На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 87916


Наименование:


Курсовик Особливост пдготовки проведення екскурсй на мстевствознавчу тематику. М.А Врубель в Києв

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 05.05.2015. Сдан: 2014. Страниц: 43. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ
ВСТУП……………………………………………………………………………..3
РОЗДІЛ І. ТЕХНОЛОГІЯ Особливості підготовки і проведення екскурсій на містевствознавчу тематику
1.1 Поняття екскурсії. ЇЇ функції й ознаки. Класифікація екскурсій………4
1.2 Методика проведення екскурсії………………………………………... 9
РОЗДІЛ ІІ. М.А Врубель у Києві
2.1. Київські роки………………………………………………...…………..13
2.2 Перша муза М.А Врубеля………………………………………….…….25
2.3. Карта екскурсійного маршруту «М.А Врубеля в Києві» ……………..28

ВИСНОВКИ ……………………………………………………………………..42
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ …………………………………..43


Вступ
У Національному музеї російського мистецтва проходить виставка Врубель і Київ , присвячена 155 -річчю з дня народження художника , відзначати яке будемо навесні наступного року. Врубелевские виставки давно вже стали доброю традицією в Києві - починаючи з 1976 року , вони відбуваються постійно з періодичністю в 5 років. Таким чином , наше місто віддає данину цьому прославленому художнику , який починав тут свій творчий шлях до великого мистецтва і створив цілий ряд оригінальних робіт , які стали знаковими для всього російського художнього мистецтва.
Такий інтерес до особистості Михайла Врубеля в Київському музеї російського мистецтва не випадковий , - відзначають його співробітники . Доля цього художника тісно повязана з нашим містом : тут почався його самостійний творчий шлях і сформувалися основи творчого методу , який потім став органічною частиною всього російського модерну .
За словами куратора нинішньої виставки , старшого наукового співробітника музею Наталії Агеєвої , київський період у творчості Врубеля був найбільш гармонійним , врівноваженим , плідним і натхненним . І це не дивно , адже в нашому місті художник знайшов свою музу .
Приязнь Врубеля до Києву теж не залишилася без відповіді. Київ став першим і єдиним містом , де відбулася виставка творів Врубеля. Як це не дивно , але за життя майстра не було жодної персональної виставки його творінь. А перший показ робіт художника кияни влаштували рівно через місяць після його смерті - у травні 1910 року. Це була посмертна виставка акварелей і малюнків Врубеля в міському музеї , де були представлені роботи майстра з приватних зібрань Богдана та Варвари Ханенків , Миколи та Олександра Терещенко , відомого київського видавця Василя Кульженко і інших колекціонерів , - розповідає куратор цьогорічної виставки.
РОЗДІЛ І. Особливості підготовки і проведення екскурсій на містевствознавчу тематику.
1.1 Поняття екскурсії. Її функції й ознаки. Класифікація екскурсій
Екскурсія (від лат. < wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0> excursio - прогулянка, поїздка,похід) - колективне відвідування музею < wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9>, памятного < wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0> місця, виставки < wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0>, підприємства тощо; поїздка, прогулянка з освітньою, науковою, спортивною або розважальною метою. Показ обєктів відбувається під керівництвом кваліфікованого спеціаліста - екскурсовода < wiki/%D0%95%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4>, який передає аудиторії бачення обєкта, оцінку памятного місця, розуміння історичної події, повязаного з цим обєктом. Екскурсії можуть бути як самостійною діяльністю, так і частиною комплексу туристичних < wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC> послуг.
Функції екскурсії розглядаються як її головна властивість. Діапазон - достатньо широкий. Майже кожній екскурсії притаманні такі функції: пізнавальна, освітня, інформаційна, виховна, наукової пропаганди, організації культурного дозвілля та формування інтересів, розширення культурного кругозору тощо.
Проведення екскурсій не зводиться лише до передачі певної суми знань екскурсантам, а передбачає їх злиття з наявними в туристів знаннями, із власним життєвим досвідом, формуванням у них певних переконань. Перевага і сила методики екскурсійного впливу полягають у тому, що отримана відвідувачами під час екскурсії інформація у процесі засвоєння коригується, стає їхньою інтелектуальною власністю.
Існує багато видів інформації, як-от: соціальна, політична, наукова, художня, технічна, економічна тощо, які повязані з розумінням явища і діють на свідомість людини. Дослідження показують, що чим вища зацікавленість відвідувача, тим активніше він сприймає інформацію. Використання в екскурсіях невідомої, однак цікавої для людини інформації дає великий ефект.
Безпосереднє спілкування з екскурсантами, прямий контакт, кваліфікована подача матеріалу, а також атмосфера взаємної довіри і доброзичливості - неодмінна умова успіху проведення екскурсії. Тому робота екскурсовода також тісно повязана із соціальними, психологічними і педагогічними процесами. Ця взаємодія і визначає специфіку методики екскурсійної діяльності.
Іншою умовою ефективності екскурсії є достовірність інформації. Будь-яке перекручування правди травмує психологію людей, веде до втрати довіри, тому при підготовці і проведенні екскурсії необхідно опиратися на достовірність джерел отримання інформації. Добір достовірних фактів - основа кожного екскурсійного матеріалу.
Таким чином, екскурсія одночасно вирішує дві головних функції: несе людям знання і виробляє особисте ставлення до отриманих знань, формує їх переконання.
Екскурсія, як інші форми культурно-просвітницької роботи (лекція, тематичний вечір, читацька конференція тощо) має свої осо­бливості в організації і методиці проведення, її ознаки свідчать як про подібність до інших форм культурно-просвітницької роботи, так і висвітлюють її докорінну відмінність від них:
1. Тривалість проведення від академічної години(45 хвилин) до однієї доби.
2.Наявність екскурсантів.
3.Наявність кваліфікованого керівника-спеціаліста (екскурсовода);
