На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 83209


Наименование:


Курсовик ВИХОВАННЯ ГУМАННОГО СТАВЛЕННЯ У ДТЕЙ ДОШКЛЬНОГО ВКУ ДО НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 23.12.2014. Сдан: 2011. Страниц: 32. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ПЛАН
ВСТУП ………………………………………………………………………… 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
1.1 Стан дослідження проблеми у педагогічній науці і практиці 5
1.2 Сучасні проблеми виховання гуманного ставлення дошкільників до навколишнього середовища ..7
РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ ГУМАННОГО СТАВЛЕННЯ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ДО НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
2.1 Програмне забезпечення навчально-виховного процесу з питань екологічного виховання в дошкільних навчальних закладах України 13
2.2 Система роботи з виховання у дітей дошкільного віку інтересу до природи 17
ВИСНОВКИ 30
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 32

ВСТУП
Актуальність дослідження. Жива природа - це дивовижний, складний, багатогранний світ ,але останнє століття в житті цивілізації відбувається глобальна еколого-економічна криза. Неодноразові спроби ії вирішення з допомогою технічних і організаційних засобів не увінчалися успіхом. Філософське осмислення ситуації показує, що ключ до вирішення проблеми - підвищення рівня екологічної культури суспільства, а саме вдосконалення людських якостей, розвитку і заохочення духовного, його гармонійному поєднанні з матеріальним в кожної окремої особистості. І це переводить проблему подолання кризи в галузь освіти. Саме вона покликана виростити екологічно культурну людину, яка зможе добровільно і усвідомлено прийняти спосіб життя в рамках екологічного імперативу, реалізувати такі зразки діяльності і поведінки, які б підтримували стабільність природних біогеохімічних циклів і соціальних процесів.
У звязку з цим однією з найважливіших проблем сучасної освіти, і насамперед природничо-наукової, є виховання гуманістичного відношення до природи, утвердження її як універсальної цінності для життя людини і його рівноправного партнера,який необхідний поваги, дбайливого ставлення до себе.
Сучасна екологічна освіта має бути спрямована в майбутнє, спиратися на ідеї гармонії природи та людини, стійкого розвитку біосфери,сприяти подоланню наявних у суспільстві стереотипів шляхом формування духовної, моральної, екологічно освіченої особистості та створення умов для її розвитку і, врешті-решт, стати чинником соціальної стабільності суспільства. Головною умовою реалізації завдань екологічного виховання є створення еколого-розвивального предметного середовища, яке сприяє формуванню в дошкільнят екологічної вихованості, яка передбачає набуття уявлень про самоцінність та неповторність компонентів природи, прояв гуманних почуттів до живих істот, оволодіння початковими вміннями відчувати красу та милуватися нею, знати правила безпечної поведінки в природі.
Об’єктом дослідження: є моральний розвиток дітей у процесі екологічного виховання
Предмет дослідження: виховання гуманного ставлення дошкільників до навколишнього середовища.
Мета дослідження: вивчити особливості екологічного виховання в ДНЗ і механізми стимулювання цього процесу.
Завдання роботи:
1. З’ясувати стан проблеми в педагогічній теорії та освітній практиці;
2. Обґрунтувати основні етапи формування екологічних знань у дітей дошкільного віку;
3. Вивчити стан досліджуваної проблеми в практиці сучасних ДНЗ України;
4. Окреслити шляхи вдосконалення навчально-виховної роботи з формування екологічної свідомості та екологічної культури дошкільнят.
Структура роботи: складається із вступу, двох розділів, списку використаних джерел.
Розділ І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
1.1 Стан дослідження проблеми у педагогічній науці і практиці
Сучасні масштаби екологічних змін створюють реальну загрозу для життя людей. Забруднення атмосферного повітря у багатьох містах України досягло критичного рівня.
У наші дні особливого значення набуває відповідальне ставлення людини до природи. Збереження здоровя людей, забезпечення їх продуктами харчування, енергією, охорона природного середовища від забруднення і розрухи, збереження генетичної різноманітності біосфери стали глобальними проблемами, які потребують негайного вирішення. У психолого-педагогічній літературі існує значна кількість праць, в яких розвязується завдання екологічного виховання.
Великий внесок в розвиток виховання дітей на лоні природи, вніс видатний педагог Ян Амос Коменський (1592-1670рр). Він довів що людина, як частина природи підкоряється її найголовнішим законам, які діють як у світі рослин тварин, так і у відносинах з людиною, вказує, що «... чіткий порядок школи треба запозичити у природи». [12, 124].
У цей період на Україні стає відомою і важливою діяльність Феофана Прокоповича (1681-1736рр), ректора Київської академії, який вів курси фізики, арифметики, природознавства. Його буквар «Первое учение отрокам» витримав 12 перевидань і був пронизаний філософією природознавства. У викладанні курсів вчений застосовував перші елементи позашкільної, позакласної роботи (екскурсії в природу, дослідництво, масові релігійні свята, збереження довкілля, благоустрій стародавнього Подолу). «Науки природи, - писав він,- юнаків живлять, старих задовольняють, у щасті прикрашають, у нещасті дають притулок і втішають, вдома дають пораду, не шкодять поза домом, ночують з нами, мандрують, господарюють». [13, 6].
В центрі уваги Г. Скороводи (геніальної особистості: філософа, поета, просвітителя, педагога, представника етико-гуманістичного просвітительства простого народу) постає питання: природа людини, її щастя. На його думку, людина може прийти до щастя тільки через самопізнання. Він стверджував: щастя в праці, кожний повинен пізнати самого себе. Філософ і гуманіст обстоював ідею, про те, що виховання необхідно здійснювати згідно з природними особливостями дітей, людей наставляти до тієї чи іншої діяльності, залежно від їхніх здібностей та інтересу, а не соціальної належності й положення у суспільстві.
Не стояв осторонь питань необхідності природничої освіченості Костянтин Дмитрович Ушинський (1824-1870). Він закликав розширити спілкування дитини з природою і дивувався тому, що "... виховний вплив природи ... так мало оцінений в педагогіці". [8, 145]. Видатний педагог вважав, що природний ландшафт має таке велике виховне значення і вплив на розвиток молодої душі, з яким важко сперечатися навіть таланту хорошого педагога.
Любов до природи слід виховувати з раннього дитинства. „Дітей, що не вміють ще ходити, - писав Г. Ващенко, - треба частіше виносити на свіже повітря, щоб вони могли бачити рідне небо, дерева, квіти, різних тварин. Все це залишається в дитячій душі, осяяне почуттям радості, і покладе основи любові до рідної природи” [7, 313].
На думку В.Сухомлинського, природа лежить в основі дитячого мислення, почуттів та творчості. Видатний педагог вважав, що формувати в дитини ставлення до рідного краю як частки природи слід починати з раннього віку.
Школу, яка була чудовою лабораторією, де велась велика практична робота організував у Павлині у 1948 році В. Сухомлинський. Велику увагу приділяв педагог в своїй шкільній системі виховання дітей на лоні природи (школа під голубим небом). Вчений вважав, що «... дуже важливо не допустити, щоб шкільні двері закрили від свідомості дитини оточуючий світ». [16, 133]. Два рази на тиждень «... ми йшли в природу - вчилися думати» [16, 133] - зазначає у своїй роботі «Серце віддано дітям» В. Сухомлинський.
„Гадаємо, - писав В. О. Сухомлинський, - що школа майбутнього повинна найповніше використовувати для гармонійного розвитку людини все, що дає природа і що зможе зробити людина для того, щоб природа служила їй. Уже через це ми повинні берегти і поповнювати природні багатства, які маємо” [16, 303].
На зламі тисячоліть у світі активно відстоюється думка про нову модель світу людини, що грунтується на загальнолюдських, гуманних, естетичних цінностях. Сучасні вчені закликають відмовитися від технократичної культури й обрати духовно високі форми розвитку. Людина повинна ставитися до чужого життя так само обережно, як і до власного. Оберігати життя, сприяти його удосконаленню, підтримувати все, що здатне розвиватися до найвищих гуманістичних цінностей - є найважливішим сьогодні.

