На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 85463


Наименование:


Курсовик Маркетингова дяльнсть на пдприємств ВАТ «Хлбкомбнат № 12».

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 09.03.2015. Сдан: 2014. Страниц: 43. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ
ВСТУП…………………………………………………………………………..…4
1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
1.1 Поняття та види маркетингової діяльності підприємства…………………6
1.2 Принципи маркетингової діяльності.………………………………………13
1.3 Особливості маркетингової діяльності підприємства та її складові…..…16
2. МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ
ВАТ «ХЛІБОКОМБІНАТ №12
2.1 Аналіз організації структури відділу маркетингу……………………..…..24
2.2 Дослідження ринку ……………………………………………………...….29
3. НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ «ХЛІБОКОМБІНАТУ №12»……………………………………………………
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………..….37
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………….40


ВСТУП
Актуальність дослідження. У сучасних ринкових умовах недостатньо просто реагувати на розвиток обстановки та реєструвати параметри оточення - необхідно намагатися змінювати ці параметри.
Маркетинг можна розглядати, по-перше, як принцип поведінки підприємства, що полягає в послідовному спрямуванні всіх рішень щодо ринкової діяльності на вимоги та потреби споживачів (маркетинг як частина процесу управління підприємством); по-друге, маркетинг визначає зусилля щодо отримання переваг в очах споживачів стосовно конкурентів за допомогою спеціальних ринкових заходів (маркетинг як засіб); по-третє, маркетинг можна описати як систематичний пошук рішень, що спирається на сучасний інструментарій (маркетинг як метод).
Сучасний маркетинг ототожнюється передусім з масовим маркетингом (збутом). Більшість напрацьованих теоретичних матеріалів і методик, що існують нині у світі, спрямовані саме на масові ринки (зокрема, на ринок товарів швидкого обертання). На відміну від масового промисловий маркетинг часто потребує специфічних підходів, для яких не завжди можна дати універсальні поради або інструменти. Кожний окремий промисловий ринок потребує персонального підходу у формуванні та використанні набору маркетингових інструментів.
Таким чином, маркетинг - це аналіз, втілення в життя, а також контроль за прийняттям рішень щодо комплексу маркетингу (продукт, ціна, просування, розповсюдження) для задоволення потреб клієнта та його очікувань як ключових моментів на шляху досягнення цілей і виконання завдань організації.
Маркетинг можна розглядати як ринкову концепцію управління виробничо-збутовою та науково-технічною діяльністю підприємства, спрямованою на вивчення ринку, конкретних запитів споживачів та орієнтацію на них товарів та послуг, які виробляються підприємством, а також на формування і стимулювання споживчого попиту для обґрунтованого прийняття рішень і планового розширення продажу та отримання прибутку.
Основна мета роботи полягає в проведенні комплексного дослідження теоретичних та практичних аспектів організації ефективного управління маркетинговою діяльністю сучасного підприємства.
Об’єктом дослідження в роботі виступає маркетинговий комплекс товариства з обмеженою відповідальністю ВАТ «Хлібкомбінат № 12».
Предметом дослідження в роботі є питання аналізу організації, оцінки ефективності а також шляхів та напрямків удосконалення комплексу маркетингу підприємства ВАТ «Хлібкомбінат № 12».
Актуальність обраної теми дослідження та основна мета обумовлюють визначення наступних завдань дослідження:
1. Дослідити теоретичні засади визначення складових комплексу маркетингу підприємства.
2. Провести аналіз організації та ефективності комплексу маркетингу на підприємстві ВАТ «Хлібкомбінат № 12».
3. Запропонувати шляхи та напрямки удосконалення маркетингового комплексу ВАТ «Хлібкомбінат № 12».


