На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 83788


Наименование:


Курсовик Фразеологя англйської мови

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 15.01.2015. Сдан: 2013. Страниц: 40. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ
ВСТУП 3
РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО АНГЛІЙСЬКУ ФРАЗЕОЛОГІЮ ТА ДЖЕРЕЛА ЇЇ ВИНИКНЕННЯ
1.1 Фразеологія як наука 5
1.2 Поняття фразеологічної одиниці 5
1.3 Основні джерела походження англійських фразеологізмів 6
1.4 Фразеологія у різних видах мистецтва 9
1.5 Особливості перекладу фразеологізмів 10
РОЗДІЛ ІІ. ЕТИМОЛОГІЯ ПЕВНИХ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ ТА ВАРІАНТИ ЇХ ПЕРЕКЛАДУ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ
2.1 Біблеїзми 13
2.2 Фразеологізми, запозичені з художньої літератури Стародавньої Греції та Стародавнього Риму 16
2.3 Фразеологізми із професійно-виробничого мовлення 20
2.4 Народні англійські фразеологізми 21
2.5 Фразеологізми, запозичені з англійської художньої літератури XІV - XX століть 22
2.5.1 Шекспірізми 22
2.5.2 Фразеологізми англійських письменників XІV - XVІІ століть 26
2.5.3 Фразеологізми англійських письменників XVIII століття 27
2.5.4 Фразеологізми англійських письменників XIX століття 28
2.5.5 Фразеологізми англійських письменників XX століття 29
2.6 Фразеологізми, запозичені з американської художньої літератури 29
2.7 Фразеологізми, запозичені з французької художньої літератури 31
2.8 Фразеологізми, запозичені з німецької і датської художньої літератури 32
2.9 Фразеологізми, запозичені з іспанської художньої літератури 32
2.10 Фразеологізми, повязані з арабською художньої літературою 33
ВИСНОВКИ 34
SUMMARY 38
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 39
ДОДАТКИ


ВСТУП
Англійська мова має тисячолітню історію. За цей час у нії накопичилася велика кількість виразів, які люди знайшли вдалими, влучними і красивими. Так і виник особливий шар мови - фразеологія, сукупність стійких виразів, що мають самостійне значення.
Вивчення англійської мови широко поширене в нашій країні. Добре знання мови, в тому числі й англійської, неможливо без знання її фразеології. Знання фразеології надзвичайно полегшує читання як публіцистичної, так і художньої літератури. Розумне використання фразеологізмів робить мову виразнішою.
За допомогою фразеологічних виразів, які не перекладаються дослівно, а сприймаються переосмислено, посилюється естетичний аспект мови. За допомогою ідіом, як за допомогою різних відтінків кольорів, інформаційнийаспект мови доповнюється чуттєво-інтуїтивним описом нашого світу, нашого життя.
Світ фразеології сучасної англійської мови великий і різноманітний, і кожен аспект його дослідження, безумовно, заслуговує на належну увагу.
Метою даної роботи є дослідження шляхів становлення фразеологізмів в англійській мові.
У ході роботи ставилися наступні завдання:
1. зрозуміти предмет і завдання фразеології;
2. проаналізувати еквівалентність фразеологізму слову;
3. розглянути типи фразеологізмів і поняття фразеологічної системи;
4. показати шляхи появи фразеологізмів в англійській мові;
5. визначити роль фразеологічних одиниць в перекладацькій діяльності;
6. дослідити використання фразеологізмів у побуті, літературі та інших творах мистецтва
Об’єктом дослідження англійські фразеологізми та джерела їх виникнення, засоби їх передачі при перекладі на українську мову.
В даній роботі предметом дослідження є первинні, вихідні форми і значення фразеологізмів, визначення їх джерел за всіма доступними памятників, виявлення сфер їх вживання в різні епохи існування мови, а також встановлення обсягу фразеологічного складу і його системної упорядкованості в ту чи іншу історичну епоху розвитку мови.
Досягнення мети і вирішення поставлених науково-дослідних завдань вимагало застосування методів: опис, зіставлення, систематизація, узагальнення.
Наукова новизна даної роботи полягає дослідженні появи фразеологічних одиниць в англійські мові, засобів їх вираження у побуті, літературі та інших видах мистецтва, а також шляхів перекладу на українську мову.
Актуальність теми виявляється в тому, що для тих, хто вивчає англійську мову як іноземну цей шар мови представляє труднощі при освоєнні, але зате після освоєння фразеологізмів можна почати говорити як англійці, і розуміти їх з півслова, тому що мовна готовність різко зростає. Можна коротко і дуже точно висловити свою думку, будучи впевненими у правильності її вираження. У багатьох випадках знання англійської фразеології допомагає уникнути дослівних перекладів з української на англійську мову.

