На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 84331


Наименование:


Отчет по практике Характеристика дяльност Департаментв (вддлв) банку

Информация:

Тип работы: Отчет по практике. Добавлен: 02.02.2015. Сдан: 2013. Страниц: 50. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ
ВСТУП_________________________________________________________3
1. Загальна характеристика банку ___________________________________5
2. Основні показники діяльності банку_______________________________7
3. Організаційна структура банку___________________________________15
4. Характеристика діяльності Департаментів (відділів) банку____________18
5. Загальна характеристика організації діяльності операцій банку_________28
5.1 Кредитний відділ ______________________________________________28
5.2 Відділ акціонерного капіталу та цінних паперів_____________________33
5.3 Валютний відділ______________________________________________39
5.4 Управління внутрішнього аудиту ПАТ “Альфа Банк”________________43
6. Звітність банку_________________________________________________45
ЗАКЛЮЧЕННЯ__________________________________________________47
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ___________________________________________49
ДОДАТКИ


ВСТУП
Мета виробничої практики - самостійна і творча робота з придбання професійного досвіду, організації власної науково - дослідної діяльності, отримані навички аналітичної роботи, закріплення теоретичних і методологічних знань, придбання навичок управління, збір необхідної інформації для написання роботи.
Завдання практики:
1. визначити мету і завдання підприємства;
2. ознайомитися зі сферою діяльності організації, її досвідом роботи в сучасних ринкових умовах;
3. вивчити організаційну структуру підприємства і функціональні звязки між підрозділами;
4. ознайомитися з посадовими обовязками співробітників і керівників організації;
5. провести аналіз методів контролю, що застосовуються на підприємстві;
6. виконати аналіз вивчених практичних матеріалів та отриманої інформації;
7. виробити пропозиції та рекомендації за підсумками проходження практики.
Базою для виробничої практики зявився філіал «Донецьке 4» ПАТ «Альфа-банк», відділу забезпечення продажів кредитних продуктів філії «Донецьке 4». Керівником практики - керівник напрямку споживчого кредитування філії «Донецьке 4» ПАТ «Альфа - Банк» Мандрикіна Марина Олександрівна. Дати проходження практики з 1 серпня 2012 року до 1 вересня 2012.
Альфа-Банк був заснований в 1990 році. Альфа-Банк є універсальним банком, що здійснює всі основні види банківських операцій, представлених на ринку фінансових послуг, включаючи обслуговування приватних і корпоративних клієнтів, інвестиційний банківський бізнес, торговельне фінансування та управління активами. Місцезнаходження філії: м. Донецьк вул. Терешкової.11.


1. Загальна характеристика ПАТ «Альфа - Банк»
ПАТ «Альфа-Банк» (Україна) - сучасний, динамічно зростаючий приватний банк, який є основною фінансовою ланкою консорціуму «Альфа-Груп» в Україні[11].
«Альфа-Груп» - один з найбільших приватних фінансово-промислових консорціумів в Україні, діяльність якого поширюється на такі сфери бізнесу як видобуток нафти та газу, комерційна та інвестиційна банківська діяльність, керування активами, страхування, роздрібна торгівля, телекомунікації, нові технології, а також інвестиції в промислово-торговельні підприємства та інвестиції на вибірковій основі. Консорціум «Альфа-Груп» (Додаток 1) включає групу «Альфа-Банк», одну із провідних банківських груп в Україні, що пропонує широкий спектр банківських послуг. Її основним інститутом є ПАТ «Альфа-Банк» (Україна) < >.
ПАТ «Альфа-Банк» (Україна) зареєстровано в січні 2001 року. В Україні банк представлений у всіх ключових секторах банківської сфери, включаючи обслуговування приватних і корпоративних клієнтів, послуги зберігача, послуги з організації та андеррайтингу випусків корпоративних облігацій, а також консультаційні послуги.
Альфа-Банк (Україна) пишається своєю репутацією надійного та стабільного фінансового інституту зі швидким і зручним сервісом та інноваційним підходом до обслуговування клієнтів. Будучи членом консорціуму «Альфа-Груп», Альфа-Банк (Україна) використовує весь багатий фінансовий досвід групи «Альфа-Банк», сполучаючи глибоке знання українського ринку та міжнародні стандарти бізнесу.
Міжнародним рейтинговим агентством Мооdу’s Investor Services банку привласнений індивідуальний рейтинг фінансової стійкості Е+, довгостроковий рейтинг за депозитами в іноземній валюті В2 з позитивним прогнозом, довгостроковий рейтинг за депозитами у національній валюті В1 зі стабільним прогнозом і довгостроковий рейтинг за національною шкалою на рівні Aa2.ua[3].
Альфа-Банк (Україна) активно розвиває регіональну мережу, яка на сьогоднішній день включає 12 відділень у Києві, Харкові, Донецьку, Дніпропетровську, Запоріжжі, Львові, Одесі, Кривому Розі, Чернігові та Миколаєві, представництва банку в Москві та Мінську.
Чисті активи банку за станом на 1 січня 2012 року склали 6 284,2 млн. грн., кредитно-інвестиційний портфель склав 5 391,9 млн. грн., регулятивний капітал банку - 488,1 млн. грн., залучені кошти клієнтів - 2 667,3 млн. грн.
За даними Неаудированої проміжної фінансової звітності за станом на 31 серпня 2012 року (підготовленої відповідно до МСФО), за результатами огляду якої був наданий звіт незалежних бухгалтерів компанії ЗАТ «КПМГ Аудит», загальні активи банку склали 3 240,9 млн. грн. (USD 641,8 млн.), власний капітал банку склав 471,4 млн. грн. (USD 93,4 млн.), кредитний портфель за винятком резервів склав 2 459,7 млн. грн. (USD 487,1 млн.). Чистий прибуток після сплати податків за перші 8 місяців 2006 року склала 8,8 млн. грн. (USD 1,7 млн.).
Серед найбільших корпоративних клієнтів банку - провідні компанії України, що представляють металургійний, транспортний, нафтогазовий, залізничний, машинобудівний та інші сектори економіки. Починаючи з 2010 року, Альфа-Банк (Україна) активно розвиває свій роздрібний бізнес. Банк обслуговує понад 1,480 корпоративних і понад 150,000 роздрібних клієнтів
У числі головних пріоритетів Альфа-Банку - культурно-освітня діяльність і благодійна допомога найбільш нужденним верствам населення. Протягом усієї своєї історії Альфа-Банк бере участь у великих проектах, спрямованих на розвиток національної культури, збереження художніх, історичних цінностей і пам’ятників, а також сприяє програмам, орієнтованим на допомогу талановитій молоді


