На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 87486


Наименование:


Курсовик Порядок складання, розгляду проектв та затвердження державного мсцевих бюджетв

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 26.04.2015. Сдан: 2014. Страниц: 35. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………………………..3
1. КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ……………………………………..5
2. ПРИНЦИПИ І ФОРМИ БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ………………...9
3. АНАЛІЗУВАННЯ ВИДАТКІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ ЗА 2011-2013 РОКИ……………………………………………………………………12
4. ЗАХОДИ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИНИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ…………..21
5. ЗМІНИ, ВНЕСЕНІ БЮДЖЕТНИМ КОДЕКСОМ 2010 РОКУ В СИСТЕМУ ВИДАТКІВ ТА ФОРМИ БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ УКРАЇНИ…….28
ВИСНОВКИ………………………………………………………………………...32
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………………..35
ДОДАТКИ


ВСТУП

Актуальність теми. Функціонування будь-якої держави завжди пов’язане з використанням різних ресурсів. Тому зміцнення української держави на сучасному шляху її розвитку пов’язується з ефективним використанням фінансових ресурсів, якими володіє держава, та створенням належного правового регулювання цього процесу. Видаткова частина бюджету являє собою зведення бюджетних асигнувань конкретним міністерствам і відомствам, об’єднанням та установам, управлінням і відділам виконавчих органів місцевого самоврядування. Головне завдання щодо виконання видаткової частини бюджету - забезпечення раціонального використання державних коштів на всіх рівнях бюджетного фінансування.
Бюджетна система є провідною ланкою державних фінансів. Держава використовує бюджет як інструмент реалізації своєї соціально-економічної політики, адже він відображає складну систему перерозподільних відносин у суспільстві, охоплює практично кожну юридичну та фізичну особу. Тому питанням, що стосуються видаткової частини державного бюджету України приділяється дедалі більше уваги.
Мета і завдання дослідження. Основною метою даної курсової роботи є вивчення теоретичних основ організації, форм та методів фінансування видатків державного бюджету, їх аналіз протягом 2010-2013 років, а також розробка заходів щодо покращення ефективності використання видаткової частини бюджету України.
Відповідно до мети даної курсової роботи визначено наступні завдання:
1. Охарактеризувати класифікацію видатків бюджету
2. Охарактеризувати принципи і форми бюджетного фінансування
3. Здійснити аналіз фінансування видатків державного бюджету України за 2010-2013 роки
4. Визначити основні завдання бюджетно-фінансової політики на 2014 рік
5. Проаналізувати зміни у формах та методах фінансування видатків, які внесені у Бюджетному кодексі України 2010 року.
Об’єктом дослідження даної курсової роботи є дослідження взаємовідносин, які складаються під час формування та реалізації державного бюджету України, зокрема його видаткової частини.
Предметом дослідження є система показників видаткової частини державного бюджету протягом 2010-2013 років.
Методи дослідження. При написанні курсової роботи були використані Бюджетний кодекс України, прийнятий у 2010 році, законодавчо-нормативні акти України, що регламентують проведення бюджетної політики; закони України, а також наукові праці провідних зарубіжних та вітчизняних економістів, публікації з періодичних видань, офіційні сайти Державного Казначейства, Рахункової палати, Державного комітету статистики України.
Структура і обсяг роботи. Курсова робота виконана на 36 сторінках, містить 1 рисунок, 5 таблиць. Список використаної літератури налічує 22 посилань.


1. КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ

Видатки державного бюджету відіграють важливу роль в розвитку країни. Вони є основою забезпечення фінансування соціальних програм, регулювання економіки, проведення структурної перебудови народного господарства, створення загальних умов розвитку ринкових відносин, збільшення обсягів кредитування юридичних та фізичних осіб, розвитку міжнародних відносин та інших важливих напрямів діяльності. Разом з тим, залежно від рівня розвитку держави, історичних, культурних та інших факторів роль держави у вирішенні соціально-економічних проблем змінюється, що, в свою чергу, впливає на обсяги та структуру державних видатків.
У процесі виконання державного бюджету розрізняють видатки бюджету і витрати бюджету. Видатки бюджету - це кошти, що спрямовуються на фінансування програм та заходів, передбачених відповідним бюджетом. Видатками не вважають ті фінансові ресурси, що використовуються з метою погашення боргових бюджетних зобовязань, а також повернення надмірно сплачених до бюджету сум. До витрат бюджету належать видатки бюджету та кошти, що спрямовуються на погашення основної суми боргу, що виникає в процесі фінансування бюджету.
Видатки на здійснення повноважень, що виконуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, поділяються на такі групи:
1) видатки, які не можуть бути передані на виконання до АР Крим та місцевого самоврядування, а виконуються за рахунок коштів Державного бюджету України. Це видатки на забезпечення конституційного ладу; державної цілісності та суверенітету, незалежного судочинства та ін;
2) видатки, що забезпечують загальнодержавні функції, але передаються на виконання до АР Крим та органів місцевого самоврядування. Такі видатки здійснюються на основі принципу субсидіарності з метою забезпечення найефективнішого їх використання;
3) видатки на реалізацію прав та обовязків АР Крим та місцевого самоврядування.
Видатки, зазначені в пунктах 2 і 3 здійснюються за рахунок коштів місцевих бюджетів.
Видатки бюджету класифікують за певними критеріями:
1) за функціями, з виконанням яких повязані видатки. Це критерії, що беруться до уваги при проведенні функціональної класифікації видатків бюджету;
2) за економічною характеристикою операцій, при проведенні яких здійснюються видатки. Таким чином проводять економічну класифікацію бюджетних видатків;
3) за ознакою головного розпорядника бюджетних коштів здійснюють відомчу класифікацію видатків;
4) за бюджетними програмами здійснюють програмну класифікацію видатків.
Видатки за функціональною класифікацією, в свою чергу, поділяються на видатки на забезпечення загальних функцій держави, АР Крим чи місцевого самоврядування. До видатків, що здійснюються за рахунок коштів державного бюджету, належать видатки на фінансування:
- державного управління, судової законодавчої та виконавчої влади;
- національної оборони;
- освіти та охорони здоровя;
- соціального захисту та соціального забезпечення;
- культури та мистецтва;
- розвитку телебачення, радіомовлення, преси, книговидання та інформаційних агентств;
- фізичної культури та спорту;
- державних програм (регіонального розвитку, реставрації середовища та ін.);
- поповнення державних запасів і резервів;
- обслуговування державного боргу;
- інших програм, що мають виключно державне значення.
Основними видами видатків, що проводяться з бюджету АР Крим та місцевих бюджетів, є такі:
- видатки на державне управління (на республіканському, обласному, районному, міському, селищному та сільському рівнях);
- видатки на освіту та охорону здоровя;
- видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення;
- видатки на розвиток культури і мистецтва;
- видатки на фізичну культуру і спорт.
За економічною характеристикою видатки поділяються на поточні видатки, капітальні видатки та кредитування. Поточні видатки належать до загального фонду, а капітальні - до спеціального. Капітальні видатки - це видатки бюджету для фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності. Зокрема, це видатки на фінансування капітальних вкладень виробничого і невиробничого призначення, структурної перебудови народного господарства, виплату субвенцій та інші видатки, повязані з розширеним відтворенням. Вони досягають приблизно 9-10% від видатків бюджету.
Поточні видатки охоплюють видатки, які не належать до видатків розвитку: фінансування національної оборони, державного управління, судової влади, правоохоронної діяльності, освіти, охорони здоровя, соціального захисту та соціального забезпечення, культури і мистецтва та ін. Вони становлять приблизно 90% від суми видатків бюджету. [8, с. 288]
В Україні сума видатків, які використовуються на фінансування загальних витрат, більше ніж у шість разів перевищує видатки розвитку. У більшості країн світу держава є одним із провідних інвесторів. У нашій країні на державні капіталовкладення припадає менше 10% загального їх обсягу.
Кредитування - операції, повязані з наданням коштів з бюджету на умовах повернення, платності та строковості. На основі кредитування виникають зобовязання перед бюджетом, які передбачають повернення одержаних коштів до бюджету.
За відомчою класифікацією видатки розподіляються серед головних розпорядників бюджетних коштів. Розпорядники бюджетних коштів - це бюджетні установи, що мають право на одержання бюджетних асигнувань, взяття бюджетних зобовязань та здійснення видатків з бюджету. До складу розпорядників бюджетних коштів, зокрема, входять міністерства, комітети, комісії, адміністрації, управління, агентства, університети, служби та ін. За обсягами наданих прав розпорядники поділяються на головних розпорядників бюджетних коштів та розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня.
Програмна класифікація видатків бюджету використовується в тому разі, коли бюджет формується за програмно-цільовим методом.
З метою фінансування непередбачених видатків, тобто видатків, що не мають постійного характеру, створюється резервний фонд бюджету. Його обсяги, згідно з законодавством України не можуть перевищувати 1% від суми видатків загального фонду державного бюджету. Порядок використання коштів резервного фонду визначається рішеннями Кабінету Міністрів України.

2.ПРИНЦИПИ І ФОРМИ БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ

Витрачанню бюджетних ресурсів конкретними розпорядниками передує етап виділення відповідних коштів, або інакше бюджетне фінансування - тобто, надання грошових коштів юридичним та фізичним особам на проведення заходів, передбачених бюджетом. Бюджетне фінансування базується на відповідних принципах та характеризується специфічними формам надання бюджетних асигнувань (рис. 2.1.).

