На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 87207


Наименование:


Курсовик «Основн тенденцї розвитку Францї в мжнародному економчному нтеграцйному простору»

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 17.04.2015. Сдан: 2013. Страниц: 42. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):План
Вступ………………………………………………………………….………3
І. Основні тенденції розвитку Франції…………………………………....6
1.1. Загальна характеристика економіки Франції……………………..6
1.2. Виробнича та торговельна товарна структура Франції…………...8
1.3. Міжнародна торговельна структура послуг в Франції…………..16
1.4. Прямі іноземні інвестиції у Францію…….…………......................20
1.5.Роль ТНК та ТНБ у становленні та функціонуванні економіки країни………………………………………………………………………………20
ІІ. Кредитно-фінансові операції та становлення валютного курсу в Франції…………………………….……………………………………………….22
2.1. Фондові біржі………………………………………………………..22
2.2. Центральний банк Франції………………………..........................26
ІІІ. Розрахунок основних показників Франції……………...………....32
Додатки……………………………………………………………………………39
Висновки…………………..………………………………………………………40
Список використаної літератури………………………..………………………42


Вступ
Міжнародна економіка в широкому сенсі - це теорія, вживана для вивчення економіки сучасного взаємозалежного світу. Вона ґрунтується на теорії ринкової економіки < wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0> і розвиває її.
Предметом теорії міжнародної економіки є:
· закономірності функціонування і розвитку в міжнародному масштабі ринкової системи організації господарського життя;
· закономірності формування сукупного попиту < wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%8F> і сукупної пропозиції < wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%8F> на товари < wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80> і чинники виробництва, що знаходяться в міжнародному обігу;
· інструменти аналізу і програмування відкритої національної економіки, особливо її реального, бюджетного, грошового і зовнішнього секторів, в умовах їх взаємодії з економіками інших країн;
· тенденції розвитку міжнародних фінансових ринків і фінансових механізмів, обслуговуючих функціонування міжнародної економіки;
· інституційна структура регулювання міжнародної економіки, принципи її формування, тенденції розвитку і шляхи вдосконалення.
Світова економіка - це сукупність національних господарств, повязаних один з одним системою міжнародного поділу праці, економічними і політичними відносинами. Універсальний звязок між національними господарствами здійснюють міжнародні економічні відносини
Таким чином, поняття «міжнародна економіка» об’єднує систему різноманітних господарських (науково-технічних, виробничих, комерційних, валютно-фінансових, грошово-кредитних) зв’язків національних економік різних країн, що ґрунтуються на міжнародному поділі праці.
Дана сфера людської діяльності визначається загальними закономірностями господарського розвитку, але має і ряд суттєвих особливостей.
Якщо традиційна мікроекономіка досліджує конкурентні фірми, які мають приблизно однакові витрати, то міжнародна економіка розглядає конкуренцію на ринках, де фірми несуть різні витрати на придбання факторів виробництва.
Об’єктом вивчення міжнародної економіки є не одиничні, випадкові явища, процеси в міжнародній сфері, а ті, що постійно відновлюються, повторюються. Тобто у своїй роботі я розглядатиму закономірності взаємодії господарських суб’єктів Франції у міжнародному обміні товарами, русі факторів виробництва, формуванні міжнародної економічної політики.
Предметом мого дослідження є тенденції розвитку і шляхи вдосконалення Франції на світовому ринку, засоби функціонування економіки Франції на міжнародній арені, а також принципи побудови міжнародних економічних відносин.
Спираючись на міжнародні показники, метою мого дослідження є аналіз і оцінка основних тенденції розвитку Франції в міжнародному економічному інтеграційному просторі.
Завданнями курсової роботи є:
? дати загальну характеристику економіки Франції;
? проаналізувати виробничу та торговельну товарну структуру Франції;
? дослідити виробничу і торговельну структуру країни;
? проаналізувати прямі іноземні інвестиції Франції;
? визначити роль ТНК та ТНБ у становленні та функціонуванні економіки країни;
? охарактеризувати фондові біржі країни, центральний банк та його валютно-курсова політика;
? оцінити основні макроекономічні показники Франції та основні тенденції розвитку країни в міжнародному економічному інтеграційному просторі.
Під час написання курсової роботи я використала такі методи: аналізу, синтезу, порівняльний і статистичний методи.
За базу для дослідження обрала погляди вітчизняних і світових вчених, статті періодичного друкування і статистичну інформацію з різних міжнародних сайтів.


