На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 85610


Наименование:


Реферат Тепершня та майбутня вартсть грошей та її оцнка

Информация:

Тип работы: Реферат. Добавлен: 13.03.2015. Сдан: 2014. Страниц: 20. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………………......3
1. Майбутня вартість грошей та її оцінювання………………………………..5
2. Теперішня вартість грошей та її оцінювання……………………………….9
3. Поняття ануїтету та визначення його вартості…………………………….14
ВИСНОВКИ………………………………………………….. …………………19
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………….. …………………21


ВСТУП

Визначення кількісної оцінки зміни вартості грошей у часі є основою більшості фінансових розрахунків та математико-статистичних моделей, які використовуються у фінансовому менеджменті.
Приймаючи управлінські рішення, фінансовий менеджер повинен брати до уваги особливості впливу зміни вартості грошей на фінансові процеси та адекватно враховувати величину такого впливу. Відповідно, оцінка вартості грошей у часі використовується при управлінні сукупністю фінансових процесів, які виникають у період функціонування суб’єкта господарювання. Розміщуючи капітал в один з обраних проектів, фінансовий менеджер планує не тільки з часом повернути вкладені гроші, а й отримати бажаний економічний ефект. Отже, гроші набувають такої об’єктивно існуючої характеристики, як часова вартість.
Більшість господарських операцій (придбання основних засобів, купівля/продаж цінних паперів, лізинг, одержання/погашення банківських кредитів, аналіз інвестиційних проектів тощо) породжують грошові потоки. Здійснення цих операцій супроводжується безліччю виплат і надходжень коштів, утворюючи грошовий потік, розподілений у часі. У зв’язку з цим у процесі управління фінансами підприємства виникає необхідність у проведенні спеціальних розрахунків, пов’язаних з рухом грошових потоків у різні періоди його діяльності. Ключову роль у цих розрахунках відіграє оцінка вартості грошей у часі.
У відповідності з концепцією вартості грошей в часі однакова сума грошей в різні періоди часу має неоднакову вартість. У процесі порівняння вартості коштів у часі використовувати два основних поняття - майбутня вартість грошей і їхня теперішня вартість.
Необхідність визначення майбутньої і теперішньої вартості грошей у сучасних умовах для фінансового менеджменту обумовлює актуальність теми дослідження.
Метою написання реферату є дослідження сутності майбутньої і теперішньої вартості грошей, а також методики їх визначення.
Для досягнення цієї мети були поставлені і вирішені такі завдання:
? вивчення сутності майбутньої і теперішньої вартості грошей;
? вивчення методики оцінювання майбутньої і теперішньої вартості грошей;
? вивчення поняття ануїтету, його видів, та способів оцінювання його теперішньої і майбутньої вартості.


1. МАЙБУТНЯ ВАРТІСТЬ ГРОШЕЙ ТА ЇЇ ОЦІНЮВАННЯ

Однією з основоположних концепцій фінансового менеджменту є концепція вартості грошей в часі, яку було сформовано Ірвінгом Фішером.
Вартість грошей у часі - це норма прибутковості, що відображає цінність розпорядження грошима протягом певного періоду часу, як правило, року. Тобто це прибутковість, яку повинні принести гроші для того, щоб вони себе виправдали з погляду інвестора[1, с. 49].
Сукупність завдань щодо визначення зміни вартості грошей у часі зображено в структурно-логічній схемі (рис. 1.1)[8, с. 97].


Рис. 1.1. Класифікація завдань щодо визначення зміни вартості грошей у часі
В процесі порівняння вартості грошей при плануванні грошових потоків в тривалому періоді використовують 2 основні поняття - майбутня вартість грошей і теперішня вартість[3, с. 69].
Визначення майбутньої вартості грошей передбачає врахування їх доходності: відмовляючись від поточного споживання, вкладник прагне протягом певного періоду отримати доход, що як правило вимірюється нормою (ставкою) доходності. Таким чином, вкладена у певний момент сума збільшиться у майбутньому на величину доходу інвестора[7, с.61].
Майбутня вартість грошей - це сума інвестованих в теперішній момент грошей, в яку вони перетворяться через певний період часу з врахуванням певної ставки відсотка[3, с. 69].
Одним із механізмів визначення часової вартості грошових потоків є компаундування (нарощення) (англ. - compounding). Компаундування - фінансово-математична модель розрахунку майбутньої вартості первинної грошової суми через певний проміжок часу з використанням певної ставки відсотка[1, с. 52].
Майбутня вартість таких грошових потоків визначається нарощенням на величину процента, який може бути отриманий у разі, якщо наявні грошові кошти будуть використані для фінансування тієї чи іншої фінансової операції. Відповідно, майбутня вартість сучасного грошового потоку відповідає абсолютній величині суми грошових коштів (включаючи основну сума та проценти), яку отримає їх власник за умови їх інвестування через певний проміжок часу - плановий (аналізований) період. Такий підхід дає змогу фінансовому менеджеру отримати зіставні абсолютні величини вартості грошей для прийняття необхідних управлінських рішень щодо інвестування[2, с. 66].
Під прос........


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Аптекар С.С. Проектний аналіз: [навч. посіб.] / С.С. Аптекар, Ю.Л. Верич. - Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського, каф. інвестиц. менеджм. - Донецьк, 2009. - 308 c.
2. Базецька Г.І. Фінансовий менеджмент: [конспект лекцій] / Г. І. Базецька. - Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х.: ХНАМГ, 2011. - 254 с.
3. Бланк И.А. Финансовый менеджмент. Учебный курс / И.А. Бланк - 2-е издание, переработанное и дополненное. - Киев: Эльга, Ника-Центр, 2004. - 656с.
4. Ван Хорн Дж.К. Основы финансового менеджмента/ Дж.К. Ван Хорн, Дж.М. Вахович. - 12-е изд. - М.: "И.Д. Вильямс", 2008. - 1232 с.
5. Герасимчук З.В. Фінансовий менеджмент: [навч. посібник] / З.В. Герасимчук, І.М. Вахович. - Луцьк, Надстиря, 2007. - 412 с.
6. Моісеєва О. Врахування фактора часу в фінансових розрахунках. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: < analit_mat/sdu/118.htm>
7. Момот Т.В. Фінансовий менеджмент: [навч. посіб.] / Т.В. Момот, В.О. Безугла, Ю.О. Тараруєв, М.В. Кадничанський / За ред. Момот Т. В. - К.: Цент учбової літератури, 2011. - 712 c.
8. Поддєрьогін А. М. Фінансовий менеджмент: [підручник] / А. М. Поддєрьогін, М. Д. Білик, Л. Д. Буряк, Н. Ю. Невмержицька, Я. І. Невмержицький. - Київ. нац. екон. ун-т. - К., 2005. - 535 c.
9. Турило А.М. Фінансовий менеджмент: [навч. посібник] / А.М. Турило, О.П. Гузенко. - Кривий Ріг: Видавничий центр КТУ, 2010. - 461 с.
10. Верланов Ю.Ю. Фінансовий менеджмент: [навчально-методичний посібник] / Ю.Ю. Верланов. - Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2006. ? 344 с.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.