На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 83969


Наименование:


Курсовик Культурно-дозвллєва дяльнсть дтей в позашкльних центрах розвитку та розваг

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 21.01.2015. Сдан: 2014. Страниц: 40. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Вступ 3
Розділ I. Теоретико-методологічні основи дослідження 5
1.1. Поняття, функції та специфіка дозвіллєвої діяльності дітей 5
1.2. Методика проведення вільного часу підростаючого покоління 9
1.3. Принципи організації дозвілля дітей 13
Висновки до першого розділу 18
Розділ II. Діяльність позашкільних центрів розвитку та розваг 22
в організації вільного часу підростаючого покоління
2.1. Культурно-дозвіллєва діяльність дітей на прикладі центру сімейного розвитку та розваг «Дивосвіт» та дитячого міста професій «Kidswill» 22
2.2. Позашкільна діяльність в Київському палаці дітей та юнацтва 25
Висновки до другого розділу 28
Висновки 29
Список використаної літератури 31
Додатки 34


Вступ
Актуальність дослідження. Важливим завданням сучасного суспільства є розвиток культурно-дозвіллєвої діяльності підростаючого покоління. Адже дозвілля - це одна з сфер соціалізації дитини, в якій реалізуються фантазії, дитина готується до дорослого життя зі своїми соціальними ролями. Здійснюється пошук та вибір видів діяльності, які в подальшому стануть життєвими орієнтирами. Головним у даній роботі є вивчення накопиченого досвіду з метою залучення найбільш ефективних форм створення безпечного та комфортного середовища для розвитку індивідуальних та неповторних здібностей підростаючого покоління і організації різних активних форм відпочинку, в тому числі, і в культурній сфері [15, c. 123].
Довгий час культурно-дозвіллєва діяльність дітей вважалась неважливою, тобто якоюсь другорядною, акцент ставився, здебільшого, на навчання. До дозвілля відносились як до чогось нерозважливого та непотрібного. Про це зазначено, навіть, у прислів`ях та приказках, де протиставляється праця і веселощі, труд та лінь. Не буду перечити народній мудрості, але спираючись на погляди та праці сучасних науковців (О.Я.Савченко, А.М.Богуш, І.Д.Бех, Т.І.Сущенко, В.Г.Кузь та ін.) можна стверджувати, що дитяча дозвіллєва діяльність є досить важливою і постає в центрі уваги таких наук як дитяча психологія, соціальна педагогіка, педіатрія тощо. Вчені окреслили важливість дитячого культурного дозвілля і поставили його на щабель порядком вище, навіть, за навчання.
Дуже важливим є надання достатньої уваги питанням дозвілля дітей та соціалізації підростаючого покоління. Соціалізація - процес, який супроводжує людину все життя, та починається він з народження. Дитина, яка знаходиться в оточенні однолітків виростає добре розвиненою, готовою до різних «сюрпризів», які чекають кожного на порозі дорослого життя.
Як наслідок, сьогодні надзвичайно важливого значення набуває розробка інноваційної системи цілеспрямованого, розрахованого на тривалий час виховання в дітей соціальних потреб, особливо пов’язаних із сприйняттям та відтворенням культурних цінностей, для повноцінного проведення дозвілля.
Об`єкт дослідження - культурно-дозвіллєва діяльність в позашкільних закладах розвитку та розваг.
Предмет дослідження - специфіка організації та проведення культурно-дозвіллєвої діяльності підростаючого покоління в центрах розвитку та розваг.
Мета дослідження - проаналізувати ставлення батьків до культурно-дозвіллєвої діяльності дітей та дослідити як впливають центри розвитку та розваг на соціалізацію підростаючого покоління.
Завдання:
· дати визначення головних понять дослідження;
· проаналізувати літературу з питань дитячого дозвілля;
· проаналізувати ставлення батьків до роботи центрів сімейного розвитку та розваг;
· вивчити досвід проведення культурно-дозвіллєвих програм в закладах розвитку та розваг, на прикладі позашкільних закладів розвитку та розваг.
Методи дослідження - теоретичні: аналіз літератури з питань дитячого дозвілля, оцінка ефективності методик роботи з дітьми в позашкільний вільний час; емпіричні: опитування та анкетування.
Практичне значення курсової роботи полягає у можливості використання даних досліджень у подальшому вивченні посталої проблеми, можуть стати в пригоді викладачам практичних курсів з культурно-дозвіллєвої діяльності дітей.
Структура курсової роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури, додатків. Список використаної літератури містить 29 джерел.


