На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 84963


Наименование:


курсовик АНАЛЗ ПЛАТЖНОГО БАЛАНСУ УКРАНИ ТА ЗАСОБИ ЙОГО СТАБЛЗАЦ

Информация:

Тип работы: курсовик. Добавлен: 19.02.2015. Сдан: 2014. Страниц: 32. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Зміст
Вступ 3
РОЗДІЛ І. Сутність та теоретичні основи методитки складання платіжного балансу 4
1. Загальна характеристика поняття «платіжний баланс» 4
2. Методика складання платіжного балансу в Україні 6
РОЗДІЛ II. АНАЛІЗ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ УКРАЇНИ ТА ЗАСОБИ ЙОГО СТАБІЛІЗАЦІЇ 14
1. Аналіз платіжного балансу України за 2000-2013 рр., проблеми його функціонування 14
2. Особливості сучасного стану платіжного балансу 24
3. Засоби стабілізації платіжного балансу 25
4. Методи балансування платіжних балансів. 28
Висновки 31
Список літератури 33


Вступ
В умовах глобалізації світової економіки зростають міжнародні обороти товарів і послуг, прискорюється рух капіталів і фінансових ресурсів, загострюється проблема рівноважного стану національних економік. Інформаційною базою для розробки стратегії і тактики врівноваження міжнародних валютно-фінансових і кредитних відносин слугує платіжний баланс, порушення рівноваги якого є одним з визначальних чинників дестабілізації еко­номіки країни. Регулювання рівноваги платіжного балансу є важливим стратегічним завданням держави та уряду, набагато важливішим по своїй суті, ніж його фінансування.
Платіжний баланс (balance of payments) - співвідношення між сумою грошових надходжень, отриманих країною з-за кордону, та сумою здійснених нею платежів за кордон протягом певного періоду.
Платіжний баланс є вартісним вираженням масштабів, структури та характеру зовнішньоекономічних операцій країни та її участі у світовому господарстві. За формою складання платіжний баланс є статистичним звітом, у якому в систематизованому вигляді наведено сумарні дані про зовнішньо­економічні операції резидентів країни з резидентами інших країн(з нерезидентами) за певний період (місяць, квартал, рік). платіжний баланс складається на певну дату.
Платіжний баланс складається з метою розробки та запровадження обґрунтованої курсової та зовнішньоекономічної політики держави, аналізу і прогнозу стану товарного та фінансового ринків, двосторонніх та багатосторонніх зіставлень, наукових досліджень тощо.
В Україні розробка, складання та класифікація статей платіжного балансу базується на методології МВФ, викладеній у міжнародному стандарті «Керівництво з платіжного балансу». Країни, які взаємодіють з МВФ, при складанні балансу керуються його пятою постановою, прийнятим в 1993 році. Платіжний баланс України складає Національний банк, який обробляє дані банківської статистики.
РОЗДІЛ І. СУТНІСТЬ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕТОДИТКИ СКЛАДАННЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ
1. Загальна характеристика поняття «платіжний баланс»
Узагальнена оцінка економічного стану країни, ефективності її світогосподарських зв’язків здійснюється на підставі платіжного балансу. Функціонально платіжний баланс відіграє роль макроекономічної моделі, яка систематично відображає економічні операції, здійснені між національною економікою та економіками інших країн світу. На підставі фактичних даних про стан платіжного балансу міжнародними фінансовими установами, зокрема Міжнародним валютним фондом, приймаються рішення про надання конкретним країнам фінансової допомоги для стабілізації платіжного балансу та подолання його дефіциту.
Платіжний баланс відображає здійснені економічні операції між інституційними одиницями - резидентами даної країни та інституційними одиницями - резидентами інших країн протягом певного періоду часу (кварталу, півріччя, року). До інституційних одиниць належать підприємства, установи, фінансові інституції, органи державного управління, фізичні особи і т. п.
За формою складання платіжний баланс визначається як статистичний звіт, у якому в систематизованому вигляді наведені сумарні дані про зовнішньоекономічні операції резидентів даної країни з резидентами інших країн (нерезидентами) за певний період. Основні компоненти платіжного балансу групуються за двома рахунками: рахунком поточних операцій і рахунком операцій з капіталом і фінансових операцій.
Визначення резидента (нерезидента) в теорії складання платіжного балансу не відрізняється від прийнятого в системі національних рахунків. Інституційна одиниця вважається одиницею-резидентом, якщо вона веде господарську діяльність та економічні операції в межах країни і має наміри продовжувати цю діяльність протягом довгого часу.
Економічна територія - це географічна територія, що знаходиться під юрисдикцією уряду даної країни, у межах якої робоча сила, товари та капітал можуть вільно переміщуватись. Економічна територія включає повітряний простір, територіальні води і ту частину континентального шельфу, на яку країна має виключне право володіння, територіальні анклави, що розташовані в інших країнах (території дипломатичних установ, військових баз тощо).
Платіжний баланс базується на принципах бухгалтерського обліку: кожна економічна операція має подвійний запис - за кредитом однієї статті та дебетом іншої. Це правило свідчить про те, що більшість економічних операцій за суттю є обміном економічними цінностями. У разі безоплатного надання економічних цінностей (товарів, послуг або фінансових активів) для висвітлення цієї операції подвійним записом запроваджується особлива стаття “Трансферти”.
