На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик МЕТОДИКА РОЗВИТКУ ШВИДКО СИЛИ У МЕТАЛЬНИКВ СПИСА

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 27.04.2015. Сдан: 2014. Страниц: 32. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):ЗМІСТ
Вступ 3
Розділ 1. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ ШВИДКОЇ СИЛИ СПИСОМЕТАЛЬНИКІВ 5
1.1. Вікові характеристики розвитку силових якостей юних метальників 5
1.2 Сила, як рухова якість та її різновиди 8
1.3. Методика розвитку швидкої сили м’язів 12
1.4. Тренування метальників списа протягом річного циклу підготовки 17
Розділ 2. ЗАВДАННЯ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 22
Завдання дослідження 22
Методи дослідження 22
Розділ 3. СИЛОВА ПІДГОТОВКА СПИСОМЕТАЛЬНИКІВ 24
3.1. Силова підготовка метальників списа 24
Висновки 27
Практичні рекомендації 28
Література 29
ВСТУП

Особливості сучасного спорту, для якого властива виключно висока напруженість мязової діяльності, обумовлюють пошук чинників, що визначають спортивний результат залежно від сили спортсмена.
Підготовка кваліфікованого метальника списа тривалий багаторічний процес, в ході якого вдосконалення техніки і розвиток фізичних якостей складають одне єдине ціле. Спортивна підготовка здійснюється за допомогою основних засобів тренування ? різноманітних фізичних вправ, які впливають на розвиток фізичних якостей спортсмена та його технічну майстерність.
Мистецтво тренування метальників списа полягає в умілому поєднанні на заняттях вправ, що вдосконалюють техніку і розвивають фізичні якості [34].
В метанні списа, сила ? один з важливих показників від якого залежать результати змагань. Це слід враховувати при виборі засобів силової підготовки списометальників [27].
Силова і швидкісно-силова підготовленість, визначає рівень досягнень в цьому виді легкої атлетики. При цьому взаємозв’язок швидкісно-силових компонентів досить складний. Він полягає у високому рівні силових можливостей і в здатності реалізувати цю силу за мінімальний проміжок часу [12, 22, 31]. Ця специфіка потребує певного педагогічного контролю, як за рівнем силової підготовленості, так і за його реалізацією. Тому тренувальний процес метальників списа повинен включати в себе на рівні з засобами контролю за спеціальними якостями метальника, і засоби цілеспрямованої вибіркової дії на силовий компонент.
Важливим завданням силової підготовки метальників списа є розвиток швидкої сили. Швидка сила характеризується потужністю включення рухових одиниць за певний проміжок часу. Для її розвитку важливо вдосконалювати механізми м’язової і між м’язової синхронізації включення рухових одиниць в межах визначеного часового проміжку. Тому для цього більше підходять вибухові динамічні силові вправи, які виконуються в швидких режимах [30, 32, 33].
По мірі росту кваліфікації спортсмена, ставляться підвищені вимоги щодо виконання вправ швидкісно-силового характеру, тому підбір оптимальних засобів силової підготовки в тренуванні метальників списа є актуальним.
Мета роботи. Визначити методи і засоби силової підготовки які використовуються метальниками списа для розвитку швидкої сили в річному циклі підготовки.
Об’єкт дослідження. Тренувальний процес метальників списа.
Предмет дослідження. Методика виховання швидкої сили у спортсменів, що спеціалізуються у метанні спису.
Практичне значення роботи визначається розробкою практичних рекомендацій з виховання швидкої сили у метальників списа.
Гіпотеза. Передбачалось, що визначення найефективніших засобів і методів виховання швидкої сили і застосування їх у річному циклі підготовки атлетів дасть змогу підвищити рівень підготовленості спортсменів метальників.
Структура роботи: курсова робота викладена на 32 сторінках друкованого тексту і складається із вступу, трьох розділів, висновків, практичних рекомендацій і списку використаної літератури ? 40 одиниць.