1.2 Сучасні проблеми виховання гуманного ставлення дошкільників до навколишнього середовища
Катастрофічний стан навколишнього середовища, що нині вже істотно визначає здоровя людей, тривалість їх життя, саму можливість стабільного існування, спонукає до дослідження та роздумів усіх небайдужих людей. Проблеми природокористування постають сьогодні перед громадськими діячами, письменниками, економістами, істориками, педагогами та ін. Власне, стає зрозумілим, що сфера природокористування повинна служити обєктом пильної уваги кожної людини. Лише за такої умови можна вивільнити раціональні, гуманістичні принципи, які сприяють розвязку екологічних проблем.
Важливо сьогодні, щоб усі - дорослі та діти - стали на шлях співпраці з природою. Отож одним із провідних завдань ДНЗ є екологічне виховання підростаючого покоління. Екологічне виховання здійснюється на всіх етапах життєдіяльності дитини, на кожному етапі ставиться певна мета, завдання, добирається відповідна методика з огляду на вікові особливості.
Сучасний ДНЗ є першою сходинкою збагачення дітей знаннями про природне і соціальне оточення, знайомство з загальною, цілісною картиною світу та формування науково - обґрунтованого, морального й естетичного ставлення до нього.
Цілеспрямований процес формування відповідального ставлення дошкільників до природи в усіх видах навчальної суспільно корисної діяльності та спілкування з природою складають сутність екологічної освіти і виховання, які конкретизують і поглиблюють основну ціль - формування екологічної культури, екологічної відповідальності.
В системі екологічного навчання і виховання дошкільників педагоги враховують той факт, що ставлення до природи включають такі аспекти. Перший виражає ставлення до природи як предмета матеріального виробництва, обєкта праці та життєдіяльності людини. Другий - як ставлення до особистих природних даних, до свого організму, який включений в систему екологічної взаємодії. Третій показує ставлення людей до діяльності, повязаної з вивченням і охороною навколишнього природного середовища [4, 52].
Отже, визначимо ставлення до природи як свідомого вибору звязків дошкільнят з різними природними обєктами і явищами. Природними об’єктами в цьому випадку є сама природа, екосистеми і геосистеми, власне людина як природна істота. Крім того, в систему екологічних чинників включається відношення до діяльності, повязаної з використанням та охороною природи. Названі відношення проявляються у вигляді необхідності, а також емоцій, симпатії, прив’язаності, любові, байдужості, ворожнечі, антипатії тощо.
Відповідальне ставлення до природи - це здатність і можливість дитини
свідомо, а отже цілеспрямовано, добровільно, виконувати вимоги і вирішувати завдання морального вибору, досягаючи певного результату. Ме........