1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
1.2 Поняття та види маркетингової діяльності підприємства

Робота підприємства вимагає удосконалювання організації, планування і управління виробничо-господарською діяльністю, розробки нових економічних підходів, вирішення наступних задач:
1. Швидко змінювати асортимент виробів, пристосовуватися до запитів різних груп споживачів;
2. Розширювати сферу гарантійного післяпродажного обслуговування шляхом створення додаткових сервісних послуг;
3. Постійно вести роботу з підвищення ефективності виробництва, зміцненню конкурентоспроможності товарів;
4. Підвищувати гнучкість виробництва; оперативно впроваджувати нову техніку і технологію;
5. Удосконалювати організацію збуту продукції шляхом дослідження ринку, стимулювання обсягу продаж. [4; c. 23-25]
Для вирішення всіх перерахованих вище задач і служить маркетинг. Маркетинг являє собою комплекс заходів для вивчення всіх питань, повязаних із процесом реалізації продукції: дослідження продукту (послуги, роботи); аналіз обсягу товарообігу підприємства; вивчення ринку, форм і каналів товароруху; конкурентоспроможність товару; дослідження мотивів поведінки покупця, рекламної діяльності; розробка ефективних способів просування товарів. В даний час економісти багато в чому розходяться по визначенню, що ж таке маркетинг. Однак головним є його орієнтація на споживача.
Безпосередньо термін "маркетинг" походить від англійського слова "маркет" (ринок) і тому означає діяльність у сфері ринку і збуту, тобто, з одного боку, він призначений для цілей всебічного вивчення ринку, попиту на товар, бажання покупців, урахування всього цього в діяльності виробника, а, з іншого боку - активний вплив на ці компоненти: комплексне вивчення ринку, планування виробництва товарів, виявлення незадоволеного попиту, вивчення каналів і способів стимулювання збуту, вплив на організацію і управління виробництвом. Усе це формує функції і зміст маркетингу, що дозволяє дати йому наступне визначення: Маркетинг - це комплексна система організації виробництва і збуту товару або надання послуг.
Комплекс маркетингу являє собою сполучення елементів маркетингу, що впливають на попит товару і забезпечують бажану реакцію ринку. Усі ці елементи обєднані в чотири групи: товар (послуга); ціна; розподіл (збут); стимулювання (просування). Управління маркетингом - це аналіз, планування, перетворення в життя і контроль за проведенням заходів, розрахованих на встановлення, зміцнення і підтримку вигідних обмінів з цільовими покупцями заради досягнення визначених задач організації, таких, як одержання прибутку, зріст обсягу збуту, збільшення частки ринку і т.п. Існує пять основних підходів, на основі яких комерційні організації ведуть свою маркетингову діяльність: концепція удосконалювання виробництва, концепція удосконалювання товару, концепція інтенсифікації комерційних зусиль, концепція маркетингу і концепція соціально-етичного маркетингу [18, c. 131]. Ці концепції уособлюють собою різні періоди в історії економіки й основні соціальні, економічні і політичні зміни за останні 50 років. Загальна тенденція розвитку - зміна акценту з виробництва і товару на комерційні зусилля, на споживача й все більша орієнтація на проблеми споживача і соціальної етичності.
Маркетинговий комплекс - сукупність маркетингових засобів, що піддаються контролю, які компанія використовує для отримання бажаної реакції цільового ринку. Маркетингові засоби можна поділити на чотири основні групи: товар, ціна, розподіл, просування; так звані "4Ps": product (продукт, товар), price (ціна), place (місце, розподіл, збут), promotion (просування) (рис. 1).
Товар становить комбінацію товарів і обслуговування, які компанія пропонує цільовому ринку.[16; 179 c.]
Перша група включає інструменти, які передусім націлено на задоволення потреб потенційного споживача, таких як різноманітність товарів, їхня якість, дизайн, характеристики, торгові марки, упаковка, розміри, супровідні послуги тощо.
Ціна - кількість грошей, яку повинні сплатити покупці, щоб отримати товар.
Друга група включає інструменти, які в основному визначають розмір і способи оплати в обмін на товар або послугу. Це ціни, знижки, виплати, терміни оплати тощо.
Розподіл товару - дії компанії, які роблять товар доступним цільовим споживачам.
Третя група інструментів визначає інтенсивність і спосіб представлення товару або послуги. Наприклад, вибір каналів збуту або використання наявних магазинів і їх місцезнаходження.
Просування товару - дії, за допомогою яких компанії поширюють інформацію про переваги товару та переконують цільових споживачів купувати його.
Четверта група має комплексну природу і своєю чергою також ділиться на пять основних груп: реклама, стимулювання збуту, персональний продаж, прямий маркетинг, звязки з громадськістю. Кожна з перелічених груп охоплює інструменти, які тією чи іншою мірою націлено на залучення уваги потенційних споживачів до запропонованого товару і вплив на їхні почуття й уподобання щодо товару.


