На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 83289


Наименование:


Курсовик Риси характеру людей у творчост В. Винниченка

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 24.12.2014. Сдан: 2012. Страниц: 27. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ
ВСТУП…………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи рис характеру у творах В. Винниченка……....6
1.1.Проблема рис характеру в психологічній літературі……………………….6
А) Аналіз літературних джерел з психології про риси характеру…………….6
Б) Поняття про риси характеру………………………………………………….8
1.2.Риси характеру людей у творчості В. Винниченка…………………………9
1.3.Короткі відомості про Винниченка. Мотиви, що спонукали автора до висвітлення проблеми про риси характеру…………………………………….11
РОЗДІЛ 2. Практична робота…………………………………………………..15
2.1. Психологічний аналіз фрагмента художньої літератури Винниченка про риси характеру…………………………………………………………………...15
ВИСНОВКИ...………………………………………………………………….23
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………24
ДОДАТКИ...……………………………………………………………………..25


ВСТУП
Характер - це індивідуальне сполучення істотних властивостей особистості, що виражають ставлення людини до дійсності і виявляються в його поводженні та вчинках.
Риси характеру формуються в процесі розвитку людини, особливо інтенсивно в дитячому й юнацькому віці, під впливом виховання і самовиховання. Формування характеру повязане із самооцінкою особистості, з її здатністю критично оцінювати свої позитивні якості й недоліки. На базі цього розвива­ється тверезий реалізм в оцінюванні своїх можливостей, скромність в поведінці, нездатність до зазнайства і хвастощів. Характер людн­ій формується протягом багатьох років під впливом соціального середовища і виховання. Соціальним факторам у цьому належить вирішальна роль. Але людина - не пасивна особистість, залежна від життєвих обставин. Від неї самої значно залежить самовиховання позитивних і усунення негативних рис характеру.
Твори Винниченка для дітей від­значаються постановкою важливих питань морального характеру і про­никненням у найскладніші порухи дитячої душі. Його оповідання вра­жають простотою й стрункістю побу­дови, лаконізмом. Увага письменни­ка концентрується на внутрішньому житті персонажів, показаному в роз­витку. Винниченкове вміння «читати людські душі» передбачало майс­терне відображення внутрішнього через зовнішні вияви. Головні герої оповідань - діти, з їхнім особливим світо­баченням, з власним розумінням життя і вчинків дорослих. Переважна більшість дітей - вихідці з бідних сімей, сироти, наймити. З майстерністю тонкого психолога проникає В. Винниченко у складний і суперечливий світ маленької людини, показує, який він незбагненний і далекий від світу дорослих, переповненого лицемірством, заздрістю, жорстокістю, відвертим цинізмом. Цим двом світам часто важко співіснувати, бо живуть дорослі і малі у різних вимірах та площинах, керуються різними моральними категоріями: діти - правдою, дорослі, як правило, - обставинами життя. Можливо, саме тому майже всі Винниченкові оповідання про дітей мають сумний або трагічний кінець. Письменник безжальний у своїй правдивості: часто його персонажі - діти, які несуть у собі набір суто винниченківського сприйняття світу, означеного автором у формі життєвої по­зиції «чесність із собою», - у фіналі помирають. Відходять через і якусь фатальну несправедливість, так і не дошукавшись, у чому ж сенс життя, не збагнувши ні чужих, ані власних помилок. Такий, скажімо, персонаж - Федько-халамидник, що його, власне, автор писав із себе самого. Письменник наполегливо підкреслює нам визначальну чесноту цього малого розбишаки - чесність.
Актуальність - тема роботи є актуальною, так як в оповіданні письменник описує два протилежних за темпераментом характери головних героїв. Читаючи твір, аналізуючи поведінку своїх ровесників, діти вчаться самостійно робити висновки про вчинки людей, учитель на прикладах із твору сприяє вихованню найкращих людських якостей: чесності, благородства, життєлюбства, толерантності та інших добрих якостей. Відомо, що виховний вплив мають і негативні вчинки героїв: школярі вчаться тому, як не треба поводитися, засвоюють риси характеру, які засуджуються оточуючими (зло, брехня, підлість, боягузтво).
Об’єкт дослідження - творчість Володимира Винниченка.
Предмет дослідження - риси характеру головних героїв в
оповіданні В. Винниченка «Федько-халамидник».
Мета дослідження полягає у висвітленні рис характеру головних героїв твору В. Винниченка «Федько-халамидник».
Гіпотезою дослідження є вивчення різних видів рис характеру дозволяє здійснювати прогнозування і корекцію з подальшого розвитку.
Завдання - починаючи своє дослідження, я ставила перед собою такі задачі:
- опрацювати наукову літературу про загальне поняття характер;
- опрацювати літературу та дослідити риси характеру головних героїв твору «Федько-халамидник»;
- зробити висновок, який вплив на формування сучасного школяра можуть мати риси характеру, поведінка, вчинки героїв.
Методи дослідження :
Теоретичні :
- системно-структурний метод застосовувався для характеристики теоретичних питань про риси характеру;
- конкретно-пошуковий - для узагальнення та систематизації творчості Володимира Винниченка;
- аналіз історико-педагогічної літератури для визначення становлення та розвитку рис характеру.
Емпіричні : аналіз твору «Федько-халамидник».
РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи рис характеру у творах В. Винниченка

