На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 87908


Наименование:


реферат Загальна характеристика мжнародних валютно-кредитних установ

Информация:

Тип работы: реферат. Добавлен: 05.05.2015. Сдан: 2015. Страниц: 31. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Зміст
Вступ 3
1. Загальна характеристика міжнародних валютно-кредитних установ 6
2. Характеристика світових фінансово-кредитних установ 8
3. Регіональні фінансово-кредитні установи 16
4. Функції міжнародних фінансово-валютних інститутів в Україні 22
Висновки 27
Список використаної літератури 31


Вступ

Розвиток світової економіки передбачає необхідність регулювання, проведення узгоджених дій і координації економічної, в тому числі і валютно-фінансової політики держав. У цих умовах зростає роль міжнародних інститутів, особливо валютно-кредитних і фінансових організацій.
Причинами, що зумовили виникнення і функціонування міжнародних валютно-фінансових інститутів, є наступні: глобалізація < %D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F> світової економіки; розширення і поглиблення світогосподарських звязків, посилення процесів < %D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81> економічного регулювання в умовах нестабільності. Вони покликані вирішувати такі основні завдання, як здійснення < %D0%97%D0%B4%D1%96%D0%B9%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F> міждержавного валютно-фінансового регулювання, розробка стратегії і тактики світової валютно-фінансової і кредитної політики з метою стабілізації міжнародних фінансів < %D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8> і ряд інших.
Міжнародні фінансові організації являють собою сукупність фінансових активів, зобовязань, інструментів та механізмів < %D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC%D1%96> діяльності фінансових організацій, створених на міждержавному рівні.
Сьогодні економічну суть міжнародних кредитних відносин можна розглядати як відносини між субєктами міжнародної економічної діяльності з приводу надання, використання та повернення позики. Неможливо не визнати, що міжнародний кредит відіграє значну роль в національній економіці будь-якої країни.
Міжнародні фінансові інституції поділяються на дві групи: всесвітні та регіональні. До всесвітніх належать Міжнародний валютний фонд (МВФ), група Світового банку та Банк міжнарод­них розрахунків. Регіональні створюються за континентальною ознакою: Європейський банк реконструкції та розвитку; Азіатський банк розвитку; Африканський банк розвитку; Міжамериканський банк розвитку та ін.

Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями розпочалося у червні 1992 року, з прийняттям Закону України № 2402-ХІІ "Про вступ України до Міжнародного валютного фонду, Міжнародного банку реконструкції та розвитку, Міжнародної фінансової корпорації, Міжнародної асоціації розвитку та Багатостороннього агентства по гарантіях інвестицій". Відповідно до Закону усі питання, що стосуються вступу України до цих міжнародних фінансових організацій, вирішує Кабінет Міністрів України, Міністерство фінансів України здійснює всі фінансові операції, а Національний банк України виступає як банк-депозитарій МБРР.
В умовах тривалої економічної, особливо інвестиційної, кризи в Україні міжнародний кредит відіграє значну роль у відновленні діяльності підприємств, які тривалий час простоювали, допомагає їм змінити асортимент продукції, що випускається, або поліпшити її якість, зробити цю продукцію конкурентоспроможною на внутрішньому і світовому ринках. Міжнародний кредит виступає опорою сучасної світової економіки, невідємним елементом економічного розвитку суспільства в цілому. З позицій цільових функцій сьогодні міжнародні кредити залучаються: для утримання України як держави "на плаву" з метою входження у світовий ринок, де вона має стати частиною світової економіки; для отримання кредитів для трансформації структури економіки України, зміни в ній народногосподарських пропорцій, створення умов повної економічної рівноваги; отримання кредитів під залучення критичного імпорту, передусім енергоносіїв, яких в Україні обмаль, для розвитку національного виробництва та особистого споживання; під виглядом першої із зазначених цільових функцій іноземних кредитів в Україні отримуються кредити для виживання конкретних урядів.
Саме ці обставини обґрунтовують актуальність розгляду теми міжнародних кредитних відносин, зясування їх ролі в економіці країни.
Метою дослідження є вивчення діяльності міжнародних кредитних організацій, їх функцій, а також їх діяльність в Україні.
Завдання: проаналізувати організації МВФ, ЄБРР, МБРР та умови кредитування, визначити перспективи розвитку відносин України з міжнародними фінансовими організаціями.
Обєктом є сучасні міжнародні фінансовокредитні установи та їх роль в економіці України. Предметом є сучасні форми міжнародних кредитів, матеріально-грошові ресурси, механізми здійснення міжнародних кредитних операцій.
При написанні роботи були використані підручники, навчальні посібники та електронні ресурси.