І. Основні тенденції розвитку Франції
1.1. Загальна характеристика економіки Франції.
Франція - високорозвинена країна, ядерна та космічна держава . За загальним обсягом економіки країна займає друге місце в Європейському союзі ( після Німеччини ) [ 2 ] і стабільно входить в першу світову десятку. Проте, до традиційно слабким сторонам французької економіки відносяться: відносно високе безробіття , особливо серед молоді та в заморських департаментах [ 3 ]; хронічний дефіцит бюджету з 1981 року [ 4 ]; залежність економіки від держсектора [ 5 ] [ 6 ]; великий розмір зовнішнього боргу (понад 90 % ВВП в 2013 році ) [ 7 ]; відносно низький рівень впровадження технологій у промисловість ; слабка експортна база [ 8 ] [ 9 ] і , як наслідок , негативне сальдо торгового балансу ( з 2001 року) [ 10 ]. Слабкі сторони економіки Франції стало більш очевидні після вступу країни до Єврозони [ 11 ], в рамках якої Франція продовжує втрачати конкурентоспроможність через дорогого , щодо якості її продукції , євро [ 12 ].
Максимальний рівень ВВП в абсолютних величинах ( 1 801 100 000 євро) був досягнутий в передкризовому 2007 році. Станом на 2013 рік Франція поки не може досягти передкризового рівня, оскільки ВВП країни стагнує на рівні близько 1 800 млн євро [ 14 ]. Якщо врахувати те що населення країни за період 2007-2013 рр.. збільшилася більш ніж на 2 млн осіб, рівень доходів на душу населення помітно знизився. У результаті , держава змушена підвищувати податкові ставки. Останнє викликає все більшу кількість страйків і страйків в країні [ 15 ], а також відтік найбільш заможних громадян (серед них відзначаються і такі відомі особистості як Жерар Депардьє ) закордон [ 5 ]. Ситуацію також ускладнюють швидкозростаючі боргові зобовязання Франції, а також рекордно високі рівень і кількість безробітних в 2013 році [ 16 ].


Рис.1.

