На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 84442


Наименование:


Контрольная КЛАСИЧНА АДМНСТРАТИВНА ШКОЛА Л.УВРКА.

Информация:

Тип работы: Контрольная. Добавлен: 04.02.2015. Сдан: 2015. Страниц: 14. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ
ВСТУП 3
ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 1. КЛАСИЧНА АДМІНІСТРАТИВНА ШКОЛА Л.УВРІКА. 5
ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 2. СИСТЕМА АДМІНІСТРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ. 9
ВИСНОВОК 12
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 14

ВСТУП
Управління зародило близько 7 тис. років тому, але з кін 19 поч 20 ст. з розвитком соціального ринкового господарства менеджмент виділився в самостійну галузь знань, тобто в науку. Західний менеджмент - це особлива субкультура зі своїми цінностями нормами і законами. З іншого боку це сукупність технічних процедур і методів, практичних дій щодо планування, організації, мотивації і контролю, необхідних для досягнення поставлених цілей. У зв’язку з цим обсяг і зміст понять управління і менеджменту дещо не збігаються. Тому що менеджмент можна трактувати «як успішне управління», як досягнення мети з урахуванням ресурсних обмежень. Термін менеджмент застосовується до будь яких типів організацій, але якщо мова йде про громадський сектор, то використовується поняття державного управління(регулювання), муніципальне управління, а для позначення більш абстрактного рівня управління застосовується поняття адміністрування.
Адміністративний менеджмент - це один з напрямків сучасного менеджменту, що припускає вивчення адміністративно-наказових форм управління.
Адміністрування - це організація дій персоналу на основі формалізації, суворої регламентації і стимулювання.
Адміністративний менеджмент специфічна категорія та вид діяльності, що включає в себе всі інструменти та навички управління в умовах формальних адміністративних організацій. Структурованість відносин в рамках таких організацій є особливою відзнакою адміністративного управління, як діяльності.
Завданням менеджера є створення дієздатної адміністративної структури управління організацією та певних правил, що описують функціонування такої організації в певних прогнозованих умовах.
Керівнику недостатньо мати всі необхідні ресурси, потрібен чіткий механізм управління цими ресурсами, і це стосується не лише матеріальних ресурсів, теж саме відбувається і з людським ресурсом. Вміння адміністрування всіма видами ресурсів, що задіяні в організації на її користь та для досягнення цілей організації і є головними завданнями менеджера з адміністрування.
Ефективність прийнятих управлінських рішень значною мірою залежить від якостей, характеристик, рис менеджерів, тобто осіб, що ухвалюють рішення. При персоніфікованому прийнятті рішень у особи, що ухвалює рішення можна виділити індивідуальні риси, властиві конкретній особистості, і постійні риси. При колективному прийнятті рішень важливе ще сполучення особистісних рис - індивідуальних і постійних членів групи - колективної особи, що ухвалює рішення.
Особа, що ухвалює рішення - це індивід або група індивідів, які здійснюють вибір певної альтернативи у формі рішення й відповідають за наслідки реалізації даного рішення.
Метою даної роботи є розглянення питань:
1. Класична адміністративна школа Л. Урвіка
2. Система адміні........

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Керівництво організацією : навч. посіб. / О.Є. Кузьмін, Н.Т. Мала, О.Г. Мельник, І.С. Процик. - JI. : Вид-во нац. ун-ту «Львів, політех.», 2008. - 244 с.
2. Райченко А.В. Административный менеджмент : учебник / А.В. Райченко. - М. : ИНФРА-М, 2007. -416 с.
3. Фомичев А.Н. Административный менеджмент / А.Н. Фомичев. - М. : Издат. дом Дашков и К°, 2006. - 228 с.
4. Веснин В.Р. Менеджмент : учебник / В.Р. Веснин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ТК Велби ; Проспект, 2006. - 504 с.
5. Виханский О.С. Менеджмент / О.С. Виханский, А.И. Наумов. - М„ 2003. - 528 с.
6. Новіков Б.В. Основи адміністративного менеджменту : навч. посіб. / Б.В. Новіков, Г.Ф. Сініок, П.В. Круш. - К. : Центр навч. л-ри, 2004. - 560 с.
РЕСУРСИ МЕРЕЖІ INTERNET
1. < 1381/administrativnyj-menedzhment/7/>
2. < docs/587/index-182994.html>
3. < abiturientu/spetsial-nosti-2/>
4. < work/5513_Administrativnii_menedjment.html>
5. < Enp/kafedra/2adminmen/2adminmen2.html>
6. < page,8,30827-Razrabotka-i-formirovanie-administrativnoiy-klassicheskoiy-shkoly-menedzhmenta-i-ee-razvitie.html>
7. < management/00318872_0.html>Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.