На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 83165


Наименование:


Курсовик СИМВОЛЧНО-РЕАЛIСТИЧНИЙ СВIТ ТА ТРАГIЗМУ ДРАМАТУРГ Г.ГАУПТМАНА (НА МАТЕРАЛ ДРАМ «ПЕРЕД ЗАХОДОМ СОНЦЯ ТАМАГНУС ГАРБЕ»)

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 22.12.2014. Сдан: 2013. Страниц: 31. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ
ВСТУП…………………………………………………………………………… 3
РОЗДІЛ І. ОСОБЛИВОСТІ ДРАМАТУРГІЇ ГЕРХАРТА ГАУПТМАНА НА МАТЕРІАЛІ ДРАМ «ПЕРЕД ЗАХОДОМ СОНЦЯ» ТА"МАГНУС ГАРБЕ"…………………………………………………………………………… 5
1.1 Символізм, реалізм, трагічне у літературі…………………………………. 5
1.2 Драматургія Герхарта Гауптмана………………………………………... 8
РОЗДІЛ ІІ. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИВЧЕННЯ ТВОРЧОСТІ ГЕРХАРТА ГАУПТМАНА У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ РІЗНИХ ТИПІВ…………...................................................................................... 17
2.1. Тестові завдання на вивчення драми Г. Гауптмана «Перед заходом сонця»…………………………………………………………………………….. 17
2.2. Ребуси до драми «Перед заходом сонця»……………………………….. 21
2.3. Тестові завдання на вивчення драми Г. Гауптмана «Магнус Гарбе»……………………………………………………………………………. 23
2.4. Ребуси до драми «Магнус Гарбе»………………………………………… 26
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………... 28
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………….. 29
ДОДАТКИ

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Драматургія Ґерхарта Гауптмана - це якісне продовження класичних і традиційних надбань німецької літератури. Вона ознаменувала новий крок у становленні поетики німецької драми, яку Ґерхарт Гауптман збагатив принципово новаторськими уявленнями про світобудову та людську сутність, а також новими жанрово-стильовими ознаками. Письменник залишався вірним визначальним засадам натуралізму - домінантного напрямку його творів. Він сягнув вершинних художніх моделей щодо реалізації драматичного конфлікту в творах «Перед сходом сонця», «Свято перепросин», «Самотні», «Ткачі»,поглибив малюнок переживань героїв у драмах «Візник Геншель», «Розе Бернд», «Маґнус Гарбе» .
Перші спроби вивчення доробку драматурга в Україні припадають на останні роки XIX - початок XX ст. (студії І. Франка «Ґерхарт Гауптман, його життя і твори», Лесі Українки «Міхаель Крамер. Остання драма Ґерхарта Гауптмана»). Українські науковці (Л. Венгеров, І. Журавська, Д. Наливайко, Я. Погребенник, М. Ткачук, К. Шахова) звертали увагу на натуралістичну драму автора, зосередилися на її ідейно-тематичному змісті. Важливі праці, в яких драматургія Ґ. Гауптмана розглядається в контексті української літератури, належать перу В. Гуменюка, Т. Гундорової, Л. Мороз, В. Панченка, В. Працьовитого, С. Хороба.
Як самобутнє явище в німецькій літературі кінця XIX - першої половини XX століття, слово Ґ. Гауптмана істотно розширило художні обрії німецького письменства загалом і драми - зокрема. Ґ. Гауптман створив низку вагомих творів натуралістичного жанру.
Актуальність дослідження зумовлюється необхідністю вивчення символічно-реалістичного світу та трагізму у драмах Ґ.Гауптмана «Перед заходом сонця» та «Магнус Гарбе».
Мета дослідження: дослідити символічно-реалістичний світ та трагізм у драмах Ґ. Гауптмана «Перед заходом сонця» та «Магнус Гарбе».
Об’єктом дослідження є драми Ґ. Гауптмана «Перед заходом сонця» та «Магнус Гарбе».
Предметом дослідження є символічно-реалістичний світ та трагізм драм Ґ. Гауптмана «Перед заходом сонця» та «Магнус Гарбе».
Мета досягається вирішенням таких завдань:
1) опрацювати науково-методичну,критичну літературу з теми дослідження;
2) розкрити характерні риси символізму та натуралізму ;
3) проаналізувати драми Г.Гауптмана «Перед заходом сонця» та «Магнус Гарбе» та виявити специфіку символічно-реалiстичного свiту та трагізм у цих драмах;
4) розробити методичні рекомендації щодо вивчення драм Г.Гауптмана у навчальних закладах різних типів.
Методи дослідження: вивчення й аналіз методичної літератури з досліджуваної теми,описовий, синтез, узагальнення, порівняння.
Практичне значення роботи: матеріали роботи можуть бути використані під час вивчення драматургії на уроках світової літератури, а також на позакласному вивченні в загальноосвітніх навчальних закладах та заняттях з історії зарубіжної літератури у вищих навчальних закладах, а саме драми Г.Гауптмана «Перед заходом сонця» та «Магнус Гарбе».
Наукова новизна нашого дослідження полягає у вивченні символічно-реалістичного світу та трагізму драм Г. Гауптмана «Перед заходом сонця» та «Магнус Гарбе», оскільки цей аспект є малодосліджуваним.
Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.