2. Основні показники діяльності банку
Публічне акціонерне товариство «АЛЬФА-БАНК» (надалі - Банк) зареєстровано Національним банком України 26 січня 2001 року за №158. Банк є правонаступником усіх прав і зобов’язань Закритого акціонерного товариства «Альфа-Банк», яке було створено відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 27 жовтня 2000 року (Протокол № 3/2000) та виступало правонаступником Акціонерного Комерційного Банку «Київський інвестиційний банк», що був створений відповідно до рішення Загальних Зборів акціонерів від 22 липня 1997 року і виступав правонаступником усіх прав і зобов’язань товариства з обмеженою відповідальністю Комерційний Банк «Київінвестбанк», створеного за рішенням зборів учасників від 21 листопада 1995 року, який у свою чергу виступав правонаступником усіх прав і зобов’язань товариства з обмеженою відповідальністю Комерційного Банку споживчої кооперації «Віто», створеного відповідно до установчого договору від 18 листопада 1992 року і зареєстрованого Національним банком України 24 березня 1993 року за № 158. Банк зареєстровано в Україні та є резидентом України. Головна установа Банку знаходиться за адресою: Україна, 01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6. Банк створено у формі публічного акціонерного товариства, акції якого розподіляються між засновниками[3].
Публічне акціонерне товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій, які не можуть розповсюджуватися шляхом підписки. Акціонери відповідають за зобовязаннями товариства тільки в межах належних їм акцій. Істотною участю в Банку на кінець звітного періоду володіли наступні акціонери:
? ABH Ukraine Limited (Темістоклес Дерві, 5, Еленіон Білдінг, 2-й поверх, п/с 1066, Нікосія, Кіпр) - пряма участь в розмірі 80.1014 % статутного капіталу Банку, яка є для Банку материнською компанією та є крупним іноземним інвестором Банку. Опосередкованою участю в Банку за цим акціонером володіє ABH Holdings S.A. (Люксембург) в розмірі 80.1014% статутного капіталу Банку;
? Відкрите акціонерне товариство «Альфа-Банк» (Росія, 107078, м. Москва, вул. Каланчевська, 27) - пряма участь в розмірі 19.8986% статутного капіталу Банку, яке є наступним після материнської компанії великим акціонером та іноземним інвестором. Опосередкованою участю в Банку в розмірі 19.8986%
статутного капіталу за цим акціонером володіють: Відкрите акціонерне товариство «АБ Холдінг» (Росія), ABH Financial Limited, ABH Russia Limited (Кіпр). Кінцевими власниками Банку є 3 фізичні особи: п. Михайло Фрідман, п. Герман Хан, п. Олексій Кузьмічов. Кожна з фізичних осіб не має окремого контрольного голосу в Банку або вирішального впливу на керівництво Банку.
Інших іноземних інвесторів, крім ABH Ukraine Limited (Кіпр) та Відкритого акціонерного товариства «Альфа-Банк» (Росія), які володіють часткою статутного капіталу Банку, - немає. В 2012 році не відбувалась зміна власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій[4].
Керівництво Банку не володіє акціями. У 2012 році рішень про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу не приймалось. Банк не здійснював викуп власних акцій у звітному році та рішень вищого органу Банку про зменшення статутного капіталу не приймалось. Банк у звітному році не проводив злиття, приєднання, поділ, виділення або перетворення. Протягом 2012 року не було порушення справи про банкрутство Банку, винесення ухвали про його санацію.
Банк є універсальним банком, який надає послуги всім видам клієнтів: банкам, міжнародним фінансовим установам, великим клієнтам корпоративного бізнесу, а також клієнтам малого, середнього та роздрібного
бізнесу, фізичним особам (Додаток 5). Стратегічною метою Банку є побудова великого універсального банку, який працює у всіх сегментах. Основними стратегічними напрямками розвитку Банку в економічному полі України є:
? якісне і надійне обслуговування клієнтів всіх форм власності;
? активна участь у грошово-кредитному забезпеченні розвитку економіки і зростання добробуту українського народу;
? подальше підвищення капіталізації, підтримання достатнього рівня ліквідності та збалансування активно- пасивних операцій за термінами, як основи для збільшення обсягів діяльності при повному забезпеченні надійності та стабільності банку;
? залучення та ефективне використання мобілізованих грошових коштів на фінансування потреб клієнтів банку, їх розрахункове і касове обслуговування, виконання валютних та інших банківських операцій;
? зростання конкурентоспроможності банку шляхом збільшення обсягів робочих активів та довгострокових ресурсів, мінімізації ризиків, оптимізації системи кредитного менеджменту, розширення спектру банківських послуг та укріплення матеріально-технічної бази банку;
