Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 81706


Наименование:


Курсовик Жанр прелюдї в музиц романтизму

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 11.11.2014. Сдан: 2014. Страниц: 32. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Зміст

Вступ………………………………………………………………………..3
Розділ 1. Суспільно-історичні передумови розвитку романтизму
1.1. Історичні передумови розвитку романтизму як напрямку музичного мистецтва…………………………………………………………………...5
1.2. Жанрові відтінки музики романтизму………………………………10
1.3. Композитори епохи романтизму…………………………………….12
Висновки до розділу 1…………………………………………………….14
Розділ 2. Особливості прелюдії як жанру музики романтизму
2.1. Аналіз циклу прелюдій Ф.Шопена………………………………….15
2.2. Особливості виконання жанру прелюдії у музиці романтизму…...26
Висновки до розділу 2…………………………………………………….30
Висновки…………………………………………………………………..31
Список використаної літератури………………………………………...33


Вступ

Актуальність теми дослідження. У XIX ст. завершується процес формування наукового світогляду європейської людини, розпочатий у попередні століття. На ґрунті наукового світогляду створюється нова культура, в якій експериментальна наука поступово захоп­лює домінуючі позиції. Це виявилося вже на початку століття, коли наука остаточно зайняла належне місце серед предметів викладання і стала незалежною від релігії та філософії. Вчений перестає називати себе філософом, як він це робив у XVIII ст. Його вже не цікавлять метафізичні причини буття, він цілком віддається практичному за­стосуванню своїх знань.
Музичний романтизм, як художній напрямок, постав на початку XIX століття < wiki/XIX_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F> під впливом раннього німецького літературно-філософського романтизму (|Ф. В. Шеллінг < wiki/%D0%A4%D1%80%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%96%D1%85_%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC_%D0%A8%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3>, Жан Поль < w/index.php?title=%D0%96%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1> та ін.); надалі розвивався в тісному звязку з різними течіями літератури, живопису і театру.
Властива романтизму індивідуалізація образів, увага до почуттєвого світу сприяла появі нових прийомів формоутворення та засобів музичної виразності. Композитори-романтики повертаються до програмності, що в свою чергу сприяє індивідуалізації, конкретизації музичних образів. В оперному жанрі розвивається лейтмотивна < wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2> система, а також тяжіння до наскрізної драматургії. В симфонічному жанрі спостерігається тенденція до запроваждення великих складів оркестру із застосуванням видових інструментів, розширення ролі духових та ударних. Разом з тим більшої ваги набувають жанри мініатюри - прелюдій, програмних творів малої форми.
Звязок романтизму з національним відродженням ряду країн в музиці знайшов прояв у посиленні інтересу композиторів до музичного фольклору своїх народів і його імплементації у жанри європейської музики. Завдяки цьому інтересу на музичну арену виходять самобутні національні композиторські школи, серед яких польська < wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%B8> (Ф.Шопен < wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BD>, С. Монюшко < wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%8E%D1%88%D0%BA%D0%BE>), чеська < wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8> (Б.Сметана < wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0>, А.Дворжак < wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4_%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BA>), угорська < wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%86%D1%96> (Ф.Ліст < wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86_%D0%9B%D1%96%D1%81%D1%82>), пізніше норвезька < wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D1%86%D1%96> (Е.Гріг < wiki/%D0%93%D1%80%D1%96%D0%B3>), іспанська < wiki/%D0%86%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96> (Альбеніс), фінська < wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B8> (Я.Сібеліус < wiki/%D0%A1%D1%96%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%96%D1%83%D1%81>). Частково в руслі романтизму проходило становлення української < wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0> та російської < wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0> композиторських шкіл.
Тяжіння до індивідуалізації та пошуки експресії спонукали композиторів до використання дисонантних < wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81> співзвуч, ускладення ладо-гармонічної системи, що до початку XX століття підготувала ґрунт до цілковитої відмови від тональної системи багатьох композиторів наступної епохи.
Мета курсової роботи - дослідити жанр прелюдії в музиці романтизму. Досягти поставленої мети можна, виконавши наступні завдання:
- дослідити історичні передумови розвитку романтизму як напрямку музичного мистецтва;
- розглянути жанрові відтінки музики романтизму;
- визначити композиторів епохи романтизму;
- проаналізувати цикл прелюдій Ф.Шопена;
- сформулювати особливості виконання жанру прелюдії у музиці романтизму.
Об’єкт дослідження - прелюдії Ф. Шопена.
Предмет дослідження - особливості жанру прелюдії у музиці романтизму.
Структура роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків та списку використаних джерел.


