На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 81813


Наименование:


Курсовик ОБЛК ГОТОВО ПРОДУКЦ

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 17.11.2014. Сдан: 2014. Страниц: 57. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ

ВСТУП 2
1.РОЛЬ І ЗАВДАННЯ ОБЛІКУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 4
1.1 Поняття і завдання обліку готової продукції 4
1.3 Документування господарських операцій з руху готової продукції 8
1.4 Особливості обліку випуску готової продукції та формування її 11
собівартості в умовах використання комп’ютерної техніки. 11
1.5 Інвентаризація готової продукції 12
1.6 Облік оприбуткування та реалізації готової продукції 19
2. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ У ЗАТ «СЛАВОЛИЯ» 25
2.1 Організаційно-економічна характеристика ЗАТ «Славолия» 25
2.2 Організація бухгалтерської служби підприємства 27
2.3 Організація обліку готової продукції в ЗАТ «Славолия» 29
2.4 Пропозиції щодо вдосконалення обліку готової продукції 33
ВИСНОВОК 40
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 42
ДОДАТКИ………………………………………………………………………..44


ВСТУП


Нові економічні відносини проникають у всі сфери господарської
діяльності підприємств України. Відбувається інтенсивний перехід діяльності економічних суб’єктів на ринкові відносини, в цих умовах у підприємств виникає необхідність активніше використовувати бухгалтерський облік, контроль та аудит, щоб контролювати та удосконалювати свою роботу. Ринкові відносини, які склалися, об’єктивно вимагають зміни бухгалтерського обліку, контролю та аудиту, наблизив його максимально до міжнародних стандартів.
Управління підприємством - складний і відповідальний процес, який має свою стратегію і тактику. Дбаючи про поточну господарську діяльність, керівник підприємства, його власники, головні спеціалісти зобов’язані постійно думати про перспективу підприємства. Тільки така система управління може бути основою успішного розвитку підприємства.
Ефективне використання товарних ресурсів, чіткий облік - це
необхідний елемент управління підприємства. Управління - це перш за все
передбачати: хід виконання виробничої програми, відхилення від плану і
завданих параметрів, відхилення у використанні виробничих ресурсів,
напрямки перспективного розвитку підприємства після прийняття відповідних управлінських рішень.
Готова продукція - це вироби і напівфабрикати, повністю закінчені обробкою, що відповідають чинним стандартам чи затвердженим технічним умовам, прийняті на склад чи замовником
Обсяг виробленої продукції юридичної особи визначається без вартості так званого внутрішньозаводського обороту.
Внутризаводским обігом вважається вартість тієї частини вироблених підприємством готових виробів і напівфабрикатів, яка використовується підприємством на власні виробничі потреби (крім продукції, зарахованої до складу основних засобів даної юридичної особи).

Для успішного ведення справ необхідно мати наступну інформацію:
· скільки готової продукції знаходиться на складі підприємства,
· які роботи знаходяться в стадії виконання,
· скільки продукції відвантажено покупцям,
· які роботи прийняті замовниками,
· які товари, роботи і послуги оплачені замовниками та покупцями і за якими цінами.
Мета даної роботи - описати теоретичні та практичні засади обліку готової продукції. Предмет дослідження даної роботи - питання організації обліку готової продукції.
Обєкт дослідження - діюче підприємство ЗАТ «Славолия», що займається виробництвом майонезу, маргарину, господарського та туалетного мила, масложирової продукції. Для оптимізації виробничих і збутових процесів, в умовах ринкової економіки, підприємство потребує точному і своєчасному обліку готової продукції.