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО АНГЛІЙСЬКУ ФРАЗЕОЛОГІЮ ТА ДЖЕРЕЛА ЇЇ ВИНИКНЕННЯ

1.1 Фразеологія як наука
Фразеологія - розділ мовознавства, що вивчає стійкі поєднання в мові. Фразеологією називається також сукупність стійких поєднань в мові в цілому, у мові того чи іншого письменника, в мові окремого художнього твору і т.д.
До завдань фразеології як лінгвістичної дисципліни входить всебічне вивчення фразеологічного фонду тієї чи іншої мови. Важливими аспектами дослідження цієї науки є: стійкість фразеологічних одиниць, системність фразеології і семантична структура фразеологічних одиниць, їх походження та основні функції. Особливо складною галуззю фразеології є переклад фразеологічних одиниць, що вимагає чималого досвіду у сфері дослідження цієї дисципліни. [20, с.32-34]
Перш ніж проаналізувати різновиди та джерела фразеологічних одиниць та їх особливості, доречно дослідити лінгвістичну природу фразеологічних одиниць англійської мови. У цьому розділі освітлюються питання англійської фразеології, подані дефініції основних понять фразеології, визначаються джерела виникнення фразеології та визначаються основні ознаки фразеологізмів за типами перекладу.
Так як стійкі метафоричні сполучення можуть представляти різну ступінь вмотивованості, прозорості внутрішньої форми та національної специфічності, то їх частина може вимагати з боку перекладача приблизно такого ж підходу, як ідіома, і робити необхідним вибір відповідника, далекого від прямого сенсу слів, а частина допускає переклад, який близький до їх прямих значень. [16, с.67]
1.2 Поняття фразеологічної одиниці
У лексиці англійської мови поряд з окремими словами існують стійкі словосполучення, вирази і навіть цілі речення (вислови), які мають одне лексичне значення і воно подібне (синонімічне) до значення окремого повнозначного слова.
Такі стійкі вирази називають фразеологічними одиницями, а розділ мовознавства, що їх вивчає, називається фразеологією.
До фразеологічних одиниць належать народні прислів’я, приказки, влучні вислови видатних людей („крилаті слова”), усталені звороти тощо.[1, c. 77-83]
Основні ознаки фразеологічних одиниць такі:
1) стала (стійка, фіксована) конструкція чи речення, що є фразеологізмом:
the salt of the earth - сіль землі
the opium of the people - опіум народу
hold your tongue - тримай язик за зубами
2) слова, які є компонентами фразеологічної одиниці, реалізують одне спільне значення:
to show one’s teeth - говорити з погрозами
3) фразеологічні одиниці не створюються в процесі мовлення готові мовні одиниці відтворюються при потребі під час спілкування. [9, c.102-105]
1.3 Основні джерела походження англійських фразеологізмів
Фразеологія англійської мови формувалася протягом багатовікового історичного розвитку мовної творчості народу, його контактів з іншими народами і їх культурами.
Розрізняють кілька джерел виникнення фразеологічних одиниць, а саме п’ять:
1. Біблія є невичерпним джерелом фразеологічних одиниць. Число біблійних зворотів і виразів, які увійшли в англійську мову, настільки велике, що зібрати і перерахувати їх було б дуже нелегким завданням. До виразами, використовуваним в сучасної англійської мови та біблійне походження яких твердо встановлено, належать наступні:
The apple of Sodom - - красивий, але гнилий плід; оманливий успіх
The beam (the mote) in ones eye - власний великий недолік
The blind leading the blind - сліпий веде сліпого
By the sweat of ones brow - в поті чола свого
(Повний список фразеологізмів див. Додаток 1).
2. Крім фразеологізмів, узятих із Біблії, в англійській мові, як і в мовах інших європейських народів, що є спадкоємцями античної культури, існує багато прислівїв, афоризмів і образних виразів, що виникли у стародавніх греків і римлян. Це такі фразеологізми:
the golden age - золотий вік