? забезпечення високої якості кредитної діяльності завдяки ефективній системі ризик-менеджменту, нових розробок в сфері управління кредитною діяльністю, подальша кредитна підтримка реалізації інноваційно- інвестиційних проектів українських підприємств;
? розвиток і впровадження нових банківських послуг в сфері електронних технологій, перш за все платіжних карток, РОS - терміналів, банкоматів, електронних грошей та інших;
? удосконалення дворівневої структури управління та організації менеджменту банку;
? одержання прибутку для власного розвитку і задоволення потреб акціонерів, надання різноманітних послуг клієнтам та контрагентам. Діяльність Банку регулюється Банківською ліцензією на право надання банківських послуг, визначених частиною третьою ст.47 Закону України «Про банки та банківську діяльність» за №61 від 05 жовтня 2011 року та Генеральною ліцензією №61 від 05 жовтня 2011 року на право здійснення валютних операцій згідно з Додатком Генеральної ліцензії № 61 від 05 жовтня 2011 року. Основна діяльність Банку включає надання банківських послуг юридичним та фізичним особам на території всієї України[12]. Ці послуги включають залученні грошових коштів, депозитів, надання кредитів, авансів, інвестування в цінні папери, здійснення грошових переказів по Україні та за її межі, а також валютно-обмінні операції. Банк велику увагу приділяє захисту інтересів своїх вкладників, особливо фізичних осіб, завжди своєчасно розраховується по залученим вкладам (депозитам) фізичних осіб (Додаток 3). Банк регулярно вносить збори до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, постійним учасником якого є з 02 вересня 1999 року (реєстраційне свідоцтво № 045, зареєстровано за № 048 від 19 жовтня 2012 року). Відповідно до законодавства України та Статуту в Банку створюються і діють такі органи управління: Загальні збори акціонерів, Спостережна Рада, Правління Банку[6]. Органом контролю Банку є Ревізійна комісія і служба внутрішнього аудиту
- Загальні збори акціонерів - вищий орган управління Банку. Загальні збори акціонерів можуть вирішувати будь-які питання діяльності Банку. Питання виключної компетенції Загальних зборів акціонерів визначені в статуті Банку;
- Спостережна Рада Банку - орган управління Банку, підзвітний Загальним зборам акціонерів, який представляє інтереси акціонерів у період між проведенням Загальних зборів, здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції визначеної статутом та законодавством України контролює та регулює діяльність Правління Банку. До компетенції Спостережної Ради належить вирішення питань, передбачених статутом та чинним законодавством України, а також переданих на вирішення Спостережної Ради Загальними зборами акціонерів. Протягом 2012 року відбулись зміни в складі Спостережної ради, станом на 31 грудня 2012 року членами ради були: Голова Спостережної ради п. Авен П.О., Члени Ради - п. Каримов И.А., п. Косогов А.Н., п. Назарьян П.В., п. Галієв Е.Е., п. Баранов А.А., п. Кауфман Є.Є., п. Коровін А.А., п. Кнастер А.).
- Правління Банку є виконавчим колегіальним органом управління Банку, здійснює управління поточною (оперативною) діяльністю Банку, формування фондів, необхідних для статутної діяльності Банку, та несе відповідальність за ефективність його роботи згідно з принципами та порядком, встановленими статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів і Спостережної Ради Банку. Станом на 31 грудня 2012 року членами Правління були 13 осіб;
- Ревізійна комісія, яка проводить перевірку фінансово - господарської діяльності Банку за результатами фінансового року, обирається Загальними зборами акціонерів Банку з числа акціонерів або їх представників у кількості 3 осіб;
- Управління внутрішнього аудиту є органом оперативного контролю Спостережної Ради Банку, що підпорядковується Спостережній Раді Банку та звітує перед нею, діє на підставі положення та у відповідності до планів, затверджених Спостережною Радою. Рекомендації аудиту щодо удосконалення системи внутрішнього контролю враховуються керівництвом та структурними підрозділами Банку для підвищення ефективності його роботи. До системи Банку на кінець звітного 2012 року входять Головний офіс та 95 відділень, які надають послуги у різних областях України та забезпечують його діяльність (у 2011 році - Головний офіс та - 98 відділень). В 2012 році відбулось припинення діяльності представництва Банку в м. Москва, Російська Федерація. Банком протягом 2012 року не приймались рішення про утворення філій. На 31 грудня 2012 року загальна чисельність
співробітників ........