1.РОЛЬ І ЗАВДАННЯ ОБЛІКУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

1.1 Поняття і завдання обліку готової продукції


Вироби (продукція) вважаються готовими, якщо відповідно до встановленої технологією їх виробництво на цьому підприємстві повністю завершено, вони повністю укомплектовані, прийняті службою технічного контролю виробника і забезпечені документом, що засвідчує їх якість і підтверджують їх відповідність обовязковим вимогам, встановленим в стандартах, технічних умовах , технічної документації та договорах на постачання.
У бухгалтерському обліку продукція вважається реалізованою в момент її відвантаження (у звязку з переходом права власності на продукцію до покупця).
Готова продукція, як правило, повинна бути здана на склад у підзвіт матеріально відповідальній особі. Великогабаритні вироби та продукція, яка не може бути здана на склад з технічних причин, приймаються представником замовника на місці виготовлення, комплектації і збірки.
Реалізація продукції здійснюється відповідно до укладених договорів або шляхом вільного продажу через роздрібну торгівлю.
У договорах на постачання готової продукції вказують постачальника і покупця, необхідні показники по виробах, ціни, знижки, накидки, порядок розрахунків, суму податку на додану вартість та інші реквізити. У міжнародній практиці прийнято додатково вказувати непереборні обставини (форс-мажор), поручительство, гарантії виконання договірних умов, порядок відшкодування збитків, застереження про підсудність і арбітражі та інші відомості.
Реалізація продукції (робіт, послуг) проводиться організаціями за наступними цінами:
· за вільними відпускними цінами і тарифами, збільшеним на суму ПДВ;
· за державними регульованими оптовими цінами і тарифами, збільшеним на суму ПДВ (продукція паливно-енергетичного комплексу та послуги виробничо-технічного призначення);
· за державними регульованими роздрібними цінами (за відрахуванням у відповідних випадках торговельних знижок, знижок збуту та опту) і тарифами, що включає в себе ПДВ (для продажу товарів населенню та надання йому послуг).
Розрахунки за міжреспубліканськими поставках товарів (робіт, послуг) з державами, що підписали договір про економічне співробітництво, здійснюються за цінами і тарифами, збільшеним на суму ПДВ.
При встановленні відпускних цін вказується франко, тобто за чий рахунок здійснюється оплата витрат з доставки продукції від постачальника до покупця. Франко-станція призначення означає, що витрати на доставку продукції покупцеві оплачує постачальник, і вони включаються у відпускну ціну. Франко-станція відправлення означає, що постачальник оплачує витрати тільки до завантаження готової продукції у вагони. Всі ж інші витрати з перевезення готової продукції (оплата залізничного тарифу, водного фрахту і т. д.) мають оплачуватися покупцем.
Основними завданнями бухгалтерського обліку готової продукції є:
· правильний і своєчасний облік наявності та руху готової продукції на складах, холодильниках та інших місцях зберігання продукції;
· контроль за виконанням планів за обсягом, асортиментом, якістю випущеної продукції і зобовязань щодо її постачання;
· контроль за збереженням готової продукції та дотримання встановлених лімітів;
· контроль за виконанням плану по реалізації продукції і своєчасністю оплати за реалізовану продукцію;
· виявлення рентабельності всієї продукції та її окремих видів.


1.2 Характеристика готової продукції її оцінка та класифікація


Основу побудови обліку готової продукції становлять:
· визначення терміна "готова продукція" та класифікація готової продукції;
· оцінка готової продукції;
· облік випуску готової продукції;
· облік наявності готової продукції на складах та кладових у виробництві;
· система рахунків обліку.
Готова продукція - це виріб або напівфабрикат, робота, послуга що пройшли всі стадії технологічної обробки на даному підприємстві та відповідають затвердженим стандартам або технічним умовам, договору, прийняті технічним контролем підприємства і здані на склад або замовникові-покупцеві відповідно до діючого порядку прийняття продукції.
Всі елементи виробничого процесу (сировина, матеріали тощо), які знаходяться на різних стадіях технологічного процесу, утворюють незавершене виробництво.
Готова продукція може мати, а може і не мати кількісні та якісні
характеристики (кількість маси, шт., метрів, сорт тощо). Але у всіх
випадках продукція повинна мати вартісну характеристику.
Побудова обліку готової продукції можлива за різними варіантами. Продукція, яка має кількісні та вартісні характеристики, може бути здана на склад, а звідти буде здійснюватися її відвантаження (передача) та реалізація покупцеві. На окремих підприємствах (фермерських господарствах), готова продукція не передається на склад, а накопичується безпосередньо у виробництві, звідти здійснюється її відвантаження (або передача) покупцеві та реалізація. Продукція, яка не має кількісних характеристик (робота, послуга або посередництво тощо), безпосередньо з виробництва передається покупцеві (замовнику).
Оцінка готової продукції у бухгалтерському обліку готова продукція має оцінюватися за фактичною собівартістю, яка може бути визначена тільки після зібрання всіх затрат та калькулювання. Разом з тим виникає потреба в щоденному обліку наявності й руху готової продукції та визначенні її вартісних характеристик. Тому в поточному обліку готова продукція оцінюється за прийнятими на підприємстві "твердими" обліковими цінами. Ними можуть бути середньорічна, планова собівартість, оптово-розрахункова, договірна ціна або фактична собівартість.
Якщо готова продукція оцінюється не за фактичною собівартістю, то відокремлено від фактичної собівартості облікується відхилення. В кінці місяця ці відхилення у відповідній долі розподіляються між залишками нереалізованої продукції і реалізованими виробами.
Оцінка продукції за "твердими" обліковими цінами дає можливість вести постійне спостереження за кількісними та вартісними параметрами процесів випуску та реалізації продукції. Тверді облікові ціни є основою побудови бухгалтерського обліку готової продукції на складах за оперативно-бухгалтерським методом.


