На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 81931


Наименование:


Курсовик Тенденцї розвитку свтового ринку нжинрингових послуг

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 19.11.2014. Сдан: 2013. Страниц: 31. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ПЛАН:

Вступ…………………………………………………………………………...3 ст.
1. Загальна характеристика ринку інжинірингових послуг………………...4 ст.
1.1. Поняття «інжиніринг»……………………………………………………4 ст.
1.2. Класифікація інжинірингових послуг…………………………………...9 ст.
2. Сучасний стан світового ринку інжинірингових послуг……………….12 ст.
2.1. Аналіз ринку інжинірингових послуг………………………………….12 ст.
2.2. Тенденції розвитку світового ринку інжинірингових послуг…..........21 ст.
3. Розвиток інжинірингових послуг в Україні……………………………..22 ст.
3.1. Досвід інжинірингової діяльності в Україні…………………………..22 ст.
3.2. Перспективи та можливості розвитку інжинірингу в Україні………27 ст.
Висновки……………………………………………………………………...30 ст.
Список використаної літератури……………………………………………31 ст.

ВСТУП

Актуальність теми. Активне використання досягнень науково-технічного прогресу, а також розвиток і поглиблення міжнародного поділу праці визначають необхідність придбання конкурентних переваг для країн. Створення наукомістких товарів вимагає наявності відповідних потужностей і розробок, розвиненої інфраструктури, підвищення ефективності підприємств, присутності сучасних технологій і новітніх засобів виробництва, ноу-хау. Присутність в економіці розвиненої галузі інжинірингових послуг дозволяє компаніям національної економіки функціонувати в цих умовах. Високотехнологічні інжинірингові послуги є важливою конкурентною перевагою держави.
Предмет і обєкт дослідження. Обєктом дослідження виступає світова торгівля інжиніринговими послугами. Предметом дослідження є комплекс економічних і політичних відносин, повязаних зі змінами у світовій торгівлі інжиніринговими послугами, а також діяльність його основних учасників.
Мета курсової роботи. Основною метою даної роботи є виявлення тенденцій розвитку сучасної міжнародної торгівлі інжиніринговими послугами і теоретико-методологічне та практичне обґрунтування шляхів розвитку українських інжинірингових компаній для підвищення ролі України в умовах посилення глобалізації світової економіки.
Завдання:
· проаналізувати сучасний стан світового ринку інжинірингових послуг
· виявити тенденції розвитку інжинірингу
· дослідити перспективи та можливості розвитку інжинірингу в Україні
Структура роботи побудована відповідно меті та завданням. Логіка і методологія розгляду проблем, що включає предмет дослідження, визначили необхідність виділення трьох розділів.
В першому розділі досліджуються поняття, класифікація інжинірингових послуг та фактори, що їх визначають.
В другому розділі проаналізований ринок інжинірингових послуг в світі, а також тенденції та проблеми міжнародної торгівлі даним видом послуг.
В третьому розділі вивчаються проблеми та перспективи України як учасниці світової торгівлі інжиніринговими послугами, а також досліджується діяльність українських інжинірингових компаній.
Курсова робота складається з вступу, трьох розділів, одного рисунку, трьох таблиць, висновку, списку використаної літератури.

