На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 86953


Наименование:


Курсовик ОСОБЛИВОСТ ПДГОТОВКИ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСКУРСЙ НА МИСТЕЦЬКУ ТЕМАТИКУУМАНСЬКЕ ЧУДО (КИВ УМАНЬ)

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 13.04.2015. Сдан: 2014. Страниц: 45. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ

Вступ .................................................................................................................... 3
РОЗДІЛ І. ТЕХНОЛОГІЯ ПІДГОТОВКИ НОВОЇ ЕКСКУРСІЇ
1.1. Загальне поняття екскурсійної діяльності, класифікація
екскурсій............................................................................................................ 5
1.2. Підготовка нової екскурсії. ...................................................................... 7
1.2.1. Робота творчої групи з підготовки нової екскурсії, етапи
підготовки екскурсії.......................................................................................... 8
1.3. Методика проведення екскурсії.............................................................. 13
1.3.2. Методичні прийоми розповіді.............................................................. 16
1.3.3. Особливі методичні прийоми .............................................................. 27
РОЗДІЛ 2. Уманське чудо
2.1 Уманське диво “Софіївка” - історія великої любові.................................29
2.2 Мистецтвознавча екскурсія Уманське диво................................................32
ВИСНОВКИ.......................................................................................................... 40
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ І ДЖЕРЕЛ.................................. 41
ДОДАТКИ............................................................................................................. 42


ВСТУП

Екскурсійній справі - понад сто років, але найбільш інтенсивно її розвиток розпочався з 70-х - 80-х років минулого століття. Зараз екскурсійна справа - важливий розділ культосвітньої роботи серед населення. Про це свідчать: щорічна участь в екскурсіях близько мільярда чоловік; десятки тисяч екскурсійних тем; семидесятитисячна армія екскурсоводів; тисячі організацій, що активно ведуть екскурсійну роботу; розвиток теорії і методики екскурсійної справи.
Актуальність теми дослідження: світове співтовариство визнало туризм ефективним засобом індивідуального й колективного вдосконалення, важливою складовою якого є послуга суто інтелектуального характеру - екскурсія з її просвітницькою, духовною та освітньою функціями.
Невичерпні екскурсійні ресурси багатьох регіонів нашої країни разом з глибинним національним духовним корінням і традиціями українського народу дають підставу стверджувати, що саме екскурсії можуть стати активним і змістовним засобом гармонізації особистості, її духовного зростання в новій демократичній Україні. Вони є джерелом нової інформації, нових вражень і відчуттів.
Обєктом дослідження курсової роботи є екскурсійна діяльність
Предмет дослідження - сутність та технологія проведення екскурсій, Уманське диво “Софіївка” - історія великої любові

Метою курсової роботи є дослідження технології підготовки і проведення екскурсій на мистецьку тематику.
Мета роботи передбачає виконання таких завдань:
§ дослідити поняття і структуру екскурсії;
§ виявити етапи підготовки екскурсії;
§ розробити методологію проведення екскурсії;
§ Що називають "Уманським дивом"?


