На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 87722


Наименование:


Курсовик Виробництвопроботичного препарату на основ BifidobacteriumbifidumтаEscherichiacoli

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 30.04.2015. Сдан: 2014. Страниц: 30. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ
Вступ………………………………………………………………………….5
РОЗДІЛ 1. ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА ПРОЕКТУ…………………....13
1.1.Характеристика готової продукції…………………………………….13
1.2. Характеристика біологічного агента……………………...…………..34
1.3. Обгрунтування вибору технологічної
схеми підприємства………………………………………………………...41
1.4. Опис технологічного процесу……………………..………………......51
1.5. Контроль виробництва………………………………………………...77
РОЗДІЛ 2. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ…..94
РОЗДІЛ 3. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО
СЕРЕДОВИЩА…………………………………………………………….109
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………..113


РЕФЕРАТ
Темою даної дипломної роботи є виробництво біфідумбактерину сухого у флаконах.
У пояснювальній записці представлені розділи, що пояснюють виробництво біфідумбактерину, обґрунтування вибору технологічної схеми. Викладені вимоги до підготовки виробничих приміщень, комунікацій й устаткування. Дана кінцева характеристика сировини й матеріалів.
Технологічна схема містить опис технологічної схеми з викладом вимог до окремих стадій.
Графічною частиною проекту представлені: технологічна схема, апаратурна схема.
При виборі проекту використана технічна й довідкова література, а також нормативна документація - ДСТУ, ДСТ, ТУ, АНД.
Вибір оптимального технологічного, апаратурного рішення обумовлене специфікою лікарського засобу. Тобто в проекті використовується устаткування, що відповідає оптимальним технологічним й економічним вимогам.
Послідовність стадій виробництва біфідумбактерину представлена на технологічній схемі. На апаратурній схемі представлена послідовність розміщення технологічного устаткування.
Проект виконано на сторінках із використанням літературних джерел. Пояснювальна записка складається із 3 розділів.ВСТУП
Нині у всьому світі відбувається біотехнологічна революція. Спостерігаються тенденції переходу до ліків нового покоління. На Заході лікарі вже давно намагаються або не застосовувати антибіотики, які здатні знищити, крім збудників хвороби, й усю нормальну мікрофлору, або застосовувати їх обмежено, лише при серйозних показниках. [1].
Одним із напрямків сучасної біотехнології є виробництво пробіотиків - препаратів, до складу яких входять живі мікроорганізми, представники нормофлори кишечнику. Застосування їх у багатьох випадках є альтернативним лікуванню антибіотиками. [2]
За даними сучасних епідеміологічних досліджень, майже 90 % населення земної кулі тою чи іншою мірою потерпають від порушень якісного та кількісного складу мікрофлори, яка є основою мікроекології організму людини. Їхній розвиток, зумовлений дією багатьох факторів екзогенної й ендогенної природи, а саме, радіаційних і хімічних впливів, безпідставним і безконтрольним застосуванням лікарських засобів, насамперед антимікробних препаратів, професійно-побутовими і санітарно-гігієнічними умовами життєдіяльності людини. [3].
У кишечнику людини міститься велика кількість бактерій. В нормі в ньому переважають біфідо- і лактобактерії. В процесі своєї життєдіяльності вони продукують молочну, а також оцтову та пропіонову кислоти.


