На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 81658


Наименование:


Контрольная Антропологчний матералзм Л. Фейєрбаха

Информация:

Тип работы: Контрольная. Предмет: Философия. Добавлен: 10.11.2014. Сдан: 2011. Страниц: 12. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Вступ
1. Суспільне буття та суспільна свідомість.
2. Поняття соціальної структури суспільства та її основні елементи.
3. Висновок
4. Список літератури


Вступ
Філософська система Л.Фейєрбаха (1804-1872 рр.) закінчує період німецької класичної філософії. З позиції метафізичного матеріалізму Фейєрбах дав найбільш розгорнуту і глибоку критику ідеалізму, особливо гегелівського. Він показав, що гегелівська філософія є філософією тотожності духу і природи, причому визначальним і первинним виступає дух. Природа у Гегеля, говорив Фейєрбах, сама по собі - ніщо. До істинної природи Гегель навіть не підійшов. Розкриваючи суть гегелівської філософії, Фейєрбах зробив висновок про її звязок з теологією. Проте, відкидаючи ідеалізм гегелівської філософії, Фейєрбах одночасно відкинув гегелівську діалектику, вбачаючи в ній різновидність софістики. В цьому полягає одне із серйозних обмежень фейєрбахівської критики філософії Гегеля.Питання про відношення духу до буття Фейєрбах вирішував матеріалістично, доводячи, що буття є джерелом свідомості, яка похідна від буття. При цьому поняття буття тотожне у Фейєрбаха з поняттям природи. Природа вічна, проте окремі її предмети і явища тимчасові, виникають і зникають. Вихідним пунктом матеріалістичного вирішення Фейєрбахом питання про відношення свідомості до матерії є" людина взагалі - як природна істота, як психофізична єдність душі і тіла. Тому не випадково його матеріалізм характеризують як антропологічний. Виходячи з такого розуміння людини, Фейєрбах відкидає трактовку людини як, перш за все, духовної істоти. Згідно Фейєрбаха, тіло в його цілісності і є сутністю людського «Я»: духовне в людині не може бути відокремленим від тілесного. Дух і тіло - дві сторони, реальності, яка називається організмом. Людина є частиною природи і може існувати ляше в природі, завдяки їй. При цьому Фейєрбах не врахував те, що людина, будучи частиною природи, є в той же час продуктом суспільного життя. Окремий індивід для нього є не історично-духовним утворенням, як у Гегеля, а біологічною ланкою у розвитку людського роду. Історичний процес здійснюється, на думку Фейєрбаха, не під управлінням світового духу, а лише під впливом змін у релігії та моральній свідомості людини. Велику увагу Фейєрбах приділяв розробці матеріалістичної теорії пізнання. Згідно його поглядів, вихідним пунктом пізнання є відчуття. Джерелом відчуттів є матеріальний світ. Таким чином, в теорії пізнання Фейєрбах виступав як матеріалістичний сенсуаліст. Тільки те, що дано нам через органи відчуттів - зір, слух, запах, дотик, нюх - є, згідно Фейєрбаха, справжньою реальністю.

1. Гуманістичний зміст антропологічного матеріалізму Л. Фейєрбаха
Фейєрбахівські уявлення про Людину були отримані шляхом критичного перетлумачення християнських ідей. Фейєрбах віддав чи приписавши Людині лише ті якості ("предикати"), які релігія приписувала Богу. На його думку, Бог - Це відчужена та обєктивована сутність людини (або, інакше кажучи, Бог є деяким символічно закодованим зображенням суто людських властивостей та якостей). Саме в тому, що боги утворені за образом та подобою людей, і коренитися, за Фейєрбахом, сенс та цінність релігійної свідомості, основа її дійовості в історії. Алі недостатньо лише розуміти природу релігії, вважає Фейєрбах, - Критикувати її означає зводити, або редукувати, релігійні образи та цінності до їх земних прообразів. Перетлумачений таким чином зміст релігії саме й веде, за Фейєрбахом, до справжнього розуміння сутності людини. Критика релігії сполучена у Фейєрбаха із критикою ідеалізму, передусім Гегеля, критикою механістичного матеріалізму і розробкою антропологічного принципу. Фейєрбах Уважав систему Гегеля кульмінацією Розвитку ідеалістичної філософії. Адже в нього Бог, показуючи Свою силу й міць, звільняється від матерії, від цього несуттєвого прояву духу. Вчення Гегеля, на думку Фейєрбаха, було історією теології, перетвореної в логічний процес. Його Абсолютний Дух давав життя християнству, що зжило себе. Релігія тільки обіцяє, а дати пораду, визначити шлях у сучасному світі може одна філософія. Але Філософія нова. Вона «перетворює Людину, включаючи й природу як базис людини, у Єдиний, універсальний і Вищий предмет філософії, перетворюючи, отже, антропологію, у тому числі й фізіологію, в універсальну науку». ........


Список літератури
1. Семинарские занятия по философии: Учебник. Под ред. К.М. Никонова. - М.: Высшая школа, 1991г.;
2. А.Г. Спиркин. Основы философии: Учебное пособие для вузов. - М.: Политиздат, 1988 г.;
3. «Информация. Сознание. Мозг». Д.И. Дубровский Москва: «Высшая школа», 1980 г.;
4. Философский словарь. М.:Политиздат, 1987 г.;
5. Проблема сознания в современной западной философии. М.:1989 г.;
6. Введение в философию: Учебник для вузов. В 2 ч. Ч.2 Под общ. ред. И.Т. Фролова. - М.: Политиздат, 1989 г.
7. Лекции: Немецкая классическая философия Проф. Дулуман Є.К.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.