Pозділ I. Теоретико-методологічні основи дослідження

1.1. Поняття, функції та специфіка дозвіллєвої діяльності дітей

Дозвілля - це елемент позаробочого часу, що залишається у людини після здійснення невиробничих обовязків. Першими найпростішими цінностями дозвілля є рух і відпочинок, які служать відновленню фізичних сил і духовної рівноваги. У житті соціуму дозвілля відіграє головну роль для рівноваги, зняття напруги, запобіганню суспільних конфліктів, укріпленню солідарності, зв`язку поколінь, комунікації, задоволення потреб особистості в радості, розвагах тощо [28, с. 413].
Головними ознаками дозвілля вважають свободу від обовязків та добровільність участі. Дозвілля передбачає звільнення людини від тих функцій, що покладають на неї різні соціальні інститути (сімя, церква, школа, суспільство). Тому в умовах перетворення дозвіллєвих занять на складову навчання, роботи, релігійної, політичної чи господарської діяльності, відбуваються суттєві зміни в самій природі дозвілля, навіть якщо ці дозвіллєві заняття задовольняють людину. Дозвілля, що має на меті конкретну соціальну або матеріальну мету, доцільно називати «напівдозвіллям».
Дозвілля, яке не має жодної корисливої мети, крім задоволення та відпочинку, є «чистим дозвіллям» [10, с. 13]. Дозвіллєва ініціатива виявляється не просто в діяльності, а в діяльності добровільній, свідомій, діяльності, що співпадає з інтересами та уподобаннями людини. «Якщо у побутових, і особливо в трудових зайняттях ритм та темп діяльності, як правило, визначаються зовнішніми чинниками, то тут вони повністю залежать від внутрішнього спрямування та бажань людини. Такий високий рівень свободи та самостійності є воістину ідеальним і в сучасних умовах може мати місце лише у сфері вільного часу» [14, С. 13 - 24]. Тому дозвіллєва діяльність залежить, в основному, не від зовнішніх, а від внутрішніх потреб та мотивів людини.