Рис. 1.1 Комплекс маркетингу підприємства [19]
Маркетингова діяльність є одним з найбільш важливих складових функціонування сучасних підприємств. Однак, маркетинг розуміється українськими менеджерами неоднозначно, а види маркетингової діяльності освоюються дуже нерівномірно. Одні ототожнюють маркетинг безпосередньо з організацією продаж, інші зводять його до активного просування на ринок товарів і послуг, треті зосереджуються на дослідницькій функції. Підприємства, здебільшого, ще не виявляють належної готовності до організаційної перебудови, необхідної для впровадження системи маркетингу як механізму узгодження взаємодії підрозділів, як усередині підприємства, так і за його межами для посилення орієнтації на споживача. Ця неготовність обумовлена, по-перше, спрощеним розумінням маркетингу, що існує в середовищі керівників підприємств. У кращому випадку, воно зводиться до перерахування функцій маркетингу у відриві від системної перебудови підприємства. По-друге, досить сильно відчувається опір сформованих структур управління впровадженню і повноправному розвитку нової ланки на високому рівні управлінської ієрархії.
Практика показує, що і самі керівники служб маркетингу психологічно не готові прийняти на себе всю повноту відповідальності за дії, що рекомендуються ними, і рішення, що не обмежуються організацією і проведенням рекламних і PR-акцій. Їх цілком влаштовує формально високий статус в ієрархічній структурі підприємства, що не припускає адекватної відповідальності за підготовку ключових рішень. У звязку з цим ще досить рідкі випадки, коли служба маркетингу безпосередньо бере участь у формуванні асортиментної політики підприємства, аналізі конюнктури ринку і можливих тенденцій його зміни, розробці прогнозів збуту на коротко - і середньострокові періоди, ініціюванні реформування організації взаємодії підрозділів у рішенні оперативних і стратегічних задач [17; c. 94].
Хоча служби маркетингу сьогодні створені практично на всіх підприємствах, але цілі і задачі їх поки ще багато в чому обмеже........СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Азарян О.М., Баширов І.Х., Воробйов Б.З. та ін. Маркетинг: принципи та функції: Навч. посіб. Донец. держ. ун-т економіки и торгівлі ім. М.Туган-Барановського. - 2-е вид., перероб. і допов.. - К.: НМЦВО МОіН України: НВФ «Студцентр», 2001 - 319 с.
2. Армстронг, Гарі, Котлер, Філіп. Маркетинг: Заг. курс: [Пер. з англ.] / Армстронг, Гарі, Котлер, Філіп; [За ред. Н.В. Шульпіної]. - 5-е вид.. - М.; СПб; К.: Діалектика, 2005. - 601с.
3. Ассэль, Генри. Маркетинг: принципы и стратегия: Учеб. для вузов / [Пер. с англ. Штернгарца М.З.]. - 2-е изд.. - М.: ИНФРА-М, 2007. - ХІІ, 803с
4. Балабанова Л.В., Алачева Т.И., Смеричевская С.В. Маркетинг. Менеджмент; Под ред. Балабановой Л.В., Донец. гос. ун-т экономики и торговли им. М.Туган-Барановского. - Донецк, 2003. - 594 с.
5. Бучацька І. О. Процедури управління маркетинговою діяльністю підприємств та їх інформаційне забезпечення // Придніпровський наук. вісник. - Дніпропетровськ, 2007. - N117 (184): Економіка. - с.33-37.
6. Васильев Г.А., Горфинкель В.Я., Ибрагимов Л.А. Маркетинг: Учеб. для вузов; Под ред. Г.А.Васильева. - М.: ЮНИТИ, 2002. - 207 c.
