На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 82852


Наименование:


Курсовик ПРОВЕДЕННЯ АНАЛЗУ ЛКВДНОСТ ТОРГОВОГО ПДПРИМСТВА ТОВ «МОНАРХ»

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 15.12.2014. Сдан: 2013. Страниц: 22. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ
ВСТУП......................................................................................................................3
1. ТЕОРЕДИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ЛІКВІДНОСТІ БАЛАНСУ ПІДПРИЄМСТВА………………………………………………………..…….....4
1.1. Сутність ліквідності підприємства та її значення для оцінки його фінансового стану……………………………………………………….......…….4
1. 2. Аналіз ліквідності балансу…………………………………….....…..5
1. 3. Основні показники ліквідності підприємства……………..……..…8
1. 4. Оцінка показників ліквідності…………………………………....…11
2. ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ ЛІКВІДНОСТІ ТОРГОВОГО ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «МОНАРХ»...................................................................................................13
2.1 Загальна оцінка ТОВ «Монарх» ..........................................................13
2.2 Аналіз ліквідності ТОВ «Монарх»......................................................14
ВИСНОВКИ ..........................................................................................................17
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.......................................................19
ДОДАТКИ………………………………………………………………………..20


ВСТУП
За умов ринкової економіки підприємство здійснює свою виробничо-торговельну діяльність самостійно, але конкуренція, що полягає в змаганні підприємств за споживачів своєї продукції, змушує продавця (виробника) враховувати інтереси й побажання покупців і виробляти продукцію, яка їм потрібна. Підприємство, що програло в цій боротьбі, звичайно стає банкрутом, тобто не може оплатити вартості товару, робіт та послуг, розрахуватись з бюджетом, а через те наражається на небезпеку примусового продажу свого майна. Отже, щоб запобігти катастрофі, підприємство мусить постійно стежити за ситуацією на ринку і забезпечувати високу конкурентоспроможність своєї продукції.
В умовах ринку у звязку з необхідністю оцінки кредитоспроможності підприємств і посилення фінансових обмежень виникає необхідність в аналізі ліквідності. З його допомогою можна судити про стан підприємства в даний момент часу. Результати такого аналізу потрібні як власникам, так і кредиторам, і інвесторам.
Завдання аналізу ліквідності виникає через необхідність давати оцінку платоспроможності організації, тобто її здатності вчасно і в повному обсязі розраховуватися за всіма своїми зобовязаннями.
Інформаційною базою для аналізу зявилися Баланси за 2011 і 2012 року.
Обєкт дослідження: ТОВ «Монарх», яка займається торгівлею взуттям, засобами для догляду за взуттям, парфюмерно-косметичними товарами.
Головна мета написання роботи: провести аналіз ліквідності торгового підприємства.


1. ТЕОРЕДИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ЛІКВІДНОСТІ БАЛАНСУ ПІДПРИЄМСТВА

1. 1. Сутність ліквідності підприємства та її значення для оцінки його фінансового стану

Одним з показників, що характеризують фінансову стійкість підприємства, є його платоспроможність. Платоспроможність є зовнішнім проявом фінансового стану підприємства, його стійкості. Оцінка платоспроможності підприємства проводиться на основі ліквідності балансу підприємства, яка показує ліквідність підприємства.
Поняття платоспроможність і ліквідність дуже близькі, але мають суттєві відмінності:
- платоспроможність - це можливість наявними грошовими ресурсами своєчасно погашати свої платіжні зобовязання;
- ліквідність - це ступінь покриття боргових зобовязань підприємства його активами, термін перетворення яких в грошову готівку відповідає терміну платіжних зобовязань. Ліквідність означає платоспроможність підприємства і передбачає постійне рівність між активами і зобовязаннями як по загальній сумі, так і по термінах настання.
Ліквідність - термін, який характеризує здатність окремих видів майнових цінностей швидко і без значних втрат своєї вартості перетворюватися у грошові кошти.
Ліквідність активів - характеристика окремих видів активів підприємства по їх здатності до швидкого перетворення в грошову форму без втрати своєї балансової вартості з метою забезпечення необхідного рівня платоспроможності підприємства.
З цієї точки зору можна виділити ліквідні і важко ліквідні активи.
До ліквідних активів відносяться оборотні активи підприємства:
- грошові кошти та короткострокові фінансові вкладення;
- дебіторська заборгованість;
- запаси.
До важко ліквідних активів відносяться необоротні активи підприємства.
Аналіз ліквідності балансу показує, у якій мірі підприємство здатне розплатитися по короткострокових зобовязаннях поточними активами.
Аналіз ліквідності дозволяє відповісти на питання:
• У якій мірі підприємство може покривати свої поточні борги?
• Який рівень надійності цього покриття?
• Чи можливе додаткове залучення короткострокових зобовязань без критичного погіршення ліквідності?
Показники ліквідності балансу є обмежуючими чинниками для ефективності. Отже, ріст ефективності діяльності компанії часто відбувається при зниженні загального рівня ліквідності і навпаки. Необхідно контролювати, зіставляти і керувати значеннями цих показників, виходячи з поточних умов і політики розвитку бізнесу.
Аналіз ліквідності підприємства проводиться на основі даних балансу і може бути проведений шляхом співставлення безпосередньо балансових показників активів і пасивів, а також шляхом розрахунку фінансових коефіцієнтів.1. 2. Аналіз ліквідності балансу

