На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 83681


Наименование:


Курсовик Психологчн особливост дтей-нвалдв

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Психология. Добавлен: 13.01.2015. Сдан: 2014. Страниц: 37. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ДІТЕЙ З ФІЗИЧНИМИ ВАДАМИ 5
1.1 Індивідуально-психологічні особливості особистості 5
1.2 Психологічні особливості дітей з фізичними вадами 14
ВИСНОВКИ 33
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 36


ВСТУП
Актуальність проблеми. В Україні спостерігається тенденція до зростання чисельності дітей з функціональними обмеженнями унаслідок зниження рівня медичного обслуговування, росту наркоманії та алкоголізму, підвищення екологічної небезпеки.
Організація соціальної допомоги дітям і молодді, які позбавлені можливості вести повноцінне життя внаслідок вад фізичного або психологічного розвитку, потребує, в першу чергу, зміни ставлення суспільства до дітей з особливими потребами та проблеми інвалідності і Україні взагалі. Внаслідок обмежень у спілкуванні, самообслуговуванні, пересуванні, контролі за своєю поведінкою розвиток цих дітей залежить від задоволення їх потреб іншими людьми, що складає багатогранний процес соціальної реабілітації .
Багато дослідників розглядали вплив фізичних вад на розвиток особистості, так зокрема, Л.С. Виготський ( про формування вторинного дефекту в тому випадку, якщо соціальне оточення не компенсує психофізіологічного порушення розвитку, а навпаки, детермінує його). Згідно з дослідженням Л.І. Божович, тяжке хронічне соматичне захворювання суттєво змінює перш за все всю соціально - психологічну ситуацію розвитку людини. Воно змінює рівень її психічних можливостей здійснення діяльності, веде до обмеження кола контактів з оточуючими людьми.
Особливе значення для розв’язання проблеми адаптації мають праці зарубіжних психологів, у яких особлива увага приділяється зв’язку особистісних порушень у дитинстві з психологічними проблемами особистості в дорослому віці (З. Фрейд, А. Адлер, Е. Еріксон, К. Хорні). Згідно з поглядами А.Адлера, фізичний дефект тіла, формує комплекс неповноцінності, який блокує повноцінне формування особистості.
Х. Райнпрехт відмічав, що батьки повинні приймати свою дитину такою, якою зробила її природа. Прийняття і є та допомога, яку ми можемо дати дитині з особливими потребами. У батьків досить часто виникає почуття провини, вони відчувають обділеними себе, тому вони прив’язуються до своїх дітей і віддано проявляють свою любов .
Метою дослідження - теоретичне дослідження психологічних особливостей дітей з фізичними вадами.
Об’єктом дослідження є дитина, яка має порушення у функціональному розвитку.
Предметом дослідження є психологічні особливості дитини, яка має порушення у функціональному розвитку.
Теоретико-методологічну основу дослідження складають в вивченні таких психологічних особливостей,як характер ( Е. Фромм, Е. Кречмер, У.Г. Шелдон, К.Леонгард та ін.) , у сфері вивчення темпераменту це були такі вченні, як (К. Гален, Гіппократ, Е. Кречмер, І.П.Павлов, В.Д.Небиліцин, Б.М.Теплов, У.Г. Шелдон,) та здібності (П. К. Анохин, А. Р. Лурия, В. Д. Небиліцин, та ін.). У сфері вивченя особистісних порушень у дитинстві з психологічними проблемами особистості в дорослому віці (А. Адлер, Е. Еріксон, К. Хорні, З. Фрейд),фізичний дефект тіла (А.Адлер).


РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ДІТЕЙ З ФІЗИЧНИМИ ВАДАМИ
1.1 Індивідуально-психологічні особливості особистості
Спостереження за людьми показують, що одні люди збуджуються сильно, діють енергійно, інші - слабко, вяло, неенергійно. Одні відрізняються врівноваженістю поведінки, діють стримано, не виявляють різко зовні своїх почуттів, інші за аналогічних умов зразу діють швидко, нервують, демонструють гаму почуттів з приводу незначних подій. Одні емоційно вразливі, беруть усе "близько до серця", почуття їх виявляються сильно і тривають довго, інші - спокійно ставляться до навколишніх подій, слабко реагують на них, почуття їхні неглибокі, нетривалі.
Є люди, які легко переходять від одних умов життя до інших, легко пристосовуються до змін обстановки. Інші ж люди ці зміни переносять хворобливо і з великими труднощами пристосовуються до нових умов. Деякі люди відрізняються стійкістю настроїв, у інших вони нестійкі. Різним буває й індивідуальний темп перебігу психічної діяльності: швидкий, повільний, млявий. [ 18]
Ці особливості людей виявляються в їх практичній та розумовій діяльності. Вони знаходять свій вияв і в ході, і в розмові.
Індивідуальні особливості психіки спостерігаються у людини ще до того, як вона стає особистістю, вони утворюють у людини своєрідне психологічне підґрунтя, на якому в майбутньому виростають властивості особистості, характерні лише для цієї людини. Ці властивості у всіх людей різні.
Фізичні індивідуальні особливості - це конституція організму, його фізіологічні процеси - гуморальні, ендокринні, нервові. У кожному окремому організмі ці процеси відбуваються своєрідно, хоча у них є багато спільного для всіх людей, що зумовлюється антропогенезом, тобто походженням і розвитком людини.
Психічні індивідуальні особливості виявляються в різній швидкості реакцій, порогах чутливості, у властивостях уваги, пам’яті, спостережливості, кмітливості, в інтересах. Особливо яскраво вирізняються люди за індивідуальними здібностями - музичними, образотворчими, спортивними, художньо-літературними.
Індивідуально-психологічні особливості - неповторна своєрідність психіки кожної людини. Природною передумовою індивідуальних особливостей людини є передусім спадкові та природжені біологічні особливості будови та функцій організму. Дитина народжується з властивими їй конкретними задатками, на грунті яких за життя залежно від умов виховання розвиваються й формуються притаманні певному індивіду будова та функції організму, особистісне психічне буття.
Індивідуальні особливості особистості слід відрізняти від вікових, які настають з дозріванням або старінням організму. Індивідуальні якості особистості, наприклад швидкість реакції, міра активності, вразливості тощо, виявляються незалежно від віку без особливих змін.
Індивідуальні особливості особистості найяскравіше виявляються в темпераменті, характері та здібностях, у пізнавальній, емоційновольовій діяльності, потребах та інтересах. Особливості їх прояву залежать від виховання дитини. Індивідуальні риси характеру, як свідчать дослідження, досить яскраво виявляються вже в дошкільному віці.
Діяльність і поведінка людини зумовлюються не лише соціальними умовами життя, а й індивідуальними особливостями її психофізичної організації. Це виразно виявляється в темпераменті особистості.[ 26]
Темперамент та види темпераменту
Термін "темперамент" (від лат. temperamentum - суміш, співвідношення частин) запропонований древньогрецьким лікарем Гіппократом (460-377 рр. до н.е.). Відповідно до рівня розвитку науки тієї епохи, він вважав, що особливості сангвініка пояснюються домінуванням в його організмі крові (sanguic), слизу (phlegma) - у флегматика, жовчі (chole) - у холерика, чорної жовчі (melaina chole) - у меланхоліка.
У психології відомі три основні підходи до розуміння сутності і природи темпераменту, із яких два перших мають лише історичну цінність.
1-ий підхід гуморальний ( рідинний) - звязок темпераменту з рідиною, що переважає в організмі ( Гіппократ, Гален).
2-ий підхід конституціональний - звязок темпераменту з відмінностями в конституції організму (Кречмер, Шелдон).
3-ій підхід повязує темперамент із діяльністю центральної нервової системи людини ( І.П.Павлов).
Вчення І.П.Павлова про вплив центральної нервової системи на динамічні особливості поведінки виділяє три основних властивості нервових процесів - силу, урівноваженість і рухливість нервових процесів (процесів збудження і гальмування).
Сила нервових процесів - це здатність нервової системи витримувати тривалі (або короткочасні, але дуже сильні ) навантаження без негативних наслідків.
Урівноваженість нервових процесів - це здатність нервової системи підтримувати рівновагу між процесами збудження і гальмування.
