На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 82752


Наименование:


Курсовик Брж: вд сторї до сучасност

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 12.12.2014. Сдан: 2013. Страниц: 34. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Зміст

Вступ………………………………………………………………………………3
І. Біржі: від історії до сучасності
1.1 Історія зародження і розвитку фондових бірж у світі…………………5
1.2 Біржа як елемент ринку……………………………………………………9
ІІ. Національні особливості формування та функціонування фондового ринку в Україні
2.1 Аналіз сучасного стану фондового ринку в Україні ………………...22
2.2 Шляхи підвищення ефективності функціонування фондового ринку в Україні………………………………………………………………………..27
Висновки………………………………………………………………………..31
Список використаної літератури……………………………………………33
Словник економічних термінів………………………………………………34
Вступ

Ринок як категорія товарного виробництва у процесі еволюції зазнав кількісно-якісних змін, що позначилося на його визначенні в останні два століття. У працях А. Сміта і Д. Рікардо термін "ринок" не набув чіткого політекономічного визначення, оскільки його відносили до зовнішніх, поверхневих явищ ринкової економіки, а саме тому використовували переважно для характеристики ринкового попиту.
Вперше дати наукове визначення ринку спробував французький економіст О. Курно. Він вважав, що цей термін позначає "будь-який район, на якому взаємовідносини покупців і продавців вільні, тому ціни на одні й ті самі товари мають тенденцію легко й швидко вирівнюватися"[8]. Англійський економіст А. Маршалл стверджував, що "чим досконаліший ринок, тим сильнішою є тенденція до того, щоб у всіх його пунктах в один і той самий час платили за одну й ту саму річ однакову ціну"[7].
Сьогодні суть даного поняття заключається в тому ,що ринок-це сукупність економічних відносин,які виникли з приводу купівлі-продажу товарів та послуг в грошовій формі.
"Частина ринку на якій здійснюється емісія , купівля - продаж цінних називається фондовим ринком"[9]. Фондовий ринок - це абстрактне поняття, що служить для позначення сукупності дій і механізмів, що роблять можливими торгівлю цінними паперами < wiki/%D0%A6%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8> .Саме слово "фонд" широко використовується для визначення різних за змістом економічних понять, проте найчастіше - для визначення суми грошових або матеріальних цінностей, що мають цільове призначення (основні та оботорні фонди, фонд заробітної плати, фонд розвитку виробництва, фонд накопичення, амортизаційний фонд, пенсійний фонд і т.д.). Так само називають і сукупність цінних паперів. Тому ринок, на якому продаються й купуються цінні папери, називається фондовим.
Також існує таке поняття,як фондова біржа - організація, яка надає можливість для здійснення торгових операцій і зведення разом покупців і продавців цінних паперів. Виконуючи важливу регулюючу роль в економічному житті країн, фондові біржі є в свою чергу субєктом особливого державного регулювання. За дотепним виразом американських авторів Льюіса Енджела і Берндлі Бойда, фондова біржа - це бізнес, про який усі говорять, але ніхто нічого не знає (Єнджел Л., Бойд Б. Как покупать акции / Пер. с анг. - М.: ПАИМС, 1992 с. 64). Досить поширеною є думка, що фондова біржа продає акції, інші цінні папери та впливає на їх ринкову ціну. Це зовсім не так. Біржа не володіє ніякими цінними паперами (крім власних акцій, якщо вона створена у вигляді акціонерного товариства), нічого сама не купує і нічого сама не продає. Точно так же вона ніяким чином не впливає на курс (ціну) цінних паперів, які продаються чи купуються на біржі. Крім того вона є неприбутковою організацією.Фондова біржа являє собою елемент Інфраструктури організованого ринку цінних паперів, на якому їх власники здійснюють через членів біржі операції купівлі-продажу також фондова біржа віддзеркалює стан ділової активності держави та безпосередньо сприяє залученню додаткових інвестиційних коштів в найбільш ринково привабливі галузі економіки та здійснює розподіл і перерозподіл фінансового капіталу.


І. Біржі:

1.1 . ІСТОРІЯ ЗАРОДЖЕННЯ І РОЗВИТКУ ФОНДОВИХ БІРЖ У СВІТІ
Поява цінних паперів и здійснення з ними різних фінансових операцій має багатовікову історію. Прообразом фондових операцій є процес обміну валюти на іншу між торговцями на ярмарках. Внаслідок росту торгівлі і збільшення кількості укладених термінових угод об’єктом фінансових операцій поступово стали довгострокові розписки - векселі. Вексель - перший класичний цінний папір, який поклав початок виникненню і розвитку фондового ринку.
Спочатку угоди з цінними паперами здійснювалися на товарних біржах та інших оптових ринках, але з плином часу виникла необхідність покращення такого роду операцій - сформувався ринок фондових цінностей.
Початок епохи великих географічних відкриттів став поштовхом для формування організованої торгівлі цінними паперами і появи їх класичних типів. Організація морських експедицій і великих торгівельних караванів в країни Нового Світу потребувало значних капіталовкладень. Це зумовило об’єднання купців, судновласників, банкірів, промисловців у товариства для створення спільного капіталу. Внесення паю оформлювалося спеціальним документом, який засвідчував право власності на свою частку в спільному капіталі і право на отримання частини прибутку у випадку вдалого спільного підприємства. Цей документ отримав назву “акція”, а товариство стало називатися акціонерним, або компанією. Відомі перші в світі акціонерні товариства - Голландська і Англійська Ост-Індійська компанії.
Почали з’являтися і урядові цінні папери - казначейські векселі і облігації, які стали об’єктом купівлі-продажу на фондових біржах. Вперше торги цінними паперами урядів Голландії, Німеччини, Франції, Англії, Бельгії, Іспанії відбулися в Антверпені у XVI столітті.
Перші форми торгових і валютних бірж з’явилися вже в XVI ст.: в Італії (Венеції, Генуї, Флоренції), а також великих торгівельних містах інших країн Західної Європи - в Антверпені (1531), Ліоні (1545), Гамбурзі (1558), Лондоні (1566), Амстердамі (1608), Бремені (1613).
Перша фондова біржа була створена в Амстердамі у XVII ст. До цього операції з цінними паперами здійснювалися на товарних біржах. Головні позиції на біржових торгах займали акції і облігації приватних компаній.
Амстердамська фондова біржа грала у XVII ст. найбільшу роль. Тут здійснювалися котирування майже всіх типів цінних паперів різних емітентів.
Активізація ринку фондових цінностей і бурхливий ріст біржової торгівлі припадає на XVIIІ ст. У другій половині XVIIІ ст. на перше місце в Європі виходить Лондонська фондова біржа (1773). У США початком функціонування фондової біржі вважається 1792 рік. Між фондовими біржами різних країн формувалися тісні взаємозв’язки. Проте національні фінансові ринки і фондові біржі різних держав набували характерні для них індивідуальні риси і особливості, що зумовлено винятковістю економіки кожної окремої країни.
В кінці XVIIІ - початку ХІХ ст. роль фондової біржі зростає. Йде процес первісного накопичення капіталу. В країнах Європи і Америки з’являються перші акціонерні банки і промислові корпорації, хоча тоді операції з цінними паперами не здійснювали суттєвого впливу на економічні процеси. Фондові біржі не одразу, а поступово входили в систему фінансово-економічних відносин, ставали важливим елементом всього господарського механізму держави. Стихія ринку вільної конкуренції забезпечувала майже необмежене переливання великих грошових засобів з галузі в галузь, обминаючи державний розподіл, через фондову біржу і сферу кредитування. Такий інтенсивний ріст суспільного виробництва, який суттєво переважав попит, призвів до значного підйому життєвого рівня, а також до зміни ролі фінансового капіталу в системі економічних відносин. Даний період характеризується як період неорганізованого “дикого” ринку. Дійсно, тоді було майже відсутнє законодавство, яке б визначало ті чи інші господарські операції, не були сформовані органи регулювання, більшість операцій не реєструвалися.
На межі ХХ століття світовий ринок фінансових активів починає помітно змінюватися. З виникненням монополій, великих об’єднань підприємств і збільшенням емісії цінних паперів росли як біржові, так і позабіржові обороти фінансових активів. Найбільшу роль при цьому відігравали комерційні банки, які здійснювали первинне розміщення акцій корпорацій. Фондовий ринок ставав все більш регульованим. Особливо широкий розвиток отримав ринок цінних паперів в США. Він помітно перегнав у своєму розвитку європейський, на ньому склався більш сучасний механізм здійснення фінансових операцій, і в даний час по праву вважається найбільш організованим і демократичним ринком цінних паперів.
Проте фондовий ринок не може розвиватися без криз та потрясінь. Особливо страшною і грандіозною по своїх наслідках була біржова криза 1929 року, коли падіння курсу на Нью-Йоркській фондовій біржі призвело до світової економічної кризи.
Після кризи 1929 - 1933 років уряди більшості країн, що пережили кризу, взяли курс на проведення економічних реформ. У зв’язку з цим різко зросла роль держави в економіці. В США у 1933 р. було прийнято закон про цінні папери, і поступово фондовий ринок набув свого сучасного вигляду.
На фондовий ринок суттєвий вплив здійснювали війни, політична нестабільність, економічні депресії. В ці періоди життя на фондових біржах завмирало, емісія цінних паперів скорочувалася, кількість операцій падала. Проте будь-яке пожвавлення економіки одразу проявлялося на об’ємі фондових операцій, і відповідно, ринок цінних паперів завжди служив і служить індикатором фінансово-економічного здоров’я держави.
В 60-ті роки ХХ ст. на фондовому ринку помітним стає новий сплеск біржової активності. Європа оговталася від наслідків Другої світової війни, стабілізувалася промисловість, з’явилися нові наукомісткі виробництва. Механізм фондо........Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.