Ліквідність балансу є основою платоспроможності та ліквідності підприємства. Іншими словами, ліквідність - це спроможність підтримки платоспроможності. Наприклад, якщо підприємство є платоспроможним на звітну дату, але мати нестабільне становище в майбутньому.
Ліквідність будь-якого підприємства, фірми, господарюючого субєкта - це «здатність швидко погашати свою заборгованість».
Ліквідними називаються такі засоби, які можуть бути використані для погашення боргів, до таких відносять:
1. Готівкові гроші в касі;
2. Депозитні вклади;
3. Розміщення на рахунках банках;
4. Цінні папери;
5. Реалізовані елементи оборотних коштів (паливо, сировина тощо).
Підприємство має регулювати наявність ліквідних коштів у межах оптимальної потреби в них, яка для кожного конкретного підприємства залежить від наступних факторів:
- розмір підприємства та обсягу його діяльності (чим більший обсяг виробництва і реалізації, тим більше запаси товарно-матеріальних цінностей);
- галузі промисловості та виробництва (попит на продукцію і швидкість надходження від її реалізації);
- тривалість виробничого циклу (величини незавершеного виробництва);
- часу, необхідного для відновлення запасів матеріалів (тривалості їх обороту);
- сезонності роботи підприємства;
- загальної економічної конюнктури.
Якщо співвідношення поточних активів і короткострокових зобовязань нижче, ніж 1:1, то можна говорити про те, що підприємство не в змозі оплатити свої рахунки. Співвідношення 1:1 припускає рівність поточних активів і короткострокових зобовязань. Беручи до уваги різний ступінь ліквідності активів, можна з упев........


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


1. Аналіз фінансової звітності: Навчальний посібник / За ред. О.В. Ефімової, М.В. Мельник. - М.: Омега-Л, 2004.
2. Банк В.Р., Банк С.В., Тараскіна А.В. Фінансовий аналіз. - М.: Проспект, 2005.
3. Бернстайн Л.А. Аналіз фінансової звітності: теорія, практика та інтерпретація: Пер. з англ. / Наук. ред. перекладу чл.-кор.
4. Бочаров В.В. Фінансовий аналіз. - СПб. Питер, 2005. (Серія «Короткий курс»).
5. Гіляровський Л.Т. Економічний аналіз. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.
6. Гіляровський Л.Т., Вехорева А.А. Аналіз та оцінка фінансової стійкості комерційного підприємства. - СПб.: Пітер, 2003.
7. Гінзбург А.І. Прикладної економічний аналіз. - СПб: Питер, 2005.
8. Донцова Н.В., Никифорова Н.А. Аналіз фінансової звітності. М.: «Справа і Сервіс», 2003.
9. Економіка фірми / Под ред. Т.В. Муравйової. М.: Майстерність, 2002.
10. Крейнина М.М. Фінансовий менеджмент. М.: ДІС, 2005.
11. РАН І. І. Єлісєєва. Гол. редактор серії проф. Я.В. Соколов. - М.: Фінанси і статистика, 2003. (Серія з бухгалтерського обліку та аудиту).
12. Сайфулін Р.С. Методика фінансового аналізу. М.: ИНФРА-М, 2007.
13. Шеремет А.Д. Фінанси підприємств. М.: ИНФРА - М, 2006.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.