На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 85292


Наименование:


Курсовик Проектування програми професйної пдготовки робтника за фахом Виробник морозива 4 розряду

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 02.03.2015. Сдан: 2014. Страниц: 41. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Проектування програми професійної підготовки робітника за фахом "Виробник морозива 4 розряду"………………………………………………………….5
1.1 Аналіз професійної діяльності робітника…………………………………………...5
1.1.1 Елементи професійної діяльності робітника………………………………….7
1.1.2 Вимоги до освітньо- кваліфікованого рівня майбутнього робітника……….9
1.1.3 Функціональна структура діяльності кваліфікованого робітника………….10
1.2 Розробка змісту професійної підготовки фахівця………………………………...13
1.2.1 Аналіз робочого навчального плану………………………………………….13
1.2.2 Постановка тактичних цілей навчання……………………………………….14
1.2.3 Розробка поурочно-тематичного плану…. …………………………………..16
1.2.4 Розробка зведено-тематичного плану………………………………………...17
РОЗДІЛ 2. Конструювання змісту та вибір технологій навчання з теми уроку навчальної дисципліни професійно-теоретичної підготовки…………………………19
2.1 Постановка оперативних цілей вивчення теми………………………………..19
2.2 Визначення базових знань та умінь учнів……………………………………...21
2.3 Аналіз навчальної літератури…………………………………………………...23
2.4 Розробка структурно-логічної схеми та плану викладення навчального матеріалу…………………………………………………………………………………26
2.5 Проектування навчально-методичного забезпечення………………………...28
2.6 Проектування мотиваційних технологій навчання…………………………...29
2.7 Проектування технології формування орієнтовної основи діяльності ……..31
2.8 Проектування технології формування виконавчих дій……………………….33
2.9 Проектування технології формування контрольних дій……………………...35
2.10 Розробка сценарію навчального заняття……………………………………...37
ВИСНОВОК
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
ДОДАТКИ


ВСТУП
Харчова промисловість - одна з провідних структуро формуючих галузей не лише агропромислового й промислового комплексів, а й усього народного господарства України. Серед інших країн світу Україна має найбільш сприятливий природний, людський, геополітичний і ресурсний потенціал для розвитку харчової промисловості, раціональне використання якого забезпечило б їй провідне місце на світовому й регіональних продовольчих ринках.
Сучасні підприємства харчової промисловості, звісно, розвивають харчову промисловість, хоча деякі з них знаходяться у складному фінансовому становищі, а їхня виробнича потужність потребує модернізації, але все ж є питання, які потрібно вирішити для підвищення ефективності виробництва.
Необхідний комплекс робіт у перехідній економіці має у своєму складі багато елементів, мало не найважливішим з яких є удосконалення підготовки робітників та підвищення їхнього рівня професійної кваліфікації. Сучасна система підготовки і підвищення кваліфікації робітників вирішує питання, як подолати невідповідності у підготовці кадрів з професій і кваліфікації, та яким чином забезпечити збалансоване задоволення потреб конкретного виробництва, враховуючи перспективи його розвитку за допомогою кваліфікованих робітників. Добре підготовлені з професійної точки зору робітники володіють достатнім обсягом знань, умінь та навичок, щоб забезпечити високу продуктивність і якість праці за умови раціонального використання матеріальних ресурсів, тому їхня підготовка впливає на економічне зростання.
Морозиво являється одним із найулюбленіших продуктів і користується стійким попитом у споживачів, особливо у літній період. Для вирішення завдань підвищення якості, споживчої цінності морозива, розширення та вдосконалення його асортименту, необхідний подальший пошук та використання різних добавок та наповнювачів.
Для того, щоб встояти в конкурентній боротьбі, потрібно постійно вдосконалювати свій асортимент і особливу увагу приділяти якості морозива. Тому на сьогодні саме підготовка кваліфікованих робітників виробників морозива дуже актуальна тема.
Обєкт дослідження - процес підготовки робітника за фахом "Виробник морозива 4 розряду"
Предмет дослідження - дидактичний проект з теми «Технологія виготовлення морозива з суміші»
Мета дослідження - розробити дидактичний проект з теми «Загартування морозива» з дисципліни «Технологія виробництва морозива»
Завдання дослідження:
- Здійснити аналіз професійної діяльності кваліфікованого робітника з професії "Виробник морозива 4 розряду".
- Визначити программу професійної підготовки кваліфікованого робітника з професії "Виробник морозива 4 розряду".
- Теоретично обґрунтувати та розробити зміст та послідовність викладу навчального матеріалу з теми «Загартування морозива»
- Визначити базові знання учнів.
- Провести аналіз навчальної літератури.
- Розробити сценарій уроку.