7. Вачевський М.В., Вачевський О.М., Скотний В.Г. Маркетинг: Основи теорії і практики - Львів: Каменяр, 2005. - 222 с.
8. Ващекин Н.П., Парамонова Т.Н., Самарина С.М. и др. Маркетинг: Учеб. для студентов вузов, обучающихся по спец. «Маркетинг», «Коммерция (торговое дело)», «Реклама» Рос. гос. торг.- экон. ун-т. - 3-е изд., перераб. и доп.. - М.: ИД ФБК-Пресс, 2004. - 310 с.
9. Глазов М.М. Функциональная диагностика деятельности промышленного предприятия: Учебное пособие. СПб.: Изд-во РГГМУ, 2003. - 311с.
10. Глазов М.М., Фирова И.П. Маркетинг предприятия: анализ и диагностика. СПб.: Изд-во РГГМУ, 2004. - 235с.
11. Донец Л.И. Маpкетинговая деятельность хлебопекаpных пpедпpиятий /Л. И. Донец, Л. А. Сенишина; Донец. гос. ун-т экономики и тоpговли им. М. Туган-Баpановского. - Донецк, 2004. - 175 с.
12. Дробот В. І. Проблеми поліпшення якості хліба // Український держ. ун-т харчових технологій. Наукові праці. -К., 2008. -N8. - с.46-48.
13. Дудяк Р.П., Липчук В.В., Микитюк В.М., Мельник С.І. Маркетинг: Навч. посіб. для підготовки фахівців екон. спец. в аграр. навч. закл. III-IV рівнів акредитації; Держ. агроекол. ун-т. - 2-е вид., випр. і допов.. - Житомир: Волинь, 2003. - 318 с.
14. Заблодская И. В. Ситуационный анализ маpкетинговой сpеды пpедпpиятий хлебопекаpной отpасли / [Отв. pед. Заблодская И. В.]; Восточноукp. гос. ун-т. - Луганск, 2009. - 163 с.
15. Ковальчук І.В. Економіка підприємства: Лекції / Укр. держ. ун-т харчових технологій. - К., 2010. - 179 с.
16. Коршунов В.И. Планирование маркетинговой деятельности предприятия. - Х.: Основа, 2008. - 301с.
17. Коханський І. В. Стан виробництва хлібобулочних виробів в Україні // Перехідні економічні системи. -Львів, 2007. -Вип. 6. - с.261-263.
18. Крамаренко В.И., Холод Б.И., Ванеева И.В. Маркетинг: Учеб. пособ. для студентов экон. Специальностей; Крым. акад. природоохр. и курорт. стр-ва. - Симферополь: Таврида, 2000. - 249 с.
19. Лепчук В.В. Маркетинг: основи теорії та практики: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. - 2-е вид., випр. і допов.. - Львів: Новий світ-2000: Магнолія плюс, 2005. - 280, [6] с.:
20. Маркетинг. Менеджмент / [Балабанова Л.В., Алачева Т.И., Смеричевская С.В. и др.; Под ред. Балабановой Л.В., ред.]; Донец. гос. ун-т экономики и торговли им. М.Туган-Барановского. - Донецк, 2004. - 594 с.
21. Маркетинг: [Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по экон. спец. и направлениям] / Моск. гос. ин-т междунар. отношений (Ун-т) МИД РФ. - М.: Юристъ, 2006. - 566 с.
22. Маркетинг: принципи і функції: Навч. посіб. для вищих навчальних закладів. - 3-є вид., перероб. і доп. / За ред. О. М. Азарян. - Харків: Студцентр, 2002.
23. Оливье Н. -Г., Рой Ж., Веттер М. Оценка эффективности деятельности компании. Практическое руководство по использованию системы показателей: Пер. с англ. - М.; Издательский дом «Вильямс» 2006. - 304с.
24. Паппу О. О. Маркетингові дослідження в управлінні діяльністю підприємства // Актуальні проблеми міжнародних відносин. - К., 2002. - Вип.35, ч.2. - с.138-140.
25. Терехова І. В. Створення системи управління маркетинговою діяльністю підприємств // Збірник наукових праць Східноукраїнського державного університету. - Луганськ, 2005. - с. 154.


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.