На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 81772


Наименование:


Курсовик Сутнсть системи оподаткування в Україн.

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 14.11.2014. Сдан: 2012. Страниц: 36. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Зміст
Вступ 3
1. Сутність системи оподаткування в Україні. 5
1.1. Система оподаткування в Україні. 5
1.2. Суб’єкт податкових правовідносин. 11
2. Організація оподаткування доходів. 27
2.1. Особливості оподаткування доходів від діяльності страхових компаній. 27
2.2. Порядок і зміст декларування доходів страховими компаніями. 30
3. Система оподаткування страхових компаній в інших країнах. 31
Висновки 35
Список використаної літератури 37


Вступ
Система оподаткування, виконуючи функції ринкового регулятора в умовах розвитку ринкових відносин, є важливим фінансовим фактором управління діяльністю субєктів підприємництва. Згідно з чинним податковим законодавством, страховики у процесі фінансово-господарської діяльності зобовязані здійснювати оплату загальнодержавних та місцевих податків і зборів (обовязкових платежів).
До загальнодержавних податків і зборів, що сплачуються страховиком належать: непрямі, прямі податки та збори. В свою чергу до непрямих податків відносять податок на додану вартість, ввізне мито; до прямих податків - податок на прибуток і валовий дохід, на майно (нерухомість), податок із власників транспортних засобів, плату за землю; до зборів - дорожній збір, держмито та збір за видами соціального страхування.
До місцевих податків і зборів, що сплачуються страховиком належать: податки і збори. В свою чергу до податків відносять податок на рекламу, комунальний; до зборів - збори за право користуватися місцевою символікою, за паркування автотранспорту, за проїзд територією прикордонних областей автотранспортом, який виїжджає за кордон та інші збори.
З метою оподаткування страхової діяльності згідно із Законом «Про оподаткування прибутку підприємств» оподатковуваний дохід - це сума страхових платежів (внесків, премій), одержаних страховиками - резидентами протягом звітного періоду за договорами страхування і перестрахування ризиків на території України або за її межами, зменшених на суму страхових платежів (внесків, премій), сплачених (нарахованих) страховиком за договорами перестрахування з резидентом. Податковий облік операцій із страхування життя фізичних осіб ведеться страховиками окремо. Доходи страховиків-резидентів від страхування життя оподатковуються за ставкою обсягом 3%.
Доходи страховиків-резидентів, отримані за договорами довгострокового страхування життя, не оподатковуються (ставка становить 0%) у разі дотримання наступних вимог до таких договорів.
У разі порушення встановлених Законом «Про оподаткування прибутку підприємств» вимог до договору довгострокового страхування життя, доходи, одержані страховиком за таким договором, оподатковуються за ставкою 3% у податковому періоді, у якому відбувся факт такого порушення, з нарахуванням пені на суму такого податкового боргу, розрахованої з початку податкового періоду, наступного за податковим періодом, на який припадає отримання таких доходів страховиком, до дня їх включення до валового доходу такого страховика.
Доходи страховика з джерел, не повязаних із страховою діяльністю, оподатковуються на підставах, спільних для всіх субєктів підприємницької діяльності, із використанням ставки податку з прибутку обсягом 25%. При цьому до категорії валових витрат, які повязані з одержанням таких доходів, не належать витрати, що їх страховик зазнав, здійснюючи операції зі страхування (перестрахування).