the apple of discord - яблуко розбрату
Pandoras box - ящик Пандори
Achilles heel - ахіллесова пята
Augean stable (s) - авгієві стайні
a labor of Hercules - геркулесова праця
a labor of Sisyphus - сізіфова праця
(Повний список фразеологізмів див. Додаток 2).
3. Значна частина фразеологічних одиниць англійської мови за походженням є виразами професійно-виробничого мовлення:
many a little makes a mickle - велике складається з малого
measure thrice and cut once - сім разів відміряй, один раз відріж
(Повний список фразеологізмів див. Додаток 3).
4. Невід?ємним джерелом поповнення фразеологічних одиниць є жива народна мова, з якої надходять у літературну влучні вирази, прислів’я, приказки, дотепи, жарти. Такі вислови пов’язані з обрядами, звичаями, побутом і характером народу:
all roads lead to Rome - всі дороги ведуть до Риму
pay through the nose - платити дуже високу ціну
bite off more than one can chew - взятися за непосильну роботу
a Sally Lunn - здобна булочка
(Повний список фразеологізмів див. Додаток 4).
5. Але найбільша кількість фразеологізмів з?явилась в англійській мові саме з літератури. А саме з творів античності, німецької, датської, французької, іспанської, арабської і власне англійської літератури.
Варто звернути увагу на знаменитого англійського класика В. Шекспіра, твори якого є одними з найбільш важливих літературних джерел по числу фразеологізмів, що збагатили англійську мову.
Шекспірізм «the better part of valour is discretion» ("King Henry IV") - один з окрас хоробрості - скромність існує в сучасній англійській мові зі зміненим порядком слів: discretion is the better part of valour.
В шекспірізмі «buy golden opinions» - викликати захоплення, в сучасній мові замість дієслова buy вживається дієслово win .
Вираз at one fell swoop ("Macbeth") - одним ударом, одним махом, в один момент відразу став вживатися у скороченому вигляді at one swoop .
Крім Шекспіра, багато інших письменників збагатили англійську фразеологічний фонд. Серед них головним чином слід зазначити Вальтера Скотта, Джеффрі Чосера, Джона Мільтона, Джонатана Свіфта і Чарльза Діккенса.
Висловлювання інших англійських письменників звичайно залишаються цитатами і лише в рідкісних випадках поповнюють фразеологічний фонд англійської мови, входячи в розмовну мову.
(Повний список фразеологізмів див. Додаток 5).
Багато ФО прийшло в Англію із США. Вони відносяться до внутрішньомовних запозичень. Деякі з цих фразеологізмів були свого часу створені американськими письменниками і набули широкого поширення в сучасній англійській мові. (див. Додаток 6).
Французька художня література також справила чималий внесок у фразеологічний фонд сучасної англійської мови. Багато творів французьких письменників були перекладені на англійську мову і досі користуються широкою популярністю в Англії. У цьому відношенні слід виділити таких французьких письменників, як: Франсуа Рабле, Жан Батист Мольєр, Жером дАнжу, Лафонтен та ін. (див. Додаток 7).
А от фразеологічні запозичення з німецької та датської художньої літератури нечисленні. Лише кілька письменників Німеччини і Данії поповнили англійський фразеологічний фонд «крилатими» виразами. Це Г.Х. Андерсен, письменники «Бурі та натиску» та інші. (див. Додаток 8).
Також варто зазначити, що в сучасній англійській мові існує всього декілька фразеологізмів, запозичених з іспанської художньої літератури. У цьому відношенні слід виділити одного з найбільш знаменитих іспанських письменників Мігеля Де Сервантеса Сааведра, який прославився на весь світ твором «Дон Кіхот». (див. Додаток 9).
В англійському суспільстві використовуються навіть фразеологізми з арабської культури. В основному, це вислови із циклу казок «Тисяча і одна ніч». (див. Додаток 10.) [21, c. 35-46]
1.4 Фразеологія у різних видах мистецтва
Колекціонування прика........