Рис. 2.1. Принципи, форми і методи бюджетного фінансування

До принципів бюджетного фінансування відносяться:
- отримання максимального ефекту від використання бюджетних ресурсів, що передбачає нормування відповідних затрат, а також мінімізацію державних витрат відносно отриманого результату. Ефект може бути виражений, з одного боку, у вирішенні різних завдань соціально-економічного розвитку держави, а з іншого - у збільшенні ресурсів бюджетного фонду за рахунок зростання доходів одержувачів бюджетних асигнувань;
- цільовий характер використання бюджетних ресурсів означає, що надання бюджетних коштів здійснюється відповідно до їх цільового призначення згідно затвердженого бюджету. Цей принцип також сприяє підвищенню ефективності бюджетних витрат;
- поєднання власних, кредитних та бюджетних джерел. Сутність даного принципу полягає у тому, що при визначенні об........


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001. - N 37-38. - С. 189.
2. Бюджетний Кодекс України від 8.07.2010 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: < cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2856-17>
3. Звіт Міністерства фінансів України "Про виконання Державного бюджету України за 2011 рік"[Електронний ресурс]. - Режим доступу: control/publish/article/main?art_id=368091&cat_id=368090
4. Звіт Міністерства фінансів України "Про виконання Державного бюджету України за 2012 рік"[Електронний ресурс]. - Режим доступу: control/publish/article/main?art_id=368091&cat_id=368090
5. Звіт Міністерства фінансів України "Про виконання Державного бюджету України за 2013 рік"[Електронний ресурс]. - Режим доступу: < control/uk/publish/article?art_id=397457&cat_id=53608>
6. Александров В. Т. Планування, облік, звітність, контроль у бюджетних установах, державне замовлення та державні закупівлі. Навчальний посібник. / В. Т. Александров. - К.: АВТ, 2004. - 593 с.
7. Даневич О. С. Казначейська система. Підручник. / О. С. Даневич. - Тернопіль: Карт-бланш, 2006. - 818 с.
8. Кириленко О. П. Теорія і практика бюджетних інвестицій: [монографія] / О. П. Кириленко. - Тернопіль : Екон. думка, 2007. - 288 с.
9. Клітенко І. Ю. Державне казначейство України - повноважний учасник бюджетного процесу / Клітенко І. Ю. ; Харків. ун-т ім. В. Н. Ка-разіна // Науковий вісник. - 2010. - С.193.
10. Крисоватий А. І . Податкова система. Навч. посіб. / Крисоватий А. І. - Тернопіль : Карт-бланш, 2007. - 331 с.
11. Куценко Т. Ф. Бюджетно-податкова політика. Навч. посіб. / Куценко Т- К.: КНЕУ, 2004. - 864 с.
12. Кучер Г. В. Управління державним боргом. Підручник. / Кучер Г. В. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. - 342 с.
13. Лагутін В. Д. Бюджетна та монетарна політика: координація в трансформаційній економіці : [монографія] / Лагутін В. Д. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2007. - 248 с.
14. Луніна І. О. Державні фінанси та реформування міжбюджетних відносин : [монографія] / Луніна І. О. - К. : Наук. думка, 2006. - 432 с.
15. Магута Р. М. Висновки щодо виконання Державного бюджету України за 2012 рік / Р. М. Магута // Рахункова палата України. - 2013.: [Електронний ресурс] - Режим доступу: >16. Мярковський А. І. Бюджетний кодекс України в контексті бюджетної реформи / А. І. Мярковський // Фінанси України. - 2009. - № 8. - С. 3-5.
17. Науково-практичний коментар до Бюджетного кодексу України / кол. авторів [заг. редакція, передмова Ф.О.Ярошенка]. - К. : Зовнішня торгівля
18. Огонь Ц. Г. Доходи бюджету України: теорія та практика : [монографія] / Огонь Ц. Г. - К. : КНТЕУ, 2008. - 580 с.
19. Павлюк К. В. Бюджет і бюджетний процес в умовах транзитивної економіки України : [монографія] / Павлюк К. В. - К. : НДФІ, 2006. - 584 с.
20. Пасічник Ю. В. Бюджетна система України та зарубіжних країн. Навчальний посібник. / Ю. В. Пасічник. - К.: Знання-Прес, 2003. - 523 с.
21. Сафонова Л. Д. Бюджетний менеджмент. Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / Л. Д. Сафонова. - К.: КНЕУ, 2001. - 186 с.
22. Сафонова Л. М. Бюджетний менеджмент. Підручник . / Під заг. ред. В. Федосова. - К.: КНЕУ, 2004. - 864 с.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.