4.Наочність, зорове сприйняття, показ екскурсійних обєктів на місці їх розташування.
5.Переміщення за заздалегідь визначеним маршрутом.
6.Цілеспрямованість показу обєктів, наявність певної теми.
7.Активна діяльність учасників (спостереження, вивчення, дослідження обєктів).
Окрім таких загальних для всіх екскурсій, ознак існують специ­фічні риси, які притаманні певним видам екскурсій. Так, наприклад, під час автобусних екскурсій обовязково відбувається вихід з автобуса для огляду памяток; в процесі музейних екскурсій здійснюється ознайомлення з матеріалами, що розміщені на стендах; виробничі екс­курсії дозволяють продемонструвати дію обєктів (агрегатів, механіз­мів, устаткування тощо). Розуміння і дотримання ознак екскурсії відіграє важливу роль у правильному трактуванні сутності екскурсії, забезпечує дійсно якіс­не екскурсійне обслуговування.
Класифікація екскурсій
Класифікація - це розподіл предметів, явищ, понять на класи, відділи, види залежно від їх загальних чи специфічних ознак.
Екскурсії класифікуються за:
1) змістом;
2) складом і кількістю учасників;
3) місцем проведення;
4) засобами пересування;
5) тривалістю;
6) формою проведення.
1. За змістом екскурсії поділяються на оглядові (багатопланові) і тематичні.
2. За складом і кількістю учасників екскурсії поділяються на індивідуальні і групові; для місцевого населення і приїжджих туристів; дорослих і школярів тощо. Особливості сприйняття екскурсійного матеріалу кожною із зазначених груп вимагають внесення змін у зміст екскурсій, методику і техніку їх проведення, а також їх тривалість.
3. За місцем проведення екскурсії бувають: міські, заміські, виробничі, музейні, комплексні.
4. За засобами пересуваннях пішохідні і з використанням різноманітних видів транспорту. Перевага пішохідних екскурсій полягає у тому, що, створюючи необхідний темп руху, вони забезпечують сприятливі умови для показу і розповіді.
Транспортні екскурсії (у переважній більшості - автобусні) складаються з двох частин: аналізу екскурсійних обєктів (наприклад, памяток історії і культури) на зупинках і розповіді про них під час пересування між обєктами.
Деякі екскурсійні фірми використовують для проведення екскурсій тролейбуси, трамваї, річкові і морські теплоходи, гелікоптери (вертольоти) та ін.
5. За тривалістю екскурсії бувають від однієї академічної години (45 хв.) до доби.
Класифікація екскурсій за змістом. Отже, за змістом вони поділяються на оглядові (багатопланові) і тематичні.
Оглядові екскурсії, як правило, розкривають декілька тем, тому їх ще називають багатоплановими. Використовується при цьому сучасний та історичний матеріал. Ґрунтується така екскурсія на показі різноманітних обєктів (памяток історії і культури, будинків і споруд, природних обєктів, місць відомих подій, промислових і сільськогосподарських підприємств тощо). Це дає загальне уявлення про місто, край, регіон, державу в цілому. Хронологічні рамки такої екскурсії - час існування міста/туристичного центру з першої згадки про нього до сьогодення і на майбутнє - перспективи розвитку.
Оглядові екскурсії мають свої особливості. На відміну від тематичних, формулювання теми в оглядових екскурсіях повязане із певною складністю. Незалежно від місця, де їх готують і проводять, оглядові екскурсії практично подібні між собою, насамперед за своєю структурою. У кожній із них висвітлюється декілька підтем (історія міста, стисла характеристика промисловості, науки, культури, освіти тощо). У той же час в оглядових екскурсій є свої відмінні риси, які пояснюються тими особливостями в історичному розвитку, що властиві визначеному місту, області, краю. Наприклад, військово-історична підтема є присутньою в оглядових екскурсіях тих міст і областей, на території яких відбувалися військові бої. Літературні підтеми включаються в оглядові екскурсії міст, повязаних із життям і діяльністю письменників, поетів та ін.
Багатопланові екскурсії традиційно проводяться у краєзнавчих та загальномистецьких музеях, коли під час одного відвідування туриста знайомлять з усіма експозиціями, різними за тематикою і змістом.
Тематичні екскурси присвячені розкриттю однієї теми. Якщо це історична екскурсія, то в и основу може бути закладено одну або декілька подій, обєднаних однією темою. Якщо це екскурсія на архітектурну тему, то предметом вивчення можуть стати найцікавіші містобудівні рішення, стародавні архітектурні ансамблі, храмові комплекси тощо.
Тематичні екскурсії поділяються на історичні, виробничі, мистецтвознавчі, літературні, природознавчі (екологічні), архітектурно-містобудівні.
1.2 Методика проведення екскурсії
В мистецтвознавчих екскурсіях можна виділити такі різновиди що займають одне з провідних місць у ряді тематичних екскурсій: ( історико- театральні , історико -музичні , з народних художніх промислів , по місцях життя і діяльності діячів культури і мистецтва , в картинні галереї і виставкові зали , музеї, в майстерні художників і скульпторів ), літературні ( літературно- біографічні , історико- літературні , літературно- художні ) та архітектурно- містобудівні (з показом архітектурних споруд даного міста , повязані з показом памяток архітектури певного історичного періоду , дають уявлення про творчість одного архітектора , що знайомлять з плануванням і забудовою міст по генеральним планам , з демонстрацією зразків сучасної архітектури , екскурсії по новобудовах ).
Кожна екскурсія має свою чітко визначену тему і мету.
Тема - це коло явищ, відібраних і висвітлених автором. Тема тісно повязана з метою екскурсії.
Мета - це основний висновок, думка екскурсії.
Вибір теми залежить від потенційного попиту, конкретного замовлення або цілеспрямованого усвідомлення визначеної тематики екскурсій. Тема екскурсії планується заздалегідь, а до основного висновку екскурсії, її провідної ідеї автор екскурсії/екскурсовод повинен привести екскурсантів поступово, спонукаючи їх стати "учасниками" подій, відображених під час екскурсії. Кожна тема складається з ряду підтем. У кожної підтеми є своє логічне завершення. Правильно розроблена підтема сприймається екскурсантами не як сама собою, а композиційно - у сук........