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Авксентьєв Л.Г. Семантична структура фразеологічних одиниць сучасної української мови та особливості її формування// Мовознавство, 1988. - №3. - С. 77 - 83.
2. Алефіренко М.Ф. Теоретичні питання фразеології. - Харків, 1987. - 210с.
3. Алимов В.В. Теория перевода. Перевод в сфере профессиональной коммуникации: Учебное пособие. Издательство 3-е. - М., 2005. - 225с.
4. Амосова Н.Н. Основы английской фразеологии. - М.: Высш. шк., 1989. - 263с.
5. Арбекова Т.И. Лексикология английского языка// Учебное пособие для II - III курсов. - М.: Высш. шк., 1997. - 240с.
6. Арнольд И.В. Лексикология современного английского язика: Издание 2-е. - М.: Высш. шк., 1973. - 303с.
7. Берловська В.Д., Гребінник Г.Ю. Англійська загальнонаукова лексика і фразеологія// Навч. посіб. для аспірантів. - Харків, 2006. - 165с.
8. Бурлакова В.В. Основы структуры словосочетания в современном английском языке. Издательство Ленинградского университета. - Ленинград, 1975. - 565с.
9. Василюк І.М. Фразеологізми як одиниці міжмовної комунікації// Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. - 2004. - №17. - С. 102 - 105.
10. Виноградов В.В. Об основных типах фразеологических единиц в русском языке. - М., 1986. - 342с.
11. Виноградов В.В. Лексикология и лексикография. - М., 1977. - 254с.
12. Гак В.Г. Фразеология, образность и культура// Советская лексикография. Сборник статей. - М., 1988. - С. 159 - 169.
13. Демський М.Т. Cистемні звязки у сфері фраземіки// Мовознавство, 1991. - №7. - С. 21 - 31.
14. Колісник І.В. Крилаті вислови та фразеологізми на уроках мови// Диво слово, 2006. - №5. - С. 15 - 26.
15. Корунець І.В. Порівняльна типологія англійської та української мов. Навч. посібник. - Вінниця: Нова книга, 2003. - 458с.
16. Корунець І.В. Теорія і практика перекладу. - Вінниця: Нова книга, 2003. - 448с.
17. Корунець Л. Словник літературознавчих термінів. - К., 1988. - 276с.
18. Кунин А.В. Английская фразеология. - М., 1990. - 276с.
19. Кунин А.В. Курс фразеологии современного английского языка. - М.: Высш. школа, 1986. - 122с.
20. Ларін Б.О. Фразеологія та лексикографія. - К.: Наукова думка, 1989. - 307с.
21. Онкович Г.О. Фразеологізми як національно-культурний компоннт// Диво слово, 1994. - №4. - С. 35 - 46.
22. Редін П.О. Типи системних звязків фразеологічних одиниць у мові// Мовознавство, 1994. - №4 - 5. С. 50 - 52.
23. Скрипник Л.Г. Фразеологія української мови. - К., 1973. - 759с.
24. Смирницкий А.И. Лексикология английского языка. - М., 1956. - 236с.
25. Смит Л.П. Фразеология английского языка. - М., 1959. -387с.
26. Южченко В.Д. Народження і життя фразеологізму. - К.: Рад. школа, 1988. - 144с.
27. Федуленкова Т.Н. Фразеология и типология. - К., 2005. - 281с.
28. A Concise Etymological Dictionary of the English Language. By the rev. Walter W. Skeat.- New-York,1963. - 609с.
29. Alekhina A. Semantic Groups in English Phraseology. - Minsk: Высш. шк., 1978. - 248с.
30. Baranov A. Idioms from a cognitive perspective. - M., 1999. - 110c.
31. Korunets. Theory and Practice of Translation// Nova Knyha, 2003. - 255c.
32. Kunin A. V. English-Russian dictionary of idioms. - M., 2005. - 503c.
33. Longman Dictionary of English Idioms .- London, 1979. - 506с.
34. Roget’s Thesaurus of English Words and Phrases. 6th. Ed.- London, 1982. - 342с.


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.