Рухливість нервових процесів - це здатність нервової системи швидко переходити зі стану гальмування до стану збудження і навпаки.
За силою нервових процесів І.П.Павлов розрізняв сильну і слабку нервову систему. Представників сильної нервової системи він у свою чергу підрозділяв за урівноваженістю на сильних урівноважених і сильних неурівноважених. Сильних урівноважених за рухливістю поділяв на рухливих і інертних. Представників слабкого типу він не поділяв далі, тому що вважав слабкість нервової системи такою визначальною, істотною ознакою, що перекриває всі інші відмінності.
І.П.Павлов порівняв виділені ним типи з психологічними типами темпераментів і виявив повний збіг. В результаті, співвідношення типів нервової системи і темпераментів виглядає так: 1) сильний, урівноважений, рухливий тип ("живий", за І.П.Павловим) - сангвіністичній темперамент; 2) сильний, урівноважений, інертний тип ("спокійний", за І.П.Павловим) - флегматичний темперамент; 3) сильний, неурівноважений, із переваженням збудження тип ("невтримний", за І.П.Павловим ) - холеричний темперамент; слабкий тип ("слабкий", за І.П.Павловим) - меланхолійний темперамент.
Темперамент - це індивідуальні особливості людини, що визначають динаміку її психічної діяльності і поведінки.
Найчастіше в сучасній психології використовують опис темпераментів, що належить німецькому філософу І.Канту.
За Кантом, сангвіністичний темперамент характеризує людину дуже веселої вдачі. Вона справляє враження оптиміста, повного надій, гумориста, жартівника. Вона швидко збуджується , але настільки ж швидко остигає, втрачає інтерес до того, що зовсім нещодавно її дуже хвилювало і притягало до себе.
Сангвінік багато обіцяє, але не завжди стримує свої обіцянки. Він легко і з задоволенням вступає в контакти з незнайомими людьми, виступаючи гарним співрозмовником. Його відрізняє доброта, готовність прийти на допомогу. Напружена розумова або фізична робота його швидко стомлює.
Меланхолійний темперамент діяльності, за Кантом, властивий людині протилежного, в основному похмурого настрою. Така людина звичайно живе складним і напруженим внутрішнім життям, надає великого значення всьому, що її стосується, має підвищену тривожність і раниму душу. Ця людина нерідко буває стримана і особливо контролює себе при видачі обіцянок. Вона ніколи не обіцяє того, що не в змозі зробити, дуже страждає від того, що не може виконати дану обіцянку, навіть у тому випадку, якщо її виконання безпосередньо від неї самої мало залежить.
Холеричний темперамент діяльності характеризує невитриману людину. Про таку людину говорять, що вона занадто гаряча. Водночас такий індивід швидко остигає і заспокоюється, якщо йому поступаються, йдуть назустріч. Його рухи рвучкі, але нетривалі.
Флегматичний темперамент діяльності відноситься до холоднокровної людини. Вона виражає собою скоріше схильність до бездіяльності, ніж до напруженої активної роботи. Така людина повільно приходить у стан збудження, але надовго.
"Чисті" темпераменти зустрічаються вкрай рідко. Так у роті приблизно 2-3 "чистих" сангвініка, 3-4 холерика, 1-2 флегматика, 5-6 меланхоліків. Як показують військово-психологічні дослідження, військовослужбовці із сильною, рухливою та урівноваженою нервовою системою домагаються кращих результатів у службі, ніж військовослужбовці зі слабкою і неурівноваженою нервовою системою.[2]
Особистість та характер
Характер - це сукупність стійких рис особистості, що визначає відношення людини до інших людей, до навколишньої дійсності, до себе самого (від грецьк. character - карбування).
Характер людини - це те, що проявляється через значимі вчинки індивіда, а не його випадкові реакції на ті або інші стимули чи обставини. Говорячи про людину із сильним характером, ми звичайно маємо на увазі особистість, що спроможна поводитися самостійно, послідовно, незалежно від обставин виявляти свою волю і наполегливість, цілеспрямованість і завзятість.
Основну роль у формуванні і розвитку характеру людини відіграє її спілкування з навколишніми людьми.
Перш за все, у характері людини закладаються такі риси, як доброта, товариськість, чуйність і протилежні їм риси. Початок їх формування відбувається вже в перші місяці життя людини.
Ті властивості характеру, що найбільш яскраво проявляються у праці - працьовитість, акуратність і ін. - закладаються в ранньому і дошкільному дитинстві.
У початкових класах школи починають формуватися риси характеру, що проявляються у стосунках з людьми.
У підлітковому віці активно розвиваються і закріплюються вольові риси характеру, а рання юність закладає базові моральні , світоглядні основи його.
По закінченню школи характер людини можна вважати в основному сформованим, і те, що відбувається надалі, майже ніколи не робить характер людини невпізнанним для ти........