РОЗДІЛ І. ТЕХНОЛОГІЯ ПІДГОТОВКИ НОВОЇ ЕКСКУРСІЇ
1.1. Загальне поняття екскурсійної діяльності, класифікація екскурсій.
До складу туристичних послуг, згідно з Міждержавними стандартами (ГОСТ 28681.1-95 і ГОСТ 28682.2-95), зараховуються екскурсії, походи і подорожі. Екскурсія може бути надана як екскурсанту, так і туристу.
Екскурсія - туристична послуга, яка забезпечує задоволення духовних, естетичних, інформаційних та інших потреб туриста або екскурсанта.
Екскурсант - тимчасовий відвідувач, який перебуває менше 24 годин у країні або на обєкті відвідування.
Екскурсійна діяльність - діяльність з організації подорожей, що не перевищують 24 годин, у супроводі фахівця-екскурсовода за заздалегідь складеними маршрутами, з метою ознайомлення з памятками історії, культури, природи, музеями, з визначними місцями тощо1.
Під час екскурсії учасники мають можливість пізнавати навколишній світ, природні явища й утворення, історичні ситуації, побутові елементи, надбання та здобутки місцевості та ін.
Функціональне призначення екскурсії - відпочинок і дозвілля, підвищення пізнавального та культурного рівня, спілкування.
Екскурсійна діяльність має свої характерні ознаки: зміст, тематику, склад учасників, місце проведення, впорядкований маршрут, тривалість за часом, форму проведення, спосіб пересування, наявність екскурсовода, тексту екскурсії, обєктів показу і безпосередньо наявність самих учасників.
За змістом екскурсії бувають багатопланові (оглядові) і тематичні. Тематичні екскурсії, як правило, присвячені одній темі або події. Такі екскурсії поділяються на природознавчі, історичні, літературні, мистецькі, екологічні, виробничі та інші.
Мистецтвознавчі екскурсії мають підгрупи:
§ історико-театральні (наприклад, "З історії українського театру" та ін.);
§ історико-музичні (наприклад, "Київ музичний" та ін.);
§ по народних художніх промислах
§ по місцях життя і діяльності діячів культури;
§ у картинні галереї і виставкові зали, музеї, в майстерні художників і скульпторів.
За складом учасників екскурсії поділяються на індивідуальні, групові, для школярів та студентів, для місцевого населення та приїжджих.
За місцем проведення екскурсії бувають: по місту, за містом та на міжміських маршрутах (інформація в дорозі).
За способом пересування екскурсії поділяються на пішохідні, з використанням транспортних засобів та комбіновані.
Тривалість екскурсії складає від 1 години до 1 доби.
За формою проведення екскурсії поділяються на звичайні, навчальні, рекламні, екскурсії-лекції, екскурсії-прогулянки, екскурсії-концерти.


1.2. Підготовка нової екскурсії.
Підготовка екскурсій проводиться в декілька етапів: вибір теми екскурсії, створення екскурсії під вибрану тему, підготовка екскурсовода для проведення екскурсії.
Вибір теми екскурсії залежить від потенційного попиту, конкретного замовлення або цілеспрямованого створення "банку" екскурсій. Тема екскурсії повинна обєднувати всі обєкти відвідування в єдине ціле.Створення проводиться за визначеною структурою екскурсії, до якої належать: маршрут, зупинка, обєкт показу, час розповіді, підтема, методичні вказівки.Створення нової екскурсії по будь-якій темі - складний процес, що вимагає активної участі цілого колективу працівників. Вміст майбутньої екскурсії, її пізнавальна цінність знаходяться в прямій залежності від знань методистів і екскурсоводів, їх компетентності ступені практичного засвоєння ними основ педагогіки і психології, уміння вибрати найбільш ефективні способи і прийоми впливу на аудиторію. Екскурсія - це результат двох важливих процесів: її підготовки і проведення. Вони звязані між собою, взаємообумовлені. Неможливо забезпечити високу якість проведення екскурсії при непродуманій підготовці.
У роботі з підготовки нової екскурсії можна виділити два основні напрямки:
• розробка нової теми екскурсії (новою взагалі або новою лише для даної екскурсійної установи);
• підготовка початківця або вже працюючого екскурсовода до проведення новою для нього але вже раніше розробленій екскурсії, що проводиться в даній установі. Перший напрям - процес створення нової для екскурсійної установи екскурсії.