У наш час дана соціокультурна тенденція характеризуєтьcя певнoю низкoю прoцесів, які окреслились у сферi духовнoго життя нацiї - втратою духовних орієнтирів, відокремлення від мистецтва і культури дітей, дорослих та молоді, вагомим зниженням матерiальної достатностi установ культури, в тому числi i робoти cучасних культурнo-дозвiллєвих центрів.
Культурно-дозвiллєва дiяльнiсть є ствoренням, розпoвсюдженням духовних цінностей. Дана думка стверджується таким визначенням: «Культурно-дозвіллєва діяльність є спеціалізованою системою духовно-культурного життя суспiльства, що функцiонально обєднує соцiальні iнститути, покликанi забезпечувати розповсюдження духoвно-культурних цiннoстей, їх активне творче освоєння людьми у сферi вiльного часу, з метою формування творчo активної oсоби [2, с. 21].
Дозвілля здійснює функції :
· психологічну : є грою, відіграє провідну роль у розвитку особистості;
· соціальну : зaлежить від показника фінансової спроможності;
· терапевтичну : зaбeзпечює реабiлтацiю та відновлення сил.
Проведення позаробочого часу в сферi дозвiлля виокремлюють спрямованiсть поведiнки підростаючого покоління [13, с.73].
Функції дозвілля визначають його рівні:
· пасивний відпочинок як найпростіший рівень дозвілля, не має перспективних цілей, дозволяє звільнитися від виробничої перевтоми, побути у спокої, психологічно розслабитися; пасивне дозвілля є складовою життя людини;
· розважальне дозвілля включає прогулянки, спортивні та видовищні шоу, відвідування театрів, ігри, рекреаційні заходи і сприяє емоційній та фізичній розрядці; розважальне дозвілля вимагає від людини певної підготовки, вольових зусиль, застосування фізичних та психічних сил;
· пізнавальне дозвілля передбачає активну участь людини у дозвіллєвій діяльності, спілкування в групах, з однодумцями, формує світогляд людини, розвиває її духовний світ, соціальні звязки та творчі уподобання;
· творче дозвілля характеризується духовною насиченістю, соціальною активністю, сприяє культурному збагаченню, створенню нових духовних цінностей.
Пiд рацiональним використанням позаробочого часу розуміється сукупність занять, зосереджених на формуванні cуспільно значющих уcтановок особистостi, її все об`ємний розвиток. Це витрати часу на освiту, суспiльну роботу, заняття спортом і фізкультурою, технічною і художньою творчiстю, вiдпочинок i розваги.
Нераціональними - варто вважати такi дiї у неробочий час, якi перешкоджають та протидiють вихoванню людини в дусi мoрaльних цiнностей, призводять до деградації особиcтостi або бeзпoсeредньo є порушенням cуспiльних правил.
«Культурно-дозвіллєва діяльність» є поняттям традиційних міжнаукових досліджень, використаних у рамках теорії гуманітарного знання (соціології, філософії, психології,культурології й педагогіки). Поза тим, питання дозвілля і організації культурно-дозвіллєвої діяльності, не звертаючи увагу на наявні праці вчених,на сьогоднішній день залишається однією з менш вивчених та розроблених.В тому числі, ні надмірна політизація дозвілля у 20-40-ві роки, ні американізація у 80-90-ті роки минулого століття не відповідають теперішнім вимогам, оскільки присутні потреби життя українського соціуму третього тисячоліття потребують впровадження нових дозвіллєвих технологій, різноманітного змісту та великої кількості способів організації культурно-дозвіллєвої діяльності підростаючого покоління.
Беручі до уваги, актуальність проблем планування культурно-дозвіллєвої діяльності молодого покоління, а також присутні виховні можливості і педагогічні перспективи щодо її вдосконалення, українські науковці (А.М.Богуш, В.Г.Кузь, І.Д.Бех, Л.В.Кондрашова, С.А.Литвиненко, О.В.Сухомлинська та ін.) одноголосо наголошують, що дитяча дозвіллєва діяльність, яка здійснюється в емоційно-розважальному середовищі невимушеного спілкування, виявляє свій зміст як об’єкт психологічних та педагогічних зусиль різнопланових соціальних інститутів, що сформувалися апріорі (сім’я, школа, дозвіллєві і позашкільні установи, включаючи державні музеї, будинки творчості,бібліотеки, клуби при школах та за місцем проживання, громадські й приватні аматорські організації) [29, с. 75].
Дитяче дозвілля як багатофункціональний феномен, здебільшого визначає свою суть, як: період регенерації можливостей дитини, що були загублені нею у процесі навчальної діяльності (А.С. Воловик, В.І. Воловик); час душевного розвитку особи дитини, бо воно надає їй варіативність суспільно значимих ролей, гарантуючи умови роботи, що сприяють вдалому використанню необмежних можливостей ( В.О. Сухомлинський, Г.С. Костюк); сфера життєдіяльності дитини, що втілює принцип гармонiйної відтворення всіх її морально-естетичних здібностей, які створються за умов вправляння їх у процесі відповідної (спортивної, художньої, творчьої тощо........


