Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Результат поиска


Наименование:


доклад Структура та основна дяльнсть пдприємства Сокальжитлокомунсервс, основн права та обовязки юрисконсульта пдприємства. Претензйно-позовна робота пдприємства та оформлення судових наказв та позовних заяв для подач в Сокальський районний суд.

Информация:

Тип работы: доклад. Предмет: Правоведение. Добавлен: 26.09.2014. Год: 2009. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Міністерство аграрної політики України
Львівська національна академія ветеринарної медицини ім.С.З.Гжицького

Кафедра правознавства

Звіт
про проходження практики
у комунальному підприємстві „Сокальжитлокомунсервіс”
Студента ІІ курсу
ф-ту ДО та ПМС
Музичука Ігоря


Львів-2007
План

Вступ
1. Обсяг виконаної роботи
2. Правова основа діяльності підприємства
2.1.Мета і предмет діяльності
2.2.Юридичний статус підприємства
2.3.Майно підприємства
2.4.Права підприємства
2.5.Обов'язки підприємства
2.6.Управління Підприємством і самоврядування трудового колективу
2.7.Господарська та соціальна діяльність підприємства
2.8. Ліквідація і реорганізація підприємства
3.Основні права та обов'язки юрисконсульта
Висновок
Вступ

Навчальна практика студентів є важливою складова частина навчального процесу. Мета її полягає у закріплені теоретичних знань , які студент одержав під час навчання.
Вона сприяє формуванню фахівця , який повинен досконало володіти обраною спеціальністю; формуванню потреби та здатності поповнювати знання , творчо мислити, правильно тлумачити і застосовувати правові норми; грамотно обґрунтовувати та відстоювати власну позицію ; давати правильну правову і моральну оцінку суспільно небезпечним-діянням.
Студент за період практики має оволодіти сучасними методами та формами праці юриста , навчитися захищати права , свободи і законні інтереси громадян , інтереси суспільства та держави, що є важливою складовою навичок майбутнього спеціаліста.
Навчальна практика допомагає закріпленню та поглиблено теоретичних знань з конституційного, цивільного, трудового, кримінального, господарського та інших галузей права і на їх основі самостійно вирішувати конкретні життєві ситуації в управлінській та господарській діяльності.
Вона - обов'язкова умова набуття юридичної освіти.
1. Обсяг виконаної роботи

