На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 88044


Наименование:


Курсовик Роль реклами в сучасних умовах и органзацях. Реклама в ресторанах

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Маркетинг. Добавлен: 07.05.2015. Сдан: 2014. Страниц: 36. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ


ВСТУП ………………………………………………………………………………..5

РОЗДІЛ 1 ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО РЕКЛАМУ…………………………………….6

1.1 МІСЦЕ І РОЛЬ РЕКЛАМИ У БІЗНЕСІ …………………………………....11

1.2 ЗАВДАННЯ РЕКЛАМИ……………………………………………………..13

1.3 ТОВАРНА РЕКЛАМА………………………………………………………14

1.4 ВИДИ РЕКЛАМИ …………………………………………………………...21

РОЗДІЛ 2 ШЛЯХИ РОЗВИТКУ РЕКЛАМИ У РЕСТОРАНОМУ БІЗНЕСІ………………………………………………………………………………28

2.1 НАБУТТЯ НОВИХ ФОРМ РЕКЛАМИ У РЕСТОРАНІ………………….31

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………………35


ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ………………………………………37

СПИСОК ВИКОРИСТАННОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………………….39


ВСТУП

Реклама - це цілеспрямована передача інформації не особистого характеру, спрямована на покупця з метою просування інформації на ринку за відповідну плату.
Реклама - це дійовий інструмент у спробах підприємства модифікувати поведінку покупця, привернути їх увагу до товарів, створити позитивний образ фірми-виробника, показати значимість та корисність товару.
Реклама - це переконуючий засіб інформації про товар, фірму, комерційна пропаганда споживачів властивостей товарів і переваг властивостей товарів і переваг властивості фірми.
Здійснювати повне управління процесом впливу на споживача з боку фірми неможливо. Однак споживача потрібно предявити інформацію, щоб переконати їх у перевагах товару фірми, позбавити недовіря, сформувати і активізувати попит і створити психологічну підготовленість до проведення комерційних переговорів з купівлі продажу і придбання товарів.
Саме з цієї точки зору і розглядається реклама як один із головних компонентів комплексу маркетингових комунікацій.
Реклама сприяє реалізації товарів, процесу перетворення товару у гроші, породжує попит і ринок, управляє ринковим продажем.


РОЗДІЛ 1 Закон України про рекламу
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
виробник реклами - особа, яка повністю або частково здійснює виробництво реклами;
внутрішня реклама - реклама, що розміщується всередині будинків, споруд, у тому числі в кінотеатрах і театрах під час, до і після демонстрації кінофільмів та вистав, концертів, а також під час спортивних змагань, що проходять у закритих приміщеннях, крім місць торгівлі (у тому числі буфетів, кіосків, яток), де може розміщуватись інформація про товари, що безпосередньо в цих місцях продаються;
заходи рекламного характеру - заходи з розповсюдження реклами, які передбачають безоплатне розповсюдження зразків товарів, що рекламуються, та/або їх обмін споживачам однієї кількості чи одного виду товарів, що рекламуються, на інший;
знижка - тимчасове зменшення ціни товару, яке надається покупцям (споживачам); зовнішня реклама - реклама, що розміщується на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях, розташованих на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання, над проїжджою частиною вулиць і доріг;
недобросовісна реклама - реклама, яка вводить або може ввести в оману споживачів реклами, завдати шкоди особам, державі чи суспільству внаслідок неточності, недостовірності, двозначності, перебільшення, замовчування, порушення вимог щодо часу, місця і способу розповсюдження;
особа - фізична особа, в тому числі субєкт підприємницької діяльності, юридична особа будь-якої форми власності, представництво нерезидента в Україні;
порівняльна реклама - реклама, яка містить порівняння з іншими особами та/або товарами іншої особи;
прихована реклама - інформація про особу чи товар у програмі, передачі, публікації, якщо така інформація слугує рекламним цілям і може вводити в оману осіб щодо дійсної мети таких програм, передач, публікацій;
реклама - інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару;
реклама на транспорті - реклама, що розміщується на території підприємств транспорту загального користування, метрополітену, зовнішній та внутрішній поверхнях транспортних засобів та споруд підприємств транспорту загального користування і метрополітену;
рекламні засоби - засоби, що використовуються для доведення реклами до її споживача;

рекламодавець - особа, яка є замовником реклами для її виробництва та/або розповсюдження;

розповсюджувач реклами - особа, яка здійснює розповсюдження реклами;

соціальна реклама - інформація будь-якого виду, розповсюджена в будь-якій формі, яка спрямована на досягнення суспільно корисних цілей, популяризацію загальнолюдських цінностей і розповсюдження якої не має на меті отримання прибутку;

спеціальні виставкові заходи - заходи, які здійснюються з метою просування відповідного товару на ринок, проводяться організовано у певному приміщенні або на огородженому майданчику (у тому числі в місцях реалізації товару) у визначені строки, розраховані на зацікавлених та/або професійних відвідувачів, організатор яких обмежив відвідування заходу тими особами, яким відповідно до законодавства дозволяється продавати товар, що демонструється;

споживачі реклами - невизначене коло осіб, на яких спрямовується реклама;

спонсорство - добровільна матеріальна, фінансова, організаційна та інша підтримка фізичними та юридичними особами будь-якої діяльності з метою популяризації виключно свого імені, найменування, свого знака для товарів і послуг;

товар - будь-який предмет господарського обігу, в тому числі продукція, роботи, послуги, цінні папери, обєкти права інтелектуальної власності.