1. Сутність системи оподаткування в Україні
1.1 Система оподаткування в Україні.
Система оподаткування є важливим фінансовим важелем регулювання діяльності субєктів господарювання. У своїй основі вона має загальні принципи побудови і впливу на фінансово-господарську діяльність господарюючих субєктів в умовах ринкової економіки.
Становлення в Україні системи оподаткування субєктів господарювання, у тому числі страхових компаній, почалось з 1991 року. Перший Закон про систему оподаткування в Україні було прийнято 1991 року. Становлення і розвиток системи оподаткування з часу прийняття цього Закону свідчить про недоліки в податковій політиці держави щодо субєктів господарювання, зокрема й таких, що працюють на страховому ринку.
Програма ринкових перетворень, що реалізується в Україні, передбачає вдосконалення оподаткування субєктів господарювання. У лютому 1997 року Верховною Радою України прийнято третій варіант Закону "Про систему оподаткування".
Страхові компанії зобовязані сплачувати загальнодержавні податки і збори (обовязкові платежі), а також місцеві податки і збори (обовязкові платежі). Податки у суспільстві виконують, як відомо, дві основні функції: фіскальну та регулюючу. Через регулюючу функцію досягається вплив податків на результати фінансово-господарської діяльності, фінансовий стан господарюючих субєктів. Окремі податки та відрахування по-різному впливають на діяльність страхових компаній. Цей вплив повязаний із вирішенням цілого ряду питань. Насамперед потрібно визначити обєкт оподаткування, ставки податків, джерела і терміни їх сплати, податкові пільги, фінансові санкції при порушеннях податкового законодавства.
Оподаткування страхової діяльності потребує зясування не лише відповідних законодавчих і нормативних актів з оподаткування, а й законодавства щодо страхової справи. Діяльність страховика охоплює як страхову діяльність, що має свій відмінний порівняно з іншим порядок оподаткування, та діяльність, не повязану зі страхуванням (інвестиційну та іншу діяльність), яка оподатковується у загальному порядку.
Розглянемо податки й відрахування, що їх мають здійснювати страхові компанії згідно з чинним податковим законодавством.
Оподаткування прибутку страхових компаній. Згідно з прийнятим 22 травня 1997 року Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"" істотно змінилося оподаткування страхової діяльності. Обєктом оподаткування визначено валовий дохід від страхової діяльності, який включає суму страхових внесків, страхових платежів або страхових премій, нагромаджених страховиками протягом звітного періоду за договорами страхування і перестрахування ризиків на території України або за її межами. Ставка податку визначена в розмірі 3 % від суми валового доходу, отриманого від страхової діяльності.
До складу валового доходу страхової компанії, що оподатковується за ставкою 3 %, не включаються доходи, отримані страховиками-резидентами у вигляді страхових внесків, страхових платежів або страхових премій, нагромаджених протягом звітного періоду за договорами страхування і перестрахування життя на території України або за її межами.
Доходи нерезидентів, отримані у вигляді страхових внесків, страхових платежів або страхових премій від перестрахування ризиків на території України, оподатковуються за ставкою 15 % у джерела їх виплати за рахунок таких виплат.
Доходи нерезидентів, отримані у вигляді страхових внесків, страхових платежів або страхових премій від страхування ризиків на території України, оподатковуються за ставкою 30 % у джерела їх виплат за рахунок таких виплат.
Згідно із Законом України "Про страхування" нерезиденти не можуть здійснювати страхування на території України. Тобто існує неузгодженість у названих законодавчих актах.
Водночас слід звернути увагу на те, що підвищені ставки оподаткування доходів нерезидентів від страхової діяльності в Україні створюють сприятливі умови для діяльності українських страховиків на внутрішньому страховому ринку.
Звільняється від оподаткування валовий дохід страхових компаній, повязаний зі страхуванням життя фізичної особи, що передбачає страхову виплату в разі таких страхових випадків:
* смерть застрахованої особи;
* рішення суду про оголошення застрахованої особи померлою;
* дожиття застрахованої особи до закінчення строку дії договору страхування або досягнення нею віку, визначеного договором страхування. У цьому випадку строк дії договору не повинен бути меншим від 120 календарних місяців. Договір не може передбачати часткових виплат до закінчення строку його дії або настання страхового випадку. (На перехідний період до 2003 року строк дії договору зі страхування життя громадян віком після 50 років встановлюється від 60 календарних місяців.)
Якщо договір страхування життя буде розірваний достроково і це не повязано зі смертю застрахованої особи, доходи, отримані страховиком, підлягають оподаткуванню в оподатковуваному періоді, протягом якого відбулося розірвання договору. При цьому використовується ставка податку в розмірі 6 %.
Доходи від страхування фізичних осіб на інших умовах, окрім щойно перелічених, оподатковуються за ставкою в розмірі 3 %.
При оподаткуванні прибутку страхових компаній від іншої діяльності застосовується ставка 30 %. Податкове зобовязання страховика - платника податку від діяльності, не повязаної зі страхуванням, зменшується на суму сплаченого до бюджету податку на дивіденди. Завдяки змінам в оподаткуванні результатів основної діяльності страховиків, тобто переходу до оподаткування валового доходу від страхової діяльності (крім доходу від страхування і перестрахування життя), розширюється самостійність страхових компаній у здійсненні фінансово-господарської діяльності, у формуванні поточних витрат, а отже, і прибутку. Одночасно перехід до оподаткування валового доходу замість прибутку підвищує відповідальність страховиків за поточні і кінцеві результати їхньої діяльності.
