На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 85994


Наименование:


Курсовик Види коротких замикань в електричних мережах

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 24.3.2015. Сдан: 2012. Страниц: 40. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Зміст
1. Вступ…………………………………………………………………… 3
2. Технічне завдання……………………………………………………... 4
3. Розрахунок симетричного КЗ…………………………………………. 7
4. Розрахунок несиметричного КЗ………………………………………. 18
5. Побудова векторної діаграми напруг та струму…………………….. 32
6. Висновки……………………………………………………………….. 40
7. Список використаної літератури……………………………………... 41
Вступ
Зі збільшенням вироблення електричної енергії подальший швидкий розвиток отримають системи електропостачання про­мислових підприємств, транспорту, міст, сіл та інших областей народного господарства, які є основ­ними споживачами електроенергії.
Спорудження і експлуатація цих систем пов’язані зі значними витратами матеріальних ресурсів. Тому велике значення має підвищення надійності та економічності систем електропостачання в різних режимах і умовах їх експлуатації, до яких відносяться насамперед аварійні та післяаварійні режими, пов’язані з перехідними процесами і суттєвими змінами показників якості електроенергії у споживачів.
Застосування обчислювальної техніки при дослідженнях і розрахунках перехідних процесів дозволило підвищити точність схемних рішень і електричних характеристик систем електропостачання, завдяки чому можуть досягатися більш високі надійність та економічність. Тому необхідно приділяти увагу аналізу і розробці методів дослідження перехідних процесів, направлених на підвищення с­тійкості систем електропостачання.


Завдання
При трифазному короткому замиканні в точці “К” визначити діюче значення повного струму короткого замикання методом розрахункових кривих для моментів часу t1=0,2с та t2=0,4с., а також визначити ударний струм і його діюче значення.
При несиметричному короткому замиканні в точці “К” визначити діюче значення повного струму несиметричного короткого замикання методом типових кривих для моменту часу t1=0,1с та t2=0,3c.
Побудувати векторні діаграми струмів і напруги для початкового моменту часу несиметричного короткого замикання в точці короткого замикання і на шинах заданої підстанції.

Примітки:
Розрахунки провести в системі іменованих одиниць по наближеному приведенню.
Варіант завдання відповідає порядковому номеру прізвища студента в академічному журналі групи, і вибирається за табл. 1. Параметри елементів вибираються за встановленим в табл. 1 варіантом по табл. 2-5.

Таблиця 1.
№ варіанта Вимкнуто вимикач № точки к.з. № варіанта параметрів елементів Система одиниць Заданий момент часу, сек.
Генератори Трансформатори Лінії
200 7,10 4 5 5 2 І.О. 0,2; 0,4.

Таблиця 2.
Позначення на с схемі рис.1 Тип Рном МВт Соs jн Uном X’’d
5 Г-1, Г-2, турбо 63 0,8 10,5 0,153
Г-3, Г-4 гідро 100 0,85 13,8 0,21

Примітки:
1. Приведені параметри відносяться до кожного з генераторів;
2. До початку К.З всі генератори, в розрахунковій схемі, працювали в режимі номінального навантаження;
3. Всі генератори мають автоматичне регулювання збудження;
4. В нормальному режимі роботи напруга на шинах генераторів дорівнювала середньо номінальній напрузі;
5. Потужність короткого замикання на шинах системи “С”
S2к.з. = 800 МВА.
Таблиця 3.
№ вар. Позначення на схемі рис. 1 Тип SН [МВА] UН Обмотки (кВ) Uк.з. (%)
ВН СН НН В-С В-Н С-Н
5 Т-1, Т-2 ТДЦ 80 121 --- 10.5 --- 11 ---
Т-5, Т-6 ТДЦ 125 121 --- 11 --- 10,5 ---
Т-7, Т-8, ТДЦ 200 330 115 38,5 10,5 38,0 25,0

Примітки: 1.При наявності однакових трансформаторів приведені дані відносяться до кожного окремого трансформатора.
2. З’єднання обмоток трансформаторів вказано на схемі, причому слід приймати, що зєднання “зірка-зірка” відповідає гр. 12; з’єднання “зірка-трикутник” - гр. 11.
Таблиця 4.
Номер варіанту Л-3 Л-4 Л-5 Л-6
Uном (кВ) L (км) Uном (кВ) L (км) Uном (кВ) L (км) Uном (кВ) L (км)
2 115 64 115 94 115 78 115 24

Примітка: Вважати, що опори ліній х1пит = 0,4 Ом/км;
Струмам нульової послідовності х0пит = 3? х1пит.


Початкова схема електричної мережі

Рисунок 1. Схема електричної мережі


1 Розрахунок трифазного КЗ
Розрахунок виконуємо згідно завдання в системі іменованих одиниць за наближеним приведенням. Приймаємо наступні базові умови:


Складемо схему заміщення, згорнемо її та розрахуємо струми КЗ від кожного з джерел струмів КЗ (система, генератори,).
1.1 Визначення елементів схеми заміщення

Рисунок 1.1 Схема заміщення

Схема заміщення зображена на Рис. 1.1 Всі опори виражаємо в іменованих одиницях. Опір трансформатора № 9 ми не враховуємо, тому що при розрахунку симетричного КЗ струм через цей трансформатор протікати не буде.
Визначимо потужності генераторів:
; (1.1)
(МВА); (МВА);
1) Опір генераторів: ; (1.2)
(Ом);
(Ом);
2) Опір системи: ; (1.3)
(Ом);
3) Опір ліній: ; (1.4)
Враховуємо те, що лінії електропередач дволанцюгові.
(Ом);
(Ом);
(Ом);
(Ом);
(Ом);
4) Опір трансформаторів : ; (1.5)
(Ом);
(Ом);

5) Автотрансформатор Т3-Т4:
;
;

(Ом);
(Ом);
(Ом);
1.2 Перетворення схеми заміщення
1) Спростимо схему до (Рис1.2) при цьому додамо послідовно опори віток

Рисунок 1.2 Спрощена схема заміщення

........

Список використаної літератури:
С.А. Ульянов «Электромагнитные переходные процессы»,
Энергия, 1970г.
В.Н., Винославский «Переходные процессы в системах
электроснабжения», ВШ, 1989г.
Л.Д. Рожкова, В.С. Козулин «Электрооборудование станций и
подстанций».
Конспект лекцій.
Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.