1.1.Проблема рис характеру в психологічній літературі
А) Аналіз літературних джерел з психології про риси характеру
Кожній людині, крім динамічного боку дій, що виявляється в темпераменті, властиві істотні особливості, які позначаються на її діяльності та поведінці. Про одних говорять, що вони працьо­виті, дисципліновані, скромні, чесні, сміливі, колективісти, а про інших - лінькуваті, хвалькуваті, неорганізовані, честолюбні, самовпевнені, нечесні, егоїсти, боягузи. Ці й подібні до них риси ви­являються настільки виразно й постійно, що становлять собою типовий вид особистості, індивідуальний стиль її соціальної по­ведінки. Такі психологічні особливості особистості називаються рисами характеру. Ці риси характеризують і цілі, до яких прагне людина, і способи досягнення цілей. Знати це важливо, оскільки особистість характеризується не тільки тим, що вона робить, а й тим, як вона це робить. Сукупність таких стійких рис становить риси характеру особистості.
Відношення людини до праці впливає на формування його інших особистісних якостей. Д. И. Писарєв писав: "Характер загартовується працею, і хто ніколи не добував собі власною працею насущної їжі, той у більшій частині залишається назавжди слабкою, млявою і безхарактерною людиною". Ставлення до людей наочно виступає в таких рисах характеру, як товариськість, увічливість, доброзичливість і т.п. Антиподами цих рис є замкнутість, безтактність, недоброзичливість. Як стверджував В. Гюго, "У кожної людини три характери: той, котрий йому приписують; той, котрий він сам собі приписує; і, нарешті, той, котрий є в дійсності". З метою зясування суті свого характеру людині корисно знати думку про себе колективу, у якому він працює і проводить значну частину свого життя. І насамперед те, наскільки упорядковані в нього відносини з людьми, наскільки він потрібний людям, наскільки він авторитетний серед них. Ставлення до самого себе виявляється в самооцінці своїх дій. Твереза самооцінка - це одна з умов удосконалення особистості, що допомагають виробляти такі риси характеру, як скромність, принциповість, самодисципліна. Негативними рисами характеру є підвищена зарозумілість, зарозумілість і хвастощі. Людина, що володіє цими рисами, звичайно невживчива в колективі, мимоволі створює в ньому перед конфліктні і конфліктні ситуації. Небажана й інша крайність у характері людини: недооцінка своїх достоїнств, боязкість у висловленні своїх позицій, у відстоюванні своїх поглядів. Скромність і самокритичність повинні сполучатися з загостреним почуттям власного достоїнства, заснованому на свідомості дійсної значимості своєї особистості, на ........


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Авраменко О. М. Українська література 6 клас / О. М. Авраменко, Л. П. Шабельникова // Київ. - 2006. - С.69-70
2. Винниченко В. Вибране: Для середнього та шкільного віку (Шкільна хрестоматія) / Київ : Школа,2008.- С.270
3. Винниченко В.К. Вибрані твори: Оповідання. Повість. Романи / Передм. Л.С. Дем’янівської. - К.: Грамота,2005. - С. 928.- С. 12-15
4. Винниченко Р. Як писав літературні твори В. Винниченко // Україна. - 1992. - №11. - С. 15
5. Жулинський М. Володимир Винниченко // Слово і доля. - К. 2002. - С.56-58
6. Крижанівський С. // Винниченко В. Намисто. - К.: Веселка, 1989. - С. 8
7. Максименко С. Д. Загальна психологія: навч. посібник - видання 2-ге.- Київ: «Центр навчальної літератури», 2004. - С. 259 - 269
8. Панченко В. Володимир Винниченко // Диво слово. - 2005. - № 7. - С. 21 - 24
9. Присяжнюк С. Портрет як розкриття характеру в дитячих оповіданнях В Винниченка // Рідна школа. - 2003. - № 9. - С.56 - 58
10. Психологія: навчальний посібник - 2-ге видання. - К. - ВД «Професіонал», 2006. - С. 138 - 140
11. Хропко П.Українська література для 10-го класу // Київ - Школяр. - 2005. - С. 342-350
12. Шабатура М. Н. Біологія людини 8-9 клас // М.Н. Шабатура, Н. Ю. Матяш, В. О. Мотузний. - Київ. : Генезис. - С. 340 -341
13. Яценко Т. Суперечності в родинному вихованні за оповіданням В. Винниченка «Федько-Халамидник» // Українська література в загально освітній школі. - 2001. - № 5. - С. 10-15
14. < referat>23
15. < >16. < author/> vinnichenkoПерейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.