИ № 4

Информация:

Тип работы: Контрольная. Предмет: История. Добавлен: 26.09.2014. Сдан: 2013. Страниц: 19. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ВСТУП.............................................................................................................. 3
РОЗДІЛ 1.СУСПІЛЬНИЙ ЛАД КИЇВСЬКОЇ РУСІ...................................... 4
1.1. Категорії населення (вільні, напіввільні, невільні)............................ 4
1.2. Правоздатність, економічні права та взаємовідносиди населення... 5
РОЗДІЛ 2. ДЕРЖАВНО ПОЛІТИЧНИЙ ЛАД КИЇВСЬКОЇ РУСІ.............. 7
2.1. Форма правління................................................................................... 7
2.2. Органи центральної, адмінистративної, місцевої влади, їх функції та компетенція.................................................................................................. 8
2.3. Роль церкви в державному устрої....................................................... 9
РОЗДІЛ 3. ПРАВОВА СИСТЕМА КИЇВСЬКОЇ РУСІ.................................. 11
3.1. Судові органи держави, їх компетенція. Особливості судового процесу.............................................................................................................. 11
3.2. Характеристика джерел права............................................................. 13
3.3. Галузі права — цивільне, спадкове, кримінальне, шлюбно-сімейне.............................................................................................................. 14
3.4. Види покарань...................................................................................... 17
ВИСНОВКИ..................................................................................................... 18
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.................................................. 19


ВСТУП

Більш тисячі років тому, в IX в. н. е.., у східній половині нашого континенту склалося величезна і історично важлива держава - Київська Русь, оспіване билинами, скандинавськими сагами, половецькими піснями, описане арабськими іперськими географами, візантійськими хроністами і російськими істориками-літописцями. Його ядром був древній культурний центр Східної Європи - Середнє Придніпровя, девже за чотири тисячі років до князя Володимира жили землеробські племена.
Сучасники називали першу словянську державу Руссю; ми тепер, уточнюючи, називаємо їїКиївською Руссю, так як кілька століть Київ був столицею першої феодальної держави і по праву вважався "матірю міст руських". Билини продревніх богатирів, записані в різних кінцях нашої батьківщини, незмінно починаються словами: "Як у славному було місті під Києві ..." Ввивченні передумов утворення Київської Русі дуже важливі дві епохи: VI століття -час складання потужних союзів словянських племен та IX століття - час формуваннясамої Київської Русі [1].
Давньоруська держава в своєму розвитку пройшло три етапи:
Перший - у формі ранньофеодальної держави (кінець IX-X ст.) Цей період характеризується завершенням процесу обєднання словянських племен в єдинудержава, формуванням і вдосконаленням державного апарату тавійськової організації.
Другий етап - період розквіту Київської Русі (кінець X - перша половина XIвв.).
Третій етап - друга половина XI ст. - Перша половина XII в. - Періодекономічного і політичного ослаблення Русі. У другій половині XI ст.намітилися тенденції до феодальної роздробленості.

РОЗДІЛ 1.

СУСПІЛЬНИЙ ЛАД КИЇВСЬКОЇ РУСІ

1.1. Категорії населення (вільні, невільні, напіввільні)

Все населення Київської Русі ділиться на три категорії: вільні, невільні та напіввільні люди.
1. Верхівку вільних людей становили князь та його дружина (княжі мужі). З-поміж них князь вибирав воєвод та інших урядовців. Спочатку правовий статус "княжих мужів" відрізнявся від земської верхівки — родовитої, знатної, місцевого походження. Але в XI ст. ці дві групи злилися в одну — боярство.
До вільних людей належало також духовенство, яке становило окрему групу населення і ділилося на чорне і біле. На цей час значну роль в державі відігравало чорне духовенство — ченці. В монастирях жили і працювали кращі вчені (Нестор, Іларіон, Никон), лікарі (Агапіт), художники (Алімпій), які вели літописи, переписували книги, організовували різні школи. Перше місце серед монастирів України належало Києво-Печерському. Він став зразком для інших монастирів і мав великий моральний вплив на князів і все суспільство. До білого духовенства належали церковники: священики, диякони, дяки, паламарі, причетники [1].
2. Напіввільні люди. В Київській Русі існувала досить численна група напіввільних людей — закупів. Так називали смердів, які з різних причин тимчасово втрачали свою волю, але могли її знову здобути. Середню групу вільних людей давали міста. Жителі міст юридично були вільні, навіть рівноправні з боярами, але фактично вони залежали від феодальної верхівки. Нижчу групу вільного населення становили селяни — смерди.
3. Невільні люди називались спочатку челяддю, а потім холопами. Спочатку цим терміном називали осіб чоловічої статі (хлопець — холопець — холоп), а потім невільних людей взагалі. Основними джерелами холопства були: полон на війні, шлюб з невільним, народження від холопів, продаж при свідках, продаж збанкрутілого купця, втеча або крадіжка, здійснена закупом.
До ізгоїв відносили людей, які з різних причин вибули з тієї групи, до якої належали, але не вступили до іншої. В церковному уставі Володимира перелічено звільнених холопів, збанкрутованих купців, синів священиків, шо не навчилися грамоти. Усі ці люди переходили під захист Церкви. Головна маса ізгоїв у Київській Русі походила з холопів, які дістали волю від хазяїв [11, 14].

