На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 81037


Наименование:


Курсовик ИНОПТИКО-СТАТИСТИЧНИЙ ПРОГНОЗ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРИ МЕТОДОМ ЛНЙНО РЕГРЕС

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 09.10.2014. Сдан: 2014. Страниц: 36. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ

ВСТУП 3
1 МЕТЕОРОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ РОЗСІЮВАННЯ ДОМІШОК В АТМОСФЕРІ 5
2 ПОБУДОВА СТАТИСТИЧНОЇ МОДЕЛІ ПРОГНОЗУ 11
2.1Алгоритм методу покрокової регресії 13
2.2Характеристика вихідних даних . 16
2.3 Аналіз зв’язків предикторів з предиктантом 17
3 ПОБУДОВА ПРОГНОСТИЧНОГО РІВНЯННЯ ТА ПЕРЕВІРКА АДЕКВАТНОСТІ МОДЕЛІ 18
ВИСНОВКИ 27
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 28
ДОДАТОК А 29
ДОДАТОК Б 30
ДОДАТОК В 32ВСТУП

Атмосферне повітря має необмежену ємність і відіграє роль найбільш рухомого, хімічно агресивного і всепроникаючого агента взаємодії поблизу поверхні компонентів біосфери, гідросфери і літосфери.
В результаті господарської діяльності людини в атмосфері зявляється велика кількість забруднюючих речовин (ЗР). Взаємодія атмосферного повітря з водою і грунтом призводить до якісних і кількісних змін всієї біосфери в цілому, посилюючи і прискорюючи небажані зміни складу і структури атмосферного повітря, клімату Землі. Найбільш сильні зміни клімату та якості атмосферного повітря спостерігаються у великих містах.
Атмосфера інтенсивно впливає не тільки на людину та біоту, але і на гідросферу, грунтово-рослинний покрив, геологічне середовище, будівлі, споруди та інші техногенні обєкти. Тому охорона атмосферного повітря та озонового шару є найбільш пріоритетною проблемою екології і їй приділяється пильна увага у всіх розвинених країнах.
У даній роботі використовується метод покрокової регресії (MПР), що дозволяє вибрати оптимальний склад статистично повязаних предикторів - факторів, які впливають на величину предиктанта (прогнозованої величини). Первісне число цих факторів може бути досить великим. Проте остання обставина не покращує розрахункову схему, оскільки збільшує дисперсію помилок. Це повязано з тим, що матриця кореляції, на якій заснована система нормальних рівнянь, знаходиться в емпірично з використанням експериментальних даних, які містять помилки вимірювань. Незалежні предиктори не вносять суттєву помилку в параметри моделі, так як в цьому випадку матриця кореляції добре обумовлена. Однак у звязку з тим, що серед безлічі потенційних предикторів є велика кількість статистично повязаних один з одним, матриця кореляції предикторів виявляється погано обумовленною. В цьому випадку помилки вимірювань, що містяться у вихідних даних, істотно впливають на точність оцінок параметрів моделі, а отже, і на адекватність моделі процесу. Таким чином, при побудові прогностичних схем методом лінійної регресії необхідно наявність лінійного звязку між предиктантом і хоча б одним метеорологічним параметром.
Метою даного курсового проекту є отримання лінійно регресійного рівняння методом покрокової регресії і на основі цього рівняння, отримання прогнозу забруднення атмосфери в місті Одесі сірководнем влітку. При цьому використовуються вихідні дані про забруднення атмосферного повітря у місті Одесі за літо1998р. В курсовому проекті розраховано інтегральний показник фонового забруднення Р, зроблено висновок про адекватність отриманої прогностичної моделі.
У першому розділі курсового проекту дана характеристика метеорологічних факторів, які впливають на розсіювання домішок в атмосфері. У другому розділі представлено етапи побудови статистичної моделі, алгоритм методу покрокової регресії, характеристика вихідних даних і аналіз звязку предикторів з предиктантом. Третій розділ включає в себе безпосередньо, розрахунки з побудови прогностичного рівняння і перевірку адекватності отриманої моделі. Останній етап курсового проекту висновки про виконану роботу.

1 МЕТЕОРОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ РОЗСІЮВАННЯ ДОМІШОК В АТМОСФЕРІ

Перенесення і розсіювання домішок, що надходять в атмосферу, залежить від безлічі факторів і, у першу чергу, від термодинамічного стану пограничного шару атмосфери. Ці умови характеризуються режимом вітру, термічної стратифікацією повітря, наявністю ряду атмосферних явищ.
Залежно від типу джерела викиду вітер може по-різному впливати на перенос шкідливих речовин. Відзначаються два максимуму концентрацій, які повязані з внеском двох груп джерел. При штилі основний вклад у забруднення повітря вносять низькі викиди. Саме тому штильовий максимум найбільш виражений взимку, коли внаслідок зниженого турбулентного обміну ослаблене розсіювання низьких і надходження в приземний шар високих викидів. Посилення другого максимуму (при швидкості вітру 4...7 м/с) влітку, зв’язано з конвективними умовами, які часто спостерігаються у цей період та при яких має місце інтенсивне надходження до землі викидів від високих джерел. Найбільші концентрації формуються біля поверхні землі при деякій швидкості Um, що називають «небезпечною». Її значення залежить від типу джерел викиду і визначається для перегрітих джерел через параметр
, (1.1)
де V - обєм газоповітряної суміші, що викидається в одиницю часу, тобто обємна витрата, /с;
T - різниця температур цієї суміші і навколишнього повітря; Н-висота труби, м
Небезпечна швидкість вітру Um на рівні флюгера (зазвичай 10 м від рівня землі) для перегрітих викидів визначається за формулою, м/с:

при Vm Um=0.5 (1.2)

при 0,5 при Vm> 2 um=Vm(1+0.12 , (1.4)
де - швидкість виходу газоповітряної суміші, м/с; D - діаметр труби, м.
Для холодних викидів значення Um розраховується через параметр
(1.5)
за формулами:
при <0.5 Um=0.5 (1.6)
при 0,5 < <2 Um= (1.7)
при > 2 Um= 2.2 (1.8)
Якщо джерела викидів низькі, підвищений рівень забруднення
повітря в районі викиду спостерігається при слабких вітрах швидкістю (0-1 м/с) за рахунок скупчення домішок у приземному шарі. За даними, отриманими М.Е.Берляндом і М.Є.Безуглою[1,2], концентрації домішок при вітрі швидкістю 0-1 м/с на 30-70% вище, ніж при інших швидкостях. Однак Л.Р.Сонькін, Е.А. Разбегаєва та інші виявили два максимуму швидкості вітру, при яких відбувається зростання вмісту інгредієнтів в атмосфері. Другий максимум (при швидкостях 3-6 м/с) М.Е.Берлянд пояснює викидами найбільш потужних високих джерел. На рівень забруднення повітря в містах істотно впливає напрямок вітру. Збільшення концентрацій домішок у місті з зосередженою промисловою площадкою постерігається тоді, коли відзначаються вітри з боку пр........Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.