На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 86705


Наименование:


Курсовик емоцйна сфера особистост

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 06.04.2015. Сдан: 2011. Страниц: 37. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ВСТУП

Ми нерідко вважаємо, що емоції й почуття - це те саме. Емоції, у строгому значенні слова, - це безпосереднє, тимчасове переживання якого-небудь почуття. Тому поняття «емоція» вужче, чим поняття «почуття».
У процесі еволюції емоції виникли як засіб, що дозволяє живим істотам визначати біологічну значимість станів організму й зовнішніх впливів. Емоції по походженню являють собою форму видового досвіду: орієнтуючись на них, індивід робить необхідні дії (наприклад, уникає небезпеки, продовжує рід), доцільність яких залишається для нього схованої. Емоції важливі й для придбання індивідуального досвіду. У цьому випадку емоції викликаються ситуаціями й сигналами, що передують прямим зухвалим емоції впливам, що дозволяє субєктові завчасно до них підготуватися.
Будучи субєктивною формою вираження потреб, емоції передують діяльності по їхньому задоволенню, спонукуючи й направляючи її.
Емоційне життя людини наповнене різноманітним змістом: емоції виражають оцінне відношення до окремих умов, які сприяють або перешкоджають здійсненню діяльності (наприклад, страх, гнів), до конкретних досягнень у ній (радість, прикрість).
Відношення до відбиваних явищ як головна властивість емоцій презентовано в їхніх якісних характеристиках ( до них ставиться знак - позитивний/негативний - і модальність - подив, радість, відраза, обурення, тривога, сум і т.д.), у динаміку протікання самих емоцій - тривалість, інтенсивність і ін. - і їхнього зовнішнього вираження (емоційної експресії) - у міміці, мові, пантоміміці [4].
У людини головна функція емоцій полягає в тому, що завдяки емоціям ми краще розуміємо один одного, можемо, не користуючись мовою, судити про стани один одного й краще настроюватися на спільну діяльність і спілкування. Чудовим, наприклад, є той факт, що люди, що належать до різних культур, здатні безпомилково сприймати й оцінювати вираження людського обличчя, визначати по ньому такі емоційні стани, як радість, гнів, сум, страх, відраза, подив.
Другою найважливішою функцією емоцій є експресивна й комунікативна, вона ж є найважливішим чинником регуляції процесів пізнання.
З погляду впливу на діяльність людини емоції діляться на стеничні й астенічні. Стеничні емоції стимулюють діяльність, збільшують енергію й напругу сил людини, спонукують його до вчинків, висловлень. Під впливом таких емоцій індивідові стає важко промовчати, залишитися бездіяльним, проявляється готовність «гори згорнути». І навпаки, іноді переживання викликають своєрідну скутість, пасивність - тоді мова йде про астенічні емоції [3].
Актуальність. Емоції відносно слабко проявляються в зовнішній поведінці, іноді ззовні взагалі непомітні для сторонньої особи, якщо людина вміє добре приховувати свої почуття. Вони, супроводжуючи те або інший поведінковий акт, навіть не завжди усвідомлюються, хоча всяка поведінка повязана з емоціями, оскільки спрямована на задоволення потреби. Емоційний досвід людини набагато ширше, чим досвід його індивідуальних переживань [5].
У своїх дослідженнях К.Е. Ізард виділив наступні основні, або, як він їх називав, «фундаментальні», емоції, що визначають усі основні: інтерес, радість, подив, страждання, гнів, відраза, презирство, страх, сором. Із зєднання фундаментальних емоцій виникають комплексні емоційні стани, такі як, наприклад, тривожність, що поєднує в собі страх, гнів, провину й інтерес. Кожна із зазначених емоцій лежить в основі цілого спектра станів, що різняться по ступеню виразності (наприклад, радість, задоволення, захват, радість, екстаз і т.д.) [3].
Мета дослідження вивчити особливості емоційної сфери особистості.
Згідно мети дослідження були поставлені наступні завдання:
1. Провести літературний огляд по проблемі емоцій і почуттів у житті людини.
2. Провести дослідження емоційної чуйності в майбутніх психологів
3. Виявити комунікативні вміння майбутніх психологів - студентів 1-го курсу
Предмет дослідження емоції людини.
Обєктом дослідження психологічні особливості емоційної сфери особистості.
Гіпотеза дослідження: у студентів 1-го курсу (майбутніх психологів) із середнім і високим рівнем емоційної чуйності більшою мірою розвинені комунікативні вміння.
Згідно з метою й завданням дослідження були використані наступні методи й методики:
1. Метод спостереження.
2. Метод бесіди.
3. Методика «Дослідження емоційної чуйності».
4. Тест оцінки комунікативних вмінь
У дослідженні брали участь студенти 1-го курсу ХНУ ім. В.Н. Каразіна в кількості 20 людей.
Структура роботи: складається з 3-х розділів, 39 сторінок, 2-х таблиць, 1 діаграми.


