На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 86704


Наименование:


реферат Зобовязання про спльну дяльнсть. Договори про створення юридичної особи

Информация:

Тип работы: реферат. Добавлен: 06.04.2015. Сдан: 2015. Страниц: 21. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ПЛАН


стор.
ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. Загальні положення про спільну діяльність 4

1.1 . Специфічні риси зобов’язань за спільною діяльністю 4

1.2 . Класифікація зобов’язань за спільною діяльністю та підстави їх виникнення 6
РОЗДІЛ 2. Договори про створення юридичної особи 9

2.1. Створення юридичних осіб 9

2.2. Засновницькі документи та їх підготовка 15

ВИСНОВОК 20

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 21


ВСТУП

За теорією цивільного права спільна діяльність в широкому розумінні може здійснюватись у двох формах із виникненням при цьому двох видів зобовязань. По-перше, учасники можуть обрати організаційно-правову форму здійснення спільної діяльності без створення юридичної особи. В цьому разі відносини, що виникають між учасниками, оформляються договором про спільну діяльність. По-друге, спільна діяльність учасників може бути спрямована на співробітництво в межах самостійного субєкта права - юридичної особи. В цьому разі між учасниками укладається засновницький договір, який не тільки регулює їх спільну діяльність, а й визначає правовий статус створеної ними з цією метою юридичної особи.
Спільна діяльність для досягнення загальної мети вимагає від учасників чіткої організації. Отже, зобовязання за спільною діяльністю мають чіткий організаційний характер.
Важливою ознакою цих правовідносин є те, що сама суть спільної діяльності потребує від сторін вступати у відносини з третіми особами. Зобовязання за спільною діяльністю часто мають тривалий характер, із зазначенням строку або з невизначеністю строку їх дії. Важливою рисою зобовязань за спільною діяльністю є їх особистий характер.
Зобовязання за договором про спільну діяльність спеціально передбачені главою 77 ЦК України. Зобовязання, що виникають з установчого договору учасників, регламентуються відповідними законодавчими актами залежно від обраних учасниками правових форм підприємництва („Про банки і банківську діяльність", „Про страхування" тощо). Основні положення про засновницькі договори та деякі договори по створення товариств містяться у підрозділі „Юридичні особи" ЦК України.
Для створення всіх інших товариств, як підприємницьких, так і непідприємницьких, укладається, як правило, договір про створення (заснування) товариства, який не є установчим документом.
РОЗДІЛ 1. Загальні положення про спільну діяльність
1.1. Специфічні риси зобов’язань за спільною діяльністю

Правове регулювання спільної діяльності для досягнення загальної для її учасників мети має давню історію. Вже римське право містило досить детальні положення про договір спільної діяльності, який став прообразом усіх сучасних типів та видів зобовязань цієї групи, в тому числі і засновницьких договорів або договорів про заснування торгових (господарських) товариств.
У процесі задоволення своїх економічних (майнових) та інших інтересів у субєктів цивільних правовідносин виникає необхідність у кооперації (від лат. cooperatio - співробітництво), тобто у спільній діяльності, змістом якої може бути обєднання майна, трудових зусиль, організація співпраці тощо для досягнення загальної мети. Ця необхідність може бути зумовлена різними чинниками, зокрема:
? відсутністю в особи достатніх фінансових коштів, майна, досвіду, знань, технологій тощо для здійснення будь-якого виду діяльності;
? бажанням отримати певні пільги, зокрема податкові; прагненням уникнути чи зменшити ризики тощо.
Серед різних видів договірних зобовязань, які відображають процес обміну у суспільстві, зобовязання за спільною діяльністю посідають окреме місце. Це зумовлено особливостями, властивими даному виду цивільних правовідносин.
Головною класифікаційною ознакою цих зобовязань виступає спільна діяльність осіб для досягнення будь-якої загальної мети, що не суперечить законові (ст.1130 ЦК).
Ці зобовязання дуже часто обєднують більше двох учасників. Причому кожний учасник зобовязань за спільною діяльністю виступає водночас як боржник і як кредитор. Але жодна зі сторін не може вимагати виконання для себе особисто, так само як і не має виконувати зобовязання безпосередньо іншій стороні. Взаємні права та обовязки учасників опосередковані необхідністю досягнення загальної мети.
На відміну від таких видів зобовязань, як купівля-продаж, міна, дарування, поставка тощо, де відбувається перехід майна від одного власника до іншого, у зобовязаннях за спільною діяльністю майно часто обєднується у спільну власність.
Іншою характерною особливістю зобовязань за спільною діяльністю є наявність у сторін загального інтересу на відміну, зокрема, від зобовязань купівлі-продажу, майнового найму (оренди), в яких інтереси сторін протилежні:
одна особа має на меті передати (продати, надати в оренду) майно та одержати за нього певну суму,
друга - набути майно у власність або у володіння і користування.
Спільна діяльність для досягнення загальної мети вимагає від учасників чіткої організації. Отже, зобовязання за спільною діяльністю мають чіткий організаційний характер.
Важливою ознакою цих правовідносин є те, що сама суть спільної діяльності передбачає, як правило, певну зовнішню реалізацію, іншими словами, вона потребує від сторін вступати у відносини з третіми особами.
Зобовязання за спільною діяльністю часто мають тривалий характер із зазначенням строку або з невизначеністю строку їх дії.
Важливою рисою зобовязань за спільною діяльністю є їх особистий характер.


1.2. Класифікація зобов’язань за спільною діяльністю та підстави їх виникнення

Залежно від особливостей співробітництва, цілей, що ставлять перед собою його учасники, та інших чинників група зобовязань за спільною діяльністю поділяється на два основні типи.
Учасники можуть обрати організаційно-правову форму їх спільної діяльності без створення юридичної особи. Саме цей тип договору передбачається гл.77 ЦК. В цьому разі відносини, що виникають між учасниками, оформляються у договорі про спільну діяльність, який є юридичним фактом або підставою виникнення зобовязання за спільною діяльністю і містить усі істотні т........

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Конституція України. Прийнята Верховною Радою України 28.06.1996 р. // Відомості ВРУ. - 1996. - № 30. - Ст. 141.
2. Цивільний кодекс України: Закон України від 29.11.2001 р. -К.: ВТФ "Велес", 2002. - 88
3. Закон України “Про підприємства в Україні” від 27.05.1991 р. №887-ХІІ
4. Підприємницьке право: Навч. посібник / Ніколаєва Л.В., Старцев О.В., Пальчук П.М., Іваненко Л.М. - Київ: Істина, 2001. - с.152.
5. Підприємницьке право України / За ред. Шишки Р.Б. - Харків: Еспада, 2000. - с.81
6. Луць В. Контракти у підприємницькій діяльності. - К.: Юрінком Інтер, 1999. - С.272.
7. Цивільне право України: Навч. посібник / Панченко М.І.- Київ: Знання, 2005. - с. 583.
8. www.ukrpravo.com < >9. www.spon.kiev.ua < >10. www.sdip.kiev.ua < >


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.