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Баранова Т. С. Девиантное поведение подростков - трудности соци-ализации//Психология и школа. - № 3./ Баранова Т. С. - 2005. - С. 3-21.
2. Гамезо М.В. Атлас по психологии: Информ.-метод. Пособие к курсу «Психология человека» / Гамезо М.В., Домашенко И.А. - М.: Пед. общ-во России, 1999. - 397 с.
3. Глозман Ж. М. Общение и здоровье личности: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. - М.: Издательсктй центр "Академия", / Глозман Ж. М. 2002. - 208 с.
4. Ерохина Л. Г. Болезни нервной системы. - 2-е изд. / Ерохина Л. Г., Гельфанд В. Б. -Л., Медицина, 1979. - 352 с
5. Куницын В. Н. Межличностное общение. Учебник для вузов./ Куницын В. Н., Казаринова Н. В., Погольша В. М - СПб.: Питер, 2001.- 544 с.
6. Купрєєва О. І. Особливості "Я-концепції" дорослих інвалідів з ампутаційними дефектами кінцівок: Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.07/Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. -К., / Купрєєва О. І. 2003. - 20 с.
7. Кроки до компетентності та інтеграції в суспільство: науково-методичний збірник/Ред. кол. Н. Софій. [та ін.] -К.: Контекст, 2000. - 336 с.
8. Лабунская В. А. Психология затрудненного общения: Учебное пособие, М.: Академия,/ Лабунская В. А. 2001. - 286 с.
9. Мамайчук И. И. Психологическая помощь детям с проблемами в развитии. - СПб.: Речь, / Мамайчук И. И. 2006. - 224 с.
10. Мастюкова Е. М. Ребенок с отклонениями в развитии: Ранняя диагностика и коррекция. - М.: Просвещение, / Мастюкова Е. М. 1992. - 95 с.
11. Менделевич В. Д. Клиническая и медицинская психология: Практическое руководство. - М.: МЕДпресс,/ Менделевич В. Д. 2001. - 592 с.
12. Мясищев В. Н. Общая психология. - М.,/ Мясищев В. Н. 1986.-215 с.
13. Немов Р.С. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений. В 3 кн. 4-е изд. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, / Немов Р.С. 2002. - Кн.2: Психология образования - 496 с.
14. Окамото Г. Основи фізичної реабілітації//Пер. з анг. - Львів: Галицька видавнича спілка, / Окамото Г. 2002. - 294 с.
15. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія: Підручник: У 2 кн. Кн..1: Соціальна психологія особистості і спілкування. - К.: Либідь,/ Орбан-Лембрик Л. Е. 2004. - 576 с.
16. Основы специальной педагогики и психологии. / Трофимова Н. М., Дуванова С. П., Трофимова Н. Б., Пушкина Т. Ф. - СПб.: Питер, 2005. - 304 с.
17. Особенности психофизического развития учащихся спец. школ для детей с нарушениями ОДА/Под ред. Т. А. Власовой; Науч.-исслед. ин-т дефектологии. Акад. пед. наук СССР. - М.: Педагогика, 1985. -128 с.
18. Петровский А.В. Психология. Учеб для вузов. / Петровский А.В., Ярошевский М.Г - М.: Издат. Центр «Академия», 2000. -512 с.
19. Романенко О. В. Особливості формування Я-образу у школярів з церебральним паралічем: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.08/Ін-т спеціальної педагогіки АПН України. - К., / Романенко О. В. 2003. -18 с.
20. Трухін І. О. Соціальна психологія спілкування: Навчальний посібник. - К.: Центр навч. літератури, / Трухін І. О. 2005. - 336 с.
21. Турубарова А. В. Соціально-психологічні барєри соціалізації підлітків з фізичними вадами//Наукові записки Інституту психології імені Г. С. Костюка АПН України/За ред. Академіка С. Д. Макси-менка. - К.: Міленіум, / Турубарова А. В. 2006. - Вип. 29. - С. 282-290.
22. Турубарова А. В. Фактори, які впливають на процес соціалізації підлітків з дефектами та порушеннями опорно-рухового апарату//Збір-ник наукових праць інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України "Проблеми загальної та педагогічної психології"/За ред. С. Д. Максименка. Т. IX, Част. 4. - К., / Турубарова А. В. 2007. - С. 363-370.
23. Усанова О. Н. Специальная психология. - СПб.: Питер, / Усанова О. Н. 2006. - 400 с.
24. Физическая реабилитация: Учебник для академий и институтов физ. культуры/Под общ. ред. проф. С. Н. Попова.-Ростов н/Д: изд-во Феникс. 1999. - 608 с.
25. Эльконин Д. Б. К проблеме периодизации психического развития в детском возрасте//Вопросы психологии. / Эльконин Д. Б. К- 1991. - № 4. - С. 3447.
26. Ядов В. А. Виды диспозиций личности и их иерархическая структура с позиции деятельностного подхода./ Ядов В. А.

Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.