На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 84514


Наименование:


Контрольная Реклама, як резерв пдвищення ефективност дяльност турпдприємства «Аполоня Тур»

Информация:

Тип работы: Контрольная. Добавлен: 06.02.2015. Сдан: 2015. Страниц: 26. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ І ОСОБЛИВОСТІ РЕКЛАМНОЇ РОБОТИ НА ТУРИСТСЬКОМУ РИНКУ 5
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕКЛАМНОЇ КОМПАНІЇ У ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТУРИСТИЧНОЇ ФІРМИ «АПОЛОНІЯ ТУР»
2.1. Характеристика підприємства «Аполонія Тур» 14
2.2. Аналіз реалізації рекламної кампанії на підприємстві 17
РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ РЕКЛАМНОЇ КОМПАНІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ «АПОЛОНІЯ ТУР» 22
ВИСНОВОК 24
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 26

ВСТУП

Реклама - це вид діяльності або вироблена в її результаті продукція, метою яких є реалізація збутових або інших задач промислових, сервісних підприємств і громадських організацій шляхом поширення оплаченої ними інформації, сформованої в такий < %D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B9> спосіб, щоб надати посилене вплив на масову або індивідуальну свідомість < %D0%A1%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C>, викликаючи задану реакцію обраної споживчої аудиторії.
Реклама, як правило, створювана і опублікована рекламним агентством, інформує про виробника або його товар < %D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80>, формує і підтримує їх образ < %D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7>(image) і оплачується рекламодавцем відповідно < %D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C> до тарифів на розміщення рекламних звернень у засобах масової інформації. Дохід рекламного агентства, як правило, утворюється в результаті оплати творчих робіт і отримання від засобів розповсюдження реклами комісійної винагороди.
Особливості реклами на туристичному ринку визначаються специфічними відмінними особливостями самих цих сфер, якими є перш за все робота з людьми та проведення ними відпочинку, з бажанням максимального комфорту і умов сервісу, так само, як це не парадоксально звучить, мінімально можливими витратами.Важливо відзначити, що точно визначити ефективність реклами в індустрії туризму, рекламної кампанії в більшості випадків не можливо. Не можна точно встановити, який ефект від реклами. Тому, враховуючи психологічний вплив реклами на потенційного споживача, необхідно давати рекламу в підтримуючому режимі. Ніколи і ні за яких обставин не можна йти з рекламного ринку. Відмова від рекламної діяльності рівносильна відходу з ринку. Переставши бути помітною, компанія побічно підтверджує свої наміри залишити зайняту нішу, поступаючись конкурентам.Своєрідність рекламного ринку в Україні полягає в його динаміці. Межі цього ринку безперервно розширюються за рахунок появи нових туристських підприємств і, відповідно, нових клієнтів. Реклама в інтересах ринку наполегливо навязує аудиторії свої цінності, активно формуючи масову свідомість, тиражуючи моральний кодекс та життєві орієнтації її замовників. Таким чином, в Україні в умовах ринкових відносин починає створюватися свій український рекламний ринок готельних послуг.Діяльність на туристському ринку в області реклами свого бізнесу досить складна, і її успіх значною мірою повязаний з наявністю у споживачів позитивного емоційно-оцінного ставлення та соціально-психологічної готовності до якісного відпочинку.
Закон України “”Про рекламу” визначає основні засади рекламної діяльності в Україні, регулює правові відносини, що виникають у процесі створення, розповсюдження, одержання реклами.
Цей закон регулює правовідносини в сфері реклами, призначеної для розповсюдження та споживання на території України. Дія цього закону не поширюється на правовідносини, пов’язані з інформацією, яка відбиває соціальні події, інтереси політичних партій, релігійних і громадських організацій та призначена для їхньої підтримки.
Реклама має бути чітко відокремлена від іншої інформації, незалежно від форм чи засобів розповсюдження таким чином, щоб її можна було ідентифікувати як рекламу. Інформаційний, авторський чи редакційний матеріал, який цілеспрямовано звертає увагу споживачів на конкретну марку продукції чи на її виробника для формування інтересу, сприяння реалізації продукції, а також містить вихідні дані (реквізити) особи, що виробляє або розповсюджує зазначену продукцію, вважається рекламою і має бути вміщений під рубрикою “Реклама” чи “На правах реклами”.