РОЗДІЛ І. ОСОБЛИВОСТІ ДРАМАТУРГІЇ ГЕРХАРТА ГАУПТМАНА НА МАТЕРІАЛІ ДРАМ «ПЕРЕД ЗАХОДОМ СОНЦЯ» ТА «МАГНУС ГАРБЕ»
1.1. Символізм, реалізм, трагічне у літературі
Реалізм (лат. realis - речовий) - художній напрям у мистецтві й літературі, що прагне до широкого, багато­бічного, правдивого зображення реального життя [2; с. 273].
Головний принцип реалізму - це правдивість у зображенні життя, дійсності. Реалісти зображували людське життя в усіх його проявах. У їхній творчості знаходить місце й духовне життя, й будь-яка інша діяльність людей - в родині, на праці, в громаді тощо. Звісно, у зв’язку з таким принципом зображення межі літератури значно розширюються. На зміну незвичайним романтичним героям у багатьох ґатунках творів прийшли звичайні люди: селяни, купці, ремісники, службовці, моряки тощо. Таке відтворення життя й є характерною ознакою істинного мистецтва.
Прагнення до правдивого відтворення дійсності спонукало письменників-реалістів і до відповідної побудови своїх творів. Вони добирають для своїх героїв такі умови життя, такі обставини, такі взаємини між ними, які є характерними, типовими для зображуваної країни, громадського середовища, доби тощо. Правила побудови сюжету, конфлікту, поетичної мови диктує саме життя, яким вони особливо цікавляться. Тому реалістичні твори дивують читача своєю різноманітністю. Письменник-реаліст, який зумів художньо узагальнити новий історичний момент, поставити й вирішити нові ідейні проблеми створив нові типи героїв, по-новому роказав дію, мотивував її, виявив нові особливості поетичної мови.
Типовість зображення характерів у типових обставинах вважається головною ознакою реалістичного мистецтва. Письменник-реаліст характеризує своїх героїв живими людьми, не обмежується зображенням якоїсь однієї риси характеру. Типові характери героїв виявляють себе у своїх вчинках і діях. Події в сюжеті реалістичного твору відрізняються багатоманітністю, змінністю, жвавістю
Типові обставини означають, що в реалістичному творі герої діють так, як це типово для зображуваного життя, як цього вимагають типові громадські умови, в яких перебуває герой.
Символізм (фр. symbolisme - від symbole - сим­вол) - напрям у літературі та мистецтві кінця XIX - початку XX ст.; виник у 70-х роках XIX ст. у Франції [2; с. 294]. Основоположниками символізму були французькі письменники П. Верлен, А. Рембо, С. Малларме. Пізніше напрям поширився в усіх європейських країнах. Символісти спиралися на ідеалістичну філософію; уявляючи собі дійсний світ непізнаваним, вони шукали вищого надреального світу, який можна відо........


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Hilscher Eberhard. Gerhart Hauptmann / Eberhard Hilscher. - Berlin, 1969. - С. 402-411.
2. Безпечний Іван. Теорія літератури / Передм. Р. Семківа, Л. Неліпи. - 2009. - 388 с.
3. Галич О. Теорія літератури: Підручник / О. Галич, В. Назарець, Є. Васильєв. За наук. ред. О. Галича. - К. : Либідь, 2001.- 488 с.
4. Гауптман - один из крупнейших драматургов XX века [Електронний ресурс]. - Режим доступу: < gauptman-odin-iz-krupnejshix-dramaturgov-xx-veka/>.
5. Гауптман Г. Перед заходом сонця [Електронний ресурс]. - Режим доступу: PXESY/GAUPTMAN/woshod.txt.
6. ГАУПТМАН, Герхарт - творчість письменника [Електронний ресурс]. - Режим доступу: < biography/gauptman.html>.
7. Жанрово-стильові особливості драми Гергарта Гауптмана: натуралістичний об’єктивізм (німецько-українські типологічні паралелі) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: < diss/cont/266545.html>.
8. Зингерман Б. И. Перед заходом солнца. История одной драмы // Западное искусство XX века. - М., 1978. - С. 5-34.
9. История немецкой литературы. Герхарт Гауптман [Електронний ресурс]. - Режим доступу: < 19v-euro-lit/istoriya-nemeckoj-literatury/gergart-gauptman.htm>/.
10. Перед восходом и заходом солнца: к 70-летнему юбилею Гауптмана [Електронний ресурс]. - Режим доступу: < lib/ss-tom-6/pered-voshodom-i-zahodom-solnca-k-70-letnemu-ubileu-gauptmana>.
11. Скупейко Л. Іван Франко про творчу індивідуальність письменника / Л. Скупейко. - К. : Наук. думка, 1986. - 132 с.
12. Тимофеев Л. Основы теории литературы / Л. Тимофеев. - М. : Просвещение, 1976 .- 468 с.
13. Ткаченко А. Мистецтво слова / А. Ткаченко // Вступ до літературознавства. - К. : Правда Ярославичів, 1998. - 356 с.
14. Уэллек Р. Теория литературы / Р. Уэллек, О. Уоррен. - М., 1978. - 234 с.
15. Ференц Н. Основи літературознавства / Н. Ференц. - К. : Знання, 2011. - 431 с.
16. Хализев В. Теория литературы / В. Хализев. - М., 1999. - 428 с.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.