На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 82859


Наименование:


Курсовик «Обєктно-орєнтована модель систему оперативного управлння потягом електрички, що курсує по примському маршруту»

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Программирование. Добавлен: 16.12.2014. Сдан: 2014. Страниц: 32 + ПО + презентация. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Зміст
Вступ 3
1. Постановка завдання 4
2. Діаграма Буча 5
3. Програмна реалізація моделі.…………………………………………………...10
Висновок 14
Список використаної літератури 15
Додатки 16


Вступ

Дана робота присвячена моделюванню руху потяга електрички, що курсує по приміському маршруту. Для реалізації цього завдання необхідно розробити та реалізувати програмний продукт на базі програмного пакету C++Builder.
Мета даної роботи полягає у вдосконаленні знань про головні інструменти об’єктно-орієнтовного програмування, роботу з графікою, а також закріпленні навичок, отриманих в процесі вивчення мови С++.
Завдання цієї роботи полягають у створенні програми, яка імітує з рух електропотяга. C++Builder дає змогу створити функціональний та приємний інтерфейс, який робить його зрозумілим та зручним у використанні.
Мова С++(приставка ++ походить від оператора інкременту – в С і таким чином вказує на те, що С++ є С з розширеними можливостями) є найбільш відомим і популярним нащадком мови С. Її розробив Бьярн Страуструп у 1985 році. На сьогоднішній день С++ є однією з найбільш популярних мов програмування.
У курсовій роботі опрацьована теоретична частина, у якій головна увага приділяється вивченню ООП, нотацій Буча, класів та об’єктів та виконане практичне завдання, а саме об’єктно-орієнтоване проектування.


1. Постановка завдання

Предметною областю даної програми є робота «Потяг електрички, що курсує по приміському маршруту». Для реалізації цієї роботи необхідно було відтворити найважливіші аспекти системи. Для цього було поставлено такі завдання:
1. Ознайомитися з матеріалами, що містять інформацію про роботу потяга електрички.
2. Створити діаграму класів роботи, визначити відношення між ними.
3. Обрати маршрут, який буде моделюватися.
4. Змоделювати станції та ділянки колії.
5. Змоделювати рух та зупинки потяга.
6. Змоделювати поведінку пасажирів потяга.
7. Змоделювати випадкові процеси, що впливають на запізнення потяга.
8. Створити звітність про доходність потяга за 1 рейс.

?
2. Діаграма Буча
Для фізичного чи логічного проектування предметної області програмного додатка прийнято використовувати систему позначень Буча (рис. 1).

Рис.1. Статична діаграма класів у нотації Буча

Таблиця стрілок для подання відношень.

Проста агрегація
Агрегація за значенням
Агрегація за посиланням
Використання
Успадкування — однакові типи
Успадкування — нові типи
Асоціація


Використовуючи систему позначень нотації Буча діаграма класів, що стосується моделі руху потяга, була побудована наступним чином:Рис.2. Діаграма класів

1. Головним є клас Train. Він використовує клас Track для руху між станціями, клас Station для зупинок і клас Passengers для підрахунку пасажирів у електричці та виручки.
2. Клас Track включає в себе два об’єкти класу Station, які присвоюються йому за допомогою конструктора копіювання, передбаченого для Station.
Висновок

Виконання даної курсової роботи принесло певний досвід у розробці об’єктно-орієнтованих програм та у моделюванні деяких процесів. Було виконано цікаву роботу з пошуку необхідної інформації, а також з написання і оформлення самої програми.
Дана робота допомогла вдосконалити навички програмування у середовищі C++Builder, об’єктно-орієнтованого програмування, моделювання випадкових процесів, роботи з графікою. Також вона була корисною для навчання оформленню програми.
Внаслідок виконання роботи було написано програму, яка моделює рух потяга електрички приміського сполучення. Збирання інформації було досить цікавим, адже ця сфера для мене нова та невідома раніше, а оформлення було приємним завдяки пакетному середовищу C++Builder.

?
Список використаної літератури

1. Граді Буч, «Объектно-ориентированный анализ и проектирование с примерами приложений на С++»–Бином, 1998.– ст. 120, ISBN: 0-8053-5340-2
2. Укрзалізниця [Електроний ресурс] Pежим доступу:

3. Лекції з дисципліни «Економічна кібернетика 2» за доцентом кафедри математичного моделювання економічних систем Гальчинським Л. Ю.
4. Харви Дейтел, Пол Дейтел, «Как программировать на С» — Бином-Пресс, 2008. — 1024 с.– ISBN: 4-7864-1635-4

?
Додаток

Опис класів в файлі class.h

//-------------------------------ПЕРЕШКОДИ------------------------------------//
class Obstruction
{
private:
String Opys;
String Opys1;
bool Type;
int DelayTime;
int Position;
bool Existence;
public:
Obstruction(int T = 0){ Type = T;};
~Obstruction(){};
int Delay();
int DelayTrack(int pos);
void setExistence(bool e){Existence = e; Type = 0;};
void setDT(int d){DelayTime = d;};
void setPosition(int p){Position = p;};
void setOpys(String o){Opys = o;};
void setOpys1(String o1){Opys = o1;};
bool generation(int = 0, bool = 0);
int get()const{return DelayTime;}
bool getE()const{return Existence;}
...


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.