На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 82219


Наименование:


Курсовик Бюджетне фнансування: основн форми та методи

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 30.11.2014. Сдан: 2012. Страниц: 43. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):

Вступ……………………………………………………………………..…………....3

Розділ 1. Характеристика бюджетного фінансування…………………...…….…..5
1.1. Економічна сутність бюджетного фінансування та його основні принципи..5
1.2. Форми та методи бюджетного фінансування………………………………….7
Розділ 2. Фінансування видатків з державного та місцевих бюджетів……………………….……………………………………………..…...…13
2.1. Принципи фінансування видатків з державного бюджету………………………………….……………...………….…………...…...13
2.2. Порядок та основні напрями фінансування видатків з місцевих бюджетів…………………………………………….………….……………………20
Розділ 3. Напрямки удосконалення бюджетного фінансування в Україні……...28
3.1. Шляхи розв’язання проблеми……………………………………………..…..28


Додатки…………………………………………………………………………...…39
Висновок…...…………...…………………………………………………………...41
Список використаної літератури…………………………………………………..43

ВСТУП

В кожній державі існують певні верстви населення та галузі народного господарства, які потребують фінансової підтримки держави. Така фінансова підтримка здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.
За допомогою механізму бюджетного фінансування налагоджуються грошові відносини, які виникають між державою, з одного боку, і підприємствами, організаціями, установами всіх форм власності та фізичними особами, - з іншого, з точки зору спрямування та використання грошових коштів централізованого фонду на розширене відтворення, підвищення рівня життя, задоволення суспільних потреб і забезпечення інших безпосередніх державних заходів.
Обсяг, своєчасність і повнота фінансування значною мірою залежать від рівня централізації фінансових ресурсів і мобілізації коштів до бюджету, а це в свою чергу залежить від дотримання фінансової дисципліни окремими платниками податків, від рівня виконання доходної частини бюджету.
Фінансування видатків з бюджетів здійснюється на розвиток соціальної сфери та економіки країни в цілому. Враховуючи вищесказане можемо відмітити високий рівень актуальності даної теми на сьогоднішньому етапі розвитку.
Темою курсової роботи є: Бюджетне фінансування: суть, принципи, напрями”.
Метою написання роботи є дослідження принципів, форм та методів бюджетного фінансування в Україні.
Об’єктом дослідження являється бюджетне фінансування в Україні.
Можна виділити такі основні завдання дослідження:
1. Характеристика бюджетного фінансування та його основних принципів.
2. Аналіз форм та методів бюджетного фінансування
3. Характеристика принципів фінансування видатків з державного бюджету.
4. Аналіз основних напрямів фінансування видатків з місцевих бюджетів.
5. Аналіз проблем бюджетного фінансування в Україні
6. Визначення шляхів стабілізації фінансування соціально-культурної сфери.
7. Визначення пропозицій щодо вдосконалення системи здійснення видатків бюджетів на економічний розвиток держави.
В процесі написання роботи були використані нормативні акти України, а також підручники, посібники та статті періодичних видань.
Фінанси - це одна з конкретних історичних форм економічних відносин, функціонування яких пов’язане з об’єктивною необхідністю розподілу й перерозподілу вартості валового суспільного продукту.
Бюджет - це баланс грошових доходів (надходжень) і витрат (використання), який складається для держави, місцевих органів управління, субєктів господарювання, сімей або окремих громадян на певний термін. З метою створення єдиної інформаційної системи зведення державних доходів та видатків на всіх рівнях влади, забезпечення загальнодержавної та міжнародної порівнянності бюджетних даних Верховна Рада у липні 1996 р. прийняла Постанову "Про структуру бюджетної класифікації України".
Державний бюджет - це річний план державних витрат і джерел їхнього фінансового забезпечення. Бюджетна система (Державний бюджет) містить бюджет центрального уряду, а також, бюджети всіх рівнів місцевої влади. Відповідно бюджети бувають центральними, обласними, місцевими. Часто, коли розглядають місцеві бюджети, мають на увазі всі бюджети, крім бюджету центрального уряду. В Україні до місцевих бюджетів належать бюджети областей, міські бюджети Києва і Севастополя, районні бюджети сільських районів, міські бюджети міст обласного підпорядкування, бюджети внутрішньо міських районів, бюджети міст районного підпорядкування тощо. Між ними існують досить складні відносини, повязані з розподілом джерел бюджетних доходів, фінансуванням місцевих бюджетів з боку центрального уряду шляхом перерозподілу коштів у масштабі країни тощо.
РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ

1.1. Економічна сутність бюджетного фінансування та його основні принципи

Бюджетне фінансування - надання в безповоротному порядку коштів з бюджету господарюючим суб‘єктам для повного або часткового покриття їх витрат. [6]
Основна суть бюджетного фінансування полягає у тому, що за допомогою цього механізму налагоджуються грошові відносини, які виникають між державою, з одного боку, і підприємствами, організаціями, установами всіх форм власності та фізичними особами, - з іншого, з точки зору спрямування та використання грошових коштів централізованого фонду на розширене відтворення, підвищення рівня життя, задоволення суспільних потреб і забезпечення інших безпосередніх державних заходів. Обсяг, своєчасність і повнота фінансування значною мірою залежать від рівня централізації фінансових ресурсів і мобілізації коштів до бюджету, а це в свою чергу залежить від дотримання фінансової дисципліни окремими платниками податків, від рівня виконання доходної частини бюджету.
Роль бюджетного фінансування визначається передусім тим, що є основним методом забезпечення прогресивних зрушень в економічній структурі. Тільки за допомогою бюджетного фінансування створюються умови і забезпечується розвиток нових галузей виробництва.
Система бюджетного фінансування вміщує в собі принципи, форми та методи надання бюджетних асигнувань суб‘єктам господарювання.
Незалежно від джерел покриття фінансування здійснюється на основі таких принципів: плановості; цільового спрямування коштів; безповоротності та безвідплатності; ефективного використання коштів; оптимального поєднання власних, кредитних і бюджетних джерел; додержання режиму економії та здійснення постійного контролю за їхнім використанням.[6]
Принцип плановості означає, що витрати з державного бюджету визначаються законом про державний бюджет України на кожний рік. Обсяг витрат та цільове спрямування коштів місцевих бюджетів ухвалюються рішенням сесій відповідних місцевих рад народних депутатів. Витрати з децентралізованих фондів грошових коштів відображаються у фінансових планах і кошторисах витрат установ, балансах доходів і витрат підприємств, об‘єднань, міністерств і відомств.
Принцип цільового спрямування коштів полягає у тому, що кошти плануються, відпускаються та використовуються на суворо визначені цілі та заходи відповідно до затверджених фінансових планів.
Принцип безповоротності та безвідплатності фінансування державних витрат - це надання коштів без прямого їх відшкодування (непряме ж відшкодування полягає в матеріальному прирості основних фондів для виробничої та невиробничої сфери, перспективна підготовка кадрів для суспільства тощо).
Принцип ефективного використання коштів має на меті одержання суспільне необхідного результату за мінімальних витрат фінансових ресурсів. Практичне здійснення цього принципу супроводжується вдосконаленням форм і методів оперативного управління виробничою та фінансовою діяльністю, розробкою додаткових важелів і стимулів, спрямованих на скорочення витрат та інтенсифікацію виробництва.