Традиційна особливість французької економічної політики - велика частка державного сектора , особливо у стратегічно важливих галузях - нафтогазовій промисловості , транспорті. Існує планування, але воно носить не нормативний, а індикативний характер ( намічені показники не є обовязковими для приватних підприємств) . Велика частка в економіці іноземного капіталу (промисловість до 40% , нерухомість близько 27,5 % , торгівля - 20 % , сфера послуг - 9 %). На підприємствах з іноземним капіталом працюють понад 20 % трудящих. Особливо велика частка іноземного капіталу в інформатиці та інших галузях передових технологій (понад 50 %).
Істотну частину ВВП дає промислове виробництво - 20 % , воно забезпечує більше 30 % робочих місць , 40 % інвестицій , 80 % експорту. Франція має значними запасами корисних копалин: залізних і уранових руд , бокситів , калійних солей та ін.. Це створює базу для гірничодобувної та важкої промисловості. За рівнем розвитку кольорової металургії країна займає лідируючі місця у світових рейтингах , з виплавки сталі знаходиться на третьому місці в Західній Європі. Основні галузі : машинобудування ( 2,6 % світового виробництва) , хімічна ( четверте місце в світовому експорті ) , авіакосмічна ( Франція грає провідну роль в Європейському космічному агентстві ) , автомобільна (десяте місце у світі з випуску автомобілів) , харчова ( за обсягом експорту на другому місці в світі після США ) , радіоелектронна , інформатика , суднобудування, електротехнічна . Щодо незначну роль у загальному обсязі економіки , але важливу для престижу країни грає виробництво і продаж предметів розкоші. Одна з найбільш передових країн в галузі розвитку атомної енергетики : понад 75 % енергії отримують на АЕС.
Франція розпорядженні найрозвиненішу в Європі мережею залізниць. Приблизно 30 % ВВП витрачається на соціальні потреби . У 1998-2008 рр. . була офіційно встановлена ??35-годинний робочий тиждень ( найкоротша в Європі) , але в 2008 році її скасували , тепер роботодавець має право укладати індивідуальні угоди з профспілками і визначати кількість робочих годин і понаднормових [ 17 ].
Сільське господарство є найбільш опікуваною державою галуззю , хоча основа його - приватне землеволодіння . Вирішальну частку продукції дають великі господарства ( з наділом 20-100 гектарів ) , але чисельно переважають дрібні і середні . За обсягом виробленої продукції Франція займає 1 - е місце в Західній Європі і 3- е місце в світі після США і Канади. Це найбільший європейський виробник пшениці , вершкового масла , яловичини , сирів (більше 400 сортів). Більше 50% продукції дає тваринництво ( скотарство ) . Традиційно висока частка вин в експорті.

1.2. Виробнича та торговельна товарна структура Франції
Товарна структура - це показники розподілу експорту та імпорту за основними товарними позиціями.
Істотну частину ВВП дає промислове виробництво - 20 % , воно забезпечує 24 % робочих місць , 40 % інвестицій і 80 % експорту. Франція має значними запасами корисних копалин: залізних і уранових руд , бокситів , калійних солей та ін Це створює базу для гірничодобувної та важкої промисловості. За рівнем розвитку кольорової металургії країна займає лідируючі місця у світових рейтингах , з виплавки сталі знаходиться на третьому місці в Західній Європі. Основні галузі : машинобудування ( 2,6 % світового виробництва) , хімічна ( четверте місце в світовому експорті ) , авіакосмічна ( Франція грає провідну роль в Європейському космічному агентстві ) , автомобільна (третє місце у світі з випуску автомобілів) , харчова ( за обсягом експорту на другому місці в світі після США ) , радіоелектронна , інформатика , суднобудування, електротехнічна.
Велике місце займає харчова промисловість ( 12 %). Таку частку має тільки Великобританія .
За час........


Список використаної літератури
1. Report for Selected Countries and Subjects < external/pubs/ft/weo/2010/01/weodata/weorept.aspx?sy=2008&ey=2015&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=132&s=NGDP%2CNGDPD%2CNGDPPC%2CNGDPDPC&grp=0&a=&pr.x=21&pr.y=5> - International Monetary Fund
2. < wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8> < 2013/11/09/business/international/standard-poors-downgrades-france.html?_r=0>
1. Лісовицький В. М. Історія економічних вчень: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. -К.: Центр навчальної літератури, 2004. -219 с.
2. Міжнародні економічні відносини: Історія міжнар. екон. відносин: Підручник для екон. вузів і фак. -К.: Либідь, 2006. -190, с.
3. Островская Е. Франция // Мировая экономика и международные отношения. -2009. -№ 8. - С. 89-97
4. Островская Е. Франция- тенденции роста сохраняются //Мировая экономика и международные отношения. -2009. -№ 8. - С. 98-102
5. Франция:решение дилеммы? //Мировая экономика и международные отношения. -2009. -№ 8. - С. 92-97
6. "Світова економіка та міжнародні відносини", журнали № 3,4-95
7. Сайт статистики Франції www.insee < >8. < wbi/>
9. Офіційний сайт Франції r/pa/ei/bgn/3842.htm#people < r/pa/ei/bgn/3842.htm>
10. Сайт економічної статистики Франції www.economywatch.com < >


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.