Список використаної літератури

· Врубель М.А. // Энциклопедия живописи в !5 т.- М. :ТЕРРА, 2010.- Т.3.- С. 161-163.
· Михаил Врубель. Великие художники. Их жизнь, вдохновение и творчество. Ч. 77. - К. :ООО "Иглмосс Юкрейн", 2005.- 32 с.: илл.
· Марголіна І.Є., Ульяновський В.І. Київська обитель Святого Кирила. - К.: Либідь, 2005. - 256 с.
· Ракитин В. Михаил Врубель. - М.: Искусство, 1971.-103с.: илл.
· Мамонтов С. Врубель как художник // Русское слово. 1910. 4 апр.
· Бенуа А. Врубель // Мир искусства. 1903. № 10-11, с. 182.
· Текст и цитаты: Суздалев П.К. Врубель и Лермонтов. М., 1991.
· Гос. Третьяковская галерея. «Врубель Михаил Александрович», каталог выставки, М., 1957
· Авт. Сост. Дмитренко А. Ф. и др. «Пятьдесят кратких биографий мастеров русского искусства», Ленинград, «Аврора», 1971
· М. А. Врубель. «Письма к сестре. Воспоминания о художнике Анны Александровны Врубель. Отрывки из писем отца художника», Л, 1929
· Статья «Акварели Врубеля» А. Михайлов ж «Юный художник», № 2,1986 (рос)
· «Михаил Врубель». Каталог. Автор вступительной статьи, летописи жизни и творчества М. Ю. Герман., Ленинград, «Аврора», 1989 (рос)
· «Художественная галерея», № 48, 2005
· Музей за адресою вул. Олени Теліги
· Для підготовки даної роботи були використані матеріали з сайту
· Енциклопедія українознавства, т. 2. Львів, НТШ; Митці України: Енциклопедичний довідник. К., «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 1992.
· Гоберг - Вержбинская Э.П. М. Врубель. - М.: Искусство, 1959. - 255с.
· Белый А. Символизм как миропонимание - М.: Республика, 1994. - 368с.
· Дмитриева Н.А. Михаил Врубель. - М.: Детская лит-ра, 1984. - 125с.
· Дружинин С. Михаил Александрович Врубель. - Москва: Государственное издательство изобразительного искусства, 1961. - 69с.
· Ионина Н.А. 100 великих картин. - М.: Вече, 2000. - 230с.
· Искусство: Живопись. Скульптура. Архитектура. Графика. В 3 частях. Часть 3. Русское иск. Советское иск. / Сост. М.В.Алпатов, Н.Н.Ростовцев. - 4-е изд., испр. и доп. - М.: Просвещение, 1989. - 382с.: ил.
· История русского и советского искусства: Учебное пособие/ под ред. Д.В.Сарабьянова. - М.: Высш. школа, 1979. - 383с., илл.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.