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Конституція України від 28.06.1996р. зі змінами та доповненнями // www.rada.gov.ua.
2. Податковий кодекс України від 02.12.2010р. №2755-VI // www.rada.gov.ua < >3. Про акціонерні товариства: Закон України від 17.09.2008р. №514-VI // www.rada.gov.ua.
4. Про банки і банківську діяльність: Закон України №2121-III від 07.12.2000р. зі змінами та доповненнями // www.rada.gov.ua.
5. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності: Закон України №1105-ХIV від 23.09.1999р. зі змінами та доповненнями // www.rada.gov.ua.
6. Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999р. №679-XIV зі змінами та доповненнями // www.rada.gov.ua < >7. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон України № 185/94-ВР від 23.09.1994р. зі змінами та доповненнями // www.rada.gov.ua.
8. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006р. №3480-IV зі змінами та доповненнями // www.rada.gov.ua.
9. Про затвердження Змін до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: Постанова НБУ від 15.05.2009р. №296 // www.rada.gov.ua < >10. Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах: Постанова НБУ від 12.11.2003р. №492 // www.rada.gov.ua < >11. Статут ПАТ «Альфа - Банк» // м. Київ 2013р. // < >
12. Положення про правління ПАТ «Альфа - Банк» // м. Київ 2013р. // < >.
13. Положення про реквіхійну комісію ПАТ « Альфа - Банк» // м. Київ 2013р. // < >.
14. Кодекс корпоративної етики ПАТ «Альфа-Банк» // м. Київ 2013р. // < >.
15. Аналіз банківської діяльності [Текст]: підручник для студентів економічних спеціальностей / А.М. Герасимович [та ін.]; за ред. А.М. Герасимовича. - К.: КНЕУ. - 2006. - 600 с.
16. Банківські операції [Текст]: підручник для студентів економічних спеціальностей / А.М. Мороз, М.І. Савлук, М.Ф. Пудовкіна та ін.; за ред. А.М. Мороза. - К.: КНЕУ. - 2002. - 476 с.
17. Єпіфанов А.О. Операції комерційних банків: навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей [Текст] / А.О. Єпіфанов, Н.Г. Маслак, І.В. Сало. - Суми: ВТД «Університетська книга» - 2007. - 523 с.
18. Міщенко В.І. Банківські операції [Текст]: підручник для студентів економічних спеціальностей / В.І. Міщенко, Слав`янська, Коренєва О.Г. - К.: Знання. - 2007. - 796 с.
19. Прокопенко І.Ф., Ганін В.І., Соляр В.В., Маслов С.І. Основи банківської справи: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 410 с.
20. Професійний тренінг з фінансово-кредитних операцій: метод. вказівки для студ. 3 курсу ден. Форми навч. Напрям підг. 6.030508 «Фінанси і кредит» спец. «Банківська справа» / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Каф. банк. справи; О.О. Папаіка, А.Ф. Кононенко, І.В. Попова, О.В. Грицак, Г.С. Тодосейчук, О.В. Мелентьєва - Донецьк: [ДонНУЕТ], 2010. - 64с.
21. >Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.