На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 82037


Наименование:


Курсовик Банкротство.СИСТЕМА ФНАНСОВО ДАГНОСТИКИ ВРОГДНОСТ БАНКРУТСТВА ПДПРИЕМСТВА

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 24.11.2014. Сдан: 2012. Страниц: 35. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1 ТОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ БАНКРУТСТВА
1.1 Основні поняття банкрутства
1.2 Види банкрутства
1.3 Процедура банкрутства
1.4 Причини банкрутства
РОЗДІЛ 2 СИСТЕМА ФІНАНСОВОЇ ДІАГНОСТИКИ ВІРОГІДНОСТІ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЕМСТВА
2.1 Класифікація підходів до прогнозування банкрутства підприємств
2.2 Зарубіжні методики прогнозування банкрутства підприємств
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


ВСТУП

Спочатку у світовій практиці законодавство про неспроможність(банкрутстві) розвивалося по двох принципово різним напрямам: британська модель будувалася на тому, що банкрутство є спосіб повернення боргів кредиторам, який супроводжується ліквідацією підприємства-банкрота. По американській моделі у банкрутства протилежна мета - відновити платоспроможність підприємства шляхом проведення процедур реорганізацій. Нині в розвинених країнах з ринковою економікою простежується тенденція зближення, зєднання двох цих начал. Тобто перед законодавством про банкрутство стоять дві мети одночасно: задовольнити вимоги кредиторів по можливості відновлюючи платоспроможність боржника.
Метою дослідження моєї роботи є банкрутство підприємств, причини виникнення і методи прогнозу банкрутства. З переходом України до ринкової економіки і приватної власності зявилася необхідність в інституті неспроможності(банкрутства) для того, щоб зменшити ризик кредиторів, і якщо вже їх втрати неминучі, то вони мають бути розподілені найбільш справедливим чином.
Банкрутство - неминуче явище будь-якого сучасного ринку, який використовує неспроможність як ринковий інструмент перерозподілу капіталів і відбиває обєктивні процеси структурної перебудови економіки.
Актуальність і практична значущість теми наукової роботи обумовлена рядом причин, а саме, в умовах масової неплатоспроможності особливого значення набувають заходи по відвертанню кризових ситуацій, а також відновленню платоспроможності підприємства і стабілізації його фінансового стану. Ця діяльність обєднується поняттям антикризовий менеджмент і на сьогодні дуже актуальна і перспективна.
Основною метою наукової роботи є освітлення проблеми банкрутства в цілому з урахуванням сучасних українських умов. Особлива увага приділяється
Методології прогнозу і відвертання банкрутства як такого.


РОЗДІЛ 1 ТОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ БАНКРУТСТВА

1.1 Основні поняття банкрутства

Банкрутство -(по Тлумачному словнику російської мови С.И. Ожегова) - неспроможність, що супроводжується припиненням платежів за борговими зобовязаннями.
- повна неспроможність, провал, крах.
Процедура визнання боржника банкротом може бути ініційована кредитором, уповноваженим державним органом або самим боржником.
Слово «банкрутство» походить від латинських слів «лава»(лат. bancus) і «зламаних»(лат. ruptus) . «Банком» спочатку іменувалася встановлювана в людних місцях(таких як ринки і ярмарки) лава, на якій міняйла і лихварі проводили свої угоди і оформляли документи. Після того, як власник «банку» розорявся, він ламав свою лаву.
Метою банкрутства(як процедури) може бути відновлення платоспроможності боржника, реструктуризація заборгованості або задоволення вимог кредиторів за рахунок майна боржника з його подальшою ліквідацією. Банкротом може бути визнана не лише юридична особа або індивідуальний підприємець, але і фізична особа.
Норми діючого міжнародного права не містять процедури визнання неспроможним державної освіти, проте історія знає численні приклади, коли суверенна держава заявляла про «дефолт», тобто про свою відмову від платежів по внутрішніх і зовнішніх боргах.