.............
ЛІТЕРАТУРА

1. Абрамовский И.Н. Зависимость между силой, весом и ростом спортсмена /Абрамовский И.Н. // Теор. и практ. физ. культ., 1988 ,№11, ?17-19 с.
2. Ашмарин Б.А. Теория и методика педагогических исследований в физическом воспитании. / Ь.А.Ашмарин . ? М.: «Физкультура и спорт», 1978. – 168 - 176 с.
3. Бизин В.П. Обучение легкоатлетическим метаниям / В.П.Бизин. ? Харьков: Основа, 1995. – С.73-78.
4. Боген М.М. Обучение двигательным действиям. М.: Физкультура и спорт,1985. ? 192с.
5. Бондарчук А. П. Построение системы физической подготовки в скоростно-сыловых видах легкой атлетики. / А.П.Бондарчук. – К.: “Здоров’я”, 1981.
6. Бондарчук А.П. Периодизация спортивной тренировки / А.П. Бондарчук ? Киев: Олимпийская литература, 2005. – С.143-146.
7. Бубэ Х. Тесты в спортивной практике / Бубэ Х., Фэк Г., Штюблер Х., Трогш Ф. – М.: Физкультура и спорт, 1988. – 240 с.
8. Верхошанский Ю. В. Основы специальной физической подготовки спортсменов. / Ю.В. Верхошанский – М.: Физкульт. и спорт, 1988. – 210 с.
9. Верхошанский Ю.В. Методика оценки скоростно-силовых способностей спортсменов / Ю.В. Верхошанский //Теор. и практ. физ. культ., 1979. 2, с. 7-11.
10. Верхошанский Ю.В. Основы специальной силовой подготовки в спорте. / Ю.В. Верхошанский - М.: ФиС, 1977. - 215 c.
11. Воробьев А.Н. Сила как физическое качество и методы ее развития / Воробьев А.Н. // Тяжелая атлетика: Ежегодник - 81.? М.: ФиС, 1981, с. 117-131.
12. Воронин В.И. Основы системы подготовки спортивных резервов в легкоатлетических метаниях. / Воронин В.И. – М.: Физкульт. и спорт, 1985. – 146 с.
13. Воронин В.И. Система подготовки спортсменов высшей квалификации в легкоатлетических метаниях. Учебное пособие для студентов и слушателей высшей школы тренеров ГЦОЛИФК. / Воронин В.И. М., ГЦОЛИФК, 1984. - 479с.
14. Воронкин В.И. Распределение основных тренировочных средств метательниц копья в годичном цикле / Воронкин В.И., Назаренко Б.И. // Теория и практика физической культуры. – 1986. ? №6.? С.39.
15. Дворкин Л.С. Возрастные особенности развития силы у юных атлетов // Труды научно-исследовательского института проблем физической культуры и спорта КубГАФК (редакторы: доктор медицинских наук, профессор В.А. Якобашвили, доктор педагогических наук, профессор А.И. Погребной). Т. 3. 20006 c. 32-36.
16. Дворкин Л.С. Особенности интенсивной силовой подготовки юных атлетов 12-13 лет. /Л.С.Дворкин, С.В.Воробьев, А.А.Хабаров. //Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. 1997, №4, с. 33-40.
17. Дворкин Л.С., Младинов Н.И. Силовая подготовка юных атлетов. /Л.С.Дворкин. ? Екатеринбург: изд-во Уральского гос. ун-та, 1992.- 80 с.
18. Жордочко Р. В., Полищук В. Д. Легкая атлетика. Навч. посібник. /Р.В.Жордочко,В.Д. Полищук. – К.: Вища шк., 1994. – 365 с.
19. Жуков В.И. Оптимизация двигательных действий спортсменов в видах спорта силовой и скоростно-силовой направленности / В.И. Жуков ? Науч. конс. д.п.н. проф. Черкесова Ю.Т.- Майкоп: АГУ, 1999.? 43с.
20. Зайцев В.В. Тренировка силы и силовые тренажеры. / В.В. Зайцев //Теория и практика физической культуры. - 1993. - № 1. - С. 26-32.
21. Канішевський С. М. Науково-методичні та організаційні основи фізичного самовдосконалення студентів. / С.М. Канішевський.– К: Вища шк., 1999.
22. Книга тренера полегкой атлетике. /Под ред. Хоменкова Л. С. – М.: Физкульт. и спорт, 1987. –344 С.
23. Кудряшова Т.И. Состояние и перспективы оптимизации начальной подготовки легкоатлетов-метателей / Т.И. Кудряшова // Физическое воспитание студентов творческих специальностей.: Сб. науч. тр. – Харьков: ХГАДИ (ХХПИ), 2002. – № 8. – С. 35-44.
24. Легкая атлетика. Учебник для институтов физкультуры /Под ред. В. И.Воронкина, Н. Г. Озолина, Ю. Н. Примаков. – М.: Физкульт. и спорт, 1989. – 389 с.
25. Линець М.М. Основи методики розвитку рухових якостей. /М.М. Линець. – Львів: Штабар, 1997. – 189 с.
26. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры. /Л.П.Матвеев – М.: Физкультура и спорт, 1991. – 543 с.
27. Матвеев Л.П. Ос


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.