Різниця між сумою за усіма кредитовими записами та сумою за усіма дебетовими записами, що відображає часові та вартісні розбіжності, називається “чисті помилки та упущення”. Ця різниця наводиться у відповідній балансуючій статті.
В Україні відповідальність за складання платіжного балансу на законодавчому рівні покладено на Національний банк (Закон України “Про Національний банк України”, Декрет Кабінету Міністрів України “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” від 19.02.1993 р.). Спільною Постановою Національного банку і Кабінету Міністрів України № 517 “Про складання платіжного балансу” встановлено порядок координації дій міністерств і відомств щодо формування інформаційної бази платіжного балансу.
Складання платіжного балансу базується на системі обліку операцій з нерезидентами під егідою НБУ, яка доповнена даними статистичних обстежень під егідою Державного комітету статистики України. Система збору інформації, що базується на банківських операціях, була започаткована в січні 1993 року. За цією системою надають інформацію дві категорії респондентів: (1) банки, які декларують здійснені протягом кожного місяця операції з нерезидентами, що проведені за дорученням клієнтів та від власного імені (форма № 1-ПБ), а також (2) підприємства та організації, які відкрили рахунки в іноземних банках (форма № 2-ПБ).
Держкомстатом запроваджені форми щоквартальної звітності щодо зовнішньої торгівлі послугами та прямих іноземних інвестицій в Україну та з України. Для складання платіжного балансу Національний банк України також використовує дані офіційної торговельної статистики Держкомстату України, яка базується на даних митної статистики.
Координація дій усіх установ та концентрація інформації, необхідної для складання платіжного балансу, здійснюється Національним банком України. Функцією Національного банку, крім безпосереднього складання платіжного балансу, є також розробка методологічної та методичної бази для його складання, аналізу і прогнозування.
2. Методика складання платіжного балансу в Україні
Структура платіжного балансу України відповідно до методологічного коментарю Національного банку України має вигляд:
1. Рахунок поточних операцій:
1.1. Товари.
1.2. Послуги: транспорт, подорожі та інші послуги,
1.3. Доходи: оплата праці та доходи від інвестицій.
1.4. Поточні трансферти.
2. Рахунок операцій з капіталом та фінансових операцій:
2.1. Рахунок операцій з капіталом.
2.2. Фінансовий рахунок:
2.2.1. Прямі інвестиції: активи, зобовязання.
2.2.2. Портфельні інвестиції: активи, зобовязання.
2.2.3. Інші інвестиції: активи, зобовязання.
2.2.4. Резервні активи
Рахунок поточних операцій
Рахунок поточних операцій включає всі операції з реальними цінностями, які відбуваються між резидентами та нерезидентами, а також операції, пов’язані з безоплатним наданням або одержанням цінностей, які призначені для поточного використання.
Товари. Головним джерелом даних із зовнішньої торгівлі товарами є інформація Держкомстату, яка базується на даних вантажних митних декларацій та звітах підприємств про товари, які не проходять митне декларування (риба, виловлена в нейтральних водах і продана за кордоном, товари, придбані в портах перевізниками тощо). Для цілей складання платіжного балансу ці дані коригуються за ступенем охоплення (неформальна торгівля) та класифікацію (перерахунок імпорту з цін CIF на ціни FOB, ремонт товарів).
Найвагомішою складовою цих дорахунків (1.2% від обсягів експорту та 3.2% від обсягів імпорту товарів, розрахованих Держкомстатом) є неформальна торгівля. Вона складається з неорганізованого роздрібного зовнішньоторговельного товарообороту, не врахованого офіційною статистикою. Обсяги неформальної торгівлі розраховуються на підставі серії експертних оцінок.
Держмитслужба України надає Національному банку інформацію про кількість легкового автотранспорту, ввезеного фізичними особами на територію України для постійного користування, та суму податків, сплачених при їх митному оформленні, у тому числі акцизного збору та податку на додану вартість. Розрахунки загальної вартості транспортних засобів, ввезених фізичними особами, базуються на припущенні, що податок на додану вартість становить 20 відсотків. На основі даних Держмитслужби України про суми стягнення ввізного мита, податку на додану вартість та акцизу, що сплачені громадянами при ввезенні предметів (товарів), оцінюється вартість товарів, ввезених на територію України фізичними особами (Постанова Кабінету Міністрів України № 1652 від 13 грудня 2001 року).
Для визначення обсягів експорту товарів, що не враховуються офіційною статистикою, використовуються дані та експертні оцінки країн - основних торговельних партнерів. Згідно з методологією складання платіжного балансу вартість як експорту, так і імпорту товарів обліковується за цінами FOB, тобто у вартість товарів включаються витрати на їх транспортування до митного кордону країни-експортера, а також вартість навантажувальних робіт, які здійснюються на митному кордоні країни-експортера. Згідно ж із методологією складання торговельного балансу, що використовується Держкомстатом, імпорт обліковується за цінами CIF. Тому для формування статті “Імпорт товарів” платіжного балансу загальна сума імпорту ........


