На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 82301


Наименование:


Отчет по практике Отчет по учебной практике Компьютеризация бухгалтерского учета

Информация:

Тип работы: Отчет по практике. Добавлен: 01.12.2014. Сдан: 2014. Страниц: 18. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):ЗМІСТ

1. Вступ. Особливості предмета комп`ютеризація бухгалтерського обліку. Основні сучасні програми бухгалтерського обліку.

2. Складанні таблиці «Активи підприємства».

3. Складання таблиці «Капітал, зобов’язання підприємства».

4. Складання балансу підприємства на початок місяця.

5. Відкриття синтетичних рахунків на підставі балансу на початок місяця.

6. Складання журналу реєстрації господарських операцій(складання проводок).

7. Закриття синтетичних рахунків.

8. Складання оборотної відомості за синтетичними рахунками за місяць.

9. Складання балансу на кінець місяця.

10. Складання оборотної відомості по рахунках аналітичного обліку розрахункових операцій.

11.Складання оборотної відомості по рахунках аналітичного обліку матеріальних цінностей.

12. Складання журналу реєстрації прибукових і видаткових касових ордерів.

13. Складання прибуткових і видаткових касових ордерів.

14. Касова книга

15. Складання журналу-ордеру №1, відомості №1.

16. Використання автофільтрів при роботі з MS Exel.

17. Список літератури.


Вступ. Особливості предмета комп`ютеризація бухгалтерського обліку

Невід’ємною складовою розвитку ринкових відносин в Україні є адекватне відображення господарської діяльності суб’єктів господарювання. В цих умовах у підприємств зростає необхідність активніше використовувати облік, щоб контролювати й удосконалювати свою роботу, адже він не тільки відбиває господарську діяльність, але й впливає на неї. Найважливішими завданнями керівника підприємства є розробка, прийняття та виконання рішень, спрямованих на досягнення фінансово-економічної стійкості та ефективності функціонування підприємства. Проте для вирішення управлінських задач, зазвичай, бракує аналітичних та оперативних даних бухгалтерського обліку, які характеризують реальні фінансові та виробничо-економічні процеси.
В сучасних умовах зростає роль засобів автоматизації обліку, що дозволяють практично повністю вирішити проблему точності та оперативності інформації. Однак на сьогодні залишаються нерозв’язаними питання щодо визначення ефективності впровадження комп’ютерних систем бухгалтерського обліку, встановлення її складових, що впливають на економію ресурсів підприємства та вдосконалення обліку в умовах комп’ютеризації, що і обумовлює актуальність дослідження.
Бухгалтерський облік характеризується обробкою великого обсягу інформації, яка необхідна не лише для функціонування бухгалтерського апарату, але й для ефективного прийняття управлінських рішень. Тому оперативність надходження облікової інформації та її достовірність є одними з основних факторів ефективної діяльності підприємства.
Удосконалення бухгалтерського обліку має передбачати розв’язання, таких завдань, як поліпшення контролю та аналізу одержаних даних, забезпечення більш досконалих форм документів, збільшення оперативності одержаних даних тощо. Впровадження комп’ютеризації дозволяє ефективно вирішити ці завдання.
Сьогодні широко використовуються засоби обчислювальної техніки, та відбувається швидке оснащення організацій комп’ютерами, які дозволяють накопичувати дані як в облікових регістрах, так і на машинних носіях інформації (жорсткий диск, дискета).
Сучасний рівень розвитку комп’ютерної техніки зробив можливою обробку первинних документів, облікових даних, ведення рахунків, формування звітності за допомогою комп’ютера. Отже, нова інформаційна технологія обробки облікових даних охоплює всі рівні обліку:
? збір та реєстрація первинної інформації;
? ведення облікових регістрів господарських операцій;
? організація обліку розрахунків підприємства, обліку витрат на виробництво і калькуляції собівартості продукції;
? розрахунок і друк звітних форм.
Необхідність використання інформаційних систем бухгалтерського обліку полягає, перш за все, у тому, що це дозволяє усунути основні недоліки ведення бухгалтерського обліку вручну: неуважність і, як наслідок, найпростіші арифметичні помилки, незнання особливостей ведення бухгалтерського обліку в Україні тощо. Звісно, комп’ютерна програма не може замінити досвідченого та професійного бухгалтера, але дозволяє заощадити його час і сили за рахунок автоматизації рутинних операцій, знайти арифметичні помилки в обліку і звітності, оцінити поточний фінансовий стан підприємства і перспективи його розвитку.
Основними вимогами до інформаційних бухгалтерських систем є якісне ведення обліку, надійність та зручність в експлуатації. Вони повинні:
? здійснювати безпомилкові арифметичні розрахунки;
? забезпечувати підготовку, заповнення, перевірку і роздрукування первинних і звітних документів довільної форми;
? безпомилково переносити дані з однієї друкованої форми в іншу;
? робити нагромадження підсумків та обчислення відсотків довільного ступеню складності;
? забезпечувати звернення до даних і звітів за минулі періоди (ведення архіву).
Для забезпечення цих можливостей інформаційна система повинна мати єдину базу даних про поточний стан бухгалтерського обліку на підприємстві й архівні матеріали.
Інформаційна система повинна бути надійною, що означає захищеність її від випадкових збоїв і, в деяких випадках, від навмисного псування даних. Тому важливо, щоб після збою можна було легко та в найкоротший термін відновити зруйновану базу даних і роботу системи. Сучасні інформаційні бухгалтерські системи відповідають цим вимогам.
Впровадження комп’ютерних інформаційних облікових систем, які ґрунтуються на сучасних інформаційних технологіях, дає можливість отримати численні переваги як управлінцям, так і бухгалтерам. Автоматизація обліку дозволяє бухгалтерам ефективно виконувати свої функції. Важливою перевагою нових інформаційних технологій є їх орієнтація на існуючі форми ведення бухгалтерського обліку, журнально-ордерну систему, що не передбачає внесення істотних змін у принципи бухгалтерського обліку. У той же час вдосконалюється техніка збору та обробки інформації. [1]
Треба зазначити, що комплексна автоматизація бухгалтерського обліку підвищує інформаційні можливості підприємства. Крім того, ведення бухгалтерського обліку за допомогою комп’ютерних систем надає підприємству можливість заощадити один з найважливіших ресурсів - час, який можна використовувати для ухвалення рішень, для більш поглибленого аналізу господарської діяльності підприємства, планування і прогнозування. До того ж, застосування сучасних персональних комп’ютерів дозволяє здійснити інтеграцію інформаційної бази даних обліку, що забезпечує взаємопов’язане відображення господарських операцій на рахунках синтетичного та аналітичного обліку.
Використання комп’ютерних технологій в бухгалтерському обліку значно підвищує продуктивність праці бухгалтерів. Але при організації бухгалтерського обліку на конкретному підприємстві постає питання про доцільність впровадж........