Список використаної літератури

1. Бабенко Н.Б. Вплив соціально-культурної сфери на соціалізацію особистості / Н. Б. Бабенко // Культура і сучасність. - 2008. - № 1. - С. 141 - 147;
2. Бабенко Н.Б. Культурно-дозвіллєва діяльність. Програма дисципліни /
Н. Б. Бабенко. - К.: ДАКККМ. - 2001. - 28 с.;
3. Бабенко Н. Б. Соціологія вільного часу і дозвілля: навч. посібник /
Н. Б. Бабенко. - К.: ДАКККіМ, 2006. - 196 с.;
4. Байер О. Н. Социокультурная пространственна-предметная среда и ее влияние на художественно-эстетическое развитие ребенка дошкольного возраста[Електронный ресурс]/ О.Н.Байер. - Режим доступа: firstforum/indexforum.php
5. Байкова В.Т.Досуг, свободное время/ В.Т. Байкова. - М.: МГУК, ИПО «Профиздат», 1985. - 169с.;
6. Бочелюк В. Й. Дозвіллєзнавство: навчальний посібник для вузів / В.Й. Бочелюк, В.В. Бочелюк. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 207с.;
7. Бойчев І.І. Практикум з організації культурно-дозвіллєвої діяльності учнів /І.І. Бойчев. - Одеса, 2003. - 16 с.;
8. Брилін Б.А. Проблеми організації вільного часу/ Б.А. Брилін // Психологія і педагогіка. - 1998. - №5. - С. 78-89;
9. Грищенко Б.Н. Социализация детей, подростков и молодежи в сфере досуга/ Б.Н. Грищенко. - Спб.: Изд-во ГУКИ, 2003. - 289 с.;
10. Дозвілля в Україні. Теоретичні та емпіричні аспекти: Монографія. - К.: ДАКККМ, 2003. - 224 с.;
11. Жарков А.Д. Культурно-досуговая деятельность как общественный феномен/ A.Д.Жарков // Вестник МГУКИ. - 2003. - № 2. - С. 72-79;
12. Максимовська М.О. Соціальне виховання засобами дозвілля: проблеми та перспективи / М.О. Максимовська . - К.: Народна думка, 2010. - С. 170 - 178.
13. Кон И.С. Ребенок и общество : (Историко-этнографическая перспектива) / И. С. Кон. - М. : Наука, 1988. - 270 с.;
14. Культурно-досуговая деятельность: учеб. пособие / под науч. ред. А.Д. Жаркова, В.М. Чижикова. - М.: Изд-во МГУК, 1998. - 217с.;
15. Куц О.С. Спосіб життя і дозвілля учнівської молоді в нових соціально-економічних умовах / О.С.Куц, О.В.Ружило. - Львів, 1998. - С. 162 -164;
16. Організація та методика культурно-дозвіллєвої діяльності. Частина 1. Теоретичні основи культурно-дозвіллєвої діяльності: Монографія. - К.: ДАКККМ. - 2000. - 180 с.;
17. Орлова Г.Л.Свободное время и личность/ Г.Л.Орлова. - Свердловск,1983. - 312с.;
18. Петрова І.В. Дозвілля в зарубіжних країнах: підручник / I.В.Петрова. - К.: Кондор, 2005. - 408с.;
19. Піча В.М. Культура вільного часу (Філософсько-соціологічний аналіз) / В.М. Піча. - Львів : Світ, 1990. - 152 с.
20. Полукаров В.В. Клубная деятельность как модель организации школьной и внешкольной среды /В.В. Полукаров. - М., 2000. - 327 с.
21. Сасыхов А.В. Культурно-досуговая деятельность как социокультурный феномен/ А.В. Сасыхов. - К., 2002. - 62 с.;
22. Смирнов А.Д.Фактор времени в жизни общества/A.Д.Смирнов. - М.,1986. - 226 с.
23. Соболев Л.К.Современные технологии социально-культурной деятельности: учеб. пособие/Л.К.Соболев. - Тамбов: изд-во ТГУ им. Державина, 2002. - 342 с.;
24. Соколов Э.В.Свободное время и культура досуга/Э.В.Соколов.- Л.: Просвещение, 1993. - 118с.
25. Соціологія вільного часу і дозвілля. Програма дисципліни. - К.: Видавничий центр ДАКККМ. - 2002. - 25 с.;
26. Стрельцов Ю.А. Культурология досуга: учебное пособие/Ю.А.Стрельцов. - М.: МГУКИ, 2002. - 184 с.;
27. Тарасов С.М. Игры для всех / С.М. Тарасов. - М.: Профиздат, 1991. - 123 с.;
28. Титов Б.А. Социализация детей, подростков и юношества в сфере досуга/ Б.А.Титов. - СПб, 1997 - 264 с.;
29. Черніговець Т.І. Дитяче дозвілля як предмет педагогічних студій / Т.І. Черніговець. - Рівне.: РДГУ, 2000. - С. 75 - 78.
Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.