Список літератури
1. Арчакова, О. Деякі особливості національного регулювання валютного ризику [Текст] / О. Арчакова // Финансовые риски. - 2007. - C.67-73
2. Міжнародні валютно-кредитні відносини: Підручник/ М58 А.С. Філіпенко , В.І. Мазуренко , В.Д. Сікора та ін; за ред. А.С. Філіпченка.- К.: Либідь.1997.-208с.
3. Козик В.В Павлова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини: Навч. Посіб. -Львів: Львівська політехніка,1999.-267 с.
4. Нацiональний банк України - [Електроний ресурс]. - Режим доступу: control/uk/index
5. Концептуальні основи платіжного балансу. - [Електроний ресурс]. - Режим доступу: vnz/reports/bank/21002/
6. Стан рівноваги платіжного балансу - [Електроний ресурс]. - Режим доступу: publ/stan_rivnovagi_platizhnogo_balansu/61-1-0-1183
7. Дефицит платежного баланса Украины в январе 2014 г. составил 1,9 млрд долл., - НБУ- [Електроний ресурс]. - Режим доступу: < rus/defitsit-platezhnogo-balansa-ukrainy-v-yanvare-2014-g-sostavil-04032014001400>
8. Методологія платіжного балансу України - [Електроний ресурс]. - Режим доступу: referaty/open.1225.html
9. Платежный баланс Украины: настолько ли все плохо? - [Електроний ресурс]. - Режим доступу: < opinions/1351627-platezhnyj-balans-ukrainy-nastolko-li-vse-ploho>
10. Платежный баланс Украины - [Електроний ресурс]. - Режим доступу: index.php?option=com_content&task=view&id=3629
Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.