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ І ОСОБЛИВОСТІ РЕКЛАМНОЇ РОБОТИ НА ТУРИСТСЬКОМУ РИНКУ

Сучасний туризм неможливо уявити без реклами. Реклама - динамічна, швидко трансформуються сфера людської діяльності. Вже багато століть, будучи постійною супутницею людини, змінюється разом з ним. Характер реклами, її зміст і форма зазнають кардинальних метаморфоз разом з розвитком продуктивних сил суспільства, зміною соціально-економічних формацій.
Реклама - це поширення інформації про особу, організації, творі літератури і мистецтва і т. п. з метою свідомості її популярності. Реклама - інформація про споживчі властивості товарів і різних видів послуг з метою їхньої реалізації, створення попиту на них .
Мета реклами - поширення відомостей, інформації. Але при розробці рекламного оголошення або цілої рекламної кампанії завжди враховується, на яку цільову аудиторію орієнтована дана реклама. Обєктами реклами можуть бути різні соціальні обєкти, що володіють різними потребами і інформацією.
Реклама може розглядатися як форма маркетингових комунікацій. Успіх підприємства в конкурентній боротьбі сьогодні в визначальною мірою залежить від ефективності його комунікативного впливу на ринок. Навіть для людини, яка не займається професійною ринковою діяльністю, очевидно різноманіття і чисельності засобів і прийомів маркетингових комунікацій. Одне з центральних місць у цій системі займає реклама.
У той же час можна виділити основні риси, характеристики реклами на туристичному ринку як одного з головних засобів маркетингових комунікацій. Найбільш важливими з них видаються наступні:
1. Неособистий характер. Комунікаційний сигнал надходить до потенційного покупця не особисто від продавця, а через різних посередників.
2. Однобічна спрямованість рекламного звертання від продавця до покупця.
3. Невизначеність з погляду виміру ефективності реклами. Ця якість є логічним продовженням попереднього. Зворотний звязок у комунікації носить імовірнісний і невизначений характер. Факт покупки залежить від маси факторів, що не мають прямого відношення до реклами, що носять субєктивний характер і практично не піддаються формалізації. Наприклад, відмінна рекламна кампанія може збігтися в часі з браком у випуску великої партії виробу, що рекламується.
4. Громадський характер. Передбачається, що рекламований товар є законним і загальноприйнятим. Ось чому ми не зустрічаємо рекламу наркотиків і інших товарів, заборонених законом.
5. У рекламному оголошенні чітко визначений спонсор, рекламодавець, субєкт, за чий рахунок і від чийого імені здійснюється реклама.
6. Реклама не претендує на неупередженість. Загальноприйнято, що в рекламному зверненні основна увага приділяється........


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Агафонова Л.Г., Агафонова О.Є. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: ціноутворення, конкуренція, державне регулювання. - К.: Знання України, 2002.
2. Агеева О. А. Туризм и гостиничное хозяйство: Учебник для студ. вузов, обуч. по спец. "Менеджмент". - М.: Экмос, 2000. - 400 с.
3. Байлик С.И. Гостиничное хозяйство: проблемы, перспективы, сертификация. - К. ВИРА-Р, 2001.
4. Баканов М.И. Теория анализа хозяйственной деятельности М. Финансы и статистика 1993, с. 62-65
5. В. Цибух. “Конкурентоспроможність української економіки: орієнтири макрополітики в кризових умовах” // “Економіка України” №4 (квітень) 2004. - С.4 -14
6. В.С. Балабанов «Экономика туризма». М.:, 2000г.
7. В.Цибух “Туризм в Україні” // “Економіст”, № 6 (June) 2000. - С.34-35
8. Воронов В., Лазарев В., Павленко О. // Организация электронной коммерции // Маркетинг. - 2006. - №3. - С. 81-93.
9. Гостиничный и туристический бизнес: учебник. - М.: Тандем, 1998.
РЕСУРСИ МЕРЕЖІ INTERNET
1. < load/marketing/organizacija_reklamnoji_kampaniji_u_zmi_turistichnogo_pidpriemstva_quot_apolonija_tur_quot_kursova_robota/35-1-0-24867>
2. < marketing/page,3,135616-Reklama-v-turizme.html>
3. < %D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0>
4. < 0>
5. < 96>


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.