РОЗДІЛ 1. ПРОЕКТУВАННЯ ПРОГРАМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ РОБІТНИКА ЗА ФАХОМ « ВИРОБНИК МОРОЗИВА 4 РОЗРЯДУ»

1.1 АНАЛІЗ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РОБІТНИКА

1. Професія 8272.2 виробник морозива
2. Кваліфікація - 4 розряд
3. Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати: будову обслуговуваного устаткування; технологію виробництва морозива; норми витрат сировини і матеріалів; рецептуру і правила складання суміші для морозива різних видів; властивості застосовуваних видів сировини і матеріалів; вимоги до якості сировини і готового продукту; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту у разі виробництва морозива з гомогенізацією, тортів, тістечок, основи мікробіології .
Повинен вміти: вести процес виробництва морозива на мороженицях різного типу. Одержувати сировину, підготовляти компоненти суміші, складати суміш морозива за встановленою рецептурою. Підігрівати суміш у заготівельних ваннах. Регулювати, подавати пару для підігрівання, топити масло на маслорозтоплювачах. Стежити за перекачуванням суміші на пастеризацію. Пастеризувати суміш, фільтрувати і охолоджувати. Складати мороженицю і підготовляти льодосоляну ванну. Завантажувати мороженицю сумішшю і збивати її. Визначати збитість суміші морозива і перекладати її в гільзи або форми. Передавати розфасоване морозиво в гартівну камеру або ескімогенератор. Контролювати вагу морозива. Підготовляти наколювальний автомат карусельного ескімогенератора до роботи. Встановлювати касети з паличками в наколювальний автомат. Регулювати його роботу. Усувати невеликі несправності в роботі автомата. Брати участь у загортанні й упаковуванні морозива. Ставити гільзи з морозивом у цебри (діжки) і набивати їх льодосоляною сумішшю. Чистити і мити устаткування та інвентар. Додержуватись правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4. Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:
- раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;
- додержуватись норм технологічного процесу;
- не допускати браку в роботі;
- знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища;
- додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
- використовувати в разі неохідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварій, повені тощо)
5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться у системі професійно-технічної освіти
попередній освітньо-кваліфікаційний рівень - виробник морозива 3 розряду:
- за умови безперервного продовження навчання у професійно-технічних навчальних закладах 2-го та 3-го атестаційних рівнів:
- за умови підвищення кваліфікації стаж роботи не менше 1 року.
6. Сфера професійного використання випускника:
виробництво морозива вершкового та фруктово-ягідних типів
7. Специфічні вимоги
7.1 Вік: по закінченні терміну навчання - не менше 18 років.
7.2 Стать: жіноча, чоловіча.
7.3 Медичні обмеження .