Я, Музичук Ігор, студент факультету ДО та ПМС в період з «30» квітня 2007р. по «18» травня 2007р. проходив практику в комунальному підприємстві «Сокальжитлокомунсервіс», м. Сокаль Львівської області, вул. Героїв УПА, 11. Керівником практики на підприємстві був юрист-консульт даного підприємства Музичук Василь Степанович.
В перший день проходження практики я знайомився з структурою та основною діяльністю підприємства. Комунальне підприємство Сокальжитлокомунсервіс» було створене 1 квітня 2002 року / Рішення Сокальської міської ради № 5 від 5.01.2002р.
Основними видами діяльності підприємства є:
- обслуговування житлового фонду м. Сокаль
- вивезення та утилізація твердих побутових відходів
- капітальне будівництво
- надання ритуальних послуг населенню
- ремонт внутріквартальних доріг
- інші види діяльності, не заборонені законодавством України.
Очолює дане підприємство директор, який призначається на дану посаду згідно Розпорядження Голови міської ради.
В наступні дні проходження практики я знайомився з основними правами та обов'язками юрисконсульта підприємства.
Я знайомився з претензійно-позовною роботою підприємства, брав участь в оформлені судових наказів та позовних заяв для подачі в Сокальський районний суд Львівської області для примусового стягнення заборгованості за утримання будинку та при будинкової території та за вивіз твердих побутових відходів.
В період з 30 квітня по 18 травня було оформлено в Сокальський районний суд 23 заяв про видачу судових наказів на загальну суму 31850,27 грн на боржників, які не проводять підприємству оплату за житлово-комунальні послуги більше 6 місяців, так як відповідно до ст. 68 Житлового кодексу, наймач зобов'язаний своєчасно вносити квартирну плату та плату за комунальні послуги.
Відповідно до норм Цивільного процесуального кодексу України заява про видачу судового наказу подається до суду першої інстанції за загальними правилами підсудності. У заяві про видачу судового наказу зазначається найменування суду, в який подається заява, ім'я (найменування) заявника та боржника, а також ім'я (найменування) представника заявника, якщо заява подається представником, їхнє місце проживання або місцезнаходження; вимоги заявника і обставини, на яких вони ґрунтуються; вартість майна у разі його витребування; перелік документів, що додаються до заяви.
Після отримання заяви суд у триденний строк видає судовий наказ по суті заявлених вимог і одночасно надсилає копію судового наказу рекомендованим листом з повідомленням боржникам. Одночасно з копією судового наказу боржникові надсилається копія заяви стягувача з копіями доданих до неї документів та роз'яснюється його право в разі заперечення проти вимог стягувача протягом десяти днів з дня отримання судового наказу подати заяву про його скасування. У разі ненадходження заяви від боржника протягом трьох днів після закінчення строку на її подання та за наявності даних про отримання боржником копії наказу судовий наказ набирає законної сили і суд видає його стягувачеві для пред'явлення до виконання.
Після набрання законної сили, було направлено в Державну виконавчу службу 19 судових наказів, так як 4 судових накази було оскаржено боржниками. Оформлено 4 позовних заяви про стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги стосовно тих боржників, якими було оскаржено судові накази
За період практики було оформлено 8 позовних заяв про втрату права на житло в гуртожитку по вул. Героїв УПА, 20 в м. Сокаль стосовно осіб, які не проживають без поважних причин більше 6 місяців. На балансі КП «Сокальжитлокомунсервіс» з 1 квітня 2002 року знаходиться гуртожиток для сімейних, в якому проживають більше 150 сімей. Кожен місяць працівниками підприємства проводиться перевірка паспортного режиму, і у випадку виявлення осіб, які не проживають більше 6 місяців без поважних причин комісією складаються відповідні акти за підписами свідків і юрисконсультом підприємства подається в Сокальський районний суд позовна заява по втрату права на користування житловим приміщенням. Відповідно до статті 71 Житлового кодексу при тимчасовій відсутності наймача або членів його сім'ї за ними зберігається жиле приміщення протягом шести місяців. Згідно статті 72 Житлового кодексу, визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням внаслідок відсутності цієї особи понад встановлені строки, провадиться в судовому порядку.
Брав участь у підготовці відповіді на припис прокурора Сокальського району про усунення порушень законодавства стосовно ненадання пільг гр. Галюйко В.І.
Брав участь разом з юрисконсультом , як представником КП «Сокальжитлокомунсервіс», і державним виконавцем у виконанні виконавчого документу - державний виконавець Ігнатович Ю.М. проводив описі майна боржника з метою його подальшої реалізації на торгах, і виручені кошти підуть на погашення боргу перед КП «Сокальжитлокомунсервіс» за житлово-комунальні послуги.
Разом з керівником практики брав участь у судових засіданях в яких:
- представлялися інтереси підприємства у Сокальському районному суді у цивільній справ за позовом Кучера Ігоря Петровича до КП «Сокальжитлокомунсервіс» про стягнення про 1308,00 грн матеріальної шкоди і 5000,00 грн моральної шкоди, завданої йому внаслідок затоплення квартири ;
- представлялися інтереси підприємства у Господарському суді Львівської області у справі за позовом підприємства до Червоноградської об'єднаної державної інспекції про визнання недійсним податкових повідомлень;
-представлялися інтереси підприємства у Господарському суді Львівської області у справі за позовом КП «Сокальжитлокомунсервіс» до ВАТ «Сокальський молокозавод» про стягнення заборгованості за оренду приміщення.
Під час проходження практики кожного вівторка проводився прийом населення, надавались їм відповідні консультації та рекомендації по правових питаннях
Протягом всього терміну проходження практики я брав участь у перевірці відповідності вимогам законодавства проектів, наказів, інструкцій, положень і інших документів правового характеру, які подаються на підпис директору. Також під час практики я брав участь у роботі з складання господарських договорів.
2. Правова основа діяльності підприємства