1 ПОНЯТТЯ ПРО ЕМОЦІЇ Й ПОЧУТТЯ

Емоції й емоційні процеси досить довго залишалися невивченими, їм не приділяли винну увагу, і в результаті в цій області існують пробіли. Дослідники цієї області висловлюють безліч теорій походження й сутності емоцій. Але ця безліч має свій недолік - немає єдиного й точного визначення емоцій. Кожний дослідник пропонує своє визначення емоцій у силу своїх поглядів:
1.Емоції - одна з найважливіших сторін психічних процесів, що характеризує переживання людиною дійсності [7].
2.Емоції - фізіологічні стани організму, що мають яскраво виражену субєктивне фарбування види, що й охоплюють усі, відчувань і переживань людини - від страждань, що глибоко травмують, до високих форм радості й соціального життєвідчування [10].
3.Емоційні процеси - це специфічний клас процесів психічної регуляції, що приводяться в дію факторами, значимими для індивіда [5].
4.Емоції - субєктивні реакції людини й тварин на вплив внутрішніх і зовнішніх подразників, що проявляються у вигляді задоволення або невдоволення, радості, страху і т.д.
Супроводжуючи практично будь-які прояви життєдіяльності організму, емоції відбивають у формі безпосереднього переживання значимості (зміст) явища й ситуацій і служать одним з головних механізмів внутрішньої регуляції психічної діяльності й поведінки, спрямованих на задоволення актуальних потреб [11].
Веккер у своїй книзі “Психічні процеси” говорить про те, що визначення емоцій включають до свого складу поняття “відносини”, тому що емоції ближче всього повязані з відносинами субєкта до обєктів, які його оточують і входять у контекст основних життєвих подій. За межами цієї спільності починаються різні варіації вихідних понять, використаних у визначенні.
Якщо розглядати емоції як переживання подій і відносин на противагу когнітивним процесам як знанню про ці події й відносинах, то це визначення буде недостатньо вже хоча б тому, що воно описує емоції в термінах саме видових характеристик і не містить у собі родової ознаки.
Веккер[1] указує на тавтологічність визначення. “Переживати” близько за змістом до “почувати”, “випробовувати емоції”, і тут важко вказати скільки-небудь певні відмінності. У той же час якщо у визначенні робиться акцент на переживання “відносин”, те тоді “переживаємість” виявиться родовою ознакою, а термін “переживаний” буде відповідати “психічному”.
Веккер доводить, що, і інша варіація визначення емоцій виходить із того, що “ на відміну від сприйняттів, які відбивають зміст обєкта, емоції виражають стан субєкта і його відношення до обєкта”[1]. Тобто, емоції виражають відносини субєкта, точніше, емоції являють собою субєктивні відносини людини, а не їхні вираження, оскільки виражаються в міміці, пантоміміці, інтонації й т.п. У той же час це вираження відносин не може бути використане як видова ознака емоцій, тому що можна сказати, що інтереси, потреби, думки людину виражають його відношення до обєкта.
Веккер доходить висновку: “Усі ці положення досить ясно показують, що немає підстав будувати визначення емоцій, виводячи це поняття за межі обсягу концепту “відбиття” або протиставляючи й включаючи в один видовий ряд поняття “відбиття”, “переживання”[1], “вираження”. “Емоція” як вид, перебуваючи в межах свого найближчого роду (психічні процеси), залишається разом з тим і усередині більш широкого обсягу концепту “відбиття”.