Стаття 2. Сфера застосування Закону

1. Цей Закон регулює відносини, повязані з виробництвом, розповсюдженням та споживанням реклами на території України.

2. Дія цього Закону не поширюється на відносини, повязані з розповсюдженням інформації, обовязковість розміщення та оприлюднення якої визначено іншими законами України.

3. Дія цього Закону не поширюється на оголошення фізичних осіб, не повязані з підприємницькою діяльністю.

Стаття 3. Законодавство про рекламу

1. Законодавство України про рекламу складається з цього Закону та інших нормативних актів, які регулюють відносини у сфері реклами.

2. Якщо міжнародним договором України, згода на обовязковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про
рекламу, застосовуються правила міжнародного договору.

Стаття 4. Використання обєктів авторського права і (або) суміжних прав у рекламі

Використання у рекламі обєктів авторського права і (або) суміжних прав здійснюється відповідно до вимог законодавства України про авторське право і суміжні права.

Стаття 5. Спонсорство

1. У теле-, радіопередачах, матеріалах в інших засобах масової інформації, видовищних та інших заходах, які створені і проводяться за участю спонсорів, забороняється наводити будь-яку
інформацію рекламного характеру про спонсора та/або його товари, крім імені або найменування та знака для товарів і послуг спонсорів.

У телепередачах забороняється наводити будь-яку інформацію рекламного характеру, яка подається у вигляді дикторського тексту та/або звукового супроводу, про спонсора - виробника алкогольних
напоїв, його імя (найменування) та/або знак для товарів і послуг, що належить спонсору.

2. Не можуть бути спонсорами особи, що виробляють чи розповсюджують товари, реклама яких заборонена законом.

3. Не можуть бути спонсорами особи, що виробляють чи розповсюджують товари, виробництво та/або обіг яких заборонено законом.

4. Програма, передача, підготовлена за підтримки спонсора, повинна бути означена за допомогою титрів чи дикторського тексту на початку та/або наприкінці програми, передачі.

5. Спонсор не має права впливати на зміст та час виходу в ефір програми, передачі або зміст матеріалів друкованого видання, які він спонсорує.

6. Спонсорство програм і передач новин забороняється.

Стаття 6. Мова реклами

Застосування мови у рекламі здійснюється відповідно до законодавства України про мови.
Знаки для товарів і послуг наводяться у рекламі у тому вигляді, в якому їм надана правова охорона в Україні відповідно до законодавства, зокрема статті 6 quinquies Паризької конвенції про
охорону промислової власності .


1.1 Місце і роль реклами в бізнесі

Зважившись на підприємницьку діяльність, бізнесмен повинен ясно собі уявляти: наскільки реклама необхідна йому зараз і чи буде вона необхідна в майбутньому? Або він зможе дозволити собі обійтися без реклами, без високих витрат на неї? Щоб відповісти на поставлені запитання, перш за все треба знати, яку роль відіграє реклама в бізнесі і які перспективи її розвитку в ринковій економіці.
Формується в Україні ринок товарів і послуг все наполегливіше вимагає залучення та використання реклами. Її коріння йде в глибоку старовину і повязані з тим, що виробникам (ремісникам), торговцям завжди було потрібно повідомляти людям про продаваних ними товари, про ярмарках і т. п. Слово "реклама" латинського походження (гесlamare - "кричати") і означає:

- заходи, що мають на меті створити широку популярність будь-чого, залучити споживачів, покупців;

-поширення відомостей про кого-небудь, про що-небудь з метою створення популяризації.
З досвіду світового бізнесу давно відома сила і роль реклами. Перш за все, реклама несе в собі інформацію, яка зазвичай представлена в стислій, художньо вираженій формі, емоційно забарвленої і доводять до свідомості й уваги потенційних покупців найважливіші факти і відомості про товари і послуги. Слід зауважити, що якщо реклама - це завжди інформація, то інформація - не завжди реклама Реклама, з одного боку, доводить до споживачів різні відомості, необхідні для купівлі та використання виробів.
Поєднуючи свою інформаційність з переконливістю і навіюваністю, реклама робить на людину емоційно-психічний вплив. Звідси -- багато хто вважає, що реклама, сама по собі, одночасно і бізнес, і мистецтво. Так як в нашій країні не стояла серйозно проблема переконання споживачів зробити свій вибір на тому чи іншому товарі, то й не треба було виявляти сутність реклами, її вплив на споживачів або давати наукове визначення реклами.
Доречно відзначити, що закордонні автори дають визначення реклами з точки зору маркетингу. За визначенням Американської Асоціації Маркетингу, реклама являє собою "будь-яку форму неособистого подання І просування ідей, товарів чи послуг, оплачувану точно встановленим замовником "і служить для залучення уваги потенційних споживачів до обєкта рекламування, використовуючи при цьому найбі........


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Маркетинг и реклама. - Харьков, 2000. - № 2.
2. Международный кодекс рекламной практики / Пер. с англ. Н. В. Гени-ной, В. Е. Демидова. - К.: Укрреклама, 1995.
3. Международный маркетинг: Учебник / Под ред. проф. Г. А. Васильева. - М.: ЮНИТИ, 1999.
4. Музыкант В. Л. Теория и практика современной рекламы. - М.: Евразийский регион, 1998.
5. Основы маркетинга / Котлер Филип и др.- М.; СПб.; К. : Вильяме, 1998.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.