Розділ 1. Cуспільно-історичні передумови розвитку романтизму
1.1. Історичні передумови розвитку романтизму як напрямку музичного мистецтва

Романтизм сформувався на тлі суспільної кризи < wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0> як прояв незгоди з тенденціями кінця XVIII ст. Вже тоді почалися процеси проторомантизму в мистецтві Франції (особлива схвильованість в деяких портретах, потяг до незвичних ситуацій, прихід в мистецтво представників народу без ідеалізації їх бідності, їх соціального стану). Особи з соціального низу піднімаються до рівня учасників історичного процесу попри монополію < wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%8F> аристократії на політику < wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0> і культуру < wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0>.
В Європі буржуазія < wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B6%D1%83%D0%B0%D0%B7%D1%96%D1%8F> стає окремою соціально-політичною силою, внаслідок чого змінилася структура суспільства, зруйнувалися традиції спадкової монархічної < wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%8F> влади. Відбулася низка буржуазних революцій, що призвело до формування конституційної < wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%8F> монархії або до відновлення республіканського < wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0> правління. У 1649 < wiki/1649> році відбулася буржуазна революція в Англії, в 1789 < wiki/1789> - буржуазна революція у Франції. Негатив революційних змін (страти, голод, військові дії, політична нестабільність) призвели до бажання втекти від реальності, бо вплинути на неї не було можливості.
Посилилася роль міст < wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE>, зросли їхні розміри. Це викликало потяг до первинного стану людини, до природи і малої залежності пересічного громадянина від утисків суспільства.
Першою особою епохи, що значно вплинула як на політичні, так і на мистецькі події того часу, став Наполеон Бонапарт < wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82>, що особистим прикладом продемонстрував важливість особистої ініціативи, дієвості. 18 червня 1815 < wiki/1815> року Наполеон програв битву при Ватерлоо < wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%BE>, після чого його примусили зректися престолу й відправили на острів Св. Єлени.
Теоретично життя для романтика також будується на яскравих контрастах < wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82>.
Церква < wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0> і надалі втрачає свої позиції в суспільстві, формується чисто світська культура 19 століття.
У 1804 < wiki/1804> році, коли Наполеон став французьким імператором < wiki/%D0%86%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80>, Німеччина лишалася політично відсталою країною, в якій панувала феодальна роздробленість, кріпацтво < wiki/%D0%9A%D1%80%D1%96%D0%BF%D0%B0%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE>, середньовічне законодавство < wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE>. Раніше низка німецьких князівств воювали проти революційної Франції. У 1805 р. імператор Австрії Франц ІІ покинув престол. В липні 1806 р. Священна Римська імперія припинила існування, замість неї проголосили Рейнський союз.
У Франції в 1789 < wiki/1789> році особиста залежність селян, деякі дворянські привілеї й церковна десятина були скасовані. 26 серпня < wiki/26_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F> 1789 < wiki/1789> року прийнята «Декларація прав і свобод людини». В липні 1790 року введено громадянський шлюб. У вересні 1791 < wiki/1791> року приймається перша Конституція < wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%8F>.
У 1792 < wiki/1792> році Англія вступила в війну Французької республіки і Бельгії. У 1797 < wiki/1797> році до війни з Францією додалися внутрішні народні заворушення, заколот матросів.
В Ірландії продовжуються виступи проти англійської колоніальної < wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC> влади. Незважаючи на це, у 1799 році англійський і ірландський парламент було офіційно обєднано.
В Італії виникає ідея національної єдності, що призвело до політичного обєднання Апеннінського півострова < wiki/%D0%90%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2>. У 1799 < wiki/1799> році Наполеон прийняв на себе титул короля < wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C> Італії. Попри те, що відносну політичну самостійність незабаром було втрачено, ідея єдності італійців продовжувала розвиватися і реалізувалася зі створенням обєднаного королівства Італії.
Музичний романтизм умовно поділяють на три етапи.
· Початковий етап музичного романтизму повязаний з творчістю Ф. Шуберта < wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86_%D0%A8%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82>, Н. Паганіні < wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BD%D1%96>, Дж. Россіні < wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%96%D0%BD%D1%96> та інших.
· Наступний етап (1830 - 1850-ті рр.) повязаний з творчістю Ф. Шопена < wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BD>, Р. Шумана < wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD>, Г. Берліоза < wiki........


Список використаної літератури

1. Европейское просвещение и Французькая революция XVIII в.: Сб. статей/ Под ред. Г.С. Кучеренко. - М., 1988.
2. Культура народов Центральной и Юго-Восточной Европы в
эпоху Просвещения. - М., 1988.
3. Мастера классического искусства Запада. - М., 1993.
4. Проблемы Просвещения в мировой литературе. - М., 1970.
5. Українська та зарубіжна культура: Навч. посіб./ За ред. М.М. Заковича. - К.: Т-во "Знання", К., 2000. - 622 с. - (Вища освіта XXI століття).
6. Антонець О. А. Еволюція салонної музики в європейській культурі : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.03 / О. А. Антонець. - Х., 2006. - 21 с.
7. Кривцун О. Эстетика : учебник для гуманит. вузов и факультетов / О. Кривцун. - М. : Аспект Пресс, 2003.
8. Влияние романтического виртуозного исполнительства на композиторское творчество (От Ф. Шопена к А. Скрябину) : дис. ... канд. искусствоведения : 17.00.02 / Усенко Наталия Михайловна. - Ростов-н/Д., 2005. - 168 с.

Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.