1.3 Документування господарських операцій з руху готової продукції


Готова продукція на промисловому підприємстві проходить такі операції:
· випуск продукції з виробництва і здача її на склади;
· зберігання продукції на складах підприємства;
· відпуск продукції на місці одногороднім і відправка (відвантаження) іногороднім покупцям;
· відпуск продукції для внутрішніх потреб основних цехів, для збуту продукції (наприклад, тара власного виробництва) та ін.;
· реалізація продукції (одержання грошей від покупців за відпущену продукцію).
Випуск продукції з виробництва та передача її на склад оформлюється накладними відомостями, приймально-здавальними документами, актами приймання, в яких вказується дата, шифр цеху і складу, найменування продукції, номенклатурний номер, одиниці виміру, кількість, ціна за одиницю. Кількість виробів, що оприбутковуються на склад, їх вага та обсяг вимірюється, підраховується і при необхідності зважується. Накладну виписує у двох примірниках підрозділ-здавальник (цех). На обох примірниках накладних мають бути два підписи: начальника цеху готової продукції та начальника складу готової продукції.
На підставі одного з примірників накладної, що залишається на складі готової продукції, начальник складу чи відповідальна особа заповнює картку складського обліку. У ній роблять запис про оприбуткування готової продукції, що надійшла на склад, і разом з матеріальним звітом передають до бухгалтерії.
В картці або книзі визначаються назва продукції, її номенклатурний номер, одиниця виміру, розмір, марка, ціна за одиницю. Облік готової продукції на складі ведеться в міру її надходження на склад або відпуску зі складу. В картках або книгах складського обліку робляться записи про надходження та відпуск готової продукції і щоденно виводяться її залишки.
На підставі здавальних накладних для обліку випуску готових виробів з виробництва бухгалтерія складає відомість випуску готової продукції, зданої на склади підприємства, в натуральному і вартісному вимірниках. Дані цієї відомості використовуються для контролю за виконанням завдання по обсягу виробництва і для бухгалтерських записів на рахунках синтетичного обліку.
Реалізованою продукцією вважається продукція, відвантажена (відпущена) зі складу підприємства-постачальника. При реалізації своєї продукції підприємство повинно укласти про це угоду з покупцем. Якщо підприємство реалізує свою продукцію покупцям, така реалізація відбувається на підставі довіреності. Довіреність, незалежно від строку її дії, залишається у постачальника при першому відпуску цінностей. У разі відпуску цінностей частинами на кожний частковий відпуск складається накладна (акт приймання-здачі або інший аналогічний документ) з позначенням на ній номера довіреності та дати її видачі. У цих випадках один примірник накладної (або документа, що її заміняє) передається одержувачу цінностей, а другий - додається до залишеної у постачальника довіреності і використовується для спостереження і контролю за відпуском цінностей згідно з довіреністю, а також для розрахунків з одержувачем.
Якщо підприємство реалізує продукцію в інше місто, то в угоді про поставку продукції має бути зазначений перевізник, вид транспорту та спосіб відправки готової продукції. Склад у цьому випадку відбирає та упаковує продукцію відповідно до умов договору та виписує товаротранспортну накладну, у якій ставить підпис перевізник продукції. Товаротранспортні накладні товаровідправник виписує в чотирьох примірниках: перший є підставою для списання відвантаженої продукції зі складу вантажовідправника, другий - для оприбуткування одержаної продукції направляється покупцю, третій - транспортній організації як підстава замовника-вантажовідправника для здійснення розрахунків з нею, четвертий додається до шляхового листа для обліку транспортної роботи.
Постачальник-вантажовідправник на підставі товаротранспортних накладних, залізничних квитанцій про прийняття вантажу та інших документів виписує розрахункові документи для передачі їх до банку на інкасо або рахунок-фактуру на попередню оплату. У рахунку для одержувача бухгалтерія відправника має зазначити факт відвантаження продукції та суму, яка повинна бути сплачена за відвантажену продукцію (з урахуванням суми ПДВ). Крім цього, в рахунку-фактурі можуть бути зазначені й інші додаткові умови. Наприклад, термін оплати, місце отримання товару. У рахунку-фактурі постачальник також може зазначити суму транспортних витрат, вартість тари (якщо її вартість не включена до вартості продукції) та інші дані.
Якщо товар надається покупцеві на умовах наступної оплати, то рахунок-фактуру додають до платіжної вимоги-доручення, що передається до обслуговуючого банку. У цьому випадку вона міститиме дані про номенклатуру відвантаженої продукції, її вартість і за що вимагається оплата.
На підставі товаротранспортних накладних у картці складського обліку списують відвантажену продукцію. У бухгалтерії, крім бухгалтерського обліку, ведуть також аналітичний облік відвантаженої продукції: за відомістю відвантаження, відпуску та реалізації продукції.
Відповідно до Закону про Податок на додану вартість вiд 03.04.1997 № 168/97-ВР, постачальник (продавець) продукції зобовязаний виписати податкову накладну. У податковій накладній поряд з іншими реквізитами слід зазначити: ціну продажу одиниці продукції без урахування податку на додану вартість, суму ПДВ, загальну суму товару (продукції) з ПДВ. На підставі податкових накладних постачальник (продавець) робить відповідний запис у Книзі обліку продажу товарів (робіт, послуг), яка містить порядок обліку операцій з продажу товарів (робіт, послуг) та визначає підстави для можливого віднесення до податкових зобовязань суми ПДВ, нарахованої у звітному періоді.