Розширено самостійність, а також і відповідальність страховиків за сплату податку на прибуток (дохід). Не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, страховики складають податкову декларацію за звітний квартал і подають до Державної податкової адміністрації. Протягом кварталу (до 20 числа другого і третього місяців кварталу) вони сплачують авансові внески до бюджету (за підсумками першого і другого місяців кварталу). Авансові внески страховик розраховує самостійно, без складання податкової декларації. При цьому слід звернути увагу, що штрафні санкції за відхилення розмірів сплачених внесків від розмірів внесків, перерахованих за результатами звітного кварталу, не застосовуються. Подання бухгалтерської звітності передбачено лише за результатами діяльності страховика - платника податку за рік .
При цьому до складу валових витрат, повязаних з отриманням доходів з інших джерел, не включаються витрати страхової компанії, які мають місце при здійсненні операцій з основної діяльності (страхування і перестрахування). Тобто потрібно вести як окремий від основної діяльності облік доходів, що надходять з інших джерел. У разі неможливості прямим підрахуванням визначити розмір амортизаційних відрахувань за основними фондами, що використовуються під час здійснення страхової та іншої діяльності, не повязаної зі страхуванням, він визначається пропорційно питомій вазі валових доходів від страхової діяльності та валових доходів, не повязаних із страхуванням (перестрахуванням) у загальному валовому доході.
Плата за землю. Плата за землю вноситься у вигляді земельного податку або орендної плати. Платниками податку є власники землі або землекористувачі. За земельні ділянки, надані в оренду, береться орендна плата. Отже, страхові компанії можуть сплачувати податок на землю або орендну плату із земельних ділянок, які зайняті під офіси, культурно-побутові та господарські будівлі, гаражі.
Ставки податку за землю в населених пунктах встановлюються у відсотках до грошової оцінки землі або в грошовому вимірі за 1 м2 земельної ділянки (якщо грошова оцінка земельної ділянки не встановлена). Ставки податку за 1 м2 диференціюються залежно від чисельності мешканців у населеному пункті, а також від розміщення ділянки на території населеного пункту.
Податок із власників транспортних засобів. Цей податок сплачують страхові компанії, які мають зареєстровані в Україні власні транспортні засоби (автомобілі, мотоцикли, човни моторні). Ставки податку встановлені з одиниці потужності транспортних засобів в евро залежно від потужності двигуна транспортного засобу та одиниці її вимірювання. Якщо страховик бере в оренду автотранспортні засоби, він не виступає платником зазначеного податку.
Плата за землю і податок із власників транспортних засобів впливають на фінансову діяльність страхових компаній через формування поточних витрат, оскільки відносяться на вказані витрати. Але з огляду на незначний абсолютний обсяг зазначених податків їх вплив на фінансовий стан страховиків не істотний.
Непрямі податки. Сплата страховими компаніями непрямих податків (податок на додану вартість і мито) не повязані з їх основною діяльністю.
Податок на додану вартість страховики можуть сплачувати при реалізації основних фондів, нематеріальних активів, інших матеріальних цінностей, у разі надання консультаційних послуг. Податок у розмірі 20 % додається до ціни реалізації. Податкове зобовязання зі сплати податку виникає, коли кошти покупця зараховуються на рахунок страховика як оплата матеріальних цінностей або послуг.
Податок мито (ввізне мито) страховики сплачують при закупівлі матеріальних цінностей за імпортом. Податкове зобовязання виникає при перетинанні митного кордону. Джерелом сплати мита є кошти, використовувані страховиком для закупівлі за імпортом.
Відрахування до цільових державних фондів. Згідно із діючим законодавством страховики мають здійснювати загальнодержавні обовязкові платежі (збори) на обовязкове державне пенсійне страхування; обовязкове державне соціальне страхування.
Зазначені відрахування відносяться до поточних витрат страховика, а отже, безпосередньо впливають на формування прибутку від його основної діяльності.
Збір на обовязкове державне пенсійне страхування. Страхові компанії здійснюють зазначені відрахування на фактичні витрати на оплату праці фізичних осіб (працівників), котрі перебувають у трудових відносинах зі страховиком. Це основна і додаткова заробітна плата та інші заохочувальні і компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, які підлягають обкладенню податком на доходи фізичних осіб (прибутковим податком з громадян). ........


Список використаної літератури:
1. Інтернет - < 16932>.
2. Шумелда Я. П. Страхування: Навчальний посібник. Видання друге, розширене - К.: Міжнародна агенція «Бізон», 2007. - 328 сторінка.
3. Страхування. С. С. Осадець.
4. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22.05.97р. (зі змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 4. - С. 28.
5. Податковий Кодекс України № 2755-VІ від 02.12.2010 року // Голос України. - 04.12.2010. - № 229 (№ 229-230).


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.