1.2. Форми та методи бюджетного фінансування

Успішне виконання бюджету за видатками визначається чітким додержанням своїх функцій усіма юридичними особами: фінансовими органами, банками і розпорядниками коштів. і Виділяють такі форми бюджетного фінансування:
1) бюджетні інвестиції, які можуть здійснюватись у вигляді фінансування капітальних вкладень, проектного фінансування конкретного інвестиційного проекту та придбання частки акцій чи прав участі в управлінні підприємством;
2) бюджетні кредити - надання коштів з бюджету субєктам підприємництва на поворотній і платній основі. Вони відрізняються від банківських кредитів порівняно нижчим рівнем процентних ставок та наданням на більш пільгових умовах;
3) кошторисне фінансування означає виділення бюджетних асигнувань на основі спеціального планово-фінансового документа - кошторису. Визначає у безповоротному і безоплатному порядку обсяги коштів на фінансування певних обєктів (програм, заходів) з визначенням їх цільового призначення і розподілом за окремими періодами фінансування;
4) державні трансферти - це невідплатні і безповоротні платежі з бюджету юридичним і фізичним особам, які не призначені для придбання товарів чи послуг, надання кредиту або на виплату непогашеного боргу. Державними трансфертами є державне субсидіювання (державні субсидії, державні субвенції, державні дотації) і державна допомога населенню.
Державні субсидії- всі невідплатні поточні бюджетні виплати підприємствам та громадянам, які не передбачають компенсації у вигляді спеціально обумовлених виплат або поставки товарів чи надання послуг в обмін на проведені платежі. Наприклад, в Україні громадянам, які мають відповідні підстави, надається щомісячно адресна грошова субсидія для відшкодування витрат на плату за користування житлом або його утримання та комунальні послуги (водо-, тепло-, газопостачання, водовідведення, електроенергія, вивезення побутового сміття та рідких нечистот), а також один раз на рік субсидія на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Житлова субсидія є безповоротною, і її отримання не повязане і не тягне за собою зміни форми власності житла.
Державна субвенція - цільове виділення коштів з бюджету субєктам підприємництва на фінансування певних програм і проектів на умовах пайової участі бюджету та отримувача коштів. Державна дотація - кошти, що виділяються з бюджету підприємствам на покриття їх збитків, переважно у випадку, коли збитковість є наслідком певної політики держави.
Державна допомога населенню - допомога, що надається фізичним особам за рахунок коштів бюджету чи цільових фондів держави, у грошовій або натуральній формі. Грошові трансферти населенню - поточні платежі фізичним особам у грошовій формі, які призначені для збільшення їх доходу. Натуральні трансферти - державна допомога населенню, що надається у вигляді товарів, продуктів і послуг, повністю чи частково безоплатних.
Державні трансферти можуть передбачатись на поточні або капітальні потреби. Капітальні трансферти - безповоротні і невідплатні односторонні платежі органів державного управління, які не ведуть до виникнення або погашення фінансових вимог. Передбачені на придбання капітальних активів, компенсації втрат, повязаних з пошкодженням основного капіталу або збільшенням капіталу отримувачів.
Відомо два методи фінансування з бюджету:
- відкриття кредитів;
- перерахування коштів з рахунка бюджету на рахунки розпорядників коштів.
Різні методи надання бюджетних коштів обумовлені особливостями виконання бюджетів у різних ланках бюджетної системи.
Метод відкриття кредитів полягає в тому, що фінансовий орган через спеціальні документи - видаткові розписи - повідомляє відповідну установу банку про встановлені суми та терміни видання коштів з рахунків бюджету головним розпорядникам кредитів.
У практичній діяльності використовуються три типи видаткових розписів:
1) видатковий розпис для фінансування установ, які перебувають на бюджеті;
2) видатковий розпис для фінансування субєктів господарської діяльності;
3) план фінансування (для фінансування капітальних вкладень або геологорозвідувальних робіт).
При відкритті кредитів бюджетним організаціям у видатковому розписі наводиться розподіл кредитів у розрізі параграфів (що характеризують типи установ), а також за деякими статтями видатків (заробітна плата, стипендії, придбання медикаментів, придбання обладнання) відповідно до бюджетної класифікації.
Для підприємств і господарських організацій кредити відкриваються окремо видатковим розписом за кожною статтею видатків -- цільовому призначенню коштів.
Відкриття кредитів не означає перерахування грошових коштів на видатки головним розпорядникам кредитів. Це - дозвіл фінансового органу на видачу коштів, яка потім здійснюється установами банків у межах визначених видатковим розписом асигнувань. Підставою для відкриття кредитів є річний розпис бюджету з поквартальни........


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Бюджетний кодекс;
2. Романовський М.В., Бюджетна система: посібник, 2002;
3. Вахрін П. И., Финанси и кредит: посібник, 2007;
4. Поляк Г. Б., Бюджетна система;
5. Финанси и статистика, 2008.
6. < books-text-5222.html>

Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.