На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 82195


Наименование:


Курсовик Анатомо физиологические особенности органов дыхания

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 30.11.2014. Сдан: 2014. Страниц: 28. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ


Реферат 3
Перелік умовних позначень, скорочень і символів 4
Вступ 5
Розділ 1 Органи дихання людини 7
1.1 Загальна характеристика дихальної системи 7
1.2 Фізіологія дихальної системи 9
Розділ 2 Анатомо-фізіологічні особливості дихальної системи 13
2.1 Особливості дихальних шляхів 13
2.2 Особливості будови носа 15
2.3 Особливості гортані 17
2.4 Особливості трахеї 18
2.5 Особливості бронхіального дерева 19
2.6 Особливості легень 20
Розділ 3 Профілактика захворювань дихальної системи 22
Висновки 25
Список літературних джерел 26
Додатки 28


РЕФЕРАТ

К.Р.: 29 сторінок, 6 рисунків, 1 додаток, 17 джерел.
Мета даної роботи - проаналізувати анатомо-фізіологічні особливості органів дихання. Для виконання поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:
- проаналізувати характеристику дихальної системи;
- дослідити особливості фізіології дихальної системи;
- вияснити анатомо-фізіологічні особливості дихальної системи;
- розглянути профілактику захворювань дихальної системи.
Об’єкт дослідження - анатомо-фізіологічні особливості органів дихання.
Робоча гіпотеза - можна припустити, що знання анатомо-фізіологічних особливостей органів дихання позитивно позначиться на стані здоров’я, а вразі захворювання органів дихання сприятиме швидшому одужанню.
При виконанні курсової роботи використовувались наступні методи:
- вивчення літературних джерел;
- теоретичний аналіз даних;
- узагальнення даних наукової та науково-методичної літератури.
Теоретична значимість - дослідження анатомо-фізіологічні особливості органів дихання необхідні кожному лікарю для виявлення захворювань органів дихання, а вивчення методів профілактики захворювань дихальної системи є необхідністю для попередження хвороб.
Практична значимість роботи полягає в тому, що її результати дозволяють більш повно усвідомити сутність анатомо-фізіологічних особливостей органів дихання.
ДИХАННЯ, ЗОВНІШНЄ ДИХАННЯ, ВНУТРІШНЄ ДИХАННЯ, НОСОГЛОТКА, ГОРТАНЬ, ТРАХЕЇ, БРОНХИ, АЛЬВЕОЛИ, ЛЕГЕНІ.


ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СКОРОЧЕНЬ І символів


мл - мілілітр
хв. - хвилина
кг - кілограм
ін. - інші
СК - споживання кисню
мм - міліметр
см - сантиметр


ВСТУП

Найголовнішим показником життєздатності людини можна назвати дихання. Людина може деякий час обходитися без води і їжі, але без повітря життя неможливе. Дихання є сполучною ланкою між людиною і навколишнім середовищем проживання. Якщо надходження повітря утруднено, то органи дихання людини і серце починають працювати в посиленому режимі, щоб забезпечити необхідну кількість кисню для дихання. Система органів дихання і дихальної системи у людини здатна адаптуватися до умов навколишнього середовища.
Актуальність дослідження полягає у тому, що від діяльності органів дихання залежить робота всіх органів тіла. Проте органи дихання потребують припливу поживних речовин і винесення продуктів розпаду. Тому і діяльність органів дихання залежить в свою чергу від функції органів кровообігу, травлення, виділення.
Життєдіяльність організму зв’язана з постійним витрачанням енергії, яка йде на роботу різних органів і на зігрівання тіла. Енергія звільняється при розпаді білків, жирів і вуглеводів. Цей розпад супроводиться окисленням, при якому складні молекули органічних речовин приєднують кисень і розщеплюються.
Кисень, необхідний організмові, надходить із зовнішнього середовища в органи дихання і звідси доставляється до клітин кров’ю. При розпаді речовин у клітинах утворюється вуглекислий газ, який виноситься кров’ю і виділяється, головним чином, через легені в атмосферне повітря. Отже, значення органів дихання полягає в тому, що вони забезпечують газообмін між організмом і зовнішнім середовищем.
Без енергії і кисню, який бере участь у її звільненні, не відбувається ні одного життєвого процесу. У процесі дихання встановлюється зв’язок і взаємодія між організмом і зовнішнім середовищем. В результаті цієї взаємодії відбуваються різні хімічні перетворення в організмі і змінюється склад повітря навколишнього середовища.
Новизна дослідження. На підставі розгорнутого аналізу обробленої інформації показано анатомо-фізіологічні особливості органів дихання.
Теоретичну та інформаційну базу дослідження становлять збірники наукових праць, підручники, періодична література, довідники.
Структура й обсяг курсової роботи. Курсова робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел із 17 найменувань та додатку. В першому розділі розглядаються органи дихання людини, у другому розділі розглядається анатомо-фізіологічні особливості дихальної системи, у третьому - профілактика захворювань дихальної системи. Робота викладена на 28 сторінках комп’ютерного набору, ілюстрована 6 рисунками.
Особистий внесок полягає в самостійному проведенні статистичної обробки даних, їх аналізу, опису, узагальненні та формуванні висновків.