Комунальне підприємство "Сокальжитлокомунсервіс" утворене Сокольською міською радою в результаті - реорганізації, шляхом злиття комунальних підприємств : "Житлово-комунальне управління", "Житлово-експлуатаційна контора № 1" та "Житлово-експлуатаційна контора № 2" Сокальського міськвиконкому по обслуговуванню житла, згідно рішення
Підприємство підпорядковане виконавчому комітету Сокольської міської ради, надалі - Орган управління майном .
Підприємство є правонаступником майна , прав та обов'язків комунального підприємства "Житлово-комунальне управління", "Житлово-експлуатаційна контора № 1" та "Житлово-експлуатаційна контора № 2" Сокальського міськвиконкому .
Найменування підприємства: Комунальне підприємство „Сокальжитлокомунсервіс”
Підприємство знаходиться за адресою : Львівська область, м. Сокаль , вул. Героїв УПА, 11.
2.1.Мета і предмет діяльності
Підприємство створене для забезпечення збереження і правильної експлуатації житлового фонду та об'єктів комунального призначення, утримання їх в належному санітарно-технічному стані, надання комунальних та інших послуг підприємствам, організаціям та населенню і являється планово-дотаційним підприємством.
Основними напрямками діяльності підприємства є :
- обслуговування та експлуатація житлового фонду, комунальних мереж та комунікацій ;
- санітарна очистка житлового фонду та об"єктів комунального господарства, вивіз відходів ;
- ремонт та обслуговування внутріквартальних доріг ;
- оренда та здача в оренду відповідно до чинного законодавства і цього Статуту житлових та інших приміщень та об'єктів ;
- будівництво та ремонт об'єктів комунікацій ,промислового, громадського, культового, оздоровчого, туристичного, навчального, побутового та іншого призначення :
- виконання покрівельних робіт на дахах з м'якою та шиферною покрівлею, малярно-штукатурних робіт, сажотрусних робіт . (періодична перевірка димових та вентиляційних каналів на щільність, відокремленість відсутність засмічень, справність і правильність розташування оголовка відносно даху, наявність нормальної тяги), молярних робіт, ведення вантажопідйомних робіт автокраном, ремонтних робіт телескопічною автовишкою ;
- проведення ремонтно-будівельних, висотних, монтажних, електромонтажних, наладочних, санітарно-технічних, зварювальних та інших робіт по капітальному будівництву, ремонту, реставрації і художньому оформленню об'єктів ;
- виготовлення і реалізація будівельних матеріалів, інших товарів народного споживання ;
- виготовлення виробів з деревини побутового та виробничого призначення, інших столярних виробів ;
- надання ритуальних послуг ;
- виконання вантажно-розвантажувальних робіт та надання транспортних послуг ;
- ремонт та технічне обслуговування автомобілів, іншої техніки та механізмів ;
- збір і переробка відходів і вторинної сировини ;
- проведення будь-яких інших видів господарської діяльності, якщо вона не суперечить чинному законодавству України
2.2.Юридичний статус Підприємства

Підприємство є юридичною особою.
Права і обов'язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.
Підприємство здійснює свою діяльність на основі і відповідно до чинного законодавства України та Статуту, який затверджується органом управління майном в особі Сокальської міської ради .
Участь Підприємства в асоціаціях, корпораціях, концернах та інших об'єднаннях здійснюється на добровільних засадах, по погодженню з Органом управління майном, якщо це не суперечить антимонопольному законодавству та іншим нормативним актам України.
Створення будь-яких спільних підприємств за участю підприємства здійснюється за згодою власника .
Підприємство веде самостійний баланс , має розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням, штамп, фірмові бланки та інші атрибути юридичної особи
Підприємство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах належного йому майна згідно з чинним законодавством .
Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави та Органу управління майном.
Підприємство має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді, в господарському суді.
2.3.Майно Підприємства
Майно Підприємства становлять основні фонди та обігові кошти, а також цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі підприємства.
Майно Підприємства є комунальною власністю і закріплюється за ним на праві повного господарського відання. Здійснюючи право повного господарського відання, Підприємство володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном на свій розсуд, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту.
Джерелами формування майна Підприємства є:
- майно передане йому власником ;
-доходи, одержані від реалізації продукції, виконання робіт та
- надання послуг, а також від інших видів фінансово-господарської діяльності;
- кредити банків та інших кредиторів ;
- капітальні вкладення ;
- безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій підприємств і громадян ;
- кошти з бюджету у вигляді компенсацій , дотацій, субсидій для населення та інше ;
- придбання майна іншого підприємства, організації ;
- інше майно, набуте на підставах, не заборонених законодавством.
Відчуження засобів виробництва, що є комунальною власністю і закріплені за Підприємством, здійснюється за погодженням з Органом управління майном у порядку, що встановлений чинним законодавством.
Одержані в результаті відчуження зазначеного майна кошти спрямовуються виключно на інвестиції Підприємства.
Підприємство має право здавати в оренду, відповідно до чинного законодавства, підприємствам, організаціям та установам, а також громадянам устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, які належать йому на правах повного господарського відання, а також списувати їх з балансу за погодженням з Органом управління майном.
Збитки завдані підприємству в результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Підприємству за рішенням суду або господарського суду .
2.4.Права Підприємства

1. Підприємство самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до галузевих науково-технічних прогнозів та пріоритетів, кон'юнктури ринку продукції, робіт, послуг та економічної ситуації.
2. Підприємство реалізує свою продукцію, послуги, залишки від виробництва за цінами, що ф и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.