1.1 Класифікація емоцій

Серед питань про емоції, які легше задати, чим відповісти на них, є, самий природній і начебто простий: які бувають емоції, які бувають почуття? Труднощі тут виникають, насамперед, через величезне різноманіття емоційних явищ. Адже їх можна класифікувати по-різному: по "знакові" (плюс - мінус) переживання - приємні - неприємні; по характеру потреби, яка лежить в основі переживання, - біологічна або духовна; по предмету, по явищу навколишнього світу, що викликав емоцію або почуття; по їхньому впливу на діяльність людини - активізують або гальмують; по ступеню виразності - від легені "подобається" до жагучої любові і т.д. Але є й ще одні труднощі, повязана з необхідністю визначити те або інше емоційне переживання словесно.
Людині властиві також і вищі емоції, що виникають у результаті дії психологічних утворів більш високого порядку, при задоволенні не біологічних, а психологічних і соціальних потреб. Ці емоції іноді називають “почуттями”. На відміну від емоцій почуття повязані з потребами, що виникли в ході історичного розвитку людства. В основі почуттів лежать, насамперед, потреби, повязані з відносинами між людьми [16].
Якість вищих емоцій, або почуттів, залежить від того, яким психологічним утворам відповідає діючий емоціогенний сигнал. На цій підставі можна виділити почуття, звязані:
- з потребою соціального контакту (симпатія, доброзичливість, співчуття);
- з батьківською потребою (турбота, ніжність);
- з потребою влади, до........


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Веккер Л.М. Психические процессы -Л.: ЛГУ, 1981 г. - Т.3.
2. Дарвин Ч. Выражение эмоций у человека и животных // Хрестоматия по психологии / Под ред. Петровского А.В. - М.: Просвещение, 1987 г. - стр.287-292.
3. Изард К.Е. Эмоции человека, М.; 1980 г.
4. Коломинский Я.Л. Человек: психология. 2-е изд., доп. М.; Просвещение, 1986 г.
5. Крысько В.Г. Психология и педагогика. Схемы и комментарии. - Москва, Владос - пресс, 2001 г.
6. Краткий психологический словарь. Под общей редакцией А.В. Петровского и М.Г. Ярошевского. - Москва, Издательство политической литературы, 1985 г.
7. Левитов Н.Д. Фрустрация как один из видов психических состояний / Вопросы психологии. 1967 л 6. С.120
8. Леонтьев А.Н.. Потребности, мотивы и эмоции. - Москва, 1971 г.
9. Немов Р.С.Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений: В 3 кн. - 4-е изд. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. - Кн. 1: Общие основы психологии. - 688с.
10. Психология. Учебник. / Под редакцией А.А. Крылова. - М.: «Проспект», 2000. - 584 с.
11. Психология. Учебник для технических вузов вузов / Под общ. ред. В.Н. Дружинина. - СПб.: Питер, 2000. - 608 с.: ил. - (Серия «Учебник нового века»).
12. Психология. Педегогика. Этика: Учебник для вузов / Под.ред. проф. Ю.В. Наумкина. - М: Закон и право, ЮНИТИ, 1999. - 350 с.
13. Рейковский Я. Экспериментальная психология эмоций. - М.: Прогресс, 1979.
14. Романов В.В. Юридическая психология : Учебник - М: Юристъ, 1999-488 с
15. Рогов Е.И. Эмоции и воля. - Москва, Владос, 2001 г.
16. Симонов П.В. Эмоциональный мозг. Наука, М. 1981г
Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.