На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 87151


Наименование:


Курсовик ТУРОПЕРЕЙТИНГ КУЛЬТУРНО-ПЗНАВАЛЬНОГО ТУРУ ДО ВЕЛИКО БРИТАН

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 16.04.2015. Сдан: 2012. Страниц: 48. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. МАРКЕТИНГОВІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ ТУРУ ДО ВЕЛИКОБРИТАНІЇ 5
1.1. Поняття туристичного продукту 5
1.2. Оцінка попиту й портрет потенційного туриста до Великобританії 7
1.2. Оцінка пропозиції на ринку турів у Великобританію 11
РОЗДІЛ 2. ТУРОПЕРЕЙТИНГ КУЛЬТУРНО-ПІЗНАВАЛЬНОГО ТУРУ ДО ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ 13
2.1. Інформаційне забезпечення програми культурно-пізнавального туру до Великобританії 13
2.1.1. Умови в’їзду й можливі варіанти доставки 13
2.1.2. Оцінка території Великобританії та розвитку туризму 14
2.2. Форма туру й схема маршруту, пакет послуг, програма 18
2.3. Економічне обґрунтування проекту культурно-пізнавального туру до Великобританії 22
РОЗДІЛ 3. МАРКЕТИНГ НОВОГО ТУРУ 25
3.1. Позиціювання та просування нового туру 25
3.2. Рекламно-інформаційна підтримка 30
ВИСНОВКИ 44
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 46
ДОДАТКИ 48
ВСТУП

Актуальність теми. Найбільш універсальним видом проведення спільного дозвілля є туризм. Культурно-пізнавальний туризм - це прекрасна форма проведення відпочинку в поєднанні з пізнанням нової культури досліджуваної країни подорожі.
Останнім часом Великобританія як стратегічний пріоритет пропонує сконцентрувати зусилля на розвитку саме культурно-пізнавального туризму.
Культурно-пізнавальний туризм Великобританії як головний стратегічний напрямок був виділений, виходячи із двох основних критеріїв:
По-перше, він щонайкраще використовує сильні сторони країни й дає максимальну віддачу.
По-друге, культурно-пізнавальний туризм економічно найбільш привабливий (тут враховувалися не тільки надходження в бюджет, але й загальний внесок в економіку країни, створення робочих місць). З позицій збільшення акценту в Великобританії саме на культурно-пізнавальному туризмі тема дослідження „Туроперейтинг культурно-пізнавального туру до Великої Британії” є актуальною для подальшого вивчення, аналізу й всебічного розгляду.
Метою дослідження є туроперейтинг культурно-пізнавального туру до Великобританії, розгляд всіх аспектів цього туру у цій країні.
Об’єктом дослідження є Великобританія як туристична країна, предметом дослідження - організація і розробка культурно-пізнавального туру до цієї країни на прикладі туроператора м. Києва „САМ”.
Щоб досягти мети дослідження, були поставлені наступні завдання:
- Висвітлити поняття туристичного продукту;
- Розглянути оцінку попиту й скласти портрет потенційного туриста до Великобританії;
- Здійснити оцінку пропозиції на ринку турів у Великобританію;
- Висвітлити інформаційне забезпечення програми культурно-пізнавального туру до Великобританії;
- Зробити економічне обґрунтування проекту культурно-пізнавального туру до Великобританії;
- Дослідити позиціювання та просування нового туру;
- Проаналізувати рекламно-інформаційну підтримку.
Теоретичну базу дослідження склали роботи вітчизняних дослідників в області туристичних послуг, організації туризму у Великобританії, туристичної індустрії Великобританії. Найбільш повно ці аспекти розкриті в працях Агеєвої О.А., Брагіна Д.Ю., Брикова С., Васильєва Д.А., Власової М.В., Головатої К.В., Гольдіна А.А., Громова А.К., Даниліна А.Е., Гротової А.П., Демьяненка С.Р. та ряду інших.
Інформаційну базу дослідження склали підручники, статистичні дані, публікації у пресі.
Структура роботи складається із вступу, у якому обґрунтовано мету і основні завдання дослідження, трьох розділів, у першому з яких розглядаються маркетингові аспекти розробки туру, другий розділ курсової роботи присвячений проекту туру, третій розділ включає маркетинг нового туру.