Список літератури


1.Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні. Закон України від 16.07.1999 р. №996-XII (зі змінами та доповненнями).
2.Про затвердження типових форм первинного обліку. Наказ міністерства статистики України від 29.12.95 №352.
3.План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій: Наказ міністерства фінансів України від 30.11.99.№291.
4.Інструкція «Про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу,зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій» від 30.11.99.№291.
5.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «загальні вимоги до фінансової звітності»: Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 №87.
6.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс»: Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 №87.
7.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт по фінансові результати»: Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 №87.
8.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 «Про власний капітал»: Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 №87.
9.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»: Наказ Міністерства фінансів України від 20.10.99 №246.
10.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»: Наказ Міністерства фінансів України від 28.10.2003 №601.
11.Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Київ «А.С.К.» 2001.
12.Завгородній В.П. Бухгалтерський облік в Україні з використанням національних стандартів: Київ «видавництво» А.С.К.» 2003.
Бутинець Т.А. Бухгалтерський облік: Житомир ПП «Рута» 2000.
13.Верига Ю.А. Бухгалтерський облік: Навчально-методичний посібник: центр учбової літератури, 2008.
14.Лень В.С. Бухгалтерський облік в Україні: Навчально-методичний посібник: центр учбової літератури, 2008.
15.Жадько К.С. Бухгалтерський облік у схемах і таблицях: Навчально-методичний посібник: центр учбової літератури, 2008.
16.Литвин І.І., Конончук О.М., Дерещиський Ю.І. Інформатика: теоретичні основи і практикум. Підручник-Львів: «Новий світ-2000», 2004-304с.
17.Інформатика: Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник-К: Карабела, 2003-464с.
18.Верлань А.Ф., Апатова Н.В. Інформатика. К.Форум, 2001.
19.Зарецька І.Т., Колодяжний Б.І. та ін. Інформатика. К.Форум, 2001.
20.С.Кавторев Бухгалтерский облік за допомогою Exel. Повний практичний посібник для сучасного бухгалтера. Харьков. «Фактор», 2006-207с.
21.К.Дейт. Введення в системи без даних, С.П, К, 2000-847с.
Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.