Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 88028


Наименование:


Курсовик Дослдити ринковий попит та фактори що на нього впливають

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 07.05.2015. Сдан: 2015. Страниц: 35. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ВСТУП

В умовах ринкових відносин центр економічної діяльності переміщається до основної ланки всієї економіки - підприємства. Саме на цьому рівні створюється вся необхідна суспільству продукція, виявляються різні послуги. На підприємстві зосереджені найбільш кваліфіковані кадри. Тут вирішуються питання економного витрачання ресурсів, застосування високопродуктивної техніки, технології. На підприємстві домагаються зниження до мінімуму витрат виробництва і реалізації продукції. Розробляються бізнес-плани, застосовується маркетинг, здійснюється ефективне управління - менеджмент.
Все це вимагає глибоких економічних знань. Адже в умовах ринкової економіки виживе лише той, хто найбільш грамотно і компетентно визначить вимоги ринку, створить і організує виробництво продукції, що користується попитом, забезпечить високим доходом висококваліфікованих працівників.
Тема ринкового попиту на сьогодні є дуже актуальною адже вивчення попиту на ринку зараз стає першочерговою задачею при функціонуванні підприємства. Постійне відстеження попиту і здатність моментально реагувати на найменші його зміни (тобто гнучкість виробництва) - все це зумовлює виживання і успішну роботу підприємства. Зараз для будь-якої фірми важливіше навіть не зробити яку-небудь продукцію, а збути її, знайти конкретну нішу на ринку для свого товару. Тому-то на перші ролі виходять у даний час численні відділи маркетингу, що безпосередньо займаються питаннями збуту і реалізації продукції. І там добре знають, що таке попит і як він змінюється з часом. "Клієнт завжди правий" - цей принцип, прийнятий на озброєння багатьма провідними виробниками, зайвий раз доводить першорядне значення такого економічного поняття, як ринковий попит.
Метою курсової роботи є дослідження ринкового попиту та факторів що на нього впливають, а також вивчення функції попиту.
Обєкт дослідження - фактори і залежності, що визначають основні закономірності попиту .
Прийоми і методи дослідження, використані в процесі написання курсової роботи, полягають у синтезі та аналізі наявних теоретичних матеріалів, угрупованню та узагальненні теоретичного матеріалу з практичними даними.
Основними завданнями роботи є:
1. Дослідити ринковий попит та фактори що на нього впливають;
2. Дослідити функцію попиту;
3. Вивчити еластичність попиту.


1.Ринковий попит: економічна сутність та фактори, що на нього впливають

Ринок - непрямий, опосередкований взаємозвязок між виробниками і споживачами продукції у формі купівлі-продажу товарів, сфера реалізації і товарно-грошових відносин, а також уся сукупність засобів, методів, інструментів, організаційно-правових норм, структур т.д., що забезпечують функціонування таких відносин. Ринок - це єдина система відносин купівлі-продажу, структурними елементами якої є ринки товарів, капіталів, робочої сили, цінних паперів, ідей, інформації і т.д. Ринок - основа ринкової економіки.
Ринок - це інструмент, або механізм, що зводить разом покупців (предявників попиту) і продавців (постачальників) окремих товарів і послуг, Одні ринки є локальними, тоді як інші носять міжнародний або національний характер. Деякі відрізняє особистий контакт між предявником попиту і постачальником, а інші є безособовими - на них покупець і продавець ніколи не бачать або зовсім не знають один одного.
Стан ринку визначається співвідношенням величини попиту та пропозиції
Попит та пропозиція - взаємозалежні елементи ринкового механізму, де попит визначається платоспроможною потребою покупців (споживачів), а пропозиція - сукупністю товарів, запропонованих продавцями (виробниками); співвідношення між ними складається в назад пропорційну залежність, визначаючи відповідні зміни в рівні цін на товари.
Попит зображується у виді графіка, що показує кількість продукту, що споживачі готові й у стані купити за деякою ціною з можливих протягом визначеного періоду часу цін. Попит виражає ряд альтернативних можливостей, які можна представити у виді таблиці. Він показує ту кількість продукту, на яке (за інших рівних умов) буде предявлений попит при різних цінах. Попит показує кількість продукту, що споживачі будуть купувати по різних можливих цінах.
Ціна попиту - максимальна ціна, по якій споживач готовий купити дану продукцію.
Величини попиту повинні мати визначене значення і відноситися до визначеного відрізка часу. Корінна властивість попиту полягає в наступному: при незмінності всіх інших параметрів зниження ціни веде до відповідного зростання величини попиту. Бувають випадки, коли практичні дані суперечать законові попиту, але це не означає його порушення, а тільки лише порушення допущення за інших рівних умов[4, c. 52].
Існування закону попиту підтверджують деякі факти:
1. Звичайно люди дійсно купують даного продукту більше за низькою ціною, чим по високій. Уже той факт, що фірми влаштовують “ розпродаж“, служить наочним свідченням їхньої віри в закон попиту. Підприємства скорочують свої товарні запаси не шляхом підвищення цін, а шляхом їхнього зниження.
2. У будь-який даний період часу кожен покупець продукту одержує менше задоволення, або вигоди, або корисності від кожної наступної одиниці продукту. Оскільки споживання піддається дії принципу убутної граничної корисності - тобто принципу, відповідно до якого наступна одиниця даного продукту приносить усе менше і менше задоволення, - споживачі купують додаткові одиниці продукту лише за умови, що ціна його знижується.
3. На трохи більш високому рівні аналізу закон попиту можна пояснити ефектами доходу і заміщення. Ефект доходу вказує на те, що при більш низькій ціні, людина може дозволити собі купити більше даного продукту, не відмовляючи собі в придбанні яких-небудь альтернативних товарів. Тобто, зниження ціни продукту збільшує купівельну спроможність грошового доходу споживача, а тому він у стані купити більшу кількість даного продукту, чим колись. Більш висока ціна приводить до протилежного результату. Ефект заміщення виражається в тім, що при більш низькій ціні в людини зявляється стимул придбати дешевий товар замість аналогічних товарів, що тепер відносно дорожче. Споживачі схильні заміняти дорогі продукти більш дешевими. Ефект доходу і заміщення сполучаються і приводять до того, що в споживача виникає здатність і бажання купувати більшу кількість продукту по більш низькій ціні.[5, c.45]
Але крім цінового, на попит впливають й інші, не цінові фактори.
Нецінові фактори, які впливають на попит:
· доходи споживачів;
·місткість ринку;
·ціни і доступність споріднених товарів (товарів-субститутів);
·ціни і доступність доповнюючих товарів (товарів-комплементів);
·смаки і уподобання;
·сподівання щодо майбутніх економічних умов;
·особливі фактори (погода і т. ін.)[5, c. 46].