РОЗДІЛ 1. МАРКЕТИНГОВІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ ТУРУ ДО ВЕЛИКОБРИТАНІЇ

1.1. Поняття туристичного продукту

Тимчасове перебування людини поза місцем її постійного проживання обумовлює специфічний набір потреб, відмінний від потреб, що виникають у звичних для неї умовах. Формування цих потреб визначається наявністю вільного часу і особливостями його використання. До цих потреб пристосований відповідний комплекс послуг і товарів, які розробляються в розрахунку на цю категорію споживачів.
Туристичний продукт являє собою комплекс послуг і товарів, матеріальних і нематеріальних благ та ресурсів, призначених для туристичного споживання, що реалізуються на ринку туристичних послуг. Він є здебільшого вузькоспеціалізованим, має складну, динамічну структуру, пристосовану до зміни попиту, і здатен забезпечити задоволення різноманітних потреб людини, що подорожує [8, с. 44].
Туристичний продукт виробляється спеціалізованими підприємствами, що є суб’єктами туристичного ринку. За характером діяльності їх можна поділити на продуцентів, тобто тих, що виробляють певний компонент турпродукту - певну послугу (наприклад, екскурсію) чи їх комплекс (послуги гостинності) і посередників (туристичні підприємства), що об’єднують окремі послуги виробників у комплексний турпродукт, пропонований на ринку.
Тур - це програма, в межах якої реалізується мета перебування людини поза постійним місцем проживання, складена з урахуванням індивідуальних побажань, і комплекс заходів по її реалізації на відповідному якісному рівні.
Тури поділяються на види відповідно до мети подорожі та форми щодо організаційних заходів, класифікуються за кількістю учасників, сезоном та терміном перебування (табл. 1.1). Залежно від комплексу послуг та комфортності подорожування тури поділяються на класи обслуговування. Мотивація подорожі та решта її параметрів визначають програму туру. За формою тури поділяються на комплексні та індивідуальні. Індивідуальний тур передбачає забезпечення подорожування відповідно до побажань туриста. Комплексний тур формується туристичною фірмою, включає певний набір попередньо узгоджених з туристом послуг, вартість яких сплачується в повному обсязі.
Таблиця 1.1
Класифікація турів [10, с. 69]
Ознаки Види турів
1. Мотивація - курортно-лікувальний - рекреаційний - культурно-пізнавальний - спортивний - діловий - науковий, конгресний - релігійний - етнічний - інші
2. Організаційні засади - пекидж-тур - інклюзив-тур
3. Форми організації - організований - самодіяльний
4. Кількість учасників - груповий - індивідуальний
5. Сезонність - цілорічний - сезонний
6. Термін подорожування - короткостроковий - середньостроковий - довгостроковий
Продовження табл. 1.1
7. Клас обслуговування - V.І.Р. - люкс-апартамент - люкс - перший - туристичний - кемпінг
8. Набір послуг - повний пансіон - напівпансіон - ліжко/сніданок
9. Маршрут - лінійний - кільцевий
10. Засоби долання - транспортні - пішохідні
11. Види транспорту - наземні: автомобільний, автобусний, залізничний, мотоциклетний, велосипедний, кінний та інші; - водні: річковий, морський, підводний; - повітряні: авіаційний, повітряні кулі, інші види
12. Масштаби - міжнародний - внутрішній

Тур є ринковим продуктом туристичних підприємств, формою, яку набуває споживання послуг, матеріальних і нематеріальних благ, заходом, який реалізує мету подорожування і в той же час результатом діяльності турфірми, джерелом її прибутку. Складовими туру є маршрут, програма та комплекс послуг по життєзабезпеченню туриста, в межах яких реалізується на відповідному якісному рівні мета подорожування. Маршрут і програма забезпечують мету подорожування, а заходи з життєзабезпечення туриста під час подорожування - безпеку та комфортність при реалізації цієї мети.