1.1.1 ЕЛЕМЕНТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РОБІТНИКА

Професійна діяльність - це діяльність людини за ознаками певної сукупності професійних завдань та обов’язків, які виконує фахівець.
Структура професійної діяльності, як і будь-якої іншої, складається з організаційних і психологічних елементів. Аналіз професійної діяльності фахівця здійснюється педагогом з метою вивчення та чіткого уявлення образу тієї особистості, яку необхідно формувати, визначивши при цьому арсенал професійних умінь, потрібних для підготовки цієї особистості.
Результат професійної діяльності робітника представлений у таблиці 1

Таблиця 1.1
Аналіз професійної діяльності виробник морозива 4 розряду на основі освітньо-кваліфікаційної характеристики
Елементи діяльності Професія
Виробник морозива 4 розряду
Мета Вести процес виробництва морозива на мороженицях різного типу. Одержувати сировину, підготовляти компоненти суміші, складати суміш морозива за встановленою рецептурою. Підігрівати суміш у заготівельних ваннах. Стежити за перекачуванням суміші на пастеризацію. Завантажувати мороженицю сумішшю і збивати її. Визначати збитість суміші морозива і перекладати її в гільзи або форми. Передавати розфасоване морозиво в гартівну камеру або ескімогенератор. Контролювати вагу морозива. Ставити гільзи з морозивом у цебри (діжки) і набивати їх льодосоляною сумішшю. Чистити і мити устаткування та інвентар.
Суб’єкт Виробник морозива 4 розряду
Предмет Сировина для виготовлення морозива, технологічні карти рецептури
Засоби Технологічні карти, рецептури, інвентар, обладнання
Процес Вести процес виробництва морозива на мороженицях різного типу. Одержувати сировину, підготовляти компоненти суміші, складати суміш морозива за встановленою рецептурою. Підігрівати суміш у заготівельних ваннах. Стежити за перекачуванням суміші на пастеризацію. Завантажувати мороженицю сумішшю і збивати її. Визначати збитість суміші морозива і перекладати її в гільзи або форми. Контролювати вагу морозива. Ставити гільзи з морозивом у цебри (діжки) і набивати їх льодосоляною сумішшю. Чистити і мити устаткування та інвентар.
Продукт Морозиво різних типів, компоненти суміші.

Продовження таблиці 1.1
Результат Веде процес виробництва морозива на мороженицях різного типу. Одержує сировину, підготовляє компоненти суміші, складає суміш морозива за встановленою рецептурою. Підігріває суміш у заготівельних ваннах. Стежить за перекачуванням суміші на пастеризацію. Завантажує мороженицю сумішшю і збиває її. Визначає збитість суміші морозива і перекладає її в гільзи або фор........


ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Комбінування сировини у виробництві морозива [Текст] / Г.Є. Поліщук [та ін.] // Молокопереробка. - 2007. - № 4. - C. 25-27.26
10 Масліков, М.М. Все про морозиво[Текст] / М.М. Масліков // Молочное дело. - 2007. - № 4. - C. 236
2. Масліков, М.М. Виробництво морозива [Текст] / М.М. Масліков // Молочное дело. - 2006. - № 10. - C. 5-7.
3. Мороженое [Текст] // Молокопереробка. - 2008. - № 2. - C. 38-44.Оленев, Ю.А. Сырье для производства мороженого [Текст] / Ю.А. Оленев // Молочная промышленность. - 2002. - № 1. - C. 27-28.
4. Скальский, К. Влияние технологических процессов на качество мороженого [Текст] / К. Скальский // Продукты пита-ния. - 2006. - № 21. - C. 36-37.
5. Пивовар, В. Ефективність використання обладнання для первинної обробки молока [Текст] / В. Пивовар, Г. Гнатюк // Аграрна країна. - 2007. -13-18 верес.
6 . Казакова Н.В «Довідник з виробництва морозива» - М.: Делі прінт, 2004: - 798 с
7. Машкін, М. І. «Первинна обробка і переробка молока»: підруч. / М.І. Машкін, Н.М. Париш; М-во аграрної політики України. - К.: Вища школа, 2006. - 351 с.: іл.
8. Оленів Ю.А. «Устаткування для виробництва морозива» - М.:Колос,1992
9. Терещенко, Н. И в мороженом они оригинальничают [Текст] / Н. Терещенко // Молочное дело. - 2007. - № 12. - C. 115


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.