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні .­­­­ -К. :Ред. журн. «Дошк. Виховання», 1999. - 62 с.
2. Барабаш М. Б. Еко­логічні проблеми України. Запитання і відповіді / М. Б. Барабаш, В. П. Баштаник, І. А. Лях - К., 1989.
3. Без природи життя неможливе // Дитячий садок. - Липень, число 25 - 26. - 2004. - С. 9
4. Білан О. І. Екологічне виховання дітей дошкільного віку /О. І. Білан. - Львів, 1996. - 71 с.
5. Бусленко В. Організація еколого - оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі / В. Бусленко // Дитячий садок. - 2004. - №45 - 46. - С. 21 - 23.
6. Вашуленко Т. Екологічні ланцюжки / Т. Вашуленко // Дошкільне виховання. - 1997. - № 7. - С. 18 - 20.
7. Ващенко Г. Комунізм, інтернаціоналізм і виховання любові до Батьківщини / Г. Ващенко. - Лондон. : Визвольний шлях, 1956. - С. 313.
8. Дитина. Програма навчання і виховання у дитячому садку. - К.: Освіта, 1993. - 266 с.
9. Досвід екологічного виховання в ДНЗ // Бібліотека вихователя дитячого садка. - 2005. - № 1 - 2. - С. 12.
10. Дивний світ природи (заняття з екологічного виховання)// Бібліотека вихователя дитячого садка. - 2006. - № 13 - 14. - С. 80.
11. Екологія і довкілля //Дитячий садок. - 2004. - № 25 - 26. - С. 7.
12. Екологія: основи теорії і практикум: [навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів] / А. Ф. Потіш, В. Г. Медвідь, О. Г. Гвоздецький, З.Я. Козак. - Львів: «Магнолія плюс», 2003. - 296 с
13. Микитюк О. М. Екологія людини: [ підручник для студентів вищих навчальних закладів ] / О. М. Микитюк, О. З. Злотін, В. М. Бровій. - Харків, : Ранок, 1998. - 208 с.
14. Лисенко Н. Використання спостережень в роботі з екологічного виховання дошкільників / Н. Лисенко // Дитячий садок. - 2004. - № 25 - 26. - С. 10 - 44.
15. Романовська Д. Світ навколо нас - і я його частинка. Еколого - психологічний тренінг. / Д. Романовська. // Психолог. - 2006. - № 21. - С. 16 - 24.
16. Сухомлинський В. О. Народження громадянина. Вибр. Твори: У 5-ти т. / В. О. Сухомлинський - Т. 3. - с. 303.
17. Федіна К., Пісна В. Природа - краса і чинник життя / К. Федіна // Дошкільне виховання. - 2002. - № 25.- С. 29.
18. Яришева Н. Ф. Методика ознайомлення дітей з природою / Н. Ф. Яришева. - К., 1993.


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.