1.2. Оцінка попиту й портрет потенційного туриста до Великобританії

Багато туристичних компаній і туроператорів періодично зазнають труднощів в економічному середовищі й зустрічаються з невизначеністю в майбутньому. У постійно мінливому конкурентному середовищі бізнесу зростає необхідність планування в компаніях, у зв’язку із чим прогнозування попиту є основою ефективного планування.
Як правило, прогноз продажів здійснюється за допомогою дворівневої моделі. Перший рівень включає загальний прогноз ринку - це прогноз розміру ринку. На другому рівні здійснюється прогноз частини ринку, що охоплює компанія [4, с. 54].
Попит у туризмі виражається кількістю прибулих із країни походження туристів у країну призначення або видатками, здійснюваними в країні перебування.
Економетричний підхід прогнозування базується на регресійному аналізі для оцінки кількісного співвідношення між прогнозованими змінними і тими змінними, які, швидше за все, впливають на ці змінні. Для оцінки використовують ретроспективні дані. Далі перспективні значення визначаються за допомогою прогнозування тих змінних, що мають найбільший вплив, і вже оціненого співвідношення.
На першому етапі побудови моделі для прогнозування розміру ринку оцінюють ті змінні, які впливають на попит міжнародного туризму. У якості змінних у моделі приймають наступні величини:
1. Дохід на душу населення в країні походження (при приватних туристських поїздках або в поїздках з метою відвідати родичів і друзів звичайно використовують персональний дохід, а при ділових поїздках - інші загальні показники доходу, наприклад, національний доход).
2. Вартість, що включає видатки на транспортування до місця призначення, виражені у валюті країни походження (видатки на транспортування визначаються за допомогою тарифів перельоту на повітряному транспорті або тарифів або вартості пального при використанні наземного транспорту), і витрати, зроблені в місці призначення (ціна проживання й т.д.) і виражені у валюті країни перебування.
3. Обмінний курс, хоча він уже інкорпорований (приєднаний) у деякій мірі в інші цінові показники. На практиці люди можуть бути більш інформовані про обмінні курси, ніж про відносну ціну проживання як у країні походження, так і в країні перебування.
4. Вартість замінюючих продуктів. Потенційні туристи звичайно при плануванні своєї відпустки в якому-небудь туристському центрі порівнюють видатки на його проведення з видатками вдома й видатками під час попередніх відпусток, проведених в інших місцях. Такий порівняльний аналіз може бути важливим детермінантом попиту для міжнародного туризму в дане місце призначення з певного місця походження. Отже, порівнювані видатки можуть бути включені у вищенаведену модель у вигляді середньозважених величин (видатків на транспорт і проживання), які повинні відображати відносну привабливість різних туристських центрів для жителів генеруючих країн і часто базуються на колишніх частках ринку.
5. Змінна складова події може бути включена в економетричну модель попиту міжнародного туризму для затвердження впливу одного з історичних подій.
6. Параметр, названий трендом, може зображувати зміну популярності туристського центра за досліджуваний період часу.
7. Показник активності просування туристського продукту відображає видатки на його просування за кордоном. Ці видатки проводяться керівництвом туристського центра й можуть відігравати істотну роль при визначенні рівня попиту міжнародного туризму. Вони обчислюються у валюті країни, де здійснюються, тобто країни походження. Однак, тут може виникнути проблема, пов’язана з тим, що один з інструментів просування, а саме реклама, у досліджуваний період впливає на попит не тільки того ж періоду, але й наступних періодах (хоча згодом ефект скорочується).
8. Змінні, які підтверджують прихильність до тієї або іншої місцевості (якщо проведена відпустка в туристів залишить приємні спогади про туристський центр, то вони неодмінно повернуться туди, у противному випадку вони можуть своїми розповідями відговорити інших потенційних туристів) і негнучкість пропозиції (обмеження пропозиції, тобто скорочення пасажирських місць у транспорті або місць розміщення й неможливість їхнього швидкого збільшення) [16, с. 146-147].
Що стосується попиту на тури в Великобританію, то останнім часом намітилася тенденція до його збільшення. Усе більше й більше людей хочуть якось відпочити в Великобританії, адже це один з перспективних напрямків з ідеальним співвідношенням «ціна-якість».
Відповідно до статистики, культурно-пізнавальний туризм, до якого відносяться екскурсії по знаменитих місцях досліджуваної країни, знайомство з пам’ятниками архітектури й культури іншого народу користується найбільшою популярністю серед родин середнього віку й середнього статку у віці від 35 до 60 років.
Як відомо, у наш час росте перспективність для міжнародного туризму людей старших вікових груп, і в першу чергу групи людей у віці «від 50 років і старше».
В основі підвищення інтенсивності туризму у всіх старших вікових групах лежать наступні причини:
- підвищення матеріального добробуту всіх груп суспільства;
- збільшення тривалості життя й зниження пенсійного порога;
- зміна психологічного відношення до старіння.
Внаслідок цього, зараз у туристичному попиті на культурно-пізнавальний туризм сформувався новий і дуже перспективний сегмент «сеніорів» - вікова група «від 50 років і старше», що у майбутньому, на думку фахівців, буде робити дуже істотний вплив на розвиток попиту туристичних послуг і займе своє видатне положення на ринку культурно-пізнавального туризму.
Таким чином, можна намалювати портрет потенційного клієнта культурно-пізнавального туру: це родина в середньому 50 років, фінансово забезпечена. Потенційного клієнта культурно-пізнавального туру як типу споживача туристичних послуг відрізняють ще й наступні психолого-поведінкові риси:
- інформованість, високий рівень освіченості;
- індивідуалізм;
- екологізм свідомості;
- спонтанність рішень;
- мобільність;
- фізична й розумова активність на відпочинку;
- прагнення одержувати від життя масу всіляких вражень [7, с. 45].