РОЗДІЛ 1
ОРГАНИ ДИХАННЯ ЛЮДИНИ

1.1 Загальна характеристика дихальної системи

Дихання - це складний біологічний процес, у результаті якого живий організм із зовнішнього середовища споживає кисень, а у нього виділяє вуглекислий газ та воду.
Система дихання складається з повітропровідного шляху (носова порожнина, носоглотка, гортань, трахея, бронхи) і легенів (рисунок 1.1).

Рисунок 1.1 Загальна будова системи органів дихання

1 - приносові пазухи; 2 - стовбур мозку; 3 - носова частина горла; 4 - ротова частина горла; 5 - гортанна частина горла; 6 - надгортанник; 7 - стравохід; 8 - ребра; 9 - міжреберні м’язи; 10 - ліва легеня; 11 - поперекова частина діафрагми; 12 - діафрагма; 13 - листки плеври; 14 - серце; 15 - бронхи; 16 - легеневі судини; 17 - трахея; 18 - гортань; 19 - носове волосся; 20 - носова порожнина.

Дихання включає такі процеси:
1. Обмін повітря між зовнішнім середовищем і альвеолами легень (легенева вентиляція).
2. Обмін газів між альвеолярним повітрям і кров’ю (дифузія газів у легенях).
3. Транспорт газів кров’ю.
4. Газообмін між кров’ю, тканинами і клітинами.
Використання кисню клітинами і виділення ними вуглекислого газу (тканинне або клітинне дихання) (рисунок 1.2).
Дихання забезпечує газообмін, який є основною ланкою обміну речовин. Повітря із навколишнього середовища до легень проходить послідовно через порожнину носа чи рота, глотку, гортань, трахею та бронхи.
Вченими було встановлено цікавий факт. Повітря, яке поступає в органи дихання людини, умовно утворює два потоки, один з яких проходить в ліву частину н........


СПИСОК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ


1. Анатомія людини (у двох частинах). Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. К.А. Дюбенка. - Ч.2. - К.: ВАТ «Поліграфкнига », 2008. - 530 с.
2. Аносов І.П., Хоматов В.Х. Анатомія людини у схемах. - К.: Вища школа, 2002. - 191 с.
3. Велай А.А. Дихальні вправи / А.А.Велай. - К.: Фізкультура і спорт, 1988. - 142 с.
4. Гнітецька Т.В. Методика оздоровлення дихальними вправами / Т.В.Гнітецька. - Луцьк: Вежа, 2002. - 33 с.
5. Гогулан М. Законы здоровья / М.Гогулан. - М.: Советский спорт, 1998. - 486 с.
6. Головацький А.С., Черкасов В.Г., Сапін М.Р., Федонюк Я.І. Анатомія людини. - Вінниця: Нова Книга, 2010. - Т. 2, Т. 3. - 400 с.
7. Дінейка К. Рух, дихання, психофізичне тренування / К. Дінейка. - К.: Здоров’я, 2008. - 176 с.
8. Козій В.В. Дихання, як основа життя / В.В. Козій // Здорове життя. - 2009. - № 3. - С. 7-8
9. Коляденко Г.І. Анатомія людини: Підручник. - 4-те вид. - К.: Либідь, 2007. - 384 с.
10. Крылова Н.В., Искренко И.А. Анатомия скелета. Анатомия человека в схемах и рисунках. Атлас-пособие. - М.: Издательство Российского Университета дружбы народов, 2005. - 84 c.
11. Лебідь С.М. Процес газообміну між людиною та навколишнім середовищем / С.М. Лебідь // Анатомія людини. - 2007. - № 2. - С. 11-12
12. Основні захворювання органів дихання [зб.наук.праць / наук. ред. Марущак О.В. та ін.]. - К.: Либідь, 2007. - 148 с.
13. Павлов А.Ф. Профілактика захворінь органів дихання: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / А.Ф. Павлов, Т.В. Бецман. - Чернівці: Рута, 2006. - 375 с
14. Позов А. Физиология дихания / А.Позов. - Воронеж: МОДЕК, 2006. - 184 с.
15. Привес М.Г. Анатомия человека / Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкович В.И. - СПб.: Гиппократ, 2002. - 704 с.
16. Приліпко Р.В. Захворювання органів дихання / Р.В. Приліпко // Анатомія. - 2005. - № 9. - С. 5
17. Синха П. Сиситема органів дихання / Синха П. - К.: Здоров’я, 2001. - 144 с.
Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.