1.4 Особливості обліку випуску готової продукції та формування її
собівартості в умовах використання комп’ютерної техніки.


Основний прибуток виробничі підприємства отримують від реалізації продукції, що виготовляється. Тому визначення собівартості продукції має велике значення для керування витратами, для встановлення нижніх меж цін на кожному підприємстві.
Згідно з п. 6 П(С)БО 9 "Запаси", готова продукція з метою
бухгалтерського обліку включається до запасів. Одиницею бухгалтерського обліку готової продукції є її найменування або однорідна група (вид). Собівартість виробництва готової продукції визначається на підставі П(С)БО 16 "Витрати", в п. 11 якого дано визначення двох понять собівартості готової продукції: собівартості реалізованої продукції та виробничої собівартості продукції. Перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції встан........

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


1. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: підручник для студентів вузів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» / Вид 2-ге, доп і перероб. - Житомир: ЖИТІ, 2000. - 640 с.
2. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999р. № 996-XIV. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку. Нормативна база. Нова редакція. - Х.: Курсор, 2008. - с. 3-13.
3. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік: Підручник. - 2-ге вид., перероб.і доп. - Київ: Вид-во «центр навчальної літератури», 2006. - 659 с.
4. Організація бухгалтерського обліку: Підруч. для студ. спец. Облік і аудит вищ. навч. закл. / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. - 3 тє вид.,доп. і перероб. - Житомир: ПП Рута , 2002. - 592 с.
5. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку 9 «Запаси». Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку. Нормативна база. Нова редакція. - Х.: Курсор, 2008. - с. 86-94.
6. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку 16 «Видатки». Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку. Нормативна база. Нова редакція. - Х.: Курсор, 2008. - с. 145-153.
7. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський облік на підприємствах України з різними формами власності: Навч. посіб. - 6-те вид., доп. і перероб. - К.: А.С.К., 2002. - 784 с.
8. Керімов «Бухгалтерський облік на виробничих підприємствах», М, 2001
9. Бабаєв Ю.А. «Бухгалтерський облік», М, 2001 рік.
10. Журнал «Бухгалтерський облік» 2001 рік
11. Бухгалтеру - інформаційно-довідковий сайт з бухгалтерського обліку.
12. Бухгалтерський облік. Л. Г. Ловінська, Л. В. Жилкіна, О. М. Голенко. Частина 1.
13. Чеснокова Л.С. Бухгалтерський облік: Навч. посібник для слухачів
факультету післядипломної освіти спеціальності “Ринкова економіка та
управління виробництвом”. - К.: УТУ, 1995.- 140 с.
14. Івахненков С.В. Організація бухгалтерського обліку в умовах
застосування комп’ютерної техніки: Автореферат дисертації канд. екон. наук: 08.06.04) Національний аграрний ун-т. - К., 1999. - 19 с.
15. Лучко М.Р., Остап’юк М.Я. Основи побудови АРМ бухгалтера - К., 1993. - 60 с.
16. Закон України від 16.07.99 р. № 996-ХІУ // Бухгалтерія. - 2001. - №52/2. - С.6-12.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.