1.2. Оцінка пропозиції на ринку турів у Великобританію

Пропозицій на ринку турів у Великобританію - цілком достатньо. У кожної туристичної фірми й туроператора існують різні напрямки турів у Великобританію, серед яких почесне перше місце займає культурно-пізнавальний туризм.
Ознайомившись з інтернет-сторінками різних туристичних фірм, вивчивши їхню туристичну політику і напрямки робот........


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Агеева О.А. Маркетинг турфирм. - К.: МАУП, 2010.
2. Агеева О.А. Туристские фирмы. - К.: МАУП, 2005.
3. Брагин Д.Ю. Организация отдыха. - К.: Генеза, 2005.
4. Бриков С. Туризм на порозі ХХІ століття // Столиця. - 2005. - 23 верес.
5. Васильев Д.А. Маркетинговое управление туристским предприятием. - К.: РНМК, 2005.
6. Васильев Д.А. Развитие туризма. - К.: Генеза, 2005.
7. Васильев Д.А. Совершенствование системы внутрифирменного управления туристским предприятием. - К.: Основы, 2004.
8. Васильев Д.А. Украина-Турция: взаимоотношения. - К.: РНМК, 2010.
9. Власова М.В. Стратегическое управление деятельностью туристской фирмы в условиях конкурентной среды. - Х.: Олди-Плюс, 2010.
10. Власова М.В. Турция: путеводитель. - Х.: Олди-Плюс, 2010.
11. Головата К.В. Турция // Вопросы экономики. - 2010. - №6.
12. Гольдин А.А. Конкурентоспособность туристской фирмы: содержание, методы оценки, стратегия обеспечения. - К.: Скифия, 2005.
13. Громов А.К. Стратегический менеджмент в туризме. - Х.: Олди-Плюс, 2005.
14. Гротова А.П. Туристичний похід вихідного дня. - К.: ПРООН, 2002.
15. Гуляев В.Г. Организация туристской деятельности. - М.: Высшая школа, 2010.
16. Данилин А.Э. Развитие иностранного туризма // Туризм. - 2005. - № 4. Дергачов В. Международный туризм в современном мире // Бизнес Информ. - 2010. - № 5.
17. Демьяненко С.Р. Основы планирования туристской фирмы. - К.: Высшая школа, 2004.
18. Дороги, которые мы выбираем, или о стратегии перспективного развития турфирмы // Туризм: практика, проблемы, перспективы. - 2010. - № 3.
19. Жукова М.А. Индустрия туризма: менеджмент организаций. - К.: РНМК, 2004.
20. Квалификационные требования (профессиональные стандарты) к основным должностям работников туристской индустрии // Туризм: экономика и учет. - 2004. - № 6.
21. Моисеева Н.К. Стратегическое управление туристской фирмой. - К.: Знание, 2005.
22. Турбизнес Великобритании: отели, курорты, отдых // Туризм: практика, проблемы, перспективы, 2010. - № 3.
23. Туристические возможности Великобритании и: анализ, проблемы, перспективы // Туризм Украины. - 2005. - № 12.
24. Юрик Р.А. Маркетинг как необходимый инструмент управления турфирмой. - К.: Основы, 2010.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.