1.2. Правоздатність, економічні права та взаємовідносиди населення...

ВИСНОВОК

Давньоруська Київська держава стало важливою віхою в історії народів нашої країни і його сусідів у Європі та Азії. Давня Русь стала найбільшим для свого часу європейською державою. Її площа становила більше 1 млн. км ВІ, а населення - 4,5 млн. чоловік. Природно, що вона вплинула на долі світового історичного процесу.
Київська Русь з самого початку була поліетнічною державою. Народи, внеї ввійшли, продовжували потім свій розвиток у складі інших словянських держав, які стали наступниками Давньої Русі. Одні з них асимілювалися,добровільно втратили свою етнічну самостійність, інші ж збереглисядо наших днів.
У Давньоруській державі склалася форма ранньофеодальної монархії,яка збереглася потім і у її наступників протягом кількох століть [12]
За формою правління Київська Русь була монархією. На чолі держави стояв великий князь Київський. Навколо князя поступово сформувалося колодовірених осіб з числа родичів, дружинників і племінної знаті. В літературі він отримав назву - боярський рада. Його роль і значення не цілком зясовано: чи був він дорадчим органом при князеві або ж князь був лише головою такого зібрання, повязаний його рішенням.
З формальної точки зору Київська монархія була необмеженою. Але і вісторичної і в юридичній літературі зазвичай поняття необмеженої монархії ототожнюється з західною абсолютною монархією XV - XIXвв. Тому для позначення форми правління європейських держав раннього середньовіччя стали використовувати поняття — ранньо феодальна монархія.
Отже розвиток державності Київської Русі відбувався у двох напрямках: від системи управління, що випливала з військової організації, - до цивільних форм правління та від посилення централізму - до децентралізації [13].
Список використаної літератури

1. Алексеев Ю. М., Вертерел А. Г. Історія України.: Навчальний посібник. - К: Каравела, 2004. - 256 с.
2. Білоцерківський В. Я. Історія України: навчальний посібник. - К: Центр учбової літератури, 2007. - 535 с.
3. Бойко О.Д. Історія України: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр “Академія”, 1999. – 568с. (Гаудеамус).
4. Борисенко В.Й. Курс української історії: З найдавніших часів до ХХ століття: Навч. Посібник. – К.: Либідь, 1996. – 616с.
5. Історія України від найдавніших часів до наших днів: Навч. посібник для студ. вузів / Ю. І. Макар, Б. Ф. Біленький, А. П. Коцур та ін. - Чернівці, 1998. - 335 с.
6. Історія України. Документи. Матеріали: Посібник / В. Ю. Король (уклад., комент.). - К.: Академія, 2002. - 448 с.
7. Історія України: Навч. посіб. / В. М. Литвин, В. М. Мордвінцев, А. Г. Слюсаренко - К.: Знання-Прес, 2002. - 670 с.
8. Історія України: навч. посіб. / В. Ф. Верстюк, О. В. Гарань, О. І. Гуржий та ін. - К.: Альтернативи, 2002. - 472 с.
9. Історія України: Хрестоматія: У 2-х ч. / Упор. С. М. Клапчук, Б. I. Білик, Ю. А. Горбань та ін. - К.: ГЗМН, 1996. - Ч. I. - 372 с. - Ч. II. - 336 с.
10. Полонська - Василенко Н.Історія України. У 2. Т. - Т. 1. До середини XVII ст. - К: Либідь, 1993. - 640 с.
11. Семененко В. І., Радченко Л. О. Тсторія України з прадавніх часів до сьогодення: Навч. посібник. - X.: Торсінг, 2003. - 480 с.
12. Субтельний Орест. Україна. Історія. - К.: Либідь, 1994. - 736 с.
13. Толочко О. Київська Русь. - К.: Наукова думка, 1998. - 368 с.
14. Чутський А. І. Історія України: навчальний посібник. К: МАУП. 2006. - 345 с.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.