1. Загальна характеристика міжнародних валютно-кредитних установ

Міжнародні валютно-фінансові та кредитні відносини посідають особливе місце у світовому господарстві, бо в них переплітаються політика й економіка, дипломатія та комерція, промислове виробництво, торгівля, фінанси і т.п. У широкому розумінні міжнародні валютно-фінансові та кредитні відносини - це сукупність економічних відносин ринку до процесу кругообігу міжнародного фінансового капіталу. Вони розглядаються одночасно як сукупність взаємоповязаних елементів: валютних, фінансових та кредитних.
Інституціональна структура міжнародних валютних відносин містить численні міжнародні та регіональні валютно-фінансові установи, що створюються на базі багатосторонніх міждержавних угод. їх мета - сприяти розвитку міжнародної економіки, зовнішньої торгівлі та валютно-фінансового співробітництва, підтримувати рівновагу платіжних балансів країн, що входять до них, регулювати курси їхніх валют, надавати кредити цим країнам і гарантувати приватні позики за кордоном. Роль цих установ різноманітна. Одні з них, маючи великі ресурси та повноваження, здійснюють регулювання міжнародних валютних відносин, надають позики, технічну допомогу, в інших - переважає інформаційно-аналітичний аспект діяльності.
Новий масштаб міжнародної діяльності, характерний сучасній стадії розвитку людської цивілізації, є наслідком дії тенденції до глобалізації у планетарному вимірі. Цей процес складається з множини глибинних трансформацій, які відбуваються в різних сферах людської діяльності. Переплітаючись та взаємодіючи завдяки ним створюється глобальна система, яка в економічному середовищі проявляється як глобальна економічна система. В її виникненні та формуванні беруть участь різні чинники та субєкти, однак визначальна роль належить міжнародним організаціям, які як глобальні інституції виступають безпосереднім носієм цих процесів.
Для кожної країни, яка прагне розвиватися інтегральною складовою глобальної економічної системи, без чого неможливо існувати в сучасних умовах, співпраця з такими організаціями є неминучою [1, 68].


2. Характеристика світових фінансово-кредитних установ

Міжнародні валютно-фінансові і банківські організації займають важливе місце у системі міжнародних економічних відносин. По-перше, їх діяльність дозволяє внести регулююче начало і певну стабільність у суперечливу цілісність світового господарства. По-друге, їх визначальною функцією є забезпечення подальшого розвитку міжнародного співробітництва. По-третє, міжнародні валютно-фінансові організації сьогодні є важливими центрами, які здійснюють наукове забезпечення розвитку МЕВ [3, 15].
Міжнародні фінансові інституції поділяються на дві групи: всесвітні та регіональні. До всесвітніх належать Міжнародний валютний фонд (МВФ), група Світового банку та Банк міжнарод­них розрахунків. Регіональні створюються за континентальною ознакою: Європейський банк реконструкції та розвитку; Азіатський банк розвитку; Африканський банк розвитку; Міжамериканський банк розвитку та ін.
Міжнародний валютний фонд є провідною світовою фінансовою інституцією, яка має статус спеціалізованої установи ООН. Він був заснований на міжнародній конференції в Бреттон-Вудсі в 1944 р., а фінансові операції почав здійснювати з 1947 р. Вищий керівний орган МВФ - Рада керуючих (Board of Governors), в якій кожна країна-член представлена керуючим і його заступником. Зазвичай це міністри фінансів або керівники центральних банків. Важливу роль в організаційній структурі МВФ відіграє Міжнародний валютний і фінансовий комітет МВФК (International Monetary and FinancialCommittee, IMFC). Цей комітет є дорадчим органом Ради керуючих і не має повноважень для прийняття директивних рішень. Але він виконує важливі функції: спрямовує діяльність Виконавчої ради; формує стратегічні рішення, які відносяться до світової валютної системи і діяльності МВФ; вносить на розгляд Раді керуючих пропозиції про внесення поправок до статей Угоди МВФ. Основними цілями діяльності МВФ є сприяння розвитку міжнародної........


Список використаної літератури

1. Амеліна І.В., Попова Т.Л., Владимиров С.В. Міжнародні економічні відносини : Підручник. - К.: Центр учбової літератури, 2013. - 256 с.
2. Боринець С. Я. Міжнародні фінанси: Підручник. - К.: Знання-Прес, 2002. - 380 с.
3. Герчикова І.Г. Міжнародні економічні організації, 2001 р. С. 281
4. Майорова, Т.В. Інвестиційна діяльність: Навчальний посібник / Т В Майорова. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 376 с.
5. Шелудько В.М. Фінансовий ринок: підручник. - 2 -ге вид., стер. - К.: Знання, 2008. - 535с.
6. Школа І.М., Козменко В.М. Міжнародні економічні відносини : Підручник. - 1996.- 620с.
7. Міжнародний валютний фонд: принципи дії та механізм кредитування// [Електронний ресурс]. - Режим доступу: < analit_mat/drn/126.htm>
8. Міжнародні валютно-кредитні установи // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: < book/fof/bs/2011/11-30//page15.html>
9. Основні напрями діяльності ЄБРР// [Електронний ресурс]. - Режим доступу: news/1593/26-28-kvitnya-zaporizhzhya-vidvidaje-ofitsiyna-delegatsiya-radi-direktoriv-jebrr.html
Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.