Кисле середовище, що створюється таким чином в кишечнику, є несприятливе для розвитку патогенних та умовно-патогенних мікроорганізмів: сальмонел, шигел, стафілококу, протея та патогенних штамів кишкової палички. [3].
В процесі розвитку різних інфекційних захворювань в наслідок самого патологічного процесу або як наслідок використання антибіотиків чи хіміопрепаратів у кишечнику людини може відбуватися кількісна або якісна зміна складу нормальної мікрофлори.
Порушення складу нормальної мікрофлори позначають терміном "дисбактеріоз". Як наслідок виникнення дисбактеріозу порушуються такі важливі функції нормальної мікрофлори, як участь її у процесах травлення, утворення вітамінів, формування імунітету. При дисбактеріозі дуже знижуються антагоністичні властивості нормальної мікрофлори, що веде до розмноження патогенних і умовно-патогенних мікроорганізмів. [3, 4].
В Україні особливо гострою проблема дисбактеріозів стала в останні роки. Це повязане, передусім, з аварією на ЧАЕС, із широким використанням пестицидів, різноманітних консервантів, барвників у продуктах харчування більшості населення країни, із підвищенням інфекційної та неінфекційної захворюваності. [4]. Хронічні діареї, різноманітні кишково-шлункові захворювання, кишкові дисбактеріози та алергенні стани особливо широко розповсюджені серед дітей раннього грудного віку (до 80 %) і мають, на жаль, тенденцію до подальшого росту. Цьому активно сприяє різке погіршення - збіднення і незбалансованість харчового раціону населення, присутність у продуктах ксенобіотиків. [3].
На сьогодні "золотим стандартом" у терапії й профілактиці порушень мікробіоценозу є застосування препаратів, які регулюють нормальну мікрофлору шлунку - пробіотиків. Це речовини мікробного або немікробного походження, які створюють при природному способі введення благотворну дію на гомеостаз шляхом нормалізації балансу мікрофлори в організмі хазяїна. Саме пробіотики використовують для нормалізації мікробного пейзажу шлунку при несприятливих екологічних умовах, порушенні обміну, після гормональної або променевої й антибактеріальної терапії, при гострих і хронічних захворюваннях і дисфункціях шлунково-кишкового тракту, при підготовці до хірургічного втручання і після проведення оперативного лікування. [4]. Позитивний ефект від застосування мікробних препаратів досягається в 90 - 95% випадках. Великою перевагою пробіотиків є їх безпечність для організму людини, відсутність побічних явищ і звикання до них навіть при тривалому застосуванні.
Світові тенденції розвитку промисловості пробіотиків спрямовані на кілька напрямків. Один із них - використання антибіотикорезистентних штамів, що дозволяє їх використовувати в комплексі з антибіотиками. Іншим напрямком є використання біологічних агентів з високим рівнем імуномодуляції й антагоністичними властивостями. [3].
Актуальність робіт по виробництву пробіотиків підтверджується тим фактом, що з 1995 року в Європі виконується 7 спеціалізованих програм. У розвинених країнах із високим рівнем турботи про здоровя населення (Швеція, Франція, Англія, США та ін.) лікарські штами нормофлори людини додаються в продукти харчування, а також рекомендовані обовязкові курси біфідопрофілактики вагітним, новонародженим та групам підвищеного ризику, зокрема, дітям до 7 років. Мерія Москви знайшла можливість забезпечити таким цінним продуктом, як біфідокефіром, який випускається на одному з найбільших молокозаводів російської столиці, дітей до року безкоштовно (у Франції та Швеції такі заходи проводяться безкоштовно для дітей до 3 років). Потрібно сказати, що така форма профілактики дитячих захворювань досить рентабельна, адже країна зберігає свій генофонд. До того ж лікування дитини, яка до 3 років має несформований кишечник і тому дуже вразлива до кишкових інфекцій, коштує набагато дорожче, ніж запровадження такої профілактики. [2].
Потреба в пробіотиках на Україні досить висока. Враховуючи несприятливу екологічну ситуацію в Україні, а також рівень загальної захворюваності понад 86% населення України, особливо дітей, потрібно не менше як двічі на рік проводити курс пробіотикотерапії чи пробіотикопрофілактику. Практично лікування пробіотиками через недостатню поінформованість, ціни на препарати та наявний рівень виробництва проводять максимум 3-4% населення України один раз на рік. Гостру потребу у пробіотиках мають регіони, що потерпіли від аварії на ЧАЕС, де оздоровлення населення безпосередньо залежить від їхнього застосування. У таких великих містах України, як Дніпропетровськ, Херсон, Запоріжжя, Львів, Вінниця, Миколаїв, Черкаси, Сімферополь, Івано-Франківськ, Ужгород та ін., вітчизняні пробіотики на ринок не надходять чи надходять у дуже незначних кількостях, не кажучи вже про сільську місцевість. Ненасиченість ринку пробіотиками призводить до спалахів гострих кишкових захворювань у пологових будинках, як це зареєстровано, наприклад, у червні 1998 року в м.Ульянівка Кіровоградської області та інших лікувальних стаціонарах у вигляді внутрішньолікарняних інфекцій, викликаних сальмонелами, стафілококами, клебелами, протеєм і т. п. [2].
Зважаючи на те, що на українському ринку лікарських засобів сьогодні переважають імпортні пробіотики (іноземні фірми займають понад 70% нашого фармацевтичного ринку в галузі пробіотиків, і лише 30% - ........Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.