1.2.1. Робота творчої групи з підготовки нової екскурсії, етапи підготовки екскурсії.
Підготовка нової екскурсії доручається творчій групі. У її склад включається від 3 до 7 чоловік, а в окремих випадках і більше, залежно від складності теми. В більшості своїй це екскурсоводи, що працюють в установі. Часто як консультанти запрошуються фахівці різних галузей - науковці музеїв, викладачі вузів і середніх шкіл і т. д.
Зазвичай кожному з учасників творчої групи доручається розробка одного з розділів, одній з підтем екскурсії або одного або декількох питань підтеми. В цілях контролю за роботою вибирається керівник творчої групи.
Робота розпочинається з підбору матеріалу по темі і його вивчення, відбору обєктів показу, а також накопичення знань по всіх розділах теми.
Підготовка нової екскурсії проходить три основні ступені:
§ попередня робота - підбір матеріалів для майбутньої екскурсії, їх вивчення (тобто процес накопичення знань по даній темі, визначення мети і завдань екскурсії). Одночасно з цим відбувається відбір обєктів, на яких буде побудована екскурсія;
§ безпосередня розробка самої екскурсії включає: складання екскурсійного маршруту; обробку фактичного матеріалу; роботу над вмістом екскурсії, її основною частиною, що складається з декількох основних питань; написання контрольного тексту; роботу над методикою проведення екскурсії; вибір найбільш ефективних методичних прийомів показу і розповіді під час проведення екскурсії; підготовку методичної розробки нової екскурсії; написання екскурсоводами індивідуальних текстів;
§ завершальний ступінь - прийом (захист) екскурсії на маршруті. Затвердження нової екскурсії керівником екскурсійної установи, допуск екскурсоводів, що захистили свою тему, до роботи на маршруті.
Етапи підготовки екскурсії.
Визначення мети і завдань екскурсії.
Робота над будь-якою новою екскурсією починається з чіткого визначення її мети. Це допомагає авторам екскурсії більш організовано вести роботу надалі. Мета екскурсій - це те, заради чого показуються екскурсантам памятники історії і культури і інші обєкти. Розповідь екскурсовода підпорядкована тій же кінцевій меті.. Завдання екскурсії - досягти цілей шляхом розкриття її теми.
Вибір теми.
Вибір теми залежить від потенційного попиту, конкретного замовлення або цілеспрямованого створення певної тематики екскурсій. Кожна екскурсія повинна мати свою чітко певну тему. Тема є стрижнем, який обєднує всі обєкти і підтеми екскурсії в єдине ціле. Відбір обєктів при створенні екскурсії учасники творчої групи ведуть, постійно звіряючи свої матеріали з темою. Проте мало відібрати обєкт по темі, треба знайти конкретний матеріал, на якому ця тема буде розкрита з найбільшою повнотою і переконливістю. Угрупування тим лежить в основі існуючої класифікації екскурсій.
Відбір літератури і складання бібліографії.
В ході розробки нової екскурсії складається список книг, брошур, статей, опублікованих в газетах і журналах, які розкривають тему. Призначення списку - визначити зразкові кордони майбутньої роботи по вивченню літературних джерел надати допомогу екскурсоводам у використанні необхідного фактичного і теоретичного матеріалу при підготовці тексту. Перелік літератури розмножується в декількох екземплярах для зручності в роботі групи і тих екскурсоводів, які в майбутньому готуватимуться до проведення екскурсій по даній темі. У переліку називаються автор, назва, рік видання, а також глави, розділи, сторінки. При великій кількості літературних джерел список може бути роздільний на дві частини: "Основна література" і "Додаткова література".
Визначення інших джерел екскурсійного матеріалу.
Окрім публікацій у пресі, можуть бути використані інші джерела. Автори екскурсії складають їх перелік, в який входять державні архіви, музеї, хроніко-документальні і науково-популярні кінофільми де містяться матеріали по темі екскурсії. Як джерело можуть бути використані спогади учасників і очевидців історичних подій. Проте при використанні мемуарних матеріалів щоб уникнути неточностей і тенденційності слід проявляти обережність. Для розповіді мають бути відібрані лише достовірні, ретельно перевірені факти і відомості. Значну допомогу в пошуку і систематизації матеріалу екскурсій можуть надати компютерні енциклопед........

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ І ДЖЕРЕЛ
Емельянов Б.В. Экскурсоведение. - М., 1998.
Мальська М.П., Худо В.І. Менеджмент туризму. ? Львів, 2002. ? С.
Бархаш Л. Виды и формы туристских путешествий и экскурсий. -1934. -С. 9.
Любимцева О.О. Методика разработки туров. -К: Альтерпрес, 2003
Велика радянська енциклопедія.
Гуляев В.Г. Организация туристской деятельности. - М., 1996.
www.interesniy.kiev.ua/
www.president.gov.ua/ < >
Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.