Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Работа № 82878


Наименование:


Контрольная Санкцї юридичної вдповдальност в робот служби управлння персоналом

Информация:

Тип работы: Контрольная. Добавлен: 16.12.2014. Год: 2011. Страниц: 24. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):ЗМІСТ

1 Теоретична частина
2 Практична частина
2.1 Кар?єрограма
2.2 Паспорт посади
2.3 Діаграма
2.4Перелік нормативно-правових документів
2.5 Аналіз ситуації
Перелік посилань


1 Теоретична частина

1.1 Санкції юридичної відповідальності в роботі служби управління персоналом

Робота з кадрами підприємства здійснюється спеціалізованим функціональним підрозділом підприємства - кадровою службою.
За статусом служба управління персоналом є самостійним структурним підрозділом підприємства. Керує діяльністю служби, як правило, директор з кадрів, у підпорядкуванні якого можуть знаходитися ряд відділів, секторів, або груп окремих працівників, утворених за функціональним принципом (відділ кадрів, сектор навчання і розвитку персоналу, група стимулювання і оплати праці, менеджер з комунікацій, інженер з техніки безпеки і т.д.).
Напрямки діяльності кадрової служби обумовлені тими ж чинниками, що і всього підприємства. Вони визначають функції служби управління персоналом.Так, до функцій кадрової служби належать:
• участь у розробці і реалізації цілей і політики підприємства в області управління людськими ресурсами; розробка і реалізація комплексу планів і програм розвитку персоналу підприємства;
• прогнозування і планування потреби в персоналі, участь у рішенні задач, повязаних із задоволенням кожного працівника умовами, змістом і характером роботи. Поліпшення якісного складу персоналу підприємства; створення умов, що стимулюють постійне зростання професійної компетенції;
• формування резерву кадрів на основі аналізу загальної і додаткової потреби в персоналі і політики планування карєри (створення і постійне доповнення інформаційної бази даних кадрового резерву; організація залучення кандидатів; розробка способів і методів відбору кандидатів; розробка процесів наймання і звільнення працівників);
• організація навчання персоналу із застосуванням методів діагностики і оцінки ефективності персоналу (організація професійного тестування нових працівників; організація перепідготовки і підвищення кваліфікації персоналу відповідно до вимог ринку і потреб підприємства; відбір персоналу для навчання; розробка форм навчання; розробка адаптованих програм навчання; підбір викладачів, проведення постійного моніторингу ринку ділової і професійної освіти);
• забезпечення соціальної рівноваги, впровадження заходів щодо підтримки сприятливого соціально-психологічного клімату у підприємстві, проведення психологічного тестування персоналу, контроль за адаптацією персоналу у підприємстві;
• підвищення ефективності роботи персоналу на основі раціоналізації структур і штатів, управління дисципліною;
• удосконалення організації оплати і стимулювання працівників підприємства (аналіз робочих місць; проведення розподілу персоналу за категоріями; розробка форм і систем оплати; розробка компенсаційного пакету; організація процесу оцінки ефективності праці працівників; контроль ротації кадрів);
• забезпечення дотримання норм трудового законодавства в роботі з кадрами;
• постійне удосконалення форм і методів управління кадрами на основі впровадження сучасних науково обґрунтованих, зокрема, компютерних, технологій роботи з персоналом, уніфікація документації з кадрового діловодства;
• здійснення консультування і підготовки рекомендацій керівництву підприємства з питань правомірного захисту від протиправних дій по відношенню до діяльності підприємства;
• організація захисту життя та здоровя працівників і майна підприємства, зокрема, протипожежної безпеки; впровадження заходів щодо техніки безпеки;
• здійснення представницьких функцій від імені підприємства у зовнішніх організаціях, що повязані з виконанням задач підрозділу; виконання функцій підрозділу по звязках із громадськістю, засобами масової інформації.
Організація роботи з персоналом у підприємстві повинна бути спрямована на виконання задач кадрової політики і являє собою певну систему різних видів кадрової роботи.
Задачі відділу кадрів ,як правило, полягають у такому:
• розробка і реалізація кадрової політики підприємства відповідно до внутрішніх стандартів і сучасних концепцій управління персоналом;
• створення і підтримка інформаційно-аналітичної бази для прийняття рішень з питань управління персоналом;
• організація безпечних умов роботи працівників підприємства, матеріального і морального стимулювання їхньої діяльності.
Здійснюючи керівництво, служба управління може бути в одній із трьох ситуацій:
перша - коли конкретний процес адміністрування регулюється тією чи іншою діючою правовою нормою. В цьому випадку дії менеджерів закріплені правовим актом, а порушення його призведе до юридичної відповідальності.
друга - коли діяльність менеджерів правовою нормою не передбачена, але визначена моральною, етичною нормою.
третя - коли адміністративний вплив здійснюється у рамках практики, що склалася у даній організації.
У всіх цих випадках вирішальне значення має правовий аспект. Тому робітники кадрової служби повині знати закони і володіти необхідною правовою культурою. Так,багато адміністративних рішень менеджера обов?язково повинні приймати ту чи іншу конкретну юридичну форму: наказу; розпорядження; положення; інструкції; інструктивного листа.
Це забезпечує їм дієвість і тягне відповідальність за невиконання цих актів.
Менеджери не повинні ігнорувати юридичного аспекту прийнятих рішень, щоб не створювати у майбутньому складнощі у роботі. Для цього служба управління повинна систематично підвищувати свою правову культуру, приймати поради юрисконсульта.
Правові норми допомагають формувати волю менеджера, шляхом визначення, що дозволено, а що ні, з точки зору законності. Це дозволяє менеджеру гнучко діяти при прийнятті та виконанні рішень. У роботі служби управління важливу роль мають всі галузі права, а особливо необхідні знання адміністративного, трудового права, господарського законодавства.
У правовому порядку вирішуються багато проблем, з якими має справу менеджер у процесі адміністративного керівництва. Це стосується вимог до працівників, добору і розстановки персоналу, правил заміщення посад і порядку звільнення, оцінки працівників і регулювання службової діяльності, правового положення молодих працівників, праці жінок, інвалідів та ін.
Для правильної організації адміністративного впливу особливе значення має чітке уявлення про компетенції, юридичне закріплених правах та обов?язках менеджера.
Компетенція менеджера регламентується положенням про орган, який він очолює, а також посадовою інструкцією.
Дія........


Перелік посилань:
1. Ходаківський Є. І. Психологія управління : навчальний посібник / Ходаківський Є. І, Богоявленська Ю. В., Грабар Т. П. - К. : Центр навчальної літератури, 2008. - 608 с
2. Скібіцька, Л. І. Організація праці менеджера: навч. посіб. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 360 с
3. ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ менеджера з персоналу відділу кадрів. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: rliga.com/


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.