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РИНКУ ІНЖИНІРИНГОВИХ ПОСЛУГ
1.1. Поняття «інжиніринг»
Інжиніринг - це сукупність інтелектуальних видів діяльності, що мають за кінцеву мету отримання найкращих результатів від капіталовкладень або інших видатків, що повязані з реалізацією проектів різноманітного призначення, за рахунок найбільш раціонального підбору та ефективного використання ресурсів, а також методів організації та управління, на базі сучасних науково-технічних досягнень та з урахуванням конкретних умов й факторів реалізації проектів.
Міжнародний інжиніринг - це діяльність щодо надання комплексу послуг виробничого, комерційного та науково-технічного характеру, спеціалізованими інженерно-консультаційними, промисловими, будівельними та іншими компаніями.
Завданням інжинірингу є отримання замовниками та інвесторами найкращих результатів за рахунок:
· системного підходу до реалізації проекту;
· багатоваріантності технічних та економічних розробок, їх фінансової оцінки з вибором оптимального для замовника варіанта;
· розробки проектів з урахуванням можливості використання прогресивних будівельних і виробничих технологій, обладнання, конструкцій і матеріалів з різних альтернативних джерел, що найкращим чином відповідають конкретним умовам і вимогам замовників;
· використання сучасних методів організації й управління всіма стадіями реалізації проектів.
Під інжинірингом розуміють широкий спектр послуг від розробки технологій до комплектації обладнання та консультування щодо ефективності організації виробництва (табл. 1).
№ Міжнародний термін Український термін
1 Feasibility study Техніко-економічне обґрунтування проекту
2 FEED (Front end engineering design) Розширений базовий проект
3 EPC (Engineering, Procurement, Construction) Проектування, закупівля та доставка устаткування, будівництво
4 EPCM (Engineering, Procurement, Construction Management) Проектування, закупівля та доставка устаткування, управління будівництвом
5 PCM (Project Consultancy Management) Консультаційні послуги по управлінню проектом
6 EPCM and Commissioning Проектування, закупівля та доставка устаткування, управління будівництвом, передача в експлуатацію
7 Basic Design Package, Basis of Design, Basic Data, Basic Engineering Data Package Базові дані, що видаються ліцензіаром для проектування технічних установок
8 Detailed Design Робочі креслення, робочі проекти
9 Detailed Engineering Робочі креслення
10 Design, supply and erection Розробка загальної технічної схеми, доставка та монтаж устаткування
11 Owner’s engineer Послуги по організації проектування, для інвестора - неспеціаліста в галузі інжинірінгу
Табл. 1. Типи інжинірингових послуг (міжнародна та українська термінологія)
Як самостійний вид міжнародних комерційних операцій, інжиніринг передбачає надання на основі договору на інжиніринг одною стороною (названої консультантом) другій стороні (названій замовником) комплексу чи окремих видів інженерно-технічних послуг, повязаних з проектуванням, будівництвом і введенням обєкта в експлуатацію, з розробкою нових технологічних процесів на підприємстві замовника, із вдосконаленням наявних виробничих процесів аж до введення виробу .у виробництво.
Надання на основі договору на інжиніринг повного обсягу послуг і поставок, необхідних для будівництва нового обєкта, називається комплексним інжинірингом. Він нараховує три окремих види інженерно-технічних послуг:
1) консультативний інжиніринг, який повязаний, головним чином, з інтелектуальними послугами, що здійснюються при проектуванні обєктів, розробці планів будівництва і контролю за проведенням робіт;
2) технологічний інжиніринг нараховує надання замовнику технологій, необхідних для будівництва промислових обєктів і їх експлуатації (договори про передачу виробничого досвіду і знань, розробку проектів по енергопостачанню, водопостачанню, транспорту та ін.);
3) будівельний або загальний інжиніринг, що полягає, головним чином, в постачанні обладнання, техніки або монтажу устаткування, враховуючи при необхідності інженерні роботи.
Кожен із цих видів інженерно-технічних послуг може бути предметом самостійного договору.
Інжиніринг як вид зовнішньоторгових операцій має свої специфічні особливості:
1. Інжиніринг є однією з форм послуг виробничого характеру. Він безпосередньо втілюється не у речовій формі продукту, а в певному корисному ефекті, що властивий матеріальному носію.
2. Інжиніринг повязаний з підготовкою та забезпеченням процесу виробництва та реалізації матеріальних благ та послуг, що розраховані на проміжне та кінцеве споживання, але власне послуги невиробничого характеру не входять до його складу.
3. Інжинірингові послуги мають комерційний характер, будучи обєктом купівлі-продажу.
4. Інжинірингові послуги, на відміну від діяльності зі створення та торгівлі "ноу-хау", ліцензіями тощо, є відтворювальними, а вартість послуг визначається суспільно необхідними витратами часу на їх виробництво.
На практиці надання інжинірингових послуг часто поєднується з продажем "ноу-хау". В даному випадку "ноу-хау" носить прихований характер і не виділяється в самостійну угоду. Це веде до змішування понять "інжинірингові послуги" і "обмін технологією". В дійсності ж інжинірингові послуги - це спосіб передачі нових технологічних та інших знань, але самі послуги являють собою товар, що відрізняється від технології. Інжинірингові фірми , наприклад, в галузі управління займаються не плануванням, а розробкою нових методів планування виробництва продукції на основі маркетингових досліджень зовнішнього ринку, не обліком і звітністю, а пошуком нових підходів до обліку та звітності, модернізації структур управління, контролю за якістю продукції і т.п.
В останній час на світовому ринку інжинірингових послуг зявився новий вид послуг - послуги реінжинірингу, які надають іноземні інжинірингові фірми.
Реінжиніринг являє собою інженерно-консультаційні послуги по перебудові систем організації та управління виробничо-торговими й інвестиційними процесами господарського обєкта з метою підвищення його конкурентоздатності і фінансової стійкості. Реінжиніринг поділяється на два види: кризовий і реінжиніринг розвитку.
Перший спрямований на вирішення кризисних проблем підприємства. Він використовується тоді, коли результат фінансово-комерційної діяльності підприємства постійно знижується, конкурентоздатність його різко падає, зявляються тенденції до банкрутства й потрібен комплекс заходів по подоланню кризової ситуації. Сьогодні в кризовому реінжинірингу відчувають потребу багато підприємств Донецької області та України.
Другий вид реінжинірингу використовується у тих випадках, коли динаміка розвитку знижується і діюча структура організації й управління підприємством вже досягла межі в одержанні прибутку. В процесі реорганізації системи управління господарського субєкта на основі реінжинірингу здійснюється перехід від бізнес-процесу до бізнес - процес-реінжинірингу. Бізнес-процес являє собою дію персоналу управління в г........

Список використаної літератури:
1. Апопій В.В., Олексин І.І., Шутовська Н.О., Футало Т.В. Організація і технологія надання послуг: Навч. посіб. / За ред. В.В.Апопія. - К.: ВЦ «Академія», 2006;
2. Бірбраер Р.А. Основи інженерного консалтингу. М., «Дело», 2005;
3. Бойко І.В. Інноваційна економіка: світовий досвід. М., «ЕКО», 2002;
4. Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Современная экономическая энциклопедии. СПб., «Лань», 2002;
5. Дроздова Г.М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства: Навч. посібник для студ. вузів/ Г.М. Дроздова/ Дроздова Г.М. - К., Центр навч. літ., 2004;
6. Інжиніринг в Україні - 2008, № 5-6, 2009;
7. Мазура І.І. Інвестиційно-будівельний інжиніринг// «Будівельний інжиніринг» , «Актіон-Медіа», 2007;
8. Міжнародні економічні відносини. Навчальний посібник / Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. - К.: Знання, 2008;
9. Світовий ринок послуг: Підручник . 4-е вид. - К.: Знання України, 2005;Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.