Таблиця 1.1
Чинники, що визначають попит:[ 4, с. 195]

Об’єктивні

економічні соціальні демографічні
· базовий рівень розвитку виробництва · обсяг реальних потреб та рівень їх задоволення · середній рівень грошових доходів населення · структура і рівень ринкових цін · рівень цін споріднених товарів та товаро-замінників · принципи розподілу доходів · рівень розвитку масової культури, духовних цінностей · соціальна структура суспільства · освітній ценз населення · поширений спосіб життя · ємність ринку зумовлена чисельністю населення · розміри та склад середньої сім’ї · статево-віковий склад населення · співвідношення міського та сільського населення

Суб’єктивні

психолого-традиційні естетичні природо-кліматичні
· уподобання та смаки споживачів · поведінка продавця та відносини, що склалися між ним та споживачем · місцеві традиції та принципи виховання · сила і особливості релігійних звичаїв · привабливість зовнішніх якостей товару · реклама · форми продажу · клімат · кількість опадів · середні та екстремальні температури · рельєф та місцезнаходження · флора та фауна


Розглянемо вплив нецінових детермінант:
1. Споживчі смаки. Сприятливе для даного продукту зміна попиту споживчих смаків або переваг, викликана рекламою або зміною моди, буде означати, що попит зріс за кожною ціною. Несприятливі зміни в перевагах споживачів викликають зменшення попиту і зсув кривої попиту вліво. Технологічні зміни у виді прояву нового продукту здатні привести до зміни споживчих смаків. Приклад: фізичне здоровя стає усе більш популярним, а це підвищує попит на кросівки і велосипеди.
2. Число покупців. Збільшення на ринку числа покупців обумовлює підвищення попиту. А зменшення числа споживачів знаходить висвітлення в скороченні попиту. Приклади: японці скорочують імпортні квоти на американське телекомунікаційне устаткування, тим самим підвищуючи попит на таке устаткування; зниження рівня народжуваності зменшує попит на утворення.
3. Доход. Вплив попит зміни грошового доходу більш складно. У відношенні більшості товарів підвищення доходу приводить до збільшення попиту.
Товари, попит на які змінюється в прямої залежності зі зміною грошового доходу, називаються товарами вищої категорії, або нормальними товарами.
Товари, попит на які змінюється в протилежному напрямку, тобто зростає при зниженні доходів, називаються товарами нижчої категорії.
Приклади: збільшення доходів підвищує попит на такі нормальні товари, як вершкова олія, омари, філе, і знижує попит на такі товари нижчої категорії, як капуста, ріпа, відновлені шипи і ношений одяг.
4. Ціни на сполучені товари. Чи приведе зміна ціни на сполучений товар до підвищення або зниження попиту на розглянутий продукт, залежить від того, чи є цей родинний товар замінником нашого продукту (взаємозамінним товаром) або супутньої йому (взаємодопов........


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Андреюк Н. Мікроекономіка: Навч.посібник для студентів вузів:К, - Кондор,2004,- 174с.
2.Базилевич В.Д.- Мікроекономіка .:- «Знання», - 2007,- 176 с.
3.Базілінская О.Я., Мініна О.В., - Мікроекономіка: Навчальний посібник - Київ « Центр Навчальної літератури» -2005, 352с.
4.Ватаманюк З.Г. та Панчишина С.М. : - Економічна теорія : Макро- та мікроекономіка : Навчальний посібник 2-ге видання - Львів: «Інтереко» ,- 2005, 408с.
5.Горобчук Т. Мікроекономіка:Навч.посібник.;М-во освіти і науки України, Житомирський інженерно-технічний ун-т:- К,:Центр навчальної літератури - 2004, - 271с.
6.Задоя А.О. - Мікроекономіка: - «Знання», 2011, - 176с.
7.Іванілов Ю.П., Лютий А.В. : - Математичні моделі в економіці :- Видавництво «Наука» , 2009, - 144с.
8.Кириленко В. мікроекономіка: Навчальний посібник для економ.спец.студ.вузів /К.:Таксон,2003 - 334с.
9.Косік А.Ф.,: -Мікроекономіка :- К- «Центр навчальної літератури», 2004. - 415с.
10.Крупка М.І., Островерх П.І., Ревчук. :- Основи економічної теорії - Підручник. - К,: «Атака» 2001
11. Ларіонов А.І.,Юрченко Т.І.: - Економіко - математичні методи в плануванні:- М.: Вища школа, 2008, -240с.
12. Нуралієв С.У., Нуралієва Д.С., - Економіка: Підручник для бакалаврів: - Дашко і К, 2015,- 432с.


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.