1.2 Види банкрутства

Фіктивне банкрутство(Fictitious bankruptcy) - свідомо неправдиве оголошення керівником або власником комерційної організації, а рівно індивідуальним підприємцем про свою неспроможність в цілях введення в оману кредиторів для отримання відстрочення або розстрочки належних кредиторам платежів або знижки з боргів, а рівно для несплати боргів.
Якщо це діяння заподіяло великий збиток - карається штрафом в розмірі від ста тисяч до трьохсот тисяч рублів або у розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період від одного року до двох років або позбавленням волі на строк до шести років з штрафом в розмірі до вісімдесяти тисяч рублів або у розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період до шести місяців або без такого.
Якщо заява боржника подана боржником до арбітражного суду за наявності у нього можливості задовольнити вимоги кредиторів в повному обємі або боржник не вжив заходи по спростуванню необгрунтованих вимог заявника, боржник несе перед кредиторамиответственность за збитки, заподіяні порушенням справи обанкротстве або необгрунтованим визнанням вимог кредиторів.
Умисне банкрутство(Premeditated bankruptcy) - умисне створення або збільшення неплатоспроможності, здійснене керівником або власником комерційної організації, а равноиндивидуальным підприємцем в особистих інтересах або інтересах інших осіб, що заподіяло великий збиток.
Карається штрафом в розмірі від ста тисяч до трьохсот тисяч рублів або у розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період від одного року до двох років або позбавленням волі на строк до шести років з штрафом в розмірі до вісімдесяти тисяч рублів або у розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період до шести місяців або без такого.
До неправомірних дій боржника або власника підприємства-боржника відносяться дії, здійснені в передбаченні неспроможності(банкрутства) підприємства і завдаючі збитку інтересам усіх або частини кредиторів, якось:
- приховання частини майна боржника або його зобовязань;
- приховання, знищення, фальсифікація будь-якого облікового документу, - повязаного із здійсненням господарської деятельностидолжника;
- знищення або відмова від необхідного запису у бухгалтерські документи;
- знищення, продаж або внесення в якості запоруки частини майна боржника, отриманого в кредит і неоплаченого.
Реальне банкрутство характеризує повну нездатність підприємства відновити в майбутньому періоді свою фінансову стійкість і платоспроможність в силу реальних втрат використовуваного капіталу. Катастрофічний рівень втрат капіталу не дозволяє такому підприємству здійснювати ефективну господарську діяльність в майбутньому періоді, внаслідок чого воно оголошується банкротом юридично.
Технічне банкрутство. Використовуваний термін характеризує стан неплатоспроможності підприємства, викликаний істотним простроченням його дебіторської заборгованості. При цьому розмір дебіторської заборгованості перевищує розмір кредиторської заборгованості підприємства, а сума його активів значно перевершує обєм його фінансових зобовязань. Технічне банкрутство при ефективному антикризовому управлінні підприємством, включаючи його санування, зазвичай не призводить до юридичного його банкрутства.

1.3 Процедура банкрутства

Умови і механізм визнання юридичних осіб, що займаються підприємницькою діяльністю, субєктами банкрутства(банкротами) і порядок задоволення претензій кредиторів визначені законодавством. Основні етапи проходження справи про банкрутство того або іншого субєкта господарювання показані на рис 1.1.Рис 1.1 - Етапи порушення справи про банкрутство

Відповідно до закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкротом» субєктом банкрутства може бути будь-яка юридична особа, зареєстрована як субєкт підприємницької діяльності, яке не здатне своєчасно задовольнити вимоги кредиторів або сплатити. Обовязкові платежі державі юридична особа, проти якої порушена справа банкрутстві, називається дожником, а банкрот - це боржник, який перебуває в процесі ліквідації.
Кредитором може виступати будь-яка українська або іноземна юридична або фізична особа, що має претензії до боржника на основі як майнових, так і немайнових зобовязань останнього. Вартість вимоги визначається залежно від його су щности : вартість грошового зобовязання - за ринковою ціною на день подання заяви про банкрутство(до подання такої заяви сума будь-якої вимоги включає лише відсотки і штрафи), вартість вимоги за контрактом - за вартістю збитків, які поніс кредитор у звязку з невиконанням умов контракту боржником.
Заява про банкрутство до арбітражного суду за місцем знаходження боржника можуть подати кредитори(окрім тих, майнові вимоги яких забезпечені запорукою), органи державної податкової служби, органи державних ревізійних служб, сам боржник.
Письмова заява кредитора(боржника, органів податкової або контрольно-ревізійної служби) до арбітражного суду є основою для порушення справи про банкрутство. До заяви додаються: список інших кредиторів, яких знає заявник; список підписаних контрактів; список арбітражних або інших судових справ боржника проти боржника. Якщо боржник за власною ініціативою звернувся до арбітражного суду, то до його заяви додаються: список боржників кредиторів, перелік вимог до боржника, забезпечених або незабезпечених запорукою(якщо вимоги забезпечені запорукою, то вказується вартість запоруки); список майна і його вартість.
Після прийняття заяви проводиться попереднє засідання арбітражного суду, на якому розглядаються представлені документи, заслуховують пояснення сторін і, у разі потреби, призначається розпорядник майна боржника. Якщо суд вирішує, що усі процедурні вимоги дотримані, то він призначає судовий розгляд справи, посилає повідомлення усіх сторін судового процесу і публікує повідомлення про рішення суду в друкарському органі Верховної Ради або Кабінету Міністрів України.
У місячний термін(з дня публікації повідомлення) арбітражний суд виносить визначення, в якому зобовязує усіх осіб, що подали заяву з матеріальними вимогами до боржника, скликати збори кредиторів, а якщо кількість кредиторів перевищує десять - створити повноважний комітет. Повноваження комітету визначаються зборами кредиторів.
Будь-яка фізична або юридична особа(у тому числі сам боржник або кредитор), що бажає взяти участь в реструктуризації або санації боржника, в той же термін повинно подати до арбітражного суду заяву з письмовим зобовязанням про переклад на нього боргу, а також вказати умови проведення процесу реструктуризації або санації. В даному випадку санація є процедурою,........


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Александров Г.А. Антикризове управління: теорія, практика, інфраструктура. - М.: БЕК, 2002. - 532 с.
2. Бородич С.А. Эконометрика: навчань. посібник. - Мінськ: Нове знання, 2004. - 416 с.
3. Войтоловский Н.В. Економічний аналіз: підручник. - М.: Вища освіта. 2006. - 513 с.
4. Воронина В.М. Прогнозування банкрутства промислових підприємств за допомогою кількісних і якісних методів аналізу: проблеми теорії і практики // Економічний аналіз: теорія і практика. - 2007. - №18. - С. 5 - 17.
5. Донцова Л.В. Аналіз фінансової звітності: підручник. - М.: Справа і Сервіс, 2008. - 358 с.
6. Доугерти К.Н. Введення в эконометрику. - М.: Думка, 2005. - 402 с.
7. Дягель О.Ю. Діагностика вірогідності банкрутства організації: суть, завдання і порівняльна характеристика методів // Економічний аналіз: теорія і практика. - 2008. - №13. - С. 4 - 27.
8. Евстропов М.В. Оцінка ефективності моделей прогнозування банкрутства підприємств // Економічний аналіз: теорія і практика. - 2008. - №13. - С. 28 - 34.
9. Замків, О.О. Математичні методи в економіці / О.О. Замків, А.В. Толстопятенко, Ю.Н. Черемных. - М.: Наука, 2000. - 248 с.
10. Захаров, А.О. Антикризове управління: теорія і практика. - М.: ЮНИТИ, 2006. - 287 с.
11. Ильменов, С.В. Операційний менеджмент / С.В. Ильменов, А.С. Ильменов, С.В. Лобов. - М.: Инфра-м, 2005. - 337 с.
12. Ковальов, В.В. Фінансовий аналіз: управління капіталом, вибір інвестицій, аналіз звітності. - М.: Фінанси і статистика. 2004. - 428 с.
13. Кожевникова, Н.Н. Основи антикризового управління підприємством. - М.: Академія А, 2006. - 495 с.
14. Круги, З.А. Аналіз взаємодії глибини кризи і небезпеки банкрутства підприємства // Економічний аналіз: теорія і практика. - 2008. - №21. - С. 2 - 21.
15. Лафта Д.К. Теорія організації : навчань. посібник. - М.: ТК Велби, 2003. - 416 с.
16. Любушкин Н.П. Аналіз фінансового стану організації: навчальний посібник. - М.: ЭКСМО, 2006. - 256 с.
17. Маслов Б.Г. Світова фінансова криза і шляхи подолання його наслідків // Проблеми теорії і практики управління. - 2008. - №12. - С. 15 - 28.
18. Магнус Я. Эконометрика. Початковий курс / Я. Магнус, П. Катышев, А. Пересецкий. - М.: Проспект, 2000. - 248 с.
19. Попов Р.А. Антикризове управління. - М.: Вища школа, 2004. - 429 с.
20. Пчеленок, Н.В. Зарубіжні і російські методики прогнозування банкрутства. // Управлінський облік. - 2005. - №5. - С. 2 - 18.
21. Румянцева, Е.Е. Нова економічна енциклопедія. - М.: Инфра-м, 2005. - 724 с.
22. Савицкая, Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства. - Мінськ: ТОВ «Нове знання», 2000. - 688 с.
23. Селезньова Н.Н. Фінансовий аналіз. Управління фінансами: навчань. посібник / Н.Н. Селезньова, А.Ф. Ионова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 639 с.
24. Тукина Г.Ф. Прогнозування вірогідності банкрутства підприємств з урахуванням галузевих і регіональних особливостей. - Новочеркаськ: ЮРГТУ, 2001. - 80 с.
25. Шеремет А.Д. Методика фінансового аналізу / А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфулин. - М.: Инфра-м, 2001. - 256 с.
26. Хайдаркова М.А. Показники прогнозування неплатоспроможності(банкрутства) в комерційних організаціях. - М.: Макс-прес, 2002. - 541 с.
27. Эйтшгтон В.Н. Прогнозування банкрутства : основні методики і проблеми / В.Н. Эйтингтон, С.А. Анохин. - М.: ИНФРА - М, 2007. - 124 с.

Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.