Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 81699


Наименование:


Курсовик Синтез систем з пдпорядкованим регулюванням

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 11.11.2014. Сдан: 2013. Страниц: 31. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Зміст
Список умовних скорочень і позначень………………………………………....3
Вступ……………………………………………………………………………….4
Завдання курсової роботи………………………………………………………...5
1. Розрахунок двигуна постійного струму як об’єкта управління……………..6
2. Розрахунок тиристорного перетворювача як підсилювача потужності…….9
3. Розрахунок здавачів струму та частоти обертання ДПС……………….......13
4. Синтез системи підпорядкованого регулювання управління електроприводом ……………………………………………………………….14
4.1 Розрахунок внутрішнього контуру за умови його налаштування на модульний оптимум (МО) ……………………………………………….......16
4.2. Розрахунок внутрішнього контуру на СО…………………………………20
4.3. Розрахунок параметрів регулятора за умови настроювання зовнішнього контуру на МО…………………………………………………….22
4.4. Розрахунок параметрів регулятора за умови налаштування зовнішнього контуру на СО…………………………………………………….24
5. Розрахунок кута струмообмеження …………………………………………26
Висновки…………………………………………………………………………28
Список літератури.................................................................................................29
Додаток А, моделювання САУ в MATLAB……………………………………30


Список умовних скорочень і позначень

ТАУ - теорія автоматичного управління;
САУ - система автоматичного управління;
САР - система автоматичного регулювання;
ЕП - електропривод;
МО- модульний оптимум;
СО- симетричний оптимум;
СІФК - система імпульсно-фазового керування;
ШІМ - широтно- імпульсна модуляція;
ТП - тиристорний перетворювач;
ЕРС - електрорушійна сила;
ДПС - двигун постійного струму;
ПІ-регулятор - пропорційно-інтегруючий регулятор

Вступ
Теорія автоматичного управління в широкому розумінні цього слова є теорія побудови і функціонування систем автоматичного управління.
САУ можна розділити на дві характерні групи, які відрізняються одна від одної як за принципом управління, так і за особливостями функціонування - розімкнуті САУ, що базуються на принципі керування за збуренням, і замкнуті САУ, які діють на основі принципу керування за відхиленням.
При відхиленні від стану рівноваги в надходженні і витратах енергії через дію збурень в системі виникає відхилення регульованої величини від заданого значення. Це призводить до включення в роботу регулятора, який намагається його зменшити, внаслідок цього виникає перехідний процес. Основним завданням ТАУ є оцінка поведінки САУ у перехідних режимах.
Важливим є дослідження поведінки САУ у стані рівноваги, де визначаються статична точність та інші статичні характеристики системи.
Можна виділити основні особливості ТАУ:
1. оцінка САУ в перехідних режимах за характеристиками окремих ланок системи;
2. тісний взаємозв’язок в дослідженні питань динаміки і статики;
3. вивчення САУ, різних за своїми фізичними властивостями;
Отже ТАУ можна визначити як науку, що вивчає статичні та динамічні властивості САУ, принципи побудови структурних схем, методи вибору параметрів на основі вимог якості системи.


Завдання курсової роботи


У структурній схемі автоматизованого електроприводу, схема якого наведена на рисунку 1, а вхідні параметри наведені в таблиці 1, розрахувати передаточні функції всіх ланок САУ, забезпечити настроювання внутрішнього та зовнішнього контурів регулювання на МО та СО, провести розрахунки відповідних регуляторів. Провести моделювання поведінки перехідних процесів у системі за умови ненавантаженого та навантаженого об’єкта управління. Провести розрахунок кута струмообмеження.

Рисунок 1 - Структурна схема САР
РШ - регулятор швидкості;
ОС - обмежувач струму;
РС - регулятор струму;
ТП - тиристорний перетворювач;
ЯЛ - якірний ланцюг;
ДС - здавач струму;
ДШ - здавач швидкості;
МЧ - механічна частина.
Таблиця 1. Вхідні дані курсової роботи
Варіант Rя, Ом Lя, мГн Uян, В Iян, А nн, об/хв J, кг·м2 Iямах/Iян=k1
25 0.28 32 184 42 996 0.35 2.6
1. Розрахунок двигуна постійного струму як